Кукерските мистерии - древен български обичай и начало на театъра у нас

.

.

 В България на 13 януари - Васильовден, Нова Година по стар стил, и по Заговезни - в края на януари, се провеждат обредните ритуали, наречени Кукерски игри.  Кукерите, известни и като дивиджии и бабугери, са облечени в кожуси с козината навън. На кръста те завързват кожен ремък и на него прикрепят медни звънци и хлопки. На главата си поставят маска, която има разнообразни изображения. В едната си ръка държат дървена сабя, а в другата - топуз.Този ритуал по произход е свързан с древните мистерии в чест на тракийския бог на виното и плодородието Дионисий и традицията се предава от поколение на поколение..

..

Маската се прави от шаяк и се украсява с цветни конци, панделки, пулове, пера, рог. Най-старинни са маските във вид на овен, козел и бик. Някои маски имат две лица. От едната страна носът е чип и лицето е добродушно; от другата носът е гърбав, а лицето зловещо. Тези маски са символ на доброто и злото, които съществуват неразделно в света и са неотменими. Голямо значение за символиката на маските имат и цветовете на украса. И тук преобладава червения цвят - символ на плодовитостта на обновяващата се природа, на слънцето и огъня; черният цвят олицетворява земята и нейната богиня майка, а белият е символ на водата и светлината.

 Костюмите на кукерите се изработват старателно в специални работилници и се съхраняват грижливо, като всяка година се освежават. Някои от костюмите заедно с хлопките и звънците тежат над 50 кг. В миналото в обичая са участвали само ергени, през последните години вземат участие женени мъже, радостно е, че деца и жени. Главни герои са войводата, кукерите, булката и зетят, царят  и телохранителят, мечката и мечкарят, лечителят  и бирникът.

 Има поверие, че кукерските игри чрез магически танци, страшните маски и гръмки звуци плашат и прогонват злите духове и орисници и така да има богата реколта през следващата  година. 

.

.

През нощта срещу Васильовден се разиграва обичаят "Сурва". Запалват се ритуални огньове и кукерите тръгват да обходят къщите "да не ги свари слънцето по пътищата". На стопаните те пожелават здраве и берекет. В основата на обичая стои древната идея за превъплъщението. затова  значение се отдава на двуликата маска, "изразяваща добро и зло". Сутринта всички се събират на мегдана и празнуват заедно.

Кукерите не говорят, те само извършват ритуални действия. Целта е да  не бъдат разпознати от своите съселяни, за да бъде привлечено плодородието и игрите им да бъдат успешни. Маската им дава възможност да извършват действията, които в друго време без маска биха били възприети като разпуснатост и разюзданост. Маскираните скачат, дрънкат със звънци, търкалят се по земята "да поемат от нея жизнена сила", точат сабята си с топуза, правят различни шеги. Клатушкането и повалянето на участниците се прави с цел, "да легне от тежко жито класът на нивата". Подскачат високо, "за да расте високо житото". "Впрягат двамина в хомот и булката  с ралото оре нивата и после я засява". На звука на звънците се преписва "да прогони студа и лошотията".

.

.

Интересна разновидност е и играта "Камила". Направеният скелет от дрян покриват с чул, а главата се покрива с кожа или на нея се нанизва невестулка. Завързват хлопки отпред и отзад на "камилата" , поставят й опашка. Носи я момък, който е облечен в носия, с бели навуща, с черни върви, обут в цървули.  Той трябва да бъде здрав и силен, за да може  при среща с друга"камила" да я прибори.

 В сцените, които разиграват маскираните  и в диалога, който водят, се чувства гротеска, пародия. Ако артистичността на участниците е на високо ниво, то зрелището  има не само развлекателен, но и естетически характер. 

 Зрителите също се закачат и шегуват с кукерите. Шествието е буйно, шумно и весело. Това е едно истинско народно празненство, пълно със свежест, хумор и сатира - народен театър на открито, в който зрители и изпълнители са действащи лица. На смеха приписват особена магическа сила и се стремят да въздействат с нея на животинския и растителен свят.

-

.

Кукерските народни обреди са наситени с театрални елементи. Затова много от изследователите приемат, че игрите с маски представляват първообраз на театъра. Те са израз на творчество и всеобща радост.

А кукерите са това, което всички сме!

 . 

.

Николай Увалиев

Към Обичаят "Сурва" - обект на ЮНЕСКО 

. 

Web Analytics