ПЛЕМЕТО ВАРНИ В ИНДИЯ (ОТ ОКОЛО 5560 Г.) И СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИН ОТ НАЙ-ДРЕВНИТЕ ГРАДОВЕ ВАРАНА-АСИ

Варанаси е един от десетте най-стари непрекъснато съществуващи градове в света. Неговата по-ранна история е свързана с по-древното Арийско селище в долината на река Ганг. (Enz.Britannica).

.

.

Огънят на племето Варни там гори вече 5560 години, ще гори вечно!

Поддържа се от кастата на брахманите - жреци на арийците, преселилите се от нашите черноморски брегове

.
ори да изчезнат всички следи от миналото на някоя земя, винаги остават едни последни свидетели, чрез които може да се разгадаят нейните тайни. Тези последни и безсмъртни свидетели са езиците, топонимите и обичаите, оставени от обитавалите я на­роди" - 
Христиан Френ (1873г).   

.

Документални исторически извори, 
свързани с древните Бълг-Арии и с древния Легендарен град "Така наречената Варна"

.

Като член на редакционния съвет на "Паметта на българите" директорът на археологическия музей във Варна проф. Валентин Плетньов споделеше своето становище, че древните летописци в израза "Така наречената Варна" влагат дълбок рационален смисъл, който е еднозначен с "легендарен град и като агломерация - взаимно свързани селища", разположени край Голямото сладководно езеро, превърнато след потопа през 5560 г.пр.н.ера в Черно море. За достоверност на извода му ще ви насоча към резюметата, с които той е защитил академичното си звание "професор" при Археологическия инстутут към БАН - повече в pamettanabulgarite.

Проф. Иван Т. Иванов определя името на Варна като древен български топоним със значение на "крепост, град и защитена местност". В talkoven rechnik.bg-7 думата "Вар" ( част от името Варна) също има значение на крепост и вода, а в пояснението предлогът "на" определя мястото и целта, където се извършва действието.

В езика на българите думата „Вар” не е само хидроним, тя означава „крепост, препятствие, ограждение”, оттук идва нейната етимология „вар-дя”. Произходът й, както пише през VІ в. Прокопий Кесарийски, е от урартския език и е заета в много други езици. Урартският е езика на народа, който се самонарича „боян”, от там е и думата „burgana” със значение „кула”, "кула - на крепостта" (с. 99 в книгата на I. M. Diakonoff, S. A. Starostin. Hurro-Urartian as an Easterr.). 

Проф. д-р Михаил Лазаров, проучвал 20 години историята на древните Бълг Арии, населявали днешните българските земи от преди 10 000 години, на корицата в книгата си "Българското Черноморие Одесос - Варна" той пише, че те са създали първата цивилизация на Европа. Според него изразът "Тъй наречената Варна" е словесен ореол в родната ни история и съдържа кодирано знание за древно селище. Поради катастрофалния Черноморски потоп жителите му са били принудени да се преселят и техните трайни живилища са открити през хилядолетията в средно Азиатски страни. Едно от тях е знаменито селищата Варана-аси в щата Утар Прадеш - Северна Индия.

.

Пионерите на българската археология Херман и Карел Шкорпил за първи път упоменават, че името на селището "Варнаси" има тракийски корен и е свързано с много древно тракийско селище край Варненските брегове. Това е повод да свържем изказаните по-горе тези и споменатият легендарен древен град Варнас, унищожен от Черноморския потоп, с град Варанаси в индийския щат Утар Прадеш. Там жителите му и сега като ойкóним се наричат варнаси́йци.

-

Varanasi на деванагари: वाराणसी, писменост, която транслитерира със санскрит и хинди,  на брахманите-арийци, е използвана от Lannoy, Richard.- University of Washington Press, който пише, че древната история на Варана-аси е свързана с по-древно арийско селище, основано от Бог Шива преди повече от 5000 години. До второто хилядолетие пр.н.е. е бил седалище на арийската религия и философия. Варана-аси е наричан „свещеният град на Индия“, "градът на светлините“ и „културната столица на Индия“. Американският писател Марк Твен казва: „Варана-аси е по-стар от историята, по-стар от традицията, по-стар дори от легендата и изглежда двойно по-стар от всички тях взети заедно“ (От bg.wikipedia)  

Тук в квартал "Сарнат" Буда (на санскрит: सिद्धार्थ गौतम; духовен учителел) е произнесъл първата си проповед за основните принципи на будизма за постигане вътрешен мир, просветление и нирвана. (От Енц.Британика). Думата Буда е титла на първото духовно пробудило се същество в древната ера, според текстове на Ведите почитан като Върховен Бог на арийците, дошли от далечна митична страна.

