От запазеното

.

Като съдим по по безценните за световната наука археологически находки от Варненския енеолитен некропол, в дълбините на Черно море се е отзовал чутовен, цветущ цивилизован град. Оказва се, че единственият начин да  научим каква е била по вид и подобие "Така наречената Варна" е да се спуснем в дълбините на хилядолетията. Там древните Бълг-Арии и част от тях древното племе Варни, са оставили нетленни следи. 

.

.

Карта на Черно море. В син цвят е сладководното езеро, в червен и жълт цвят е соления водоем след нахлуване през Босфора на водата от Мраморно море. Архив на проф. Петко Димитров .

Той е от Океанологическия институт на БАН и е член на нашия редакционен съвет. Според него причините за екологичната катастрофа биха могли да бъдат две: равнището на Мраморно море е било по-високо и вследствие на натиска на водата,  преградата на Босфора не издържа и се скъсва; другата причина може да е и земетресение. Знае се, че Анадолският разлом е силно сеизмична зона. Солената вода унищожава огромни количества сладководна риба и растения, настава сероводородно заразяване. Над 100 мил.кв.км. плодородна земя е потопена завинаги. Затова в древността са наричали Черно море – „море на смъртта”.                           Това наименование за нашия научен колектив бе важна отправка към шумерския "Епос за Гилгамеш". Там се споменава, че той пропътувал земите от столицата Урук, в който е царувал, до „морето на смъртта”, търсейки първообраза на своя древен град. Това е митология. Но трябва да се има предвид, че легендата от Библията за потопа е взета от Шумерския епос, създаден през 3200-3100 г. пр. Хр.  Това го доказва още преди стотина години и уредникът в Британския музей в Лондон Джолдж Смит, който разчете плочките от Ниневия, които имат връзка с потопа и преселението по това време на варните в Шумер. Освен в Епоса за Билгамеш съществуват писмени сведения и карта, че като част от голяма империя Шумер е граничил с българските земи и двата народа в дълбока древност са си оказвали съдействие при развитието на културата и архитектурата. Изт.

.

Това което знаем е капката, това което не знаем е морето!

Народна мъдрост

.

.

.

Oririnal of imdb.com на древната столица на Шумер Урук

с неговите най-важни сгради - Дворецът, старинният Бял храм в скалите, Зигурата на богинята Енана, създадени от японски учени на източникаimdb.comВъзстановката е установена от руините и останките на древния град по технологията на проф. Уатанабе.

сторията е съхранила доказателства, че вероятно това е древният град, който преселените от родните си земи варни, изграждат в Шумер.  

.

1. Шумерите основателно на техния език наричат древната си столица Unug[1], в превод на Уикипедия еУрук[1] и в двата случая означава внук, като израз на наследен родствен по вид и подобие град. И в стбг на внук в диалект се казва унуг. Една дума-ключ, която разкрива много роднински връзки между два народа, два града и две цивилизации - варненската по нови данни от над Х хил- пр.н.е ишумерската - ІV и ІІІ хил. пр.н.е.

2. Възходът на столицата на Шумер Урук се дължи на царя Гилгамеш. Той е пети владетел на Урук – 2750 г. пр. н.е. Управлявал е 18 години, обединил шумерския етнос в държава и е изградил столица, станала пример за градоустройство на редица градове в Месопотамия и Средна Азия. Международният фонд на Тенгренизма - tengrifund.ru го назовава Билга-меш.

Тъй като двамата са живели в различни времена, всъщност Билгамеш се среща с наследник на мъдреца Утнапищим, също като него съхранил познанията на благородната строителна професия. Аз три години съм я изучавал и зная колко старание е необходимо да я усвоиш.         

