Притчата за ВАВИЛОНСКАТА КУЛА И ЕВРОПАРЛАМЕНТА

Вавилонската кула, картина на Питър Брьогел

Докато търсех изображения във връзка със страниците на Българското информационно бюро на Европарламента за моя изненада се натъкнах на сходството на картина на библейската Вавилонска кула, пресъздадена от фламандския живописец Питър Брьогел през 16 век и модерната сграда на Европейския парламент. От публикуваните тук снимки и вие ще се убедите , че те имат общ вид, а сградата и картината внушават чувството на недовършеност, така както според библейската притча е била недовършена  Вавилонската кула.
Сградата на Европейския парламент в Страсбург

 

Изостреният ми изследователски усет ме отведе в страници (11:1-9) на Библията, където четем: "И хората тръгнали  на Изток, намерили в земята Сеннаар равнина и се заселили там" (Бит., гл. 11, стих 2). "По цялата земя се употребяваше един език и един говор. Елате, да си съградим град и кула, висока до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на земята". Може да се предполага, че това са потомци на Ной, а земята Сеннаар е Месопотамия между реките Тигър и Ефрат. Някои изследователи я отъждествяват с древната държава Шумер. 

По-нататък събитията са известни : "Господ слезе да види града и кулата, която градяха човеците. И каза : Ето един народ са и всички говорят един език; и щом са започнали да правят това, не ще може да им се забрани каквото и да било нещо, което биха искали да направят..." 

Тук е ключовия момент в Светото писание: Защо Господ е разгневен от видяната Вавилонска кула? И досега по този въпрос спорят библеисти и философи. Ще си разреша да споделя мое тълкувание, което дълго време ме занимава. Не е ли правдоподобно Той да е разгневен от суетата на тия човеци, които искат да говорят свой език, без другите да го знаят и затова, че строят Етеменанки, което ще рече "дом между земята и небето", за да живеят само те в охолство, защитени от бури и беди.

"Тогава Господ смеси езика им така, че да не се разбират един друг. И ги разпръсна Господ от там по цялата земя; и те престанаха да строят града (и кулата)". Затова той се наименува Вавилон /разбърквам/". (Бит. гл. 11, стих 7-8).

В този библейски стих две думи заслужават внимание, които разкриват Божествения промисъл. Първата "разбърквам" не означава ли хаос, който е начало на сътворението и има връзка с думата "разпръсквам" - не само на човеците , но и на знанието и умението им, защото и недовършено доброто дело и страданието са поука. И пръснати, те ще оплодят цялата земя.

Ето защо проектантът  на сградата на Европарламента, чието име за мене е неизвестно, е избрал приликата между своето съзидателно дело с древната Вавилонска кула, за да напомни предупреждението на Господа. В този дом между замята и небето в Страсбург сега и завинаги се спазва девизът "Много езици - един глас!" Защото разнообразието оплодява и задължава единението. И редно е тук да припомня, че българският език и българската азбука са равноправни с другите. А сградата изглежда недовършена, защото сътворението й ще продължи във времето... 

 

Стефан Цвайг

 

И ако трябва да споменем, кой пръв заговаря за европейско обединение, то безпорно е  именития австрийски писател и хуманист Стефан Цвайг. В навечерието на установяването на Третия райх през 1932 година той призовава за създаване на европейски обединени щати. Според него световната история представлява океан от събития, които се извършват на приливи и отливи, подобно на човешкия живот.  

"Ще минат години, може би десетилетия, но този момент ще настъпи, защото истинското убеждение не е нужно да бъде потвърдено от реалността, за да бъде вярно и точно. На небето над Европа блясват мечтани от векове звезди, хората ще обичат своята обща родина и целия свят, творците ще създадат химн на красотата, всички ще работят задружно"  - твърди той. И макар да заплаща с живота си краха на своите мечти, седем десетилетия след смъртта на Стефан Цвайг идеята за обединена Европа е вече реалност...

Фридрих Ницше, Емил Верхарн и  Ромен Ролан също като Стефан Цвайг са едни от първите радетели за общ европейски цивилизационен модел.

 

Страниците за Европейския парламент

подготви Николай Увалиев


 

Web Analytics