Книга на мъдростта

Вярната реч и знание са път към истината - твърди акад. Никола Узунов и продължава деликатно да ни поучава в своята забележителна книга Психология на истината - плод на продължителен творчески труд и научен опит.

Тази книга е предназначена за всички, които се интересуват от истинска обективна, човешка психология и поведение на личността; за всички студенти по медицина, философия, психология, право, естествени и обществени науки и за всички, които горят от желание да научат повече за себе си и за общество, където живеят- казва академик Узунов.

- Повече от половин век изучавам функциите на мозъка при здрави и болни хора и тяхното поведение ми дава основание да считам, че всичко в живата природа, човекът и обществото има бинарен, интегрален душевно - телесен характер. Двете страни на наявленията, началото и краят на живата природа винаги са в единство, взаимозависимост и взаимодействие. В тази наша теория ключови думи са Материя и Информация, Организъм и Среда.

А трагичното и комичното, величието и падението на човечеството са свързани с начина на мислене, познанието, речта и дейността. Големите злини за човека идват от изкривеното, субективно, пристрастно, предубедено мислене, реч и поведение. С други думи нашите сетива чрез усещането и възприятието, мисленето и човешкото съзнание не са могли да познаят самата действителност, а само това, която тя поражда и отразява в тях.

Не е вярно, че ние виждаме и разпознаваме нещата в реалния физичен и психофизичен свят "едностранно" от своята гледна точка, от своето "субективно" знание, от своя "мироглед" и "пристрастие", с каквито думи и текстове са пълни учебниците по психология, философия, печата, радиото, телевизията.

Останали от старата гнесеология и психология тези познания подлежат на осъвременяване, съобразно принципите на кибернетиката, която според Н. Винер е наука за комуникация, управление и контрол на машините, живите организми и обществото чрез връзки. Това налага задължителна замяна на стария субективен модел с нов обективен модел от интегрални преки и обратни връзки, с реципрочен и паралелен характер и самоконтрол.

В противен случай следва да се отречем от действителния свят и да заживеем само в своя субективизъм...

Всяка книга и Психология на истината има свое начало и край, И с кариерата на академик Узунов е така. Нейното начало, както с гордост той споделя, бе селски лекар,а краят й, който той избра и с книгите си го доказва, е учител по мъдрост.

Николай Увалиев

PS

Използвам случая да Ви благодаря, академик Узунов, за подарената ми книга! Чета я с молив ръка. Изписаният там автограф ме трогна
Web Analytics