Страници на Николай Увалиев,журн.-изследовал (3,712)

Бесарабските българи

Ненаситният любознайко, продължава да разлиства за нас нови интересни страници от родната ни история. * * * Светиня на родната духовност * * * По стар стил 15 октомври през1838 година, след около пе… Изглед »

Сурвакане

СУРВАКАНЕ е много почитан български обичаи с дългогодишна традииция. По смисъл е пожелание и обредно осигуряване на здраве чрез докосване със сурова дрянова пръчка, в началото на годината. Сурвакари… Изглед »

БИЗНЕС

"ИМИГРАНТИТЕ - ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА ТЯХ Центърът за модернизиране на политики (ЦМП) в партньорство с Центъра за имиграция и интеграция и Центъра за европейски бежански, миграционни и етнически изследван… Изглед »

"Родолюбие" - голямата награда на Българската социална мрежа 8 Коментара 

. . Очакваме вашите публикации, мнения, препоръки - кои българи у нас и по света да включим, и така заедно да списваме тази наша рубрика. А в края на следващата година, според предложенията ви, ще из… Изглед »

Фун Шуй Календар

Календарът на нашите прародители е най-древната и най-съвършената календарна система, признат е от ЮНЕСКО. Учени са пресметнали, че той ще даде отклонение от един ден за около 88000 години, в сравне… Изглед »

Фън Шуй 1 Коментар 

Елементи на Фън Шуй в архитетурата и уредбата на балканската къща Едно място за всяко нещо, всяко нещо на мастото си! Какво е Фън Шуй? Къде е неговото начало? Фън Шуй е наука, изкуство и мистика, съ… Изглед »

Михаил Белчев - Изпяти песни-2

Нашият известен поет и певец Михаил Белчев не само е един от членовете на "Общобългарския портал", но е и един от авторите на дигитално съдържание в него. Белчев ни представя две от стихотверенията н… Изглед »

Международен панаир на народните занаяти в АЕК „Етъра”

              пореден път архитектурно-етнографският музей „Етъра” се кани да привлече хиляди туристи с деветото издание на международния панаир на народните зана… Изглед »

БЕГЛЕЦ разказ от Иван Кьосев

Щом дойде събота ставам много рано, измъквам се внимателно от топлите чаршафи, нахлузвам скъсания панталон, надявам протрития анорак, прокрадвам се в кухнята, в коридора и откачам от закачалката про… Изглед »

БЕГЛЕЦ разказ от Иван Кьосев

Щом дойде събота ставам много рано, измъквам се внимателно от топлите чаршафи, нахлузвам скъсания панталон, надявам протрития анорак, прокрадвам се в кухнята, в коридора и откачам от закачалката про… Изглед »

Web Analytics