"МИСЛИТЕЛИТЕ" ОТ ДРЕВНИТЕ СЕЛИЩА ХАРМАНДЖИЯ И КРАЙ СЕЛО ДРАМА НА ВЪЗРАСТ 7000 ГОДИНИ И ОТ ОГЮСТ РОДЕН ОТ 1882 Г

„Портите на ада“.Скулптур Огюст Роден. Снимка: Общество Зидари  

.

ворбата представлява монументална скулптурна композиция на гениалния френски скултур Огюст Роден. Висока е 6 метра, широка 4 метра и съдържа различни статуи, които представляват героите от „Божествена комедия“ на Данте Алигиери.  
В горна част на композицията е вградена прочутата скулптура на Роден "Мислителят", която се счита като замисъл, философия и изпълнение за едно от десетте върховни постижения на световното изкуство.
.
В някои тълкования се предполага, че с нея е представен самият Данте Алигиери, вглъбен над съдбата, предопределена за героите в неговата словесна творба "Ад". Мнозина специалисти предполагат, че фигурата може да е на Адам, замислен над своя грях и греха на своите потомци.
Огюст Роден се освобождава от конкретния образ и през 1902 година създава универсална скулптура на Мислителя с височина 186 см.

Името "Мислителят" е дадено от ценителите на изкуството, защото излъчва дълбок размисъл.

„Водейки се от първото си вдъхновение, аз замислих друг мислител – гол мъж, седнал на една скала, с юмрук на челюстта си. Той мечтае. Мисълта бавно се обработва в мозъка му. Изразена е в набръчканото му чело, в разширените ноздри и свитите устни, във всеки мускул на ръцете, на гърба и краката, в стиснатия юмрук и сгърчените пръсти на ходилата. Така той вече не е мислител, той е създател.“ Цитат от muzei-mira.com
.

Ето как културологът Йорданка Бонева-Благоева тълкува скулптурата на Огюкг Роден

Наведената глава е знак, че е погълнат от тежки мисли. Затова веждите са сключени, погледът е съсредоточен, челото е сбръчкано - тези детайли заедно изразяват вглъбеност и безпокойство. Едната ръка е сгъната и подпира натежалата от грижи глава, другата е отпусната, за да подчертае, че мозъкът работи - това е много силен акцент. Мускулестият гръб допълва впечатлението за напрежение. Седящата поза, макар да се свързва с покой, в нея има усещане за движение, напрежение и живост. Пръстите на краката са вкопчени в грубата скала. Сякаш след миг ще стане ще действа..."

Когато прочетох разсъжденията на Огюст Роден и Йорданка Благоева, аз с изненада установих, че в голяма степен се отнасят и за древните арийски Мислители. Разбира се, без те да ги знаят и да са ги виждали. Защото, макар и разделени от хилядолетията, и тримата творци са вплели толкова близки интелектуални размисли, тревоги и идеи. По тази странна причина вижте по-долу мнението на откривателят на ДНК Джеймс Уолтър.

.

А това е 6-сантиметрова уникална антика от бронз, която изключително много наподобява на бронзовата скулптура "Мислителя" на Югуст Роден. Сътворил я преди повече от седем хиляди години неизвестен древен творец - сподели пред мен Стефан Бакърджиев, директор на Музея „Кабиле” - Ямбол.

И наистина, въпреки скромните си размери, този древен артефакт зае най-почетно място в каталога на голямата изложба на тракийски артнаходки в Бон през 2004 година. Защото е уникат, оценен от най-изтъкнати европейски специалисти.
Открита е по време на българо-германски разкопки в надгробна могила край село Драма, Ямболско /според древния санскритски език в Индия думата drama означава селищe . Находката у нас е датирана от периода на халколита, който протича в българските земи между IV и ІII хилядолетие пр.н.е. Заради специфичната поза,в която е изобразен и внушението, което излъчва, в специализираната литература го наричат „Мислителят от село Драма”. Това е едно от първите антропоморфни изображения на мъж от времето на халколитната епоха. Науката познава голям брой женски статуетки, смятани за миниатюри на почитаната Богиня-майка, символ на плодородието. Мъжките фигурки, и то представени така необичайно, са изключителна рядкост в световната археология.

Древният обект край село Драма е бил част от древния град Кабиле - резиденция на тракийските владетели Спароток и Скосток, и практически има ролята на град държава в състава на Одриското царство, което за кратко време, успява да обедини по-голямата част от тракийските племена на Балканския полуостров. 