.

.

.В Ригведа за Варанаси има стих и от бога на арийците Шива: "Три свята съставят в едно моя сияещ град и моя дворец в него". В статуята има арийските символи - тризъбецът, третото око на съзнанието - "биндито", прическата му "чумбас-кика", в скутите му е мандолина,

някой изследователи я наричат "българина".

Източник на снимката: gepositchotos

От историческите източници научаваме: "че названието на град Варана-аси произлиза от имената на два притока на река Ганг – северният Варуна и южният – Аси, в индийския щат Утар Прадеш. Името на река Варуна идва от Бога на водата Варуна и в Българския диалектен атлас, том 4 - БАН, 1980, част 1., чрез bg.wikipediа можем да прочетеме: "В българските "Преходни У-говорни диалекти" са запазени старите сонорни /л/ и /р/, коит служат като сричково ядро и като съединител между съгласни. В някои наши землища книжовната дума "вълк" се произнася "вулк", другаде дори и У отпада и става "влк". Там при среща не казват: Добър ден!, а казват: Добр ден! Вместо книжовното "варосвам" и диалектното "варусвам", казват варсвам. Така сонорното У включва и подлога и глагола.

Като имаме предвид тези фонетични правила, конкретно сонорното Р е послужило като сричково ядро и съединител на две гласни, тогава в името на град Вар(а)на-аси звука а се изписва, но се произнася като дихание и става Варна-аси. И след тълкованията за тях по-горе, ще стигнем до извода, че в далечна и древна Индия е имало "Крепост-град Варна" и в него са живели хора от племето Варни. Защото всеки човек, ако му се наложи да напусне родното си място, където и да иде се нарича с неговото име. По тази причина можем да предположим, че заселилите се между двата притока на река Ганг арийци-древни българи още през V хилядолетие така са нарекли и така са произнасяли новото си обиталище и реката Варна, на името на река Варна, която е протичала край техния първороден град Варна в далечното им отечество. А и други исторически извори ни убедиха, че в Европа край древното Голямо сладководно езеро, превърнато от потопа в Черно море, е живяло арийското-тракийско племе Варни.

Името на другия проток на Ганг - река Аси, който затваря триъгълника, в чиято среда е построен град Варана-аси, е свързано с племето варни - заселници в древна Индия. Те не случайно са призовали и защитата на своята Богиня-войн Дурга. Там, според легендата във водите на река Аси, тя е съхранявала своя меч, наречен Аси.

Богинята Дурга

 определена като събирателен образ на Вселенската енергия

В сайта magicalindia името на богинята «Дурга» (санскр. दुर्गा) означава "непобедима" като богиня, "непрестъпна" като крепост. Затова в арийската ведическа митология тя се представя като воин. Лъкът и стрелите, които държи в ръцете си, са дарени от бога на вятъра Ваю и бога на слънцето Сурия. Блестящият меч в ръката й, наречен аси , е знанието, по-силно от всички оръжия. Раковината, подарък от Варуна, възвестява победата на доброто над злото. Тризъбецът от арийския бог Шива в ръката й е балансът между основните сили: сътворението, разрушението и запазването. Двете очи на богинята са желанието и действието, а третото око - червената точка на челото й, изразява познанието.

.

Образът на богинята Дурга в Индийския пантеон на арийските богове (Из Ведите ІІ пр.н.е.).

Източник: magicalindia  

.

