Дарители

В тази рубрика ще отразяваме благородните дела на хора, които са способни да отделят от своето, за да дадат на нуждаещите се пари, подслон и храна. И както е казано в Светото писание, "който пръв призове, пръв да почне". От Ниолай Увалиев и от доц. Стефан Дражев е тяхното интелектуално дарение: идеята, технологичната матрица, проекта на Общобългарският portal-bg1.ning.com, неговото внедряване и взаимна връзка с 48 български общности по света.

...............................................................................

А сега на вашето внимание предлагаме краткия разказ за хора с щедри и милосърдни сърца - Иван Станчов и неговият Карин дом и за нашите сънародници от Българската общност в Берлин с председател и зам-председател Веселин Станев и д-р Каприел Каприлян и тяхното дарение на Дома за деца без родителски грижи "Другарче" във Варна.

Карин дом - пристан на надеждата Дневният център за деца със специални нужди "Карин Дом" във Варна е официално открит през юни 1996 г., но започва работа с деца още през 1994 г. Основан е по идея и с помощта на г-н Иван Станчов. Той е човек с голямо сърце, който много обича децата. След реституцията в България, семейството на г-н Станчов предоставя фамилната къща, построена от дядо му, на фондацията, наречена на името на Карин - братовчедка на Станчови с тежка церебрална парализа. Карин дом е неправителствена организация и се финансира от дарения. Центърът осигурява: - терапия на деца с физически увреждания и ментални проблеми от най-ранна възраст, които не са обхванати в детско или учебно заведение; - въвеждане на метода за терапия "Бобат" с помощта на специалисти от Великобритания; - игротека за деца със специални нужди - децата не само биват занимавани в центъра, но по препоръка на специалиста им се дават за определен период в къщи играчки, които стимулират сетива и умения.

Провежда се плувна терапия за деца със специални нужди, техните родители и специалисти от Карин дом, в нает от Карин дом за целта басейн във Варна; - безплатен транспорт до и от центъра; - обучение на специалисти и родители; - срещи на родители с психолог и социален психолог; - интегрирани занимания за деца без увреждания и работа за социална интеграция на децата със специални нужди и техните семейства; - съвместна работа с други неправителствени организации в България и чужбина; - работа за въвеждане на програма за настойничество в България и закон за защита правата на детето.

Постепенно изграждане на база данни за децата със специални нужди в района на Варна; - запознаване на обществеността с проблемите на децата със специални нужди и техните семейства с помощта на средствата за масова информация - преса, радио, телевизия. Дългосрочната цел на Карин дом е да работи за поощряване отглеждането на децата в семейството и интегрирането на децата със специални нужди в обществото с Помощта на дневни центрове, вместо изолирането им в институции. Като резултат от провежданите в Карин дом лекции и семинари, вече има изразено желание за започване на подобна работа в Шумен, Добрич, Габрово и София. Две деца проходиха след терапия в Карин дом. Успехи Едното е шестгодишно момиченце, което бе доведено в центъра миналата година. Детето имаше на главата бяло петно без коса от лежане по гръб, както и проблеми с комуникацията и зрението. След комплексна терапия детето проходи със специална рамка-проходилка. Писмо от Карин дом Преди всичко, ние децата, родителите, персоналът и членовете на Управителния съвет на Карин дом, бихме желали да благодарим на всички Вас приятели и дарители за щедростта Ви. Вашата помощ даде възможност да се разширят услугите, които Карин дом предлага на децата със специални нужди и техните родители.

Източник www.eunet.bg/eunetweb/karindom/index.html

************************************************************************************************************************ Българската общност в Берлин направи 59 варненески деца щастливи:http://www.portal-bg1.ning.com/page/dariteliblgarskata-obschnost-v

Венера на Варна - дарение на Планекс холдинг:http://www.portal-bg1.ning.com/page/dariteli-2

Коментар

Трябва да сте член на Паметта на българите, за да добавяте коментари!

Включи се в Паметта на българите

Коментар от Николай Увалиев,журн.-изследовал на Август 20, 2010 в 11:38am
Коментар от Николай Увалиев на Ноември 14, 2009 в 6:45am


Иван Станчов е наследник на три поколения известни и заслужили за България дипломати.

Както той се изразява, станчовото племе по бащина линия води началото си от град Берат - област в сегашна Албания, но през десети век е била в пределите на Самуиловото царство. По майчина линия е наследник на достолепния арбанашки род Паница. Той е бил министър на външните работи, посланик в Англия и Ирландия и посланик на добра воля за специални поръчения. Малко думи за един голям човек с щедро сърце.

Коментар от Албена Димитрова Тодорова на Ноември 1, 2009 в 1:47pm
Когано научавам за благородните дела на българи като г-н Иван Станчов още повече започвам да вярвам, че само добродетелите у човека ще помогнат на малките и бедни по душа човечета от български произход да се измъкнат от матрицата на невежеството и заблудата. Правнучка съм на Алекси Т. Арсенов - търговец на дребно, също емигрирал от южна Албания във Варна в края на 19-ти век. Във Варна се ражда моят Дядо, по майчина линия - Тодор Алаксиев Тодоров (виден български политик, председател на Дружеството на "Младите български бойци" в Пловдив, осъден на доживотен затвор он Народния съд...). Загатка остава за мен защо дядо ми не носи фамилното име на баща си - на моя прадядо. Имам тясна роднинска връзка с рода Сколуфанови от Варна. Мога ли да открия повече информация за прадядо - Алекси Т. (вероятно Тодоров) Арсенов. Зная, че е роден през 1878 г. някъде в Южна Албания, починал е през 1953 г. в Карлово. Бил е женен за прабаба ми Елена Н. Алексива от Карлово от рода на Баба Неделя - закрилницата на В. Левски.
Web Analytics