ДРЕВНОТО ПЛЕМЕ ВАРНИ В ГЕРМАНИЯ (ОТ 6200 и 1000-500 г. пр.н.е.). И СЪЗДАВАНЕТО НА АНГЛОСАНСКОНСКАТА РАСА

ДРЕВНОТО ПЛЕМЕ ВАРНИ В ГЕРМАНИЯ

 През 680 г. прабългарите начело с Княз Аспарух преминали Дунава

и достигнали до "Така наречената Варна".  Картина Васил Горанов. БХГ

"Българите са огромен, могъщ и войнствен народ. Когато тръгнат в преселение първи са въоръжените конници, стрелците с лъкове и мечове са след тях, следват ги старците, жените, децата, стадата крави и накрая отряд войни ги охранява". Пише Ал-Масуди, арабски историк в книгата си „Златни ливади".

.

Повестование

за наследената носталгия, произхода, прародината и славното минало

.

В мило отечество да се върна
мислех си аз всегда непрестанно,
в българско място сладко д’ издъхна"

Стих от  Георги Раковски

.

ве събития в края на ХХ век оказаха най-голямо влияние при осъвременените оценки и тълкувания на световната история и конкретно историята на Бълг-Ариите, част от които е племето Варни.

1. Значението на човешката ДНК в произхода на народите от американските учени Уотсън, Крик и Уилкинс, носители на нобелова награда за 1962 г. Те доказаха, че пълната история на човека е записана в гените му. Чрез тях могат да се проследят корените на всеки народ хиляди години назад, да се изследват родствените му връзки с други народи и да си проследи миграцията на прадедите му.

2. Откриването на Варненския халколитен некропол през 1972 година и възможностите да бъдат изследвани гените на погребаните в него хора от преди 10 000 години и 3000 археологически находки, доказващи че тези хора са създатели на първата цивилизация на Европа. Вероятно те са изградили цветущ град, но поради Черноморския потоп настъпил около 5600 г.пр.Хр., той безвъзвратно е потънал в дълбините на вече Соленото езеро, наречено с основание Черно море. Много кратните усилия да бъдат открити останки от този град на дъното на морето са безуспешни, защото пълноводните реки, вливащи се седем хилядолетия в морето, са покрили този легендарен град с дебел слой наноси (още Тук).

.

Историята на населението, което е живяло по тези Черноморски брегове, също е застлана от дебел трудно проницаем за ума слой. То е и създател на Културата на хермитизма, която има седем принципа-доктрини "от тях - за тях, а не за околните". Тези принципи лежат в основата на творчеството, във всички области на Битието. В дългите си странствания през хилядолетията навсякъде са ги наричали "благородните". А те са определяли себе си "Ние сме ние, вие сте другите". На Орфей - един от най-големите просветители са думите: "Затворете вратите на непосветените". Знанията на тази цивилизация са се предавали устно - от уста на уста, от учител на ученик, в химните от жрец на вярващите, изпети вдъхновено хорово. Всеки трябвало да ги помни. Записването на знанието се счита нарушение на святата доктрина на херметизма.

.

Но както казва акад. Христиан Френ"Дори да изчезнат всички материални следи от миналото на някоя земя, винаги остават едни последни свидетели, чрез които може да се разгадаят нейните тайни. Тези последни и безсмъртни свидетели са наследствените спомени, езиците, преданията и топонимите оставени от обитавалите я на­роди". (Бел. за него в края на стр.)

Като последваме хилядолетните им преселения, предизвикани от седем неотложни причини, ще установим, че когато арийците, вкл. варните, са завладели Северна Индия около ІІ хил.пр.Хр., езикът на който са говорили, е санскрит, потвърден от индийски специалисти. И логичният лингвинистичен анализ ни връща отново край бреговете на Сладководното езеро. Отдавна много отдавна хората там, за да се защитят от врагове, са изградили укрепено селище. Нарекли са го Варна,тъй като е доказано и от други учени, че на техния санскритски език Вар (वर्ण) означава укрепено селище, а наставката (суфикса) на добавена след корена на думата сочи къде е това селище - на-близо до Голямото езеро. Тогава закономерно е да се твърди, че щом има селище Варна, тогава и хората, което живеят там да бъдат наричани Варни и варненци. А реката, която протича край селището им, те да я нарекат Варна.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Карта на епицентъра на зараждане и разселение на мутациите на ДНК на евроарийските народи и евроиндийските езици според The Evolution of the Indo-European Languages / Dr. C. George Boeree. 

.

Време е да тръгнем по нетленните следи на древното племе Варни и да разгадаем тайните за него, потънали в дълбините на Черно море. Надежден компас ще ни бъде Носталгията -

Неутолимата тъга по родина и близки.

.

1. Варненският халколитен некропол - Епохално събитие за световната история и археология

2.Основополагащи научни знания на древното племе варни, създатели на "Културата Варна"

3. Варна - център на металургията в света през халколита, високи технологични умения и днес

4. Пътят на Бълг-Ариите от "Така наречената Варна" през 5458 г.пр.Хр. и връщането им отново в "Така наречената Варна" през 680 г.сл.Хр.

