ДАБЧ - Държавна агенция за българите в чужбина

 

Създадена е на 1.Х. 1992 г. с Постановление  на Министерския съвет на Република България със статут на Държавна агенция, орган на Министерския съвет, за осъществяване политиката на държавата спрямо българите и техните общности по света.

 

 

 

История


Държавната агенция за българите в чужбина направи първите си крачки в зората на демократичните промени у нас. И от самото си създаване тя показа на довчерашните "невъзвращенци" какъв драгоценен дар е събарянето на стената помежду ни и как насилствено поставената граница във времето на тоталитаризма между българите тyк и навън никога повече не може да съществува.

Вдъхновявани от свободата служителите в агенцията възпроизвеждаха свобода, обладани от мисията на откриватели, те издирваха златните залежи на българската свяст в близки и далечни земи.

 

Функции

Държавната агенция за българите в чужбина е координиращ орган на правителството за осъществяване на държавната политика спрямо сънародниците по света. Функциите й са ориентирани към съхраняването на българското етнокултурно пространство извън територията на страната и единението на всички българи, независимо от техния постоянен адрес. Поддържаме контакти с разнородни български организации – дружества, землячества, клубове, асоциации, с църковни общини, библиотеки, училища, подпомагаме тяхното формиране и утвърждаване. Изучаваме миналото и днешното състояние на нашите общности зад граница и изготвяме програми за работа с тях.

 

Стратегически цели


* Съхраняване на българското етнокултурно пространство
* Духовно единение на всички българи в страната и по света
* Изграждане на български лобита в чужбина.

 

Полезна информация

 

http://www.aba.government.bg/

* За българите по света

* За типа и дейността на българските организации в чужбина

* За административно-правно обслужване : консултации, нормативни актове,издаване на удостоверения за български произход, списъци ипрепискиза българско гражданство, сведения по молба на наши сънародници, често задаване въпроси.

*Съмишленици

 

Контакти

Агенция за българите в чужбина

 Адрес: София 1000, бул."Дондуков" 2А

Телефони: 00359 2/ 935 06 50 - за справки и информация

 00359 2/ 935 06 74 -
председател  00359 2/ 935 06 52
 зам.-председател
 00359 2/ 935 06 53 - главен секретар 
 00359 2/ 935 06 57 - връзки с обществеността
Факс: 00359 2/ 935 06 51
E-mail: aba@aba.government.bg
Председателят на ДАБЧ Росен Иванов
.
на по-голяма карта

Изпратете ни съобщение:

http://www.aba.government.bg/?show=32

 

Асоциации на българите в Испания : http://www.aba.government.bg/?country=35

Български общности в Руската федерация :   http://www.aba.government.bg/?orgs=1

Списък на други десетки български общности : http://www.aba.government.bg/?orgs=1 

Web Analytics