ПЛЕМЕТО ВАРНИ В ИНДИЯ И СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИН ОТ НАЙ-ДРЕВНИТЕ ГРАДОВЕ ВАР(а)НА-АСИ (около 5560 г.)

Варанаси е един от десетте най-стари непрекъснато съществуващи градове в света. Неговата по-ранна история е свързана с по-древното Арийско селище в долината на река Ганг.

(Enz.Britannica).

.

.
окументални исторически извори, свързани с древните жители на Легендарната "Така наречената Варна" и създаването на град Варана-аси в щата Утар Прадеш - Северна Индия. Кратко пояснение за името. В азбуката Деванагари (देवनागरी), на която се изписват текстовете на санскрит и хинди, всяка гласна между две съгласни се пише, но се изговаря като придихание. Пример е и самото име на азбуката  [ˌd̪evən̪ɑːgəɾiː] - ɑː  между n и g се изпуска и става както е известно d̪evən̪gəri. Затова останалото от древни времена име на град Варана-аси така се пише, но с придиханието ɑː се произнася Варна-аси. Втората част на името Аси са притоци на река Ганг, които ограждат селището-крепост. В съвременния индийски език придуханието ɑː е отпаднало и понятието "Варна" е свързано с значими раздели на науката, литературата и изкуството, включително и с Кастовата система Варна. (Справка статии № 9,10 и 11)

 А огънят на племето Варни в този създаден от тях древен град гори вече 5560 години, ще гори вечно! Подържа се от кастата на брахманите - наследници на древните арии, преселили се от нашите черноморски брегове. 

.

Като член на редакционния съвет на "Паметта на българите" директорът на Археологическия музей във Варна проф. Валентин Плетньов споделеше, че древните летописци в израза "Така наречената Варна" влагат дълбок рационален смисъл, който е еднозначен с "легендарен град и като агломерация - взаимно свързани селища", разположени край Голямото сладководно езеро, превърнато след потопа през 5560 г.пр.н.ера в Черно море. За достоверност на извода му ще ви насоча към резюметата, с които той е защитил званието си "професор" при Археологическия инстутут към БАН - повече в pamettanabulgarite.

Проф. Иван Т. Иванов определя името на Варна като древен български топоним със значение на "крепост, град и защитена местност". В talkoven rechnik.bg-7 думата "Вар" ( част от името Варна) също има значение на крепост и вода, а в пояснението предлогът "на" определя мястото и целта, където се извършва действието.

В езика на българите думата „Вар”  означава „крепост, препятствие, ограждение”, оттук идва нейната етимология „вар-дя”. Както пише през VІ в. Прокопий Кесарийски, в урартския език е заета от езика на народа, който се самонарича „боян”, от там е и думата „burgana” със значение „кула”, "кула - на крепостта" (стр. 99 в книгата на I. M. Diakonoff, S. A. Starostin. Hurro-Urartian as an Easterr.). 

Акад. Владимир Георгиев определя древното име на Варна да не е от тракийски произход, което означава, че има по-старинен вероятно арийски произход. „За съжаление ние малко знаем за езика на траките - казва той, -  за да можем да определим какво влияние е оказал на протобългарския език. Известни са само около 40 думи (глоси), около 1800 собствени имена и няколко кратки надписа. Ето някои тракийски думи: бриа-град, болинт-див бик, брюнх-китара, зелас-вино, скалме-меч и други; както и някои географски названия:  Арда, Вит, Искър, Лом, Несебър, Пловдив, Струма, Тунджа, Янтра и други.” (Вл.Георгиев, Проблеми на бълг. език, Сф. 1985, стр. 269).

Проф. д-р Михаил Лазаров, проучвал 25 години историята на древните Бълг Арии, населявали днешните българските земи от преди 10 000 години, на корицата в книгата си "Българското Черноморие Одесос - Варна" той пише, че изразът "Тъй наречената Варна" е словесен ореол в родната ни история и съдържа кодирано знание за древно селище. И споделеше, че поради катастрофалния Черноморски потоп жителите му са били принудени да се преселят и са създали знаменито селище Варна-аси в щата Утар Прадеш - Северна Индия. Там жителите му и сега като ойкóним се наричат варн-асии.

