ПРОФ. КРЪСТЬО КРЪСТЕВ

На 6 август 1945 г. атомен взрив опустошава Хирошима. Три дни по-късно същата съдба сполетява и Нагасаки. През 1949 г. Съветският съюз извършва опит с ядрено оръжие. Постепенно в затворения клуб на ядрените държави се включват Франция, Англия и Китай. В безлюдните райони на планетата се извършват стотици опити с атомно оръжие. Ядреният кошмар като дамоклев меч надвисва над изстрадалото от Втората световна война човечество.

През 1959 г. на Женевската конференция САЩ оповестяват, че разполагат с надеждна система за регистриране на всеки ядрен опит в атмосферата и се споразумяват със Съветския съюз за мораториум върху изпитанията В основата на тази система за контрол стои феноменът електромагнитна пулсация. Дълги години върху това откритие и името на неговия автор стои гриф “Строго секретно!”. Едва през 1962 г. за първи път в американския печат се появява официална информация за изключителната роля на това откритие и се съобщава името на неговия автор - българинът проф. д-р Кръстьо Кръстев Той е роден на 12 юли 1900 г. в Силистра в семейство на учители. Завършва гимназиалното си образование в София и следва в Германия , където защитава три доктората. През 1930 г е професор във Военната академия във София.

Дафина и Иван Кръстеви – родители на Кр. Кръстев Електромагнитната пулсация 12 август 1932 г. На този ден по време на стрелба с тежко оръдие той забелязва, че контролно - измервателните уреди показват необяснимо явление. Ученият се заема с неговото изследване и стига до заключението, че при взривната реакция се отделят електромагнитни вълни, които се разпространяват със скоростта на светлината. Кръстев назовава новооткритото явление електромагнитна пулсация ЕМП. Съгласно спогодбата между България и Германия проф. Кръстьо Кръстев продължава изследванията си с физици на “Сименс”, както и с именития учен Макс Планк, които научно утвърждават явлението ЕМП като “Ефектът на Кръстев”. При проведения край Берлин през февруари 1939 г. опит за разбиване атома на урана се използва осцилограф, основаващ се на “ефекта на Кръстев”, и за първи път в атомните изследвания се документира миниатюрна ядрена експлозия. Девети септември 1944 г. го заварва със семейството му на път с автомобил от Словакия за България, но той променя маршрута и стига до Италия. Тук през 1947 г. съдбата го среща с американския физик Алберт Ърл Стол. Пред него проф. Кръстев разкрива откритието си и заедно обсъждат неговото приложение. През 1950 г. той вече е в САЩ и е назначен за специален консултант на американската армия и сътрудник на изследователската лаборатория на университета в Мичиган. Ползва се с голям авторитет сред научните и ръководните среди. В Принстън се среща с Айнщайн, чийто асистент е бил по време на германския си период, и заедно обсъждат нови насоки за приложение на “Ефектът на Кръстев”.

Станал американски гражданин, през ноември 1962 г. му се връчва “Награда за изключителна служба” - най-високото отличие, което се присъжда в американската армия на цивилно лице. В началото на 1963 година Световните изпълнителни офиси “Ленко”, ИНК - Джаксън, Мисури, разпространяват специално издание, наречено “Почит към една изявена личност - д-р Кръстьо Кръстев”. В предисловието се казва: ” В този наш зает свят ние, изглежда сме станали толкова ангажирани, толкова заети в борбата за оцеляване, че понякога пропускаме да разпознаем и да отдадем почит на истински великите човешки постижения на нашето време. С тази мисъл в съзнанието си имаме удоволствие да представим част от историята и постиженията на един забележителен човек д-р Кръстьо Кръстев”... До края на живота си д-р Кръстев остава преданно верен на България. След смъртта му на 16 септември 1969 година, изпълнявайки неговото желание, през 1972 година близките му донасят урната с праха му на родна земя. * * * Автор на статията Милен Зафиров* * *

Литература 1. С т а м е н о в М. Те прославиха България. София, 2003 2. http://www.aba.government.bg/bg/Bd/Archive/archive/970901/4.html 3. http://www.segabg.com/online/article.asp?issueid=1480&sectionid=7&id=00012 * * * * * Към акад. Ангел Балевски и инж. Иван Димов - леене с газово противоналягане - http://www.portal-bg1.ning.com/page/akad-angel-balevski-i-inzh Към http://portal-bg1.ning.com/page/vidni-blgari Към стр. 1 на рубриката Видни българи - http://www.portal-bg1.ning.com/page/vidni-blgari
Web Analytics