ПЪТЯТ НА ДРЕВНИТЕ БЪЛГ-АРИИ ОТ "ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА" ПРЕЗ 5458 Г.ПР.ХР. И ВРЪЩАНЕТО ИМ В "ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА" ПРЕЗ 680 Г.СЛ.ХР

Научно становище на проф. д-р Михаил Лазаров

.

роф. д-р Михаил Лазаров през 1958 г. завършва в СУ „Св. Климент Охридски” специалността история с археология и музейно дело. От 1972  до 1995 г. е завеждащ Археологическия музей - Варна. От 1972 до 1976 г. бе главен научен ръководител на проучванията на Варненския халколитен некропол. Посвещава повече от 25 години на изучаването на древната "Култура Варна" , Одесос и неговите околности. Почива на 14. 01. 2006 г. (По данни на РИМ-Варна).

.

Той бе привърженик на теорията за арийския произход на древните българи, населявали днешните ни земи от преди повече от 10 000 години и създали първата цивилизация на Европа.

.

На корицата в книгата си "Българското Черноморие Одесос - Варна" той пише: "В продължение на повече от десет хилядолетия народите, обитавали бреговете на Черно море, древният Понтос Еуксейнос, са постигали забележителни успехи в скотовъдството и земеделието, в металургията, усъвършенстването на корабоплаването, в изграждането на градове и пристанища, при развитието на научни идеи и на изкуството. Те са упражнявали благотворно влияние в развитието на културите на Европа и Азия.

Разположен между двата големи континента Европа и Азия, бреговете на Черно море са били място за развитие и взаимно оплодяване на различни култури, за връзка между Изтока и Запада още от най-дълбока древност. Затова началото на европейската история и култура трябва да се търси около неговите брегове". (От book.store.bg).

.

По този повод той подготви карта, на която дава началото на пътя на древните Бълг-Арии от 5458 г.пр.Хр при едно от техните преселения, причинено от Черноморския потоп, отбелязва страните и народите, с които те през хилядолетията живеят заедно и съвместно развиват световната цивилизация и накрая посочва завръщането им към себе си през 680 г.сл.Хр. в сакралната им прародина - Дунавска Бълг-Ария.

Поради това, че внезапно напусна нашия реален свят, той не можа да довърши подготвената своя теория, която да отразим в Паметта на българите. Аз, като негов съученик и приятел, повлиян години наред от неговите научни идеи и прозрения, приех като свято задължение да вървя по посочения от него път на древния народ, съставен от Бълг-Арии, Траки и Славяни. 

Карта Пътят на Бълг-Ариите от 5458 г.пр.Хр. до 680 г.сл.Хр., съставена от проф. Михаил Лазаров.

Той често казваше древната мъдрост "Ако не знаем откъде сме тръгнали,

няма да знаем накъде отиваме".

1. Цьрство блгарское - "За да бъде изведено от забвението всемирното значение на хората от това старобългарско Цьрство, както редно е да се каже за Царството на великия световен разум, което е съществувало край Варненския енеолетен некропол" - споделяше той. Изразяваше съгласие, че Одесос означава "Воден град" и е старогръцки превод. о първата сричка на Одесос - оде идва от арийската и стбг дума уда - със значение вода. Това ме убеждава, че далече в хилядолетията преди гръцката колонизация на Черноморието, тук е имало древно селище с име Варна, "Варкрепост - на уда"Изразът "Тъй наречената Варна" според мен е словесен ореол в родната ни история и съдържа кодирано знание за древно селище, чието име още в далечните хилядолетия така многозначно, легендарно се изрича от старинни и съвременни летописци". Проф. Михаил Лазаров тъй ги назоваваше, убеден бе и жадуваше да има житейско време да ги опише. (И още) 

.

2. Страната Бригия (Фригия), която се намира на южните брегове на Черно море, където нашите деди арийци-траки са приети гостоприемно. Защото древният географ и историк Хекатей в своята карта (по-долу) за първи път отбелязва през VІ в.пр.Хр.страната Фригия-Бригия и в днешните български земи край Черно море. (От  bg.wikipedia и (бел.1).

И Херодот, Страбон, Плиний и Стефан Византийски определят фригите-бригите за преселници от Тракия. А лични имена и названия на градове показват родствена близост с хората от "Така наречената Варна". Защото племето Бриги значи и хората от Брега. Фригийските Гордий, Бата, Борискос, Татас, град Балгатия – са нашите Гордей, Бато, Борис, Тато., град Ба(ъ)лгатия.А град Наколея се обяснява със селище на кол в езеро, чиито следи бяха открити във Варненското езеро. И Херодот споменава за наколните жилища на траките, разположени в голямо езеро.