.


aranasi
 на 
деванагари: वाराणसी, писменост на брахманите-арийци, използвана и от Lannoy, Richard.- University of Washington Press, който пише, че древната история на Варана-аси е свързана с по-древно арийско селище, основано от Бог Шива преди повече от 5000 години. До второто хилядолетие пр.н.е. е бил седалище на арийската религия и философия. Варана-аси е наричан „свещеният град на Индия“, "градът на светлините“ и „културната столица на Индия“. Американският писател Марк Твен казва: „Варана-аси е по-стар от историята, по-стар от традицията, по-стар дори от легендата и изглежда двойно по-стар от всички тях взети заедно“ (От bg.wikipedia)  

Тук в парка "Сарнат"(на стбг "Сърните") -  Буда (на санскрит: सिद्धार्थ गौतम; духовен учителел) е произнесъл първата си проповед за основните принципи на будизма за постигане вътрешен мир, просветление и нирвана. (От Енц.Британика). Думата Буда е титла на първото духовно пробудило се същество в древната ера, според текстове на Ведите почитан като Върховен Бог на арийците, дошли от далечна митична страна.

.

Бог Шива  शिव śiva - на санскрит и хинди е 6-то определение щедър shtedŭr, 

Когато се преселват в Древна Индия и стават владетели на голяма част от нея, Бълг-ариите създават един от най-старинния, действащ и сега град Варна-аси. Там изграждат за чудо и приказ дворец на Бог Шива и вдигат 70 на метра негова статуя, която е обкичена с донесените от тях арийски символи.  

В Ригведа за Варанаси има стих и от Бог Шива: "Три свята съставят в едно моя сияещ град

и моя дворец в него".

.

Чертог  निकल на хинди и според Тълковния ни речник е със значение на дворец, палат и царски покои, а според bg.wiktionary думата е прабългарска по произходи идва от стбг чрьтогъ.

Тризъбец  त्रिशूल triśūla, от стбг цифра три и думата шила. В най-дълбока древност за българиите тризъбецът във вид на жезъл означавал власт над трите свята - Небесен, Земен и Подземен. По-късно като продължение на традицията българската царска династия Дуло е приела тризъбеца за свой герб [Нурутдинов 1997: 163].

Окото на мъдростта: На челото си Шива има трето око, което символизира мъдростта. което вижда и неочевидното. То предава и приема мислите по интуиция. На стбг се именува бинди, на санскрит е बिंदी и означава „капка”, знак най-вече за принадлежност към ведическата култура на арийците. В хинди: बिंदी е 3-то изречение, червената точка, която се нанася на челото. При бълг-ариите се нанася на челото от преди VІІІ-VІІ хилядолетия и сега се прилага в Родопите от всички жени, участнички в сватбения обичай. Повече Тук

Трите линии върху челото на Шива са трите същности - раждане, реалния живот и смъртта.

Спуснатите коси на Шива го показват като бог на вятъра Ваю. Той  препуска на колесница, в която са впрегнати хиляди жребци. Припомням, че Ваю е името  на бог от древния български и от ведическия арийски пантеон. А сплетените плитки са свещените реки Ганг, Варуна и Аси, в която среда е разположен двореца му и градът на ариите Varāna-asi. Буквата ā с ударение в санскрит е придихание и се произнася в полутон. Енциклопедия Британика пише: "Варанаси е един от най-старите постоянно обитавани градове в света. Ранната му история е свързана с първото древно селище на арийците, дошли от север, завладели Северо-западна Индия, създали обществена организация (наречена "Кастова система Варна" - доп. НУ) и най-древната й Ведическа култура (ІІІ хил.прр.н.е.)"Повече Тук

Змийската огърлица показва, че Шива е погълнал отровата калкети на кобрата за доброто на хората. 

Мандолина  सारंगीкоято е в скута на Шива, от нея Божественото слово ехти във Всемира. Някои изследователи наричат този музикален инструмент мандолина-булгарина.

Жестът с пръсти  पिंच जेस्चर, който Бог Шива така благосклонно ни показва с дясната си ръка, е израз на Благословия. Разпространеният по цял свят жест ОК приятно ни изненадва и ни озадачава, че е съществувал отпреди 5560 години в Древна Индия, най-вероятно и в древните бълг-арийски земи, както и отбелязаните други символи на статуята на Шива.

