ПЪТЯТ НА БЪЛГ-АРИИТЕ ОТ 5458 Г.ПР.ХР. ДО 680 Г.СЛ.ХР

.

.
.
1. Цьрство блгарское - Царството на великия световен разум, което е съществувало в земите край Варненския халколетен некропол, а неговата столица, вероятно се намира в дълбините на Черно море. 2. Страната Бригия (Фригия)  3. Шумер  4Египет  5. Иран  6. Индия  и  Легендарният град Варана-аси   7. Кралство Капуртала  8. Балх-ара, Балх - Първата българска държава.  9. Аркаим - древният град на арийците (1600-1900 г.пр.Хр.)  10. Стара Велика България.  11. Дунавска България.
Подробни сведения за всяко дълготрайно обиталище на Бълг - Ариите и за техните дела в древността можете да прочетете Тук.

.

.

.

Web Analytics