Важно документално доказателство за ролята на древните Бълг-арии, и племето Варни като част от тях, при създаването на легендарния индийски град Варанаси и богинята Дурга, намерих в изданието thracia/rogozen. Там в описанието на българското Рогозенско съкровище - на стр. 108 върху кана № 155 (датировка края на VI пр.н.е.), Великата тракийска богиня Дурга е изобразена как язди лъвица. С дясната си ръка е обхванала шията на своето свещено животно. В лявата държи лък и стрела, на челото на богинята е нанесено и окото на познанието, символи за които стана дума по-горе. И пак е боса, защото, където стъпи оплодява земята с космическа енергия. Лицето й изразява мъдрост и величие.  

Удивително е, как двата артифакта на богинята Дурга толкова много са близки по идейният замисъл и образите й толкова си приличат, след като двамата художници ги делят 8000 години! Още един пример, че историята е най-вълшебната приказка.

.

Образът на богинята Дурга в Рогозенското съкровище - край Враца, VI пр.н.е..

Източник: thracia/rogozen.

.

родължим ли да разгъваме дългия свитък на столетията

тук ще установим, че една фамилия може да осветли и разкрие общия произход на племена и народи, отдалечени във времето и в разстоянията. Колеги от сайта magicalindia, който ползвам по препоръка на посолството на Индия за достоверни сведения, попитах дали в съвременния телефонен указател на град Варана-аси има фамилии Варанааси. След час те ми съобщиха: Раяна, Мурти (Марти), Нели, Нана, Каран са с фамилии Варанаси. "В пряк и преносен  смисъл как можем да ги наричем? - запитах аз. "Как?! По вашему: Раяна Варненска, Марти Варненски и т.н." - отвърнаха те за общо радостно удовлетворение и придружено със сакралния индийски поздрав "Наместе". Така чрез него с лек поклон, сключил длани пред гърдите, всеки от нас изрази почитание към божествената искра, която я има у другия.

Подобен е случаят и с фамилията uwalia от сикски-арийския клан в Пенджаб, Индия, където wikipedia посочва 16 известни личности с фамалии uwalia. които колегите от magicalindia пак определят като еднозначни с българските фамилии увалие-ви. Нали думата uwalia от английски на български ще разчетем увалие. Ние сме приели, всяка наша фамилия да има окончание буквата В. Повече за древната фамилията uwalia в Индия и Увалиев в България можете да прочетете Тук, А за хилядолетната й история по света прочетете Тук.

Между споменатите индийски фамилии е и Райку-мари Амит Каур (1889-1964), секретар на Махатма Ганди и член на кралското семейство Uwalia  в Капуртала, включена от класацията на Форбс (1999) Най-известните жени на съвременна Индия  [8]. Както тя през 1932 година споделя с личния си приятел-художникът Борис Георгиев от Варна: "I have the name of my distant grandfather and great-grandmother Raikou and Mari - (Моето име идва от много далечните ми прадядо и прамайка Райко и Мара). Тази романтична и загадъчна история  прочетете Тук.

.

Ритуалът "Упанаяна". Архив на magicalindia

.

Тогава детето получава своя пръв свещен шнур - мартеница от бели и червени нишки, и получава „приближение” към бащината каста. От този момент манастирите на брахманите поемат главната рола при неговото възпитание и обучение. На картината личат характерните символи за древните българи и брахмани - прическата "чумбас", "биндито - третото око" на челото и разноцветните чорапи - в бяло и червено.

"Затова, може да се предполага, че споменатите 16-те фамилии uwalia и 5-те фамилия varanasi на съвременни индийски личности, всички са от варни-кастата на брахманите, които и сега ревностно спазват святото задължение да осъществяват брачна връзка само с хора от своя каста" - уточниха колегите от magicalindia.

Така те са съхранили вечната си ДНК. Има доказателства от областта на генетиката, че около 56% – 60% от хората у нас имат  маркерите J2, G2, E, R1a. През 2012 година бе проведено генетично проучване в Индия и показа, че брамините също имат маркерите J2, G2, E, R1a. (От /magnifisonz). Това означава, че предците им са дошли от Балканите, носейки своите имена и фамилии, който като гените също са вечни. Повече по тази тема можете да намерете в wikipedia i pamettanabulgarite.

.