Аси असि asi, Аси се нарича победоносният Меч на арийската богиня Дурга, която охранява и град Варна-аси. Дурга е съпруга на Шива.

Образите на богинята Дурга са открити в Рогозенското съкровище - край Враца, начало VI - ІV век .пр.н.е. - Източник: thracia/rogozen;  в съкровището в Балх-ара, І хил.пр.н.е. - Изт. списание Nationalgeographic и в Индийския пантеон на арийските богове, запис във Ведите ІІ хил.пр.н.е - Източник: magicalindia

Удивително е, как трите изображения на богинята Дурга толкова много са близки по идеен замисъл, носят арийския символ на мъдростта - третото око, и толкова по вид си приличат, след като тримата художници ги делят хилядолетия! Още един пример, че историята е най-вълшебната приказка.

.

От историческите източници научаваме: "че названието на град Варана-аси произлиза от имената на два притока на река Ганг – северният Варуна и южният – Аси, в индийския щат Утар Прадеш. Името на река Варуна идва от Бога на водата Варуна и в Българския диалектен атлас, том 4 - БАН, 1980, част 1., чрез bg.wikipediа можем да прочетеме: "В българските "Преходни У-говорни диалекти" са запазени старите сонорни /л/ и /р/, коит служат само като съединител между съгласни. При среща някои нашенци не кказват Добър ден!, а казват: Добр ден! Вместо книжовното "варосвам", казват варсвам.

Като имаме предвид фонетичните правила, тогава в името на град Вар(а)на-аси звука а се изписва, но се произнася като придихание и става Варна-аси. В съвременния индийски език придуханието ɑː е отаднало и понятието "Варна" е свързано с значими раздели на науката, литературата и изкуството, включинелно и с Кастовата система Варна. (Справка статии № 9,10 и 11)

И стигаме до извода, че в далечна и древна Индия е имало "Крепост-град Варна" и в него са живели хора от племето Варни. Защото всеки човек, ако му се наложи да напусне родното си място, където и да иде се нарича с неговото име. По тази причина можем да предположим, че заселилите се между двата притока на река Ганг арийци-древни българи още през V хилядолетие така са нарекли и така са произнасяли новото си обиталище и реката Варна, на името на река Варна, която е протичала край техния първороден град Варна в далечното им отечество.

Името на другия проток на Ганг - река Аси, който затваря триъгълника, в чиято среда е построен град Варана-аси, е свързано с племето варни - заселници в древна Индия. Те не случайно са призовали и защитата на своята Богиня-войн Дурга. Там, според легендата във водите на река Аси, тя е съхранявала своя меч, наречен Аси.

Богинята Дурга

 определена като събирателен образ на Вселенската енергия

В сайта magicalindia името на богинята «Дурга» (санскр. दुर्गा) означава "непобедима" като богиня, "непрестъпна" като крепост. Затова в арийската ведическа митология тя се представя като воин. Лъкът и стрелите, които държи в ръцете си, са дарени от бога на вятъра Ваю и бога на слънцето Сурия. Блестящият меч в ръката й, наречен аси , е знанието, по-силно от всички оръжия. Раковината, подарък от Варуна, възвестява победата на доброто над злото. Тризъбецът от арийския бог Шива в ръката й е балансът между основните сили: сътворението, разрушението и запазването. Двете очи на богинята са желанието и действието, а третото око - червената точка на челото й, изразява познанието.

.

Образът на богинята Дурга в Индийския пантеон на арийските богове (Из Ведите ІІ хил.пр.н.е.).

Източник: magicalindia  

.

Важно документално доказателство за ролята на древните Бълг-арии, и племето Варни като част от тях, при създаването на легендарния индийски град Варанаси и богинята Дурга, намерих в изданието thracia/rogozen. Там в описанието на българското Рогозенско съкровище - на стр. 108 върху кана № 155 (датировка края на VI пр.н.е.), Великата тракийска богиня Дурга е изобразена как язди лъвица. С дясната си ръка е обхванала шията на своето свещено животно. В лявата държи лък и стрела, на челото на богинята е нанесено и окото на познанието, символи за които стана дума по-горе. И пак е боса, защото, където стъпи оплодява земята с космическа енергия. Лицето й изразява мъдрост и величие.  

