Имената на Одесос - Варна

.

   Монети от древния Одесос

.

Едновременно с другите древногръцки градове по нашето Черноморие в периода 580 - 560 година пр.н.е. възниква и новият град Одесос. Основателите му, милетските гърци постепенно и безпроблемно се заселват в тогава съществуващото селище като възприемат и името, наследено от местните жители.

.

За първи път това име се среща при хиоския поет Скимнос и историка Страбон. Градът също е наричан Одисос, а през V век Теофан го споменава под името Одисополис. Приема се, че името има карийски произход и означава "воден град". Подкрепа на това твърдение дава и откритото преди години наколно селище по бреговете на Варненското езеро. Вероятно е създателите на селището да не са нито древните траки, живеещи по земите ни, нито пък гърците, а хора произхождащи от района на Мала Азия и днешна Гърция, и които на много места са оставили имена на селища, завършващи на окончанието "-сос". Съществува и друго мнение, че градът получава името си в чест на Одисей.

.

След VI век в историческите документи името Одесос вече не се среща. Първото споменаване на името Варна е в хрониките за настъплението на Аспарух и хората му, които "...дошли при т.нар. Варна, близо до Одесос..." и заселването на българите по тези места. Теофан разказва, че през 774 г. император Константин V се отправил по море на поход срещу българите, но когато дошъл до Варна се уплашил и се върнал. През 765 г. Никифор съобщава, че капханът на хан Умар бил убит от прислужниците си във Варна. Това убийство не би могло да стане в стария Одесос, тъй като той все още е бил византийско владение.

Според братя Шкорпил тракийско селище с името Варнас е имало по бреговете на езерото, тъй като там под "Джанавара" в миналото и днес се откриват множество археологични материали. Димитър Димитров също категорично твърди, че "Така наречената Варна" е била селище в западните брегове на Черно море и след потопа през се е отзовала на дъното на морето. Доказателство за това, според него, са Варненските некрополи от времето на халколита, които ни убеждават, че тук е била развита хилядолетна европейска цивилизация.

.

В началото на века архимандрит Инокентий дава любопитни подробности от своите изследвания. Той споменава и друго мнение, че името Варна идва от аварската дума вар, означаваща укрепен град. Има податки, че по времето на император Тиберий (14 - 27 г.) за кратко градът се е казвал Тибериополис. В изследванията си Петър Георгиев посочва, че съществува надпис от 557 г., според който след смъртта на своята съпруга Теодора император Юстиниан й посветил град, който нарекъл Теодориада, намиращ се на северния бряг на Варненското езеро. При царуването на императрица Ирина Одесос се е наричал Иринополис. И като заключение известният археолог и писател Петър Георгиев казва: "В продължение на цяло столетие тази древна Варна е първият и първостепенен център на българската държава".

Първата столица

Така  става столица на Дунавска България и както отбелязва големият византинист Г. Острогорски: „За първи път на древната византийска земя възниква независимо царство (държава), което да е признато от самата Византия.“ (търси източника)

Историкът-писател Петър Георгиев изказва становище, че край ... от 680 година се е намирал първият държавен център на Дунавска България (така както твърди и проф. Валентин Плетньов) wkdliud ?c.hd,rs fj 681 hforkd=

Някои изследователи дори предполагат, че преместването й към Плиска е станало доста по-късно от мирния договор от 681 г. Баласчев го поставя в началото на Крумовото управление (803 г.),  а доц. Павел Георгиев – при Кардам (777 – 803 г.).

.

През 1904 г. става известно името на селището, благодарение на случайно открития надпис от село Чаталар (дн.с. Хан Крум), прочулия се в последствие Чаталарски надпис на кан Омураг:

„Кан сюбиги Омуртаг е в земята, гдето се е родил от бога архонт. Обитавайки стана в Плиска, съгради малък стан на Тича и премести (там) войската си срещу гърци и славяни".

.

Историческият летопис известява, че по време на управлението на Омуртаг (814 – 831 г.) българите със сигурност са преместили столицата си и вече обитават стана в Плиска (кампуса, военния лагер)

Източник:bulgar.com

"За истински важното не съществуват доказателства, а само свидетелства." Давила

***

В Афганистан имало и местности Шумен и Варна, а учените са записали легенди за героя Ходжа Болгар. Над 800 думи с еднакво звучене и значение са открити в българския и фарси, официалния език на Иран.

От древността до днес за жените в региона се казвало, че "са хубави като българки". А фолклористите чертаели паралели между местните ритми и българската народна музика.

От protobulgarians.com

.

.***

Частицата на във Варна служи за образуване на прилагателното, ето и пример: изток - източ-на посока, запад - Западна, земя - земна и тн.

.Римските терми на древния Одесос

.

Към началната страница на Древния Одесос

Към Римските Терми - Варна

.

.

Web Analytics