Бригите - БаРа-гите, отново хората на Бога Ра и на Укреплената земя (Берег), създали крайбрежните древни градове: Варна, Бургас, заедно с други тракийски племена и Троя. След това продължили за Шумер, Египет, Индия и там са споменати във Ведите като едно от 7-те Бълг-арийски ведически племена.

.

3. Шумер - там Бълг-Ариите отнасят спомена за “Морето на смъртта” (Черно море). Според “Епос за Гилгамеш”, написан около 1000 г.пр.Хр. на иврит в първата книга на Мойсеевото Петокнижие – “Битие”, гл. 6–9., героят Гилгамеш казва, че родината на неговите прадеди е далеч на северозапад край морето на смърта. През 1872 г., Джордж Смит от Бритиш музей, разчете върху глинени плочки от библиотеката на цар Ашурбанипал в Ниневия “Епоса за Гилгамеш” и оповести същия текст.

Ту-култиа-бала казва: "Мизите завладели Пурукузи и ще да е към коритото на Ефрат. А гръцкият военен стратег и по-късно писател Ксенофон Анабазис (V. 3. 4. 5) допълва: "Планината, в полите на която живели, се именува Болгар; там рудниците се наричат Болгар-Маден, има села, които и сега носят имената: Болгар, Голоша, Мачка и Стари, вероятно поселения на българи рудари. Всичките мъже и жени тук са бледолики". На Ксенофон може да се даде вяра. Той воювал с мизите, превзел столицата им, името на която не ни обажда, изгорил жив царя им в неговия дворец - пише в "Древните траки" проф. Н. Владикин, стр.71).

Шотландският праисторик Стюърт Пигот обосновава тезата, че от Балканите културата се пренася в Елам и Шумер и препокрива разпространението на духовната с материалната култура. (От eurochicago, К. Каменов). А проф. Карачанлу уточняв, че  археологически находки и писмени сведения сочат, че древните арийци-българи са завладели Шумер и Акад в 2478 г.пр.н.е.

.

4. Египет - Класическите учени единодушно поддържат становището за преселенията и походите на траките-българии. С този въпрос особено се занимавали египтяните. Фараонът П’шемалко = Псаметих І съставил комисия от учени жреци, която да определи кой народ е най-старият на света „От това време -дума Еродот, - египтяните смятат фригите (бригите от ф=б според гръцката азбука) по-стари от себе си, а себе си – по-стари от останалите народи“.

Апуле поддържал това сказание: "Асирите бяха завладели царството му Египет, обаче тракийските войни навлязоха в долината на Нил, разбиха завоевателите, изгониха ги и освободиха страната. От това време египтяните смятали фригите за свои освободители и ги почитали високо. От тогава учените жреци дирили в старите паметници от страната на спомените данни за своите освободители и ги намерили до най-дълбоката древност в лицето на А-нибис и нарекли траките "първородни" - Апуле: „primigenii Phryges“ XI 40 и 41 стр. от "Древните траки" проф. Н. Владикин.

.


5. Иран - в миналото Персия (Х-ІХ в.пр.н.е.), религия зароастризъм, след нашествието на арабите - частично ислям. От Шумер древните Бълг-Арии се преселват на изток в платото Ариана, където с местното население създават държава. Името й произлиза от думата Арианам - "Земя на арийците"на санскрит: आर्य ārya [1], на персийски: ariya [2]Иран е една от малкото страни в света, която и сега официално почита арийския си произход. Още древността персийските владетели се титулуват „Цар на арийците“.

На 31 май 2011 г. в интервю за Агенция „Фокус” доц. Явор Шопов - директор на Института по древни цивилизации, заяви, че по време на честванията на 2500 години Персийската империя, специално е поканена българска делегация, тъй като иранците считат, че българите са участвали в създаването на Персийската империя. Там той и наши историци са се запознали с фриза в Персеполис, където е изобразен владетелят на Персийската империя и 28 войници на народите, създатели на империята. Първият войник на първия ред по облеклото, униформата и по чертите на лицето персийският историк Закария Казвини през 13 век го определя като българин.

В стбг има поговорка „да обереш парсата”, която е от Персия и там означава "да събереш парсата-данъците", тъй като всеки народ на империята, включително и бълг-ариите, са били задължени да плащат данъци.

.

