ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ФАМИЛИЯ УВАЛИА

Всяка история започва с името

.
азванията Валиа, Уалиа, Уила̀я идва от арабското географско понятие за административна територия, за първи път употребено като ولاية – уила̀я - управител. Възприето е от 22 арабски и 5 азиатски страни, включително и у нас. (Изт.

Специалистите-лингвинисти считат, че като име на територия има арабски произход от древния Тунис, чиято история започва от иберо – мавросийската култура (10 хил. г. пр.н.е.) и капсийската култура. През 12 в. пр.н.е. финикийците основават тук свои колонии, сред които е Картаген – център на голяма робовладелска държава. Сега в Тунис има 24 вилаета. (От bg.wikipedia

Известният каталог names.neolove.ru в своите 22 345 толкования (до 1.VІІ.2019 г) с рейтинг на достоверност определя: "Древната фамилия Увалиа произлиза от арабското мъжко име Ували, което най-вероятно е диалектният вариант на името Уали и се превежда от арабски като „владетел”. От Ували в крайна сметка се получава фамилията Увалиев", твърди изданието. Друг руски каталог menator.ru от арабски тълкува фамилията Валия като верен, доверен човек.

.

В Османската империя терминът "вилает" възниква по-късно, когато Иконийският султанат използва отслабената Византийска империя и през 1299 година завладява голяма част от Мала Азия. Тогава там са организирани множество малки турски административни владения, наричани и днес Малоазийски бейлици. Едно от тях е оглавявано от Осман I, който дава името на бъдещата Османска империя. По-късно тия бейлици прерастват във вилаети, управлявани от Валия - с ранг  на паша, който се равнява на генерал от армията. От ХІХ век и сега в съвременна Турция тези първостепенни единици носят названието в ед. ч. ил (на турски il) и в мн. ч. или-илове (на турски iller), но у нас те традиционно се наричат вилаети.

.

Wallia - крал на вестготите 

.
Wallia - уалиa (* 385 † 418) е крал в Тулуза на вестготите от 415 до 418. Неговият произход е от  тракийското племе готи от династията на Балтите (на латински: Balti, Balthings) от 3-4 век. (Изт. Тук) Както всеки човек където и да се засели, каквито и да са неговите дела, той се именува с фамилиата на баща си и със земята, където е роден. Както е посочено на по-долната карта - днешна Мизия и Тракия. Закономерно е да предположим, че там е имало землища, наречени вилаети и неговите деди са били валии - владетели. Според тълкуванията по-горе и които ще последват.

Внукът на крал Валия - Рицимер (Ricimer, Rikоmer; * 405 г.; † 472 г.) e женен за Алипия, член на Тракийска династияОще твърде млад става magister militum (командващ армията) на Западна Римска империя през 5 век. Има почетната титла patricius и De-facto е регент на Италия.

Историкът Петър Георгиев публикува карта (на снимката по-долу), в която е отразен пътя на преселението и завоеванията на древните вестготи от днешните български земи през 376 години до Испания и Тулуза през 418-505 година. Данните на двата източника съвпадат: от 412 до 415 години Валиа-Wallia е крал на живеещите там вестготи. (На снимката в ляво от Националната библиотека на Испания).

Следователно тук по нашите древни земи всред готите е имало хора с фамилии Валиа - Wallia. Един от тях през 415-418 години е станал крал на вестготите в Тулуза. Не бива да ни изненадва и това, че от темето на краля се дипли косата му, сплетена по арийски обичай в прическа кика-чумбас. Впрочем и друг път сме отбелязвали, че арийците са предци на древните тракийски племена Готи и на древните Бълг-Арии. 

.

Карта на преселението и завоеванията на древните вестготи от днешните български земи през 376 година до Испания и Толуза през 418 гоина

.
мето на всеки народ, на всеки човек е важен белег на неговия етнически характер, 
нрави, религия и културна история. Където и да иде, където и да се установи да живее, винаги  се назовава с името си, наследено от далечните си деди.

Индийският философ Шри Ауробиндо (1872-1950) чрез корени „дхату” разкри смисъла на звуците в санскрита, наречен от него "съвършен, древен и вечен език на преселниците арийци в Индия". В anandaproject.net той определя: "Звукът У е прогресивно проявление, а Ва е съществуване и заедно значат УВА = прогресивно съществуване". (Изт. и в iztok-zapad.eu). Това негово твърдение приложено към названието Walia - Валиа, се получава Ува-лиа, У като по-висша степен.

Проф. Иван Т. Иванов в своя Речник на стари и диалектни български думи  посочва, че знакът У значи ОЩЕ, със значение на допълнение към думата.

Римският император Юстиниан ІІ (483-565) преди да наследи чичо си и да приеме името му, младежът - който според pravoslavieto е тракиец по произход, роден в село Ведряни около град Средец, се е наричал Управда, което ще рече У=висша, истинската У-правда.

В древните български държави има много хора, които носят фамилията Валиеви, но много рядко са Увалиеви. Приставката У при тях определя, че те са водачи, главатари на групата, управители на вилаети.

Името на Украйна в древността е било съставено от думата Крайна и приставката У - със значение "велика". И дълго време е наричена Велика Крайна.

.

Към ІІ част   Фамилията Увалиа от древна България и Uwalia в древна Индия

.

.
Web Analytics