5. Варнамала - венец на буквите, висше знание, начало на началата на древни култури

6. Племето Варни, създали един от най-древния град Варанаси в Индия преди 5560 г.пр.Хр)

7. "Варна - кастова система на арийците в древна Индия и на древните Бълг-Арии",

живели край Варненския халколитен некропол 

8. Варна Четириъгълна, създадена около ІІ хил.пр.Хр. от Ахура Мазда - Бог на доброто

9. Варните в Първата българска държава - древната Балх-ара (1301–1235 г.пр.Хр.)

10. Древното племе Варни в Германия (от 6200 г.пр.Хр. и от 1000 г.пр.Хр)

и участието му в създаването на англосансонската раса

11. Древният Одесос през Античността

12. Свещенното селище Варни в историята на израилтяните

13. Сведения на древни летописци за легендарната "Така наречената Варна"

14. Заветната цел на Княз Аспарух и първо столично ядро в "Така наречената Варна".

15.Първа столица на Дунавска България е "Така наречената Варна"

16. Известни учени и медии твърдят: "В България се е зародила най-древната цивилизация" 

17. "Черно море - древният оазис на човечеството", според проф. Уилям Райън от САЩ

.

ВТОРА ЧАСТ
.
- международно научно изследване на БАН и Университета във Флоренция установи: потеклото на българите се състои от 31% местни арийски гени, 49% тракийски, 19 % славянски и 1 % други. Най-близки сме с гърците (чрез пелазгите), италианците, унгарците и даките.

19. Бълг-Арите живеят в родните си земи сега и от преди над 10 хилядолетия -

потвърдиха го и други авторитетни генитиччни изследвания, публикувани в реномирани издания след научна редакция.

.

Ето как според авторите на визуалната реконструкция проф. Стефан Бояджиев и д-р арх. Надя Стаматова е изглеждал Акропола на "тип императорските" Варненски римски терми.

.

От wikipedia.org научаваме, че Христиан Френ е роден на 23 май 1782 г. в Рощок Херцогство Мекленбург - Германия. Той е философ, изтоковед и арабист и нумизмат, почетен член на 20 академии. Автор е на 150 научни изследования, включително и за древните българи в Руската империя. Бил е професор в Казанския университет и за нас от голямо значение е речникът му на Волжските (старинните българи - бел. НУ), факт, който ни убеждава, че той е добре запознат с историята на дедите ни. И може да се допусне поради това, че той е роден в Рощок, създаден от древното племе варни преди около 4200 г.пр.Хр. И по негово време и сега край града минава река Варни и един от кварталите на града се нарича Варнемюнде. (Повече в статия № 10)

 

.

.

.

Изт:  https://kreksofin.blogspot.com/2015/?view=classic

.

Културата на линейно-лентова керамика (LBK) - най-разпространената неолитна култура в Европа 5500-4000 години, принадлежи към групата на ранните Дунавски култури,наследили традициите на Балканския неолит.

.

Винчанска култура (около 5500 г. – 4500 г. пр. Хр.) е археологическа култура, кръстена на селото Винча, сега квартал на Белград - Сърбия.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..Текстове за редактиране

.

. Гените от типа HLA показват, че чувашите представляват смес от централно европейско и средиземноморско население. (От Нuman Biology, 2003, v. 3, pp. 375-392). Техните гени са най-близки до гените на древните българи.

.

Отправим ли взор към безкрайните хоризонти на човешката история, ще установим, че всички хора и животни и земите, където са били в тяхното изначалие, са били безименни. Всеки от тях по различно време и различен повод е получавал своето име.

Вечните човешки гени на хората, живели край Варненския халколитен некропол, доказаха, че край него от преди 10 00 години по западните брегове на голямото Сладководно езеро (след потопа сега Черно море) е имало неназовано население.

Черноморският потоп е залял бреговете на тогавашното Сладководно езеро и е предизвикал преселение на населението в различни посоки. В дългия си житейски път през 7-те хилядолетия те са разпространявали своята високо развита култура, която сега учените наричат Неолитна културна революция.
.

.

Гурбет
И тъй различни поколения българи в отдавни времена немили-недраги са тръгвали на гурбет не за препитание, а за оцеляване. Тежка е съдбата на гурбетчията далеч от роден дом и близки, всред непознати хора и земи. Хилядолетия наред горчивата носталгия ги е водила напред и пак напред, докато накрая се завръшат в родните земи на дедите си.

.


Георги Раковски:
"... щем доказа необоримо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа и най-чистите потомци на ариите, дето се и до днес нахожда обитающ българский род, и че тии последни преселения са били се пак от наши единородци българи, кои са били зели онова направление еще от Хиндистанското си преселение и отБабилонските страни, дето се задържаха много време, и после в познати от повестности времена дохождали в Европа не изеднаж, но на няколко си пъти и смесили са се със своите еднородни братя; а не че били татарски пълчища (орди), както са искали да ги представят странните историци, повлечени от византийските пристрастни и невежи описатели или же имеющи и своя си цел!"

Основни начала за българската най-стара повестност
Георги Раковски:

.