6. Индия - древните българи като ведически арийци около 3300 г.пр.Хр. са навлезли в Пакистан и Северна Индия. Авторът на първия „пътеводител“ в историята Павзаний дава сведение, че те изградили по чудо мост над река Ефрат и нечакани от там нахлуват в Индия. Сенека също говори за военен поход на тракийския бог Дионис в Индия. Ценни сведения за арийците дават писмените паметници „Авеста”, Ведите, „Махабхарата”, „Рамаяна”, персийския епос „Шах Наме - Книга на царете”, археологически находки и от древни летописци, когато ариите през 3300 година пр. Хр. се преселват от Шумер в Северна Индия и поставят основата на Индийската цивилизация в нейния начален Ведически период. Сведения за тях в обширната статията на magicalindiа и в "Кастовата система Варна".където пренасят от прародината си тяхната йерархична подредба в обществото, наречена "Божествен ред".

.

7. Кралство Капуртала е древна земя в Пенджаб, щат на Индия, управлявано от владетелите на Ахлувалия Сикх, записите на династията проследяват потеклото им до хиндуисткото божество Кришна. Един от  потомците му е легендарният Сeрдар - главнокомандващ (от перс. «سردار»‎) Sardar Jassa Ahluwalia Sinx, [4] [5]. (По данни на Университета в Пенджаб. 1–4). [6]  и от  en.wikipedia.Kapurthala). В Българския тълковен речник званието Сердар-Sardar на стбг означава войвода, главатар.   

Друга известна личност на кралската фамилия е Раджку-Мари Бибиджан Амрит Каур, носителка на британския орден Рицар на благодатта Св.Йоан. [1]). Изданието Forbes Geraldine Hancock (1999). я обяви като една от най-известните жени в съвременна Индия. За връзката на красивата принцеса с Бълг-Ария можете да намерете Тук). А повече на Кралство Капуртала - Тук

.

8. Легендарният град Варана-аси. Пионерите на българската археология Херман и Карел Шкорпил за първи път упоменават, че името на селището "Варнааси" има тракийски корен и е свързано с много древно  селище край Варненските брегове. Това е повод да го свържем с  легендарния древен град Варнаси в индийския щат Утар Прадеш. Там жителите му и сега като ойкóним се наричат варнаси́йци.

И проф. д-р Михаил Лазаров проследява "Тъй наречената Варна" от нашите земи и я намира след хилядолетия в знаменито селище Варанаси - щата Утар Прадеш - Северна Индия. Там ритуалният огън на арийското племе варни гори непрекъснато повече от 5000 години. (И още) Американският писател Марк Твен казва: „Варанаси е по-стар от историята, по-стар от традицията, по-стар дори от легендата и изглежда двойно по-стар от всички тях взети заедно.“ (bg.wikipedia)  

.

Балх-ара, наричана Булгхар от персите и Бактрия от елините. Описана от Страбон като “перлата на Ариана” върху глинени плочки от Нипур (2478–2441 г.пр.Хр.). Там според доц. д–р Явор Шопов библейският Ной е представен с името Зиудзуду . Писателят-езотерик Милош Сидоров тълкува името на Зиудзуду с митичния Зиези, който е записан в Анонимния латински хронограф от 354 г., като основател на народа: “Ziezi ex quo vulgares” – “Зиези, от когото са българите”.

.

9. Балх-ара, Балх - Първата българска държава. Ранни сведения за древното българско царство  са от времето между 1301–1235 г. пр. Хр. Книжовният паметник “Атхартва веда” сочи, че на север от Индия живеят народите булинги, балхики. В “Махабхарата” (X-VII в. пр. Хр) те  са сред най-споменаваните имена – над седемдесет пъти. В “Латински анонимен хронограф” (354 год.) пише, че българите произлизат от сина на Ной - Зиези, а в арменската география “Ашхарацуиц” (VII век) българите, заедно с масагетите, са определени като най-развитите народи в Централна Азия. 

Държавата Балх-ара (Бахлика) е обхващала планината Имеон (Памир, Хиндукуш, Тян Шан), земите на запад от нея и част от Таримската котловина. наричана е “люлката на царете”.

В средата на III хилядолетие пр.н.е. в земите около град Балх се развива мощна цивилизация на арийците-предци на българите, която оказва силно влияние върху езика и културата на Северна Индия и Иран, влияе и на културите наИзтока. И още 

.