.

Образът на богинята Дурга в Рогозенското съкровище - край Враца, VI пр.н.е..

Източник: thracia/rogozen.

.

Ето по-долу и трети древен образ на Богинята майка Дурга, един от златните шедьоври на най-голямото съкровище в света, намерено в земите на първата самостоятелна българска държава - Балхара (1301-1235  г.пр.н.е.). Там е съществувал град-крепост, наречена Варну. (По N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, Университетът SOAS в Лондон,1999). Вероятно и тя е била почитана като пазителка на крепостта, както е закриляла и един от най-древните градове в света Варана-аси (5560 г.пр.н.е.) в Индия. 

Удивително е, как трите изображения на богинята Дурга толкова много са близки по идейният замисъл, носят арийския символ на мъдростта - третото око, и толкова по вид си приличат, след като тримата художници ги делят 8000 години! Още един пример, че историята е най-вълшебната приказка.

.

 Богинята Майка Дурга
от Златното съкровище на древната българска държава в Азия Балх-ара
Снимка: Ричард Барнс от списание Nationalgeographic  

.

родължим ли да разгъваме дългия свитък на столетията

тук ще установим, че една фамилия може да осветли и разкрие общия произход на племена и народи, отдалечени във времето и в разстоянията. Колеги от сайта magicalindia, който ползвам по препоръка на посолството на Индия за достоверни сведения, попитах дали в съвременния телефонен указател на град Варана-аси има фамилии Варанааси. След час те ми съобщиха: Райна, Мурти (Марти), Нели, Нана, Каран са с фамилии Варанаси. "В пряк и преносен  смисъл как можем да ги наричем? - запитах аз. "Как?! По вашему: Райна Варненска, Марти Варненски и т.н." - отвърнаха те за общо радостно удовлетворение и придружено със сакралния индийски поздрав "Наместе". Така чрез него с лек поклон, сключил длани пред гърдите, всеки от нас изрази почитание към божествената искра, която я има у другия.

Подобен е случаят и с фамилията uwalia от сикски-арийския клан в Пенджаб, Индия, където wikipedia посочва 16 известни личности с фамалии uwalia. които колегите от magicalindia пак определят като еднозначни с българските фамилии увалие-ви. Нали думата uwalia от английски на български ще разчетем увалие. Ние сме приели, всяка наша фамилия да има окончание буквата В. Повече за древната фамилията uwalia в Индия и Увалиев в България можете да прочетете Тук, А за хилядолетната й история по света прочетете Тук.

Между споменатите индийски фамилии е и Райку-мари Амит Каур (1889-1964), секретар на Махатма Ганди и член на кралското семейство Uwalia  в Капуртала, включена от класацията на Форбс (1999) Най-известните жени на съвременна Индия  [8]. Както тя през 1932 година споделя с личния си приятел-художникът Борис Георгиев от Варна: "I have the name of my distant grandfather and great-grandmother Raikou and Mari - (Моето име идва от много далечните ми прадядо и прамайка Райко и Мара). Тази романтична и загадъчна история  прочетете Тук.

.

Ритуалът "Упанаяна". Архив на magicalindia

.

Тогава детето получава своя пръв свещен шнур - мартеница от бели и червени нишки, и получава „приближение” към бащината каста. От този момент манастирите на брахманите поемат главната рола при неговото възпитание и обучение. На картината личат характерните символи за древните българи и брахмани - прическата "чумбас", "биндито - третото око" на челото и разноцветните чорапи - в бяло и червено.

"Затова, може да се предполага, че споменатите 16-те фамилии uwalia и 5-те фамилия varanasi на съвременни индийски личности, всички са от варни-кастата на брахманите, които и сега ревностно спазват святото задължение да осъществяват брачна връзка само с хора от своя каста" - уточниха колегите от magicalindia.

Така те са съхранили вечната си ДНК. Има доказателства от областта на генетиката, че около 56% – 60% от хората у нас имат  маркерите J2, G2, E, R1a. През 2012 година бе проведено генетично проучване в Индия и показа, че брамините също имат маркерите J2, G2, E, R1a. (От /magnifisonz). Това означава, че предците им са дошли от Балканите, носейки своите имена и фамилии, който като гените също са вечни. Повече по тази тема можете да намерете в wikipedia и в pamettanabulgarite.