3. Има достоверни сведения, които отразяват близостта му с древните българи. Единият от тях е в "Епосът за Билгамеш". Проф. д-р Все́волод И. А́вдиев, член на РАН, пише: "Според известния руския асиролог акад. Игор М. Дяконов "Епосът за Билгамеш" съществува от около 2530г. пр.н.е. В желанието си да научи как се създават вечните дела в краткия земен живота на човека.  на вечен живот царят на град Урук Билгамеш тръгва на далечно пътешествие, за да търси свои наследници на прародителя Утнапищим, който в далечните времена е получил от боговете безсмъртие, заради делата си по време на потопа. Дълго се лута из степите и планините, най-сетне преплава на кораб през „дълбоките води на морето на смъртта” и стига до обителта на Ут-напищим и иска да узнае тайната на вечността. Там от разказа за Потопа Билгамеш "Видя в дълбините“ къде са живяли хората по тези брегове. По съвета на своя събеседник предприема ново пътешествие. Но пак не постига съдбовното си желание и накрая той осъзнава, че безсмъртието е в добрите дала, които надживяват човека. Изт. adiworld.eu и "История на древния Изток", Сф. 1977.

.

"Тогава Билгамеш се връща в Урук и основно доизгражда и разкрасява родното си селище с площ от 2.32 кв.км., оградено с характерната за българите елипсовидна крепостна стена, опасана с дълбок воден ров, задължава всички градостроители да спазват златното сечение при оформянето на землищата, кварталите и сградите, за да са в хармония. Прокарва по улиците канализации, застила ги с дялани камъни и насажда овощни дървета от двете им страни, споменати от летописеца Хари Сагс. В цитаделата издига разкошен дворец и храм, чиито външни стени били облицовани с цветни тухлички и най-красивите мозайки за времето си. Създава  държавна структура със силна армия. (Доп. изт. framar.bg) Затова Урук с основание е наречен „Надминаващ всички други градове“.

Напълно съм убеден, че той предприема далечно пътешествие не да търси безсмъртието не за себе си, а за да събере още сведения и добие впечатления от други древни градове.

А от срещата и разговора с Утнапищим, свидетел на потопа и оцелял по воля Божия, научава за Легендарната "Така наречена Варна", потънала в „дълбоките води на Морето на смъртта”. Думата "научава" носи своята категоричност. Тя разкрива докрай случилото се между двамата. Епосът би трябвало да се възприема и с реализъм. Убеден съм, че Билгамеш и Утнапищим били наследствени градостроители и като сведущи професионалисти са обменяли приложени от дедите им строителни познания и опит. Аз три години съм изучават тая професия, ръководил съм изграждането на три пететажни жилищни сгради и зная, колко знания са необходими сега и също толкова по време на изграждането на древната столица на Шумер Урук.  Близка по вид и подобие на легендарната "Така наречена Варна", установена от останките и руините й от японския научен колектив. И накрая осъзнавам, че в далечните си скитания Билгамеш търси и намира съхранените в различни страни безсмъртните дела на варните, оцелели извън потопа. И получил просветление, осъзнал се като Бълга-мъж. се връща в родния си град Урук и всеотдайно започва да притворява и гради това, което е научил там от своите деди. Заедно с придошлите с него колобри създават градоустройствения план. Въпреки хилядолетията руините са запазили неговите следи, а японските специалисти ни показват неговата възстановка.

.

За да добием по-пълна представа, как е изглеждала

потъналата Легендарна "Така наречената Варна"

до времето на Черноморския потоп 5658 г.пр.н.е., добавям и градоустройствен план на древния град Урук. Той е бил опасан с три "дебели и яки" крепостни стени и три "дълбоки" водни рова (в кавичките са близките по изговор и значение стбг и стшум думи).

.

.

И тази възстановка на древния Урук е направена след анализ на археологически находки, проучване на древни писмени източници, артефекти, древни карти и на съвременни сателитни снимки на руините от японските учени на източника imdb.com.

.

