"Софарма" - 8О години лекарства за българите

.

.

ПОСЛАНИЕ

.

Скъпи приятели,

Тази година празнуваме 80 години от основаването на Софарма. Ние празнуваме еднауспешна българска история, достатъчно силна да преживее война, над 40 години държавна собственост и управление и тежък преход към пазарна икономика. Ние празнуваме, че сме част от тази успешна история и заявяваме нашата воля да я продължим. Тази година поставяме основите за нашия стогодишен юбилей. Ще посадим гора от 100 дръвчета и след 20 години ще празнуваме под тяхната сянка. Тази година искаме да си припомним, че всичко е възможно, ако работим заедно за устойчиво бъдеще.
С приключването на нашата най-нова инвестиция на стойност 35 милиона евро в свръхмодерен завод за таблетни форми ние отправяме послание – „зеленото“ вече не е просто цвят, „зеленото“ е начин на мислене и ние мислим така.
.
д.и.н. Огнян Донев,
Председател на Съвета на директорите
.
.
Огнян Донев е роден на 22.12.1957г. Завършил е немската гимназия в гр. София. Учи в Хамбург и Виена. Завършва "Международни икономически отношения" във Висшия икономически институт София. През 1986г. защитава  докторска степен по икономика в Берлин.Той е изпълнителен директор на "Софарма"АД от октомври 2000 г. 

Той също така е и:
 Председател на Съвета на директорите на Софарма АД
 Председател на Управителния съвет на КРИБ
 Вицепрезидент на Германо-българската индустриално-търговска камара
 Член на Националната комисия по корпоративно управление 
 Член на Международната търговска камара за България
 Член на Управителния съвет на Еврофарм, Брюксел
 Председател на УС на БГФармА – Българската генерична фармацевтична асоциация
 Член на Управителния съвет на БТПП
 Член на Съвета на настоятелите на Университета за национално и световно стопанство
 Носител на приза "Буров" за индустриално управление. 
 Председател на Настоятелството на Медицински университет София
 Член на борда на Виенския икономически форум

Участвува в управителните или контролни органи на редица дружества.
Женен е и има двама сина. Владее немски, английски, руски и италиански.
.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 

(

Весела Любенова Стоева
Зам. председател на Съвета на директорите

Родена е на 05.04.1963 г. Завършва средно образование във Френска езикова гимназия "Г. Кирков" София през 1982 г., а след това продължава висшето си образование във ВИИ "Карл Маркс" София, специалност "Финанси и кредит". Завършва през 1989 г.
В "Софарма" АД е от 2000 г. като Съветник по икономическите въпроси към Изп. директор и Зам. председател на СД.
Професионалният й опит включва работа в големи български компании в различни браншове, сред които ВТО "Рудметал" и "Булгартабак холдинг" АД.
Весела Стоева е също и заместник председател на Управителния съвет на "Елфарма" АД.
Владее френски, английски и италиански езици.
Омъжена, с две деца.

Александър Викторов Чаушев
Член на Съвета на директорите от 12 юли, 2011 година

Роден е на 24.04.1965 година. През 1984 година завършва английската езикова гимназия в София,
а по-късно през 1991 година приключва своето висше образование в Московски държавен институт по международни отношения.
Той беше избран за член на Съвета на директорите на «Софарма» АД на Общото събрание на акционерите на дружеството, 
което се проведе на 29 юни, 2011 година.
Професионалният опит на г-н Чаушев включва членство в ръководните органи на редица успешни дружества, сред които "Монбат" АД, Агрохолд АД, "Лукойл България" ЕООД и т.н. Своята кариера г-н Чаушев започва в Министерството на търговията като експерт през 1993 година.
Владее руски, английски и испански езици.


.

Огнян Кирилов Палавеев
Член на Съвета на директорите

Роден е на 22.05.1949 година в гр. София. Има завършено икономическо образование в Германия и над 37 години опит в областта на икономиката и търговията. От 15 години е Изпълнителен директор на "Унифарм" АД, а от близо 8 е член на Съвета на директорите на "Софарма" АД.
Владее немски и руски езици. Женен, с две деца.
Андрей Людмилов Брешков
Член на Съвета на директорите


Роден е на 19.10.1971 г. в гр. Пловдив. Завършва "Икономика и управление на отбраната" в Университет за национално и световно стопанство – гр. София. През 2004 г. защитава Магистърска степен в Американският университет – България.
От 1994 г. до 2000 г. работи в ЗПАД "България". От 2001 г. до 2005 г. работи последователно в Министерство на икономиката и Министерство на транспорта, като се занимава с фирменото управление и контрол на държавните дружества.
Участва в управлението на дружества като "Кремиковци" АД, "България Ер" АД и "БАЕЗ" АД. От 2006 г. работи във финансовата сфера. Участва в управлението на "Експат имоти" АДСИЦ и "Експат бета" АДСИЦ.
Владее английски и руски език. Женен с две деца.

.

Към История на дружество "Софарма"


.

.
 
Web Analytics