.

Съвременен индийски брахман, представител на кастата на  жреците, които строго съхраняват хилядолетната си арийска ДНК.

.

Публикувано във факти.бг: според Стефан Византийски, Ария е най-древното име на Тракия.
Публикувано във факти.бг: според Стефан Византийски, Ария е най-древното име на Тра

реме е да насочим вниманието си към крайбрежния квартал на Варана-аси - "Маникарника" (Manikarnika-ghat), защото там на пристанището от дълбока древност се е извършвал ритуалът "Сати-сути", споменат подробно в "Нарада Пурана". Огънят, в който се осъществявала кремацията, според легендата гори непрекъснато повече от 7560 години и е запален от преселниците-арийци, за да се осъществи техният ритуал сати/сути. Подържа се по указание на жреците от шудрите - една от четирите касти на социалната структура "Варна" в Индия и в далечното минало при древните българи от кутри-те, крайните, незначителните.
Ритуалът сати-сути се смята за логично завършване на брака между мъжа и жената. Съпругата, преди да влезе в ритуалния огън, облича сватбените си дрехи и така последва починалия си съпруг.
Проф. Линдзи Харлан от Харвардския университет на САЩ, е извършила широко изследване сред жените, спазващи арийската традиция "Раджапу". Тя е изградила модел за това как и защо всяка съпруга, пожелала да стане сати/сути преминава през три етапа: по време на живота на съпруга си тя е *pativrata ; *след като направи тържествен обет да изгори при неговата смърт, придобива статут на сатратта"; *след доброволната саможертва на кладата тя постига статута на samata (самата тя е достойната)". Цитатът е от en.wikipediа(186).  Обредът се описва в арийските Ведите на древна Индия и там е наречен с името сути, което се обяснява със стбг. суть - самата истина за съдбата.

.

.

Изображения на ритуала сати/сути в Индия - картини  на художника Фридрих Шобер - 
.
Обичаят на доброволна саможертва е описан и в историята от Херодот като типичен за траките, обитаващи БалканитеHer. V.5. и има значение за добродетелност, храброст и чест на жените им. Източник:  indiada Отново обърнете внимание на прическите на някои от мъжете, които са с така наречените кики-чумбас, типични за древните арийци-траки-българи.
.

Източник: sml_gallery


Тази рисунка от 3000 г.пр.Хр., е намерена в пещера Палани - Южна Индия в хълмовете на Андипанти, изразява почитта към Балани - Бог Ален Слънцето и ни показва, че преселите се там древни бълг-арии са занесли и своя обичай - традиционното нашенско хоро. Както казва акад. Цветан Гайдарски: "Хорото е най-древното писмо от звуци, движения и ритми, отразяващи единството на племето, радостта от Живота и връзката му с Безкрайния всемирен кръговрат". Сравнете рисунката по-долу от пещерата Магурата. Там древните българи още в палеолита - около 8000 г. пр. Хр., са записали тези сакрални послания, а в пещерата Палани те ни показват, че пет хилядолетия свято ги спазват и изпълняват. 
.
Източник: google.bg
.

Част от характерната музика на Индия води своето начало от арийските ведически времена, когато химните на „Ригведа” и „Самаведа” били пети като Samagana - вид фолклорна, предимно монофонна музика и тясно е свързана с религиозния живот, с танците, песните и при ритуала Сома.Тя се преподава устно от учител на ученик още от древни времена чрез Śhruti - пеене и произнасяне.

Танцът и музиката Варнам е израз на преданост към боговете Струти и възхвала на любовта на майката към детето, на мъжа към жената, на двойката влюбени. Тази музика се отличава със своята нежност и лиричност, стигаща до своето съвършенство - От magicalindia и от споделяне от културния антрополог Мая Жалова-Канвар, носител на званието „калашри” – майстор на изкуствата по индийски класически и фолклорни танци.

.
Публикация: Николай Увалиев,  12 май 2018
.
.

.

Публикувано във факти.бг: според Стефан Византийски, Ария е най-древното име на Тракия.
Публикувано във факти.бг: според Стефан Византийски, Ария е най-древното име на Тракия.
Публикувано във факти.бг: според Стефан Византийски, Ария е най-древното име на Тр
Web Analytics