На картата образно е показано приетото от историците разпределение на обществото според "Кастовата система "Варна", пренесена тук и в Северна Индия от варните. (Още по тази тема Тук)

Личи кой къде е определено да живее: за царя е отредено почетното място в двореца, където са били тронната и заседателната зали, личната приемна и жилището му. На последите два етажа се намирали покоите на висшите духовници, а на терасата е имало малък храм, посветен на покровителката на Урук - богинята Инана. В зелено са кварталите с просторни двуетажни каменни жилища на държавните служители, "главатари" - (стбг и стшум дума) на войската, едрите търговци, учители, земеделци и скотовъди. Кварталите в бяло са били за жителите на столицата, за многобройните работилници и жилища на занаятчиите - има клинописни плочици, намерени в Урук, които упоменават сто занаята и най-голямото в Средна Азия Тържище - на хинди еबाजार, произнася се bajaar, близка е на стбг дума пазаар - в Тълковния ни речник - място за търговия.

Кварталът с многото черни точки е отделен за париите - наречени в Шумер и Индия "кутре", в смисъл на малък, както се нарича "кутри" малкият пръст на нашата длан. Къщите им са изградени от преплетени пръти, измазани с глина, затова не са оставили трайна следа. Там са живеели обслужващите работници в двореца и на заможните граждани. Източникът на градоустройството е отбелязан в двата горни ъгъла на картата.

.

4. В “Епосът Гилгамеш” в Мойсеевото Петокнижие – “Битие”, гл. 6–9., героят Гилгамеш казва, че родината на неговите прадеди е далеч на северозапад край морето на смъртта. През 1872 г. Джордж Смит от Бритиш музей разчете върху глинени плочки “Епосът Гилгамеш” и оповести същия текст.

5. Преводачът на английския Шумерски речник проф. Борис Атанасов казва, че двата народа са говорили на много близък език. 

6. Съществуват и много единно началия в всекидневния живот, обрзованието, науката и изкуството на хората от двата древни града. 

7. Филологичен анализ определя как името на легендарния цар на Урук от Гилга-меш се променя до Билга-меш и до Бълга-мъж.

В Шумерския речник - превод от авглийски на проф. Борис П. Атанасов думата

Аaria е wasteland, родина, земя, страна; arii e народ, племе. Там думата māš на шумерски е мъж, на английски е stag - елен, на хинди и санскрит ओट е козел, на персийски е вulra - козел.

Билга-меш или Вulga-màš ударените букви à и š в шумерската азбука се произнасят с потъмнение, там няма и българският буквен знака Ъ и приставката на името Булга се изписва мàš, а се произнася мъж, тъй като в много азбуки буквите ш  и ж са еднозначни по произношение.    на стбг става мъж. И като имаме предвид, че началото на името Гилга идва от упомената първична форма Билга, тогава царят на Урук се нарича Билгамеш, като основателно на нашата азбука означава Бълга-мъш-ж.  Изт. Шумерски речник. Редно е да спомена, че māš на стбг става мъж.

За нас е особено важно, че хората, от които е създадена дунавско-българската народност и шумерите са се разбирали един-друг. И сега в Северозападен Шумер има планина Болг-ара и селища с имена Загоре, Гордиено, Чохра, Мадан и други.ато съдим по по безценните за световната наука археологически находки от Варненския енеолитен некропол, в дълбините на Черно море се е отзовал чутовен, цветущ цивилизован град. Оказва се, че единственият начин да  научим каква е била по вид и подобие "Така наречената Варна" е да се спуснем в дълбините на хилядолетията. Там древните Бълг-Арии и част от тях древното племе Варни, са оставили нетленни следи

8. Богинята Енана (в Шумер, наричана още Нинана, в Памир и Балхара - Нана) богиня на семейството и плодородието. От там са запазените дрбг изрази "Нинани милото ми дете; На, на мама - при подадената майчина гръд; Е,нана" - при възхита, защото тя Е: Е`нана - едно от въплъщенията на Богинята майка и никой друг!

9.Оригиналнана възстановка на двореца на древния град Урук в Шумер, създадена от японския колектив: imdb.com

Като главен редактор на "Булгарреклама" - Варна бях задължен да посещавам задочно курс към Художествената академия по дизайн и художествен ретуш. Получените познания ползвам при ретуширането на японските възтановки.

.

Ето как изглежда Дворецът на Древния град Урук преди ретуш

.