Площта на града е била 280 декара, а дължината на крепостните му стени - 2,5 километра. Спароток сече монетни емисии със своя образ през първата четвърт на III в.пр.Хр. Кабиле идва от името на богинята Кибела, разказва директорът на регионалния музей в Ямбол н.с. Стефан Бакърджиев. Оказва се, че магнитното поле на Зайчин връх и самото светилище е седем пъти по-силно в сравнение с нормалното за планетата. Медицинските показатели на присъстващите се подобрили значително. Върхът лекува, категорични са специалистите. Само по време на пролетното и есенно равнодействие в скалите на светилището, макар и трудно, ако не знаете какво търсите, ще видите изсечен образа на богинята Кибела, яхнала лъв. Тогава за кратко образът е осветен от слънцето в червени отблясъци.

.

Тази пластика от теракота има размери 11.3 см и тя поразително напомня бронзовата скулптура на Огюст Роден. "Сътворена е преди повече от седем хиляди години от неизвестен древен ариец. Загадка е значението на това изображение, но поставена в гроб, очевидно има митологичен смисъл. Праисторическата скулптура представлява уникално явление", каза н.с.Тодор Димов - от Историческия музей в Добрич и ме насочи към мнението на проф. Димитру Берчу.

" Теракотата представлява един от най-старите и най-красиви примери за пластичен усет и използване на умели изразни средства за постигане на висок художествен ефект. Изразеното внушение, че Той е замислен за основните проблеми на човешкия живот. Лицето му е внимателно моделирано, има ясно изразени черти и дори са отбелязани детайли като промяната на контура на бузите под натиска на дланите" - четем в записките на откривателя на културата Хаманджия-Дуранкулак, румънски професор Думитру Берчу.

Ценното археологическо артизделие е открито през 1965 година в древна могила край сегашния румънски град Черна вода /чисто българско селище с има Хаманджия до Първата световна война 1940 година, отнето от България по силата на Ньойския договор/. 

"Тази Културата отразява живота на най-старото уседнало земеделско население в границите цяла Добруджа и долния Дунав през V-ІІ хилядолетие пр. н.ера. Най-древната ѝ фаза е Блатница, установена в проучванията на Дуранкулашкото езеро. Създател е първото културно уседнало земеделско население в Европа, изградило първите на континента каменни жилищни строежи на два етажа с предверие и с площ 150 кв. м., където е живял целия род. Разкрити са 18 сгради, оформени като улици, в центъра са останките на огромен за същата епоха дворец над 300 кв.м. Обличали се с дрехи, ушити от кожа и платно, изтъкано на примитивни вертикални станове. Впечатляващи са намерените в гробовете богато украсени глинени съдове, накити от злато и мед. Тук са проучени 12 000 праисторически погребения с артнаходки по-древни и от Варненския некропол поради тяхната възраст и изключителна значимост. Става дума за висококултурно, икономически развито общество, което е имало изразени духовни цености и е било на прага на създаване на писменост. Това са изключителни факти за тази толкова отдалечена епоха преди 6000-6500 години" - сподели н.с.Тодор Димов.

.

Това е Джеймс Уотсън, откривателят на кардиналната роля и значение на ДНК през 1953 година, застанал в размисъл пред скулптурата на своето откритие в Чикакгския университет. Нобеловият лауреат научно обясни "тайната на човешкия живот", в който ДНК препридава наследените физически и духовни качества, включително великите идеи, таланта, човешките слабости и болести. 

ДНК е дълготрайното съхранение на информация и често е сравняват с програма, която съдържа указания, необходими за развитието на човека. Наричат я молекула на наследствеността, тъй като се предава от родителите на техните деца, от поколение на поколение в продължение на хилядолетия. Нейното научно разяснение за развитие на личността и за точността при определяне произхода на народите бе обявено за откритие на ХХІ век.

.

Трите скулптури по равно излъчват чувството на размисъл.

.

И по необяснима интуиция се питаме: Не е ли това хилядолетен, неосъзнат от Огюст Роден, генетичен спомен? Такава прилика на идеи и асоциативно изображение, буди подобни мисли.

Затова имаме чувството, че древните арийски Мислители от селищата Драма и Харманджия, като че ли, са послужили за първообраз при създаването на Мислителя на Огюст Роден, макар повече от сто години по-късно от неговото житейско време да са открити като артнаходки. И напълно допустимо това да е един малък пример, как се проявява съхраненото вечно генетично наследство на таланта. И на тримата творци дедите им имат общ арийски произход, чиито протонарод от преди 7 000 години е развил и разпространил най-древната цивилизация на Европа.

В Генофонда на французите преобладава древния келтски елемент, чиито деди са арийци, живели на Балканите. Това твърдение, макар и да е странно, е разяснено и от новата теория за значението на човешкия геном и ДНК при установяване на произхода на древните евроазийски народи в Югоизточна Европа през Х-ІІ хил.пр.н.ера и разселението им в Европа и Азия.

.

Карта на прародината на евроазийските народи и създадените от тях по-късно индоевропейските народи  и тяхното разселение според световния Атлас на лингвинистите.

.

Публикация: Николай Увалиев

25.03.2018

.

Web Analytics