Съвременен индийски брахман, представител на кастата на  жреците, които строго съхраняват хилядолетната си арийска ДНК.

.

Публикувано във факти.бг: според Стефан Византийски, Ария е най-древното име на Тракия.
Публикувано във факти.бг: според Стефан Византийски, Ария е най-древното име на Тра

реме е да насочим вниманието си към крайбрежния квартал на Варана-аси - "Маникарника" (Manikarnika-ghat), защото там на пристанището се извършва от дълбока древност ритуалът "Сати-сути", споменат подробно в "Нарада Пурана". Огънят, в който се осъществява кремацията, според легендата гори непрекъснато повече от 7560 години и е запален от преселниците-арийци, за да се осъществи техният ритуал сути. Поддържа се по указание на жреците от шудрите - една от четирите касти на социалната структура "Варна" в Индия и в далечното минало при древните българи от кутри-те,крайните, незначителните.
Ритуалът сати-сути се смята за логично завършване на брака между мъжа и жената. Съпругата, преди да влезе в ритуалния огън, облича сватбените си дрехи и така последва починалия си съпруг.
Линдзи Харлан [186], която е извършила широко изследване сред жените в "Раджапу", е изградила модел за това как и защо всяка съпруга, пожелала да стане сати преминава през три етапа: *pativrata по време на живота на съпруга си; *след като направи тържествен обет да изгори при неговата смърт, придобива статут на сатратта"; *след доброволната саможертва постига статута на самата". Цитатът е от en.wikipedia.  

Обредът се описва във Ведите и носи името сути, което се обяснява със стбг. суть - самата истина за съдбата.

.

.

Обичаят на доброволна саможертва е описан и в историята Херодот като типичен за траките, обитаващи БалканитеHer. V.5. и има значение за добродетелност, храброст и чест на жените им. Източник:  indiada

.

Изображения на ритуала сути в Индия - картини  на художника Фридрих Шобер -
Бритиш музей. (en.wikipediа ).
Отново обърнете внимание на прическите на някои мъже, които са с така наречените кики-чумбас, типични за древните арийци-траки-българи.
.

Източник: sml_gallery


Тази рисунка от 3000 г.пр.Хр., намерена в пещера Палани - Южна Индия в хълмовете на Андипанти (изразява почитта към Балани - Бог Ален Слънцето), и ни показва, че преселите се там древни българи са занесли и своя обичай - традиционното нашенско хоро. Както казва акад. Цветан Гайдарски: "Хорото е най-древното писмо от звуци, движения и ритми, отразяващи единството на племето, радостта от Живота и връзката му с Безкрайния всемирен кръговрат". Сравнете рисунката по-долу от пещерата Магурата. Там древните българи още в палеолита - около 8000 г. пр. Хр., са записали тези сакрални послания, а в пещерата Палани те ни показват, че пет хилядолетия свято ги спазват и изпълняват. 
.
Източник: google.bg
Публикация: Николай Увалиев,  12 май 2018
.
.

.

.

Работен сектор

.

Завръщане към себе си  http://aliya.blog.bg/history/2015/01/13/bylgarite-rodonachalnici-na-trakite.1330025?reply=4772407

На темата "Така наречената Варна" посветих половин вековна предана служба.

 

***

Още в краят на ІV в. от н.е. българите, когато са в съюз с хуните, превземат старото келтско селище Карнунт, намиращо се на отсрещният бряг на Виена. Там те го устройват за своя столица, давайки му името `Ветвар`, буквално „вехта, стара крепост”. За нея пише през ХVІІІ в. Ханзиций в своя труд „Свещенна Германия” и твърди, че немската дума `бург` е заета от древните българи. А титулът „балтвар” - управител на крепостта, при волжките българи е засвидетелствуван от Ибн Фадлан (в оригинала на risala е **alm.sh** b.n sh.lki b.ltuar) и в летописа „Историята на Бейхаки”..

.

Според Стефан Византийски Ария е най-древното има на Тракия - fakti.bg. Така пише за Ария-Тракия и бащата на историята Херодот в - Her.VII.62.
Текстът и илюстрациите към него имат познавателно значение и са много ценни, защото с удивление откриваме прилики, които хилядолетията не са могли да заличат.