.

При строго спазване на оригинала, дворецът на древния град Урук след ретуш наистина сияе в своето древно великолепие.

.

Пещерният храм на Урук в белите скали край древния град

В наклонените процепи има стълби, които според вярващите ги отвеждат

от земята до небето. Посветен е на почитания от шумерите бог Ану.

.

е построен нов храм, ограден с крепостна стена,

пак е наречен Белия. 

След идването на варните в Урук е построен нов храм, ограден с крепостна стена. Пак  е наречен Белия храм, но е посветен на богинята Инана.

.Ето го и съвременният храм на богинята Инана. 

Престрояван е няколко пъти и сега е разгърнал пред очите ни и в действителност строителните умения на варни и шумери. Посещава се от много поклонници на Средна Азия. Населен е от семейства на духовници, държавни служители и главатари на войската. А най-горе е вече разширената астрономическа обсерватория. Навсякъде по терасите са заседени цветя. Разкошна цветна градина е дворът на столичния Зикурат. Изображенията са с източник imdb.com.

.

Училището днес на древния Урук, разположено е в езерото край река Ефрат и в парка около него. 

Изт. /posledenvek.info 

.

 Заслугите на Билгамеш са неоспорими при създаване на благоприятни условия за изграждане на столицата на Шумер - древният Урук, с неговите големи строежи, прилагане съветите на боговете, на Утнапищим и претворяване на научените от него знания на мъдрите деди, живели по нашите земи преди Черноморския потоп, затова неговата слава надживява смъртта му.

.

Науката за древните цивилизации трябва да бъде преразгледана, убеден е известният езиковед и културолог Харалд Харман. В своята книга „Загадките на Дунавската цивилизация” той доказва, че Балканските земи са били обитавани от цивилизацияот 7 хил. пр. Хр. Науката вече е сигурна, че най-старото злато в света е именно златото, намерено на територията на днешна Варна. Според съвременните методи и технологии за датиране то е правено някъде през 4 500 г.пр.Хр., което означава, че е с две хилядолетия по-старо от златото, намерено в Египет. Тази цивилизация се е появила също две хилядолетия преди цивилизацията на шумерите 3500 - 1500 г.пр.Хр. Изт. dw.com от 28.10.2011 г.

.

Нова теория за Родния дом на ариите и варните от Балканите и преселението им в Евразия:

.

Картата на Световния Атлас, отразяваща Homeland и преселението на народи от Балканския полуостров според времето до земите с население: 1. Анатолии; 2. Гърци, Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токх-арии; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-ирани; 5. Кимери

 Световен Атлас  Ползване след заявка.

Тезата за неолитната революция на човечеството се поддържа от редица известни учени, изброениТук. Ето и разсъжденията на проф. Анатолий Клисьов от Харвардския университет - САЩ, който бе любезен да отговори на моя имейл по темата: "Нашето проучване показа, че арийците се раждат на Балканите и там живеят от преди 12 000 години - казва той. - След 5000-4500 години те достигат европейската равнина на изток, около ІV хил.пр.н.е. отиват в Шумер и Индия, където се установяват и сега там живеят милиони техни потомци. Нова вълна на арийците, с едни и същи Хаплотиповете, пътува към Иран в ІІІ хил.е пр.н.е. Днешните индийци и иранците самите се зоват арийци, защото така е записано в древните индийски Веди и иранските легенди. От гледна точка на генеалогията, от огромния масив данни, натрупани в лингвистиката и от историческия сравнителен анализ следва изводът: новодошлите от Балканите арии в Индия и Иран, заедно с местното население те създават "евроазийските народи".

Неизбежно следва, че "евроазийски" езици също се появяват след пристигането на балканските арии. И за да бъдем по-точни - не е "след", а са резултат от появата на им в ІІІ - ІІ хил. пр.н.е., твърди проф. Анатолий Клисьов - участник в мащабното изследване Масив на европейската миграция.

ПЪТЯТ НА БЪЛГ-АРИТЕ СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

.

