ЗЛАТНАТА ОРФИЧЕСКА КНИГА НА ТРАКИТЕ – 600 ГОДИНИ ПРЕДИ ХРИСТА

.

.

„Златната книга“ и нейните послания  

Според археолозите това е най-старата съхранена книга на света,

създадена 600 години пр. Хр. (НИМ)

.

Златната книга е един от най-значимите експонати в музейната археологическа сбирка на Националния исторически музей в българската столица. Древната книга има 6 страници, изработени от 24-каратово злато с размери 5 см на 4,5 см, свързани със златни пръстени. Текстовете върху погребалните златни пластини-листове съдържат формули, които се тълкуват като свидетелство за мистерийни обреди.

Върху плочите релефно е издълбан текст със считани за „етруски” букви, въпреки съществуващите податки, че на Балканите е имало азбука преди гръцката азбука – именно с т.нар. пеласгийски букви, разпространени измежду тракийските племена, възприети впоследствие и от етруските. Има и рисунки на свещен ритуален тракийски котел, кон, конник, сирена, лира и войници. Според археолозите това е най-старата съхранена книга на света, създадена 600 години пр.Хр.

Съдържанието й подсказва, че е направена във връзка с погребението на аристократ, изповядващ култа на Орфей. Гръцкият философ Питагор е разпространил култа на траките в Южна Италия. Така идеите на Орфей достигат до сродните на траките етруски племена, които са били известни с артистичното си майсторство. Учените се надяват, че златната книга в София може да помогне за разкриване на загадката на етруската писменост, която още не е разчетена. Досега са открити около 30 отделни страници от етруски книги, но само в България е открита цяла книга, чиито страници са съединени със златни пръстени, сподели Елка Пенкова, която оглавява археологичния отдел на Националния музей.

Обикновено златните пластини са били слагани върху гърдите на починалите, за да представляват „пътна карта“ за душата в нейното пътешествие във вечността, в търсенето на божествата. Счита се, че книгата в София е била използвана за погребението на етруски аристократ, който е владеел учението на легендарния тракийски философ и певец Орфей.

Друга мистерия представлява начина, по който книгата е попаднала в Националния исторически музей. Тя е била предадена на изкуствоведите от 87-годишен мъж, който е казал, че я намерил преди 60 години, когато е бил войник. По време на строежа на път покрай река Струма. Там той се е натъкнал на тракийска гробница и е намерил златната книга, съхранявал съкровището заедно с фреска от гробницата.

-

Една от страниците на Златната книга

.

Изследователят на древни писмености проф. Харал Харман -

от Финландсия Институт по мултилингвистика -  докладва на международен симпозиум: НАЙ-ДРЕВНИТЕ ПИСМЕНИ ЗНАЦИ В СВЕТА СА ОТКРИТИ В БЪЛГАРИЯ; ТЕ СА ПО-СТАРИ С ОКОЛО 2000 ГОДИНИ ОТ СЧИТАНИТЕ ДО СЕГА НАЙ-ДРЕВНИ ПИСМЕНОСТИ ОТКРИТИ В ЕГИПЕТ, МЕСОПОТАМИЯ И КИТАЙ.

До сега никой не е оспорил това твърдение на учения! Нашият иследовател Боно Шкодров имаше кореспонденция с професора и му изпрати своето проучване за писмените знаци на старите българи, той има публикувана и книга. Някои от писмените знаци открити във Варненско в местността „Побитите камъни“ върху кремъчни предмети са на възраст дори 100 000 години. Публикувани са в книгата на Людмила Дончева Петкова, както и много други, в това число и руническа писменост, подобна на Ситовския надпис от Родопите, открит от Александър Пеев.

.

Златната книга представлява интерес и за членовете на Църквата на Иисус Христос на светиите от последните дни, защото е създадена по същото време, когато Лехий и неговото семейство напускат Ерусалим. И защото тя напълно съответства с описанието на златните плочи на Книгата на Мормон, дадено от Джозеф Смит в неговото писмо до Джон Уентуърд: “Тези записи бяха издълбани върху плочи, които изглеждаха златни, всяка плоча беше 6 инча широка и 8 инча дълга. Плочите бяха изпълнени с вдълбани египетски йероглифи и бяха свързани в книга с помощта на 3 пръстена…” (История на Църквата 4:537).

Освен Златната книга в България са открири Бакърната и Желязната книги 

Бакърната книга е намерена захвърлена като непредставляваща интерес след иманяркси набег в Пиринско, където е изровена от царската могила на връх Топ кория, в историческата местност Старо село. В последствие е откупена от македонец и така попада в Македония. Книгата е изключителен исторически документ, който показва еволюцията на нашата изначално древна писмена система. Вижда се, че тя е претърпявала развитие през хилядолетията, когато е била самобитна, т.е. лишена от външни влияния.

Тая книга освен това показва процесът на гърцизация и романизация, които са се засилвали по нашите земи вследствие усилването на могъществото на Римската империя и толерацията от нейна страна на еладската, за сметка на нашата култура. Затова в книгата има включени букви и цели фрази от гръцката и латинската азбуки.

.

.

Желязната книга е конфискувана при залавяне на иманяри от нашите власти. И трите книги са намерени в България. Македонските учени са убедени, че те съдържат пименост, която е по-стара от етруската и фригийската. А гърците твърдят, че писмеността им е дадена от Орфей.

.

Източник: ARHEA-ORG.EU

Снимки: Национален исторически музей

29 април 2015 

-

Към Българският календар (5504 г.пр.Хр.) най-древен и най-точен в света

.

.

И от тук можете да разлистите

Страниците, Блоговете, СнимкитеВидео филмите

и да потърсите в азбучния каталог статия

от Паметта на българите

.

Web Analytics