Страници на Николай Увалиев,журн.-изследовал (3,713)

Г.Б. Бълг-Ариите

. http://gpetrov.blogspot.com/p/blog-page_16.html мнозина е трудно да осмислят, че нашето битие е предопределено от прадедите. Съзнателно или не, ние се явяваме техни продължители на историческата с… Изглед »

Херметизъм

. Аксиома - 1. Съждение, което се приема за вярно без доказателства и което е в основата на други доказателства. 2.. Очевидна истина, която не се нуждае от доказателства. - ****** Изт. Проф. Георги П… Изглед »

ПЕЛЕЗГИТЕ

. Пеласгите (на старогръцки: Πελασγοί) са палеобалкански племена, най-старите жители на Южните Балкани, които според древногръцките автори са народът, обитавал и териториите на Древна Гърция преди ел… Изглед »

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ

До Кмета на град Варна Иван Портних До Председателя на общинския съвет Тодор Балабанов До Комисия култура и духовно развитие Димитър Чутурков . ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ  За удостоя… Изглед »

Автобиография

АВТОБИОГРАФИЯ на Николай Увалиев . Роден съм на 23 юни 1935 г. в град Горна Оряховица. Основното си образование завърших там. 1954 г. - завърших Строителния техникум във Велико Търново. !955г. - Рабо… Изглед »

Превод

. Карта на Будийския прозелитизъм по времето на цар Ашока (260 – 218 г. пр.Хр.), създадена според разпоредбите на Ашока. Изт. pinterest.com Прозелитизъм е течение в религията, което се с… Изглед »

ПЪРВИЯТ ЦАР В ЕВРОПА, ЗОРОАСТАР И БУДА

ВѢДЬ`ЕНИЕ-СКАЗАНАНИЕ ЗА ТРИМА МЪДРЕЦИ С ЕДИНЕН ПРОИЗХОД ВЪВ ВЕКОВЕТЕ, сродни по идеи, духовни норми и език, всеки от тях възвисен като най-достоен човек на своята епоха Автор: Николай Увалиев .… Изглед »

Препоръка от Тоня Борисова - писател, актриса, общественик

. До: Г-н Иван Портних – кмет на община Варна Г-н Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна Г-н Димитър Чутурков – председател на ПК „Култура и духовно развитие“   ПРЕПОРЪКА за… Изглед »

Web Analytics