От 2005 до 2009 г., под егидата на ЮНЕСКО и Международният съюз на геолозите бе разгърнато интердисциплинарно проучване на Черноморския ареал и неговата история. В следващите години Фонд „Научни изследвания“ финансира проект „Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие“. През 2015 г. започна и археологически проект The Black Sea Maritime Archaeology Project (Black Sea M.A.P.), резултати от който са докладвани година по-късно[11].(От bg.wikipedia

На основание на тези и предишни научни изследвания Световният атлас показа къде е Родният дом-Homeland на евро-азийските народи: Мизия, Тракия, Дакия и част от Балканите. (И още)

Обърнете внимание, че на картата по-горе с червената линия е ограден и част от шелфа на Черно море край българските земи. Авторите на статиите и на картата много добре са проучили, че там Черноморският потоп през 5658 г.пр. Хр. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г., е наводнил огромни територии и вероятно е потопил и високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена  преди 7800 г. 

Затова в тази статия и в "Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи", тъй както е в новата теория за произхода и преселенията на народите. Учените установяват, че още преди 10 000 години Бълг-Ариите, поради Седем съдбоносни причини са принудени на вълни на вълни да се преселват още от VІІ хил.пр.н.е. И в различни времена образуват общности с посочените на картата европейски народи и с народите на Шумер, Иран, Северна Индия и Балхара.

Основни информационни ресурси на новата теория: Игор М. Дяконов в "Оригиналният дом на говорещите индоевропейски езици" - Индоевропейските изследвания (1985 г., том 13, стр. 92 до 174) и J. P. Mallory's In Search for Indo-Europeans (1989); Карти, базирани на Атласа на пингвинистите на древната история); Харалд Харман в теорията му "Дунавска цивилизация", проф. Анатолий Кисьов от Хардварския университет на САЩ, професорите Уилям Райън и Уолтър Питман от Колумбийския университет на САЩ, публикацията на антрополога Динекес Понтикос; Изводи от Международно антропологично изследване; Мегаизследване на Американското дружество по генетика, българските учени проф. Георги Бакалов, заслужилият траколог Петър Детев, проф. Александър Фол, проф. Йордан Детев, проф. Михаил Лазаров, проф. Христо Смоленов и други. Всеки от споменатите учени е отразен със статия в Архива на "Паметта на българите". Повече в Новата теория за евро-азийската история" Тук

.

Карта от Световния Атлас, която отразява Homeland, преселението и взаимно влияние на езиците от Балканския полуостров според времето до земите с население. А утвърденият езиковед д-р C. George Boeree и той установява, че те в по-дълбока неолитна древност са били един общ Протоевроазийски език PEA, а техен наследник е PIE - Индоевропейски език. Това е отразено в неговата научна разработка The Evolution of the Indo-European.

рр

След като проучва приликите и различията на индоевропейските езици неговият научен колектив стига до извода, че в Долината на река Дунав от над VІІ  хил.пр.Хр. се заражда и от там се осъществява еволюционното разселение на евроазийските народи и евроиндийските езици. Тази теза е представена за първи път от акад. Игор М. Дяконов. че в Долината на река Дунав от над VІІ  хил.пр.Хр. се заражда и от там се осъществява еволюционното разселение на евроазийските народи и евроиндийските езици. И ние предпочитаме неговата Балканска теория , която също е част от разширената теория на сър Ренфрю, заявява Dr. C. George Boeree.

.

Ще допълня, че и други утвърдени учени стигат да извода, че това е земята на най-древната цивилизация: проф. Уилям Райън, проф. Уолтър Питман, подводният археолог Боб Балард (откривателят на потаналия лайнер "Титаник") и проф. Дейвид Антони, - от САЩ, археологът сър Колин Ренфрю и геофизика проф. Робърт Шох - от Англия, антропологът Мишел Луи Сефериад - Франция, археологът проф. принц Шигеоши Микаса - Япония; проф. Петър Детев, проф. Ханриета Тодорова, проф. д-р Петко Димитров, доц. д-р Христо Смоленов - БАН, инж. д-р ТН Йордан Бояджиев, проф. Стефан Гайд и антропологът проф. Йордан Йорданов - България и книгата на изследователя от САЩ Харалд Харман „Загадките на Дунавската цивилизация" .

