БИБЛИОТЕКАТА НА ДАРИАН КОЛЕВ

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИТЕ

Началото е в миналото, краят е в бъдещето

.

.

Небесната дъга е просвещението на Бога към човека

.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТ "ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИТЕ"

.

в своята библиотека съхранява държавни символи и институции, обекти на историческото и културното наследство, очерци на български творци и личности,фестивали, конкурси и събития на българските общности по света, природни и архитектурни резервати, населени места с техния бит, нрави и обичаи и всичко, което е част от вечната памет на българската нация, пръсната в петте континента на земята.

Библиотеката е подредена в азбучен ред по първо име или по фамилии, ако конкретна личност е по-известна по този начин, по първа буква на институции, градове и обекти. Всеки сайт на личност или обект може да съдържа над 100 блога, с по 100 хиляди печатни знака всеки, десетки видео филми, аудио записи и стотици снимки.

Всеки сайт е собствена интелектуална виртуална територия на участниците в Е`Библиотека "Паметта на българите".Той се подрежда, обновява и поддържа от притежателя му и от неговите наследници. Така ще бъде документиран произходът, изграждането, делата, бита и пристрастията на български фамилии и родове - гръбнакът на древната и вечна българска нация.

Според последни статистически изследвания, близо 30 милиона души по света наброява общността, свързана от древността с българския произход, език и култура. Най-големи български общности са на Балканите, в страни от бившия Съветски съюз, САЩ, Аржентина и други страни по света.

Всяка страница на Е`Библиотека "Паметта на българите" започва с плакат на една буква от кирилицата, взета от международното бианале с участие на художници от цял свят. 

.

ПРИТЧА ЗА МАСЛИНЕНОТО ДЪРВО

.

.

В Близкия изток маслиненото дърво се ползва с голяма почит. То може да расте и в скалисти и в не плодородни почви. Дава плод над сто години. Когато там прекарах две години от живота си, научих тая притча за благодайното дърво. 

Един ден владетелят на държавата решил да се разходи и срещнал възрастен мъж да сади маслинено дърво в скласистта местност.

- Вече си много стар, а садиш дърво, от което други ще вкусят плодовете му? - учудил се той. - А за твоето старание и благородство приеми от мен една златна пара.

- Господарю, аз вече набрах една златна пара от моето дърво.

- О, за тоя достоен отговор ето ти още една златна пара.

- Слава тебе, Боже, доживях да набера още една златна пара - отвърнал възрастният мъж.

.

Според келтския дървесен хороскоп моята същност отговоря на маслиненото дърво и тази притча бе моя интуитивен повод и аз през 2006 година да засадя моето маслинено дърво - Е`Библиотека "Пеметта на българите", от която, дай Боже, векове наред да берат плодове всички наши сънародници, независимо кой къде живее по света. 

. 

Древнобългарска символика 

.

.

Приятелю, надникни и ти в дълбокият кладенец на знанието за българите, като в азбучния каталог от А-Н и О-Я намери желания от теб обект, личност и институция. И знай: "Най-голямото богатство на една нация е нейната памет" - Адам Смит.

.

Твой доброжелател

Николай Увалиев

.

Web Analytics