10. Аркаим - древният град на ариите (1900-1960 г.пр.Хр.), построен съобразно техния сакрален знак - свастиката.Аpĸaим ce нaмиpa нa юг oт Уpaл и хopaтa, ĸoитo ca гo създали, ca били cвъpзaни c paннитe apийци – плeмeнaтa, ĸoитo отсядат тук след преселението си от Шумер, Северна Индия, Иpaн и Балх-ара. На обширна територия тук на 20 юни 1987 година бе открито първото от 20-те подобни по архитектура селища, наречени "Страна на градовете". Тук се намира единственият прототип пещ-чудо, чрез която може да се поддържа температура 1200-1500 градуса, която е достатъчна да стопи злато, бронз и дори медна руда. 

Тълкуванието на името АркаиМ идва от "АР" – небе, "ка" – суфикс за  принадлежност, "и" – връзката на това "малко небе" с "Мъ" – мисълта, знанието. Вложената поука потвърждава версията, че тук е бил един от научните и духовните центрове на арийците в Древния Свят. И още

.

11. Стара Велика България. В VІ век прабългарите образуват начело с кан Органа „Велико българско царство“ на земите между Дон и Волга. Той е част от рода Дуло и стига много назад до Ернак (синът на Атила). Наследен е от племенника си кан Кубрат, който след победата над аварите (632-636), успява да обедини в обща държава и други народи: оногури, сувари, барсили, алани, анти, така образува мощна държава - наречена от летописците Стара Велика България (632-667 г.сл.Хр.). Според византийските автори[4] Palaiá Megálē Boulgaría, от латинските Magna Bulgaria[3], съществувала в земи на северното Причерноморие – днешна Украйна и Южна Русия. (От bg.wikipedia)

Към нея принадлежи и Волжка България със столица Болгар. Там по сведение на издание cross и според археолозите на нейната територия е имало над 1600 селища, от който 38 огромни крепости. "Царството на бурджаните (българите) е голямо и просторно. Те са огромен, могъщ и войнствен народ" - отбелязва Ал-Масуди в книгата си "Вести за времената" по късно в Х век.

.

1. И връщане след около седем хилядолетия в древното първо Цьрство блгарское през 680 г.

 Сведения на древни летописци за "Така наречената Варна",  "Заветната цел на Княз Аспарух и първо столично ядро на Дунавска България". Първа столица на Аспарухова България е "Така наречената Варна"

.

.

ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИТЕ СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

.

От 2005 до 2009 г., под егидата на ЮНЕСКО и Международният съюз на геолозите бе разгърнато интердисциплинарно проучване на Черноморския ареал и неговата история. В следващите години Фонд „Научни изследвания“ финансира проект „Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие“. През 2015 г. започна и археологически проект The Black Sea Maritime Archaeology Project (Black Sea M.A.P.), резултати от който са докладвани година по-късно[11].(От bg.wikipedia

На основание на тези и предишни научни изследвания Световният атлас показа къде е  Родният дом-Homeland на евро-азийските народи: Тракия, Дакия и част от Балканите.

-
 

Картата на Световния атлас за преселението на евро-азийските народи, както е по-редно да се наричат, след Черноморския потоп около 5600 г. пр.н.е. Посочен е реда във времето до земите населени с:

1. Анатолийци; 2. Гърци, Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токхари; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери. 

Картата е създадена според информационните ресурси на акад. И. М. Дяконов, "Оригиналният дом на индоевропейците" (том 13, стр. 92 до 174);  на J. P. Mallory's In Search for Indo-Europeans; от карти, основани на Атласа на лингвинистите на древната история на Колин Мак Дейвид, от C. George Boeree - американски професор в университета в Шпингсбург и от . 
Обърнете внимание, че с червена линия е оградена и част от шелфа на Черно море край българските земи. Създателите на публикациите и на картата добре са проучили, че там Черноморският потоп (около 5600 пр. Хр. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г. чрез радио-въглероден ускорител), е наводнил огромни територии и вероятно е потопил и високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена от преди 7800 г. пр. Хр.

Упоменатите изследвания и картата е друго потвърждение, че проф. Михаил Лазаров правдиво е посочил пътя на българите, извървян от 5458 г.пр.Хр до 680 г.сл.Хр. Когато тръгвах по този посочен

от него път бях убеден, върнах се укрилен и без свян казано, умъдрен.

Тази публикация на Николай Увалиев  

е в памет на проф. Михаил Лазаров, 14 януари 2016

.

Връщане към началото на Е`книга  "Така наречената Варна"

Към Варнамала - висше знание, начало на началата

.

Web Analytics