.

Накрая ще припомня, че нашият народ има една мъдра поговорка: "От хляба по-голям няма!" От този обреден хляб с четирите свастики, приготовляван от дълбока древност и сега, приложен за сравнение, коя цивилизация е по-ранна, следва изводът:

 "От хляба по-голяма истина няма!"

 -

.

.

.

Какво на земята е зикурат?

.

Друг японски научен колектив, работеха заедно с проф- Диана Гергова от БАН и създадоха възстановка и на древния български град Дядово, връстник на легендарната Варна преди Черноморския потоп (5650 пр.н.е.) пак по технологията на проф. Уатанабе. (Вижте)

.

Изображение на принцесата на Урук. 

Това са част от златните предмети, които са обкичвали мантията й, намерени сред нейните вещи от японските археолози. Ще припомня, че до идването на приселниците варни, шумерите не са умеели да обработват златото.
.

.

Наред с многото клинописни плочки и други древни находки в Урук е намерена и тая керамична чиния с изрисувани две свастики. Но в нито една плочка не е изписана свастика - факт, който ни убеждава че не е възприет от шумерите. Докато при бълг-ариите свастиката е от праисторическо време много съществен Белег, най-древна Дъмга кои сме, от къде сме и от кога сме. И когато всеки от тях е тръгвал на на далечен път е взел поне една паница, за да има къде да си сипе сготвеното ядене. 

Нова доказателство е и свастиката, изобразяваща Човекът- кон, създадена VІІІ хил.пр.н.е. в енеолитната Култура Караново, Новозагорско, по мнение на проф. Валентин Плетньов част от ареала на Култура Варна. Призната е като световен шедьовър, изразяващ галопиращия ход на времето. Съхранен е в Музея на Кърджали.
.

.

.

Свастика изобразяваща човекът - кон. Световен шедьовър,  VІІІ хил. год.пр.н.е. от Култура Караново, сродна на Култура Варна. Изт. Музея в Кърджали.

.

Нашият народ има една мъдра поговорка: "От хляба по-голям няма!"

От този обреден хляб с четирите свастики, приложен за сравнение, коя цивилизация е по-ранна, следва изводът: "От хляба по-голяма истина няма!"

.

Търси сайт Инжинер.бг  за Варнааси 

.

.
Белият храм на богинята Инана, изграден от тухлички и варосан да е по подобие на древния зигурат, вдълбан в бялата грамадната бяла скала край река Ефрат. Посветен е на върховния бог ва шумерите Ану - владеещ небето и водата.

Вътрешното пространство е посветено на главния бог. В bg.glosbe.com споменават, че храмът е построен също от Унта-пищим. Вероятен древен наследник на мъдреца Унта-пищим.
WikiMatrix

.

.

****************************************************************************************************************************************************

.

Работен сектор

-

.

Оригиналът, създен от япон. научен колектив    по технологията нк8ка проф. Уатанабе.

Древният Унук е бил е разположен между реките Тигър и Ефрат на обширна равнина. 

Градът на легендарния крал Гилгамеш - Билгамеш Урук, на шумерски е 

Unug[1] със значение на наследник-внук.

Урук. Градът е имал над 80 000 жители, [2], като 40 000-50 000 души са живеели в околностите му, [3], което го прави най-голямото градско селище в света по това време.

.

Градът на легендарния крал Гилгамеш - Билгамеш Урук,

Unug[1]

.

Въстановка на Двореца на древния град Урук. Японски

източник: imdb.com, автор Миюки Куроки 

.

.

Карта на Новата теория за Родния дом на бълг-ариите и варните на Балканите и преселението им в Евразия. Древните арии - първи жители на бъдещето - Първа част и Втора част.

Картата на Световния Атлас отразява Homeland и