Страници на Николай Увалиев,журн.-изследовал (3,709)

Превод

Здравей Галя, моля те приведи двата текста на тези исторически снимки! . Карта на Будийския прозелитизъм по времето на цар Ашока (260 – 218 г. пр.Хр.), създадена според разпоредбите на Аш… Изглед »

Препоръка от Тоня Борисова - писател, актриса, общественик

. До: Г-н Иван Портних – кмет на община Варна Г-н Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна Г-н Димитър Чутурков – председател на ПК „Култура и духовно развитие“   ПРЕПОРЪКА за… Изглед »

Нови данни

. ЕКСПЕДИЦИЯ ВОТТОВААРА - КАРЕЛИЯ - АРКАИМ . Източник: Научно списание за книгата,  кн.1-2/2016 Изт. Издател ВТУ, кн.1-2/2016 .  Хиперборея (от гръцки: свръхбожествена страна, в която живея… Изглед »

ПРЕПОРЪКА ОТ ИНЖ. КОЙЧО МЕТЕВ - изобретател, представител и оценител в Patent Service Agence

. До: Г-н Иван Портних – кмет на община Варна Г-н Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна Г-н Димитър Чутурков – председател на ПК „Култура и духовно развитие“ . Относно: 85-та годиш… Изглед »

АрЗакл. и пеща

. Като заключение в края на статията "Древний город Аркаим" изсточникът dostoyanieplaneti.ru пише: "17 мая 2005 года Аркаим посетил президент России Владимир Путин, в ходе визита которого официальны… Изглед »

СТФ

ПРЕПОРЪКА ОТ "СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ ФЛОТ" АД . До кмета на град Варна г-н Иван Портних До председателя на Общинския съвет на град Варна г-н Тодор Балабанов До ПК "Вероизповедание, култура и медии"… Изглед »

ВЕЛИЧИЕ И РУИНИ НА ДРЕВНАТА БАЛХАРСКА ЦИВИЛИЗАЦИЯ В АЗИЯ

 Уточнение: Употребените във вестник Ню Йорк Таимс от Джон Нобъл Уидфорд наименования Bulgharian finds; Bulgarian artifacts са преведени Българийски находки и Българийски артефекти, защото… Изглед »

ПРЕ

Лев пустыни Тренды Москва, 21.01.2010 Игорь Петровский «Русский репортер» №1-2 (129) Имя Виктора Сарианиди ставят в один ряд с именами Генриха Шлимана, открывшего Трою, и… Изглед »

ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА

ЛЕГЕНДАРНОТО ЦАРСТВО НА БЪЛГ- АРИИТЕ, НАЙ-ДРЕВНО В ЕВРОПА Е`лектронна книга за произхода, преселенията през хилядолетията на поколенията им в Европа и Азия от преди 7 8000 години и завръщането им в П… Изглед »

б

. Възрастта на Бактрийско-маргианския археологически комплекс е установена с радиовъглеродно датиране между последния век на 3 хил.пр.н.е. и първата четвърт на 2 хил.пр.н.е. Хората там са се зан… Изглед »

Web Analytics