.

И като дойдоха ...  http://www.pamettanabulgarite.com/page/4155162:Page:406962

Ист на "Варна близо до Одесос"  (в ПБ) част от Списък

http://www.pamettanabulgarite.com/page/4155162:Page:293870

.

Ролята на Одесос, където се е намирала резиденцията на първите български владетели на Дунавска България, е била да играе ролята на refugium - създаване/укрепване. Изразът circa fines Odyssi дава косвени указания, че в края на VІІ и VІІІ век античната крепост е била защита на околното население при опасност.  Изт.?

.

От Уикипедия  научаваме, че в края на VI век крепостта е напълно разрушена от нашествията на авари и славяни и името Одесос  все по-рядко се споменава. А около средата на VII в. след унищожителен пожар. (Свържи с превода)

***

.

Разселвания след потопа в Черно море около 5 560 г.пр.Хр.

.

В края на ХХ век международен екип от учени представи хипотеза, според която през VІ хилядолетие пр.Хр. земите около днешното Черно море (по него време сладководно езеро) са били гъсто населени с племена, които развили своя уникална култура. След природен катаклизъм около 5600 г.пр.Хр. през Босфора нахлула огромно количество солена вода от Средиземно море и в земите около езерото настъпил потоп (нивото на водата се е покачило между 80 и 100 м). Част от населението по крайбрежието загинало, но повечето успели да се спасят и се разселили в различни райони на света. Други останали да живеят в земите на дедите си и поставили основата на тракийската цивилизация.

Потопът в Черно море е датиран от Jones & Gagnon през 1994 г. (чрез калибрирано радиовъглеродно датиране с тандемен ускорител) около 5 560 г.пр.Хр. (плюс – минус 50 години). Датирането е потвърдено и от проф. Петко Димитров от Институт по океанология към БАН и от американските учени Уилям Райън, Уолтър Питмън, които публикуваха през 1998 г. карта на предполагаемите разселвания на племената, живели около сладководното езеро на мястото на днешно Черно море. Данните на картата впоследствие са уточнени и допълнени.(карта)

.

Ария Варта

Виж и линк за Перке, Ария и Ария Варта   http://sparotok.blogspot.com/2014/05/blog-post_21.html

.

Голяма част от характерната музика на Индия води своето начало от арийските ведически времена, когато химните на „Ригведа” и „Самаведа” били пети като Samagana - вид фолклорна, предимно монофонна музика и тясно е свързана с религиозния живот, с танците, песните и при ритуала Сома.Тя се преподава устно от учител на ученик още от древни времена чрез Śhruti - пеене и произнасяне.

Танцът и музиката Варнам е израз на преданост към боговете Струти и възхвала на любовта на майката към детето, на мъжа към жената, на двойката влюбени. Отличава със своята нежност и лиричност на изпълнение и музика, стигаща до своето съвършенство.(От magicalindia)

културния антрополог Мая Жалова-Канвар. Тя е носител на званието „калашри” – майстор на изкуствата – по индийски класически и фолклорни танци.

.

„Дунавска протописменост

Широка популярност през последните години добиха изследванията на т. нар. „Дунавска протописменост” – неолитни знаци, датирани около 5600 – 5300 г. пр. Хр. Открити са по долното течение на р. Дунав в днешна Сърбия, България и Румъния. Най-популярните образци от Дунавската протописменост са плочка от с. Градешница, печати с писмени знаци от с. Караново, таблички от с. Тартария (окр. Алба, Румъния), отнасяни към културата „Винчи”, знаци на гърдите на женски идол от некропола на Дуранкулашко езеро, кръгла плочка от с. Курило и знаци върху керамика от култура „Усое” и „Сава”, недалеко от гр. Дългопол. Дунавската протописменост е най-ранната известна писменост в света.

.

Публикувано във факти.бг: според Стефан Византийски, Ария е най-древното име на Тракия.
Публикувано във факти.бг: според Стефан Византийски, Ария е най-древното име на Тракия.
Публикувано във факти.бг: според Стефан Византийски, Ария е най-древното име на Тр
Web Analytics