Снимката на Варна Четириъгълна е реплика на упоменатия по-късно град от историка Ханзиций в неговия труд „Свещенна Германия”, проучвайки много древното име на столицата на Карнунт, превзета от хуно-българите в днешна Австрия. Тълкуванието на Ветвар от стбг Вет - вехт, стар и вар - крепост.

Още в краят на ІV в. от н.е. хуно-българите превземат старото келтско селище Карнунт, намиращо се на отсрещният бряг на Виена. Именно този римски град тогава те устройват за своя столица, давайки му името `Ветвар`, буквално „вехта, стара крепост”. За това, че името „Ветвар” е хунско, пише през ХVІІІ в. Ханзиций в своя труд „Свещенна Германия”. Ханзиций,  проучвайки хунското име на Карнунт, а именно Ветвар, твърди, че немската дума `бург` е заета от хуните.

.

В старинния език на българите думата „Вар” означава „крепост, препятствие, ограждение”, оттук и етимологията на думата ни „варда, вардя”. Произходът на нейния корен е в кимерийския език (деди на българите , както ясно пише през VІ в. Прокопий Касирийски) и от урартския език. Очевидно е много стара, понеже е свързана със много древно селище.

Като имаме предвид тълкуванията на древните и съвременни летописци и приложим реалният исторически анализ името Варна отразява три важни съставки: има хора, които са живели по западните брегове на Голямото сладководно езеро (сега Черно море), изградили са защитено от враговете селище, нарекли са го  Варна, защото доказано от учените на техния санскритски език Варозначава крепост, наставката на сочи къде е тази крепост -на-близо до Голямото езеро.  племе, което нарича себе си Варни, живее в селище-крепост Варна и реката, която протича край него, нарича Варна.

.

Като съдим по по безценните за световната наука археологически находки от Варненския халколитен некропол в дълбините на Черно море се е отзовал чутовен, цветущ цивилизован град...

Оказа се, че

Единственият начин да  научим каква е била "Така наречената Варна" е да се спуснем в дълбините на хилядолетията. Там древните Бълг-Арии и част от тях племето Варни е оставило нетленни следи. Затова време е да тръгнем по

Пътят на Бълг-Арите от ...

.

Изразът "Тъй наречената Варна" съвсем логично добива иносказателен, легендарен смисъл,

1. Защото се утвърждава преди 7800 г. от изследваните гени на хората, живели край Варненския халколитен некропол, които са създали най-древната цивилизация на Европа, наречена от учените "Култура Варна" (изт.Паметта на българите). 

2. Поради Черноморският потоп през 5560-5450 г.пр.Хр, те-факлоносци на Знанието, са били принудени да се преселят и я разнасят в древна Индия във Варана-аси, един от десете вечни градове, съществуващи от създаването си през ... и сега. 

3. Създадената от Зороастра Четириъгълна Варна в Индия. (от ). Може би

4. Географът Птоломей в ІІ в. от н.е. посочва на своята карта селище Варна по местата, където е била кимерийско-българската държава - на юг от Кавказ, на север от р. Кура (Cyrus). в древен Авганистан (от bukvite.bg). 

.

Петко  Димитров Потопа (ЮНЕСКО)

- По време на научна конференция UNESCO - IGCP - IUGP, през 2005 г. академик Панин от Букурещ направи презентация на хронологията на изследванията в Черно море. В ретроспекцията си той казва, че през 1982 г. по моя идея е създадена тезата за потопа. След това през 1997 г. в своята книга Питмън и Райън потвърдиха, разшириха и доказаха моята теза. Тя бе потвърдена и от съвместните ми с тях експедициите и категоричните находки за цивилизация под водите на днешното Черно море. Участвах в мащабно изследване на руски океанолози за търсене следи на атланти в дълбините на Атлантическия океан, Тиренско и Средиземно море. След като не бе открито нещо съществено по темата в научно отношение, съм убеден, че реалната Атлантида се намира в северозападния шелф на Черно море. Но в продължение на 7600 години след потопа големите реки, вливащи се в Черно море, са натрупали сидементи с дебелина около 50 метра и са покрили за вечни времена вероятно голямо цивилизационно селище, което с основание може да се предполага, че е съществувало близо до Варненския халколитен некропол - сподели с мен при личен разговор проф. Петко Димитров - член на редакционния съвет на Паметта на българите. Издание blitz.bg също отбеляза становището на акад. Панин.

.

Името

В старинния език на българите думата „Вар” означава „крепост, препятствие, ограждение”, оттук и етимологията на думата ни „варда, вардя”. Произходът на нейния корен е в кимерийския език (деди на българите , както ясно пише през VІ в. Прокопий Кесарийски) и от урартския език. Очевидно е много стара, понеже е свързана със много древно селище.

Като имаме предвид тълкуванията на древните и съвременни летописци и приложим реалният исторически анализ името Варна отразва три съставки:

.

8. част: Българският генетичен фонд: 31 % арийци, 49 % траки, 17-18 % славяни и 1.5 % други. Национален проект за произхода на българите с участие на БАН и Университета във Флоренция

Варните в Индия, Иран и Бактрия  

-

Web Analytics