Всички Страници (3,743)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ

До Кмета на град Варна Иван Портних До Председателя на общинския съвет Тодор Балабанов До Комисия култура и духовно развитие Димитър Чутурков . ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ  За удостоя… Изглед »

Автобиография

АВТОБИОГРАФИЯ на Николай Увалиев . Роден съм на 23 юни 1935 г. в град Горна Оряховица. Основното си образование завърших там. 1954 г. - завърших Строителния техникум във Велико Търново. !955г. - Рабо… Изглед »

Превод

. Карта на Будийския прозелитизъм по времето на цар Ашока (260 – 218 г. пр.Хр.), създадена според разпоредбите на Ашока. Изт. pinterest.com Прозелитизъм е течение в религията, което се с… Изглед »

ПЪРВИЯТ ЦАР В ЕВРОПА, ЗОРОАСТАР И БУДА

ВѢДЬ`ЕНИЕ-СКАЗАНАНИЕ ЗА ТРИМА МЪДРЕЦИ С ЕДИНЕН ПРОИЗХОД ВЪВ ВЕКОВЕТЕ, сродни по идеи, духовни норми и език, всеки от тях възвисен като най-достоен човек на своята епоха Автор: Николай Увалиев .… Изглед »

Препоръка от Тоня Борисова - писател, актриса, общественик

. До: Г-н Иван Портних – кмет на община Варна Г-н Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна Г-н Димитър Чутурков – председател на ПК „Култура и духовно развитие“   ПРЕПОРЪКА за… Изглед »

Нови данни

. ЕКСПЕДИЦИЯ ВОТТОВААРА - КАРЕЛИЯ - АРКАИМ . Източник: Научно списание за книгата,  кн.1-2/2016 Изт. Издател ВТУ, кн.1-2/2016 .  Хиперборея (от гръцки: свръхбожествена страна, в която живея… Изглед »

ПРЕПОРЪКА ОТ ИНЖ. КОЙЧО МЕТЕВ - изобретател, представител и оценител в Patent Service Agence

. До: Г-н Иван Портних – кмет на община Варна Г-н Тодор Балабанов – председател на Общински съвет – Варна Г-н Димитър Чутурков – председател на ПК „Култура и духовно развитие“ . Относно: 85-та годиш… Изглед »

АрЗакл. и пеща

. Като заключение в края на статията "Древний город Аркаим" изсточникът dostoyanieplaneti.ru пише: "17 мая 2005 года Аркаим посетил президент России Владимир Путин, в ходе визита которого официальны… Изглед »

Web Analytics