ПОСЛЕДНА СТРАНИЦА НА ТВОРЧЕСКИЯ ПРОЕКТ "ВАРНА ГРАД НА 6800 ГОДИНИ"

.

.

Вие вече разлистихте последната страничка от Творческия проект "Варна град на 6800 години".  

Ако искате отново да прегледате някоя тема актевирайте Начелна страница на проекта

В този вид проектът в дните около Празника на българската култура - 24 май, проектът ще бъде широко обсъден с научни специалисти, общественици и варненци. Очаквам Вашите мнения и предложения. След това съвместно с Международната фондация за Българско историческо наследство "Петър Детев" и Института за визуална култура проектът ще бъде предложен за включване и трайно съхранение в Световната дигитална библиотека, в Световния електронен архив, книжарница "Амазон" и в други културни хранилища. Там всяко електронно издание може да се допълва, обновява и обогатява.

.

А ако желаете да останете във Виртуалната Е`Библиотека потърсете в горния край рубриката "Библиотека" и от там ще ви се разкрие Международният творчески проект "Паметта на българите". За тази цел ползвайте Азбучния каталог А-Н и О-Я. Чрез плъзгане на мишката можете да изберете желана буква, с която започва търсенаата от Вас тема, публикация, обект и личност

 на българите у нас и по света.

.

 .

Приятно и ползотворно прекарване в Дома на знанието "Паметта на българите".

И нека да пребъде във времето!

Ваш доброжелател,

Николай Увалиев

Web Analytics