Страници на Николай Увалиев,журн.-изследовал (3,714)

ПРЕ

Лев пустыни Тренды Москва, 21.01.2010 Игорь Петровский «Русский репортер» №1-2 (129) Имя Виктора Сарианиди ставят в один ряд с именами Генриха Шлимана, открывшего Трою, и… Изглед »

Р 2

. До Кмета на град Варна Иван Портних До Председателя на Общинския съвет на Община Варна   До ПК "Култура, вероизповедание и медии" към Общинския съвет Предложение удостояване със званието "Поч… Изглед »

ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА

ЛЕГЕНДАРНОТО ЦАРСТВО НА БЪЛГ- АРИИТЕ, НАЙ-ДРЕВНО В ЕВРОПА Е`лектронна книга за произхода, преселенията през хилядолетията на поколенията им в Европа и Азия от преди 10 000 години и завръщането им в П… Изглед »

б

. Възрастта на Бактрийско-маргианския археологически комплекс е установена с радиовъглеродно датиране между последния век на 3 хил.пр.н.е. и първата четвърт на 2 хил.пр.н.е. Хората там са се зан… Изглед »

Потопа от проф. Веселин Пейчев и доц. Димитржв (PDF)

. Изт. Институт по океонология към Бан-Варна, Черноморският потоп и разселението, стр. 397-401, 2012 г. . Потопът в Черно море и миграцията на коренното население . Преди около 8000–9000 г. съгласно… Изглед »

30 000 ГОДИНИ ДРЕВНА ИСТОРИЯ НА ВАРНЕНСКИТЕ ЗЕМИ

Побитите камъни Снимка: Васил Драгов - сътрудник на ПнаБ . а 15 км западно от Варна на площ от 246.3 ха. е разположен уникален и ендемичен феномен за Европа и света - “Побитите камъни… Изглед »

Нов прочит

. Нов прочит на историята за произхода, развитието и преселението на първите евроазийци закономерно се осъществява в съвременната наука. Известни учени стигат до извода, че тяхната родина с… Изглед »

Религия

. . "Сътворението на човека" от Единния за всички хора Бог. Художник: Микеланжело Боунароти, 1512 г. . . СВОБОДАТА, РЕЛИГИЯТА, МОРАЛА, СЪВЕСТА . Четири ключови думи, преплетени в един символичен з… Изглед »

Рец

РЕЦЕНЗИЯ . от д-р Марко Илиев - културолог, писател, изследовател с номинации от Международния биографически център,  Кеймбридж – „Изтъкнати личности на 20 век”, „Международен Човек на Годината… Изглед »

За О..Ж.

. АРКАИМ - ДРЕВНИЯТ ГРАД НА АРИИТЕ Построен съобразно златното сечение и техния сакрален знак - свастиката  . Възстановка на древния Аркаим (1600-1900 г.пр.Хр., по данни на радиовъглеродния… Изглед »

Web Analytics