Сатирична зона и Сборник на български фамилии от турски, арабски и персийски произход

 

   Смях и афоризми е нова доза остроумици на хумориста Турхан Расиев. Деветият му сборник със сатиричен характер е озаглавен „Сатирична зона“. Той е пълен с над 460 будещи смях миниатюри и над 300 кратки басни. Повечето са познати на публиката от периодичния печат, от списания и сборници.
Настоящото издание е подкрепено от дирекция „Култура и духовно развитие“ на община Варна и реализирано от издателска къща „Компас“ на Любен Любенов.
Използвани са илюстрации на покойния Борис Димовски, както и на варненския художник Петър Петров. Шаржът на автора е нарисуван от Антони Гюров.
.

.

 

 

 

 

 

 

 За този свой сборник Турхан Расиев споделя: "За изследването си съм използва нашия телефонния указател, некролози и някои турски речници." Фамилното име е източник на богата информация за рода. Някои прозвища и имена са свързани с определена професия, със социално и обществено положение на хората, които ги носят до края на дните си. 

Фамилиите надживяват вековете, докато личните имена се променят и модернизират чрез различни комбинации от имената на родителите. Българските фамилии са се появили през втората половина на 19 век, когато Османската империя клони към залез и главно се образувани от личните имена с окончания  ов, ев и ин. В прозвището се е загатвало за поминъка, занаята, образованието или родното място, посочвали са се някои положителни или отрицателни качества на характера и физически дадености. 

Към някои имена са се добавяли турски окончания - джъ, чъ и чи. Така наприемер Абаджиев идва от абаджъ, което значи "безимотен", "гол", "беден". Кабаков е "прост", "недодялан". А Саканлийски е "въздържан" и "резервиран".


Към Епиграми голи-голенички, просветени на Тюлбеден: http://www.portal-bg1.ning.com/page/epigrami-goli-golenichki

  

 

Web Analytics