Страници на Николай Увалиев,журн.-изследовал (3,797)

Добавяне от култ и цив.

. От култ и цив:  Създаването на институти от първобитното общество, разкъсва родовите връзки, развива технологии и преобразува обществото от родово в семейно. Развитите социални процеси и техно… Изглед »

Резюме

. ДО СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ  - ВАРНА su-varna@abv.bg . ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ  за участие в Дванадесетата научна конференция „Културното наследство на Варна и Черноморския регион” на Николай Увал… Изглед »

Плочки от Градешница и Караново

.    21.11.2016  Най-старата писменост Автор: laval Категория: История     24.09.2018 13:08 Доскоро се приемаше, че най-старите писмени знаци в света са от Шумер… Изглед »

НАЙ-ДРЕВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е ОБИТАВАЛА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ - DW

. НАЧАЛО Нови открития доказват нещо наистина сензационно: Балканите са люлката на цивилизацията. Учени твърдят, че тези земи са били обитавани от една високо развита култура, която е много по-стара… Изглед »

В Подготовка

ЛЕГЕНДАРНАТА ВАРНА И ВАРНИТЕ ОТ ПРЕДИ ЧЕРНОМОРСКИЯ ПОТОП В 5658 ГОДИНА НА НОВАТА ЕРА  И БАЛ(БЪЛ)   "Това, което знаем е капката, това което не знаем е морето" - народна мъдрост . . Карта… Изглед »

Висящите градини на Вавилон и на Семирамида

. Висящите градини . В архитектурен план Висящите градини представлявали пирамида, състояща се от четири етажа – платформи върху колони с височина 50 лакътя (27,75 m). Долният етаж имал формата на не… Изглед »

Изкуството на Двуречието. Шумер и Акад и след копир

. Изкуството на Двуречието. Шумер и Акад - Първата голяма цивилизация в Месопотамия била Шумер. Не е ясно какъв е произходът  на шумерците,тъй като техният език не може да бъде причислен към ези… Изглед »

Урук за редакция

. . . Копие от Нова папка C:\Documents and Settings\Uvaliev\My Documents\Downloads\Копие от Нова папка . Летописът описва реално съществуващи хора. Билгамеш наскоро е станал цар и има амбицията… Изглед »

Дуранкулак - допълнение

. Хората се отдалечават от Черно море,но техните потомци се връщат от различни посоки в различни векове. Част от златните украшения имат дупки в определен ред и пропорции на числото  Pi (3,… Изглед »

Web Analytics