Кой е Параскева Николау?

 Параскева Николау. Снимка: Държавен архив - Варна

.

Роден е във Варна през 1825 г. В едно свое писмо той употребява израза "родната бащиния Варна". Предполага се, че е от гагаузки произход, но не и грък, защото, ако е бил такъв, той би го изтъкнал, тъй като по това време националното съзнание на гърците в чужбина граничи с шовинизъм.
.
.Баща му Никола има широки търговски връзки с Цариград и Одеса. Той се постарава да даде на сина си високо образование. След завършване на образованието си младият Параскева е въведен в търговията от баща си. Живее и работи предимно в Одеса. За много кратко време Параскева става истински управител и двигателна сила на търговските предприятия в кантората на баща си в Одеса. Бързо успява да натрупа значително богатство и става крупен търговец. Провъзгласен е за почетен гражданин на Одеса.

В своето завещание той определя 50 000 сребърни рубли, които да се употребят за построяването на църква на името на свети Николай. Изпълнението на завещанието започва през 1859 г., а строителят е варненският майстор Янко Констанди.

В Статия 26 от завещанието си Параскева Николау заръчва:
.
"Петдесет хиляди рубли сребърни (50 000) назначавам временно да се внесат в кантората на Държавната търговска банка в Одеса, които ще се употребят за направа една църква в името на свети Николая, със сводове, каменна и моля душеприказчиците си да уведомят старейшините на морска Варна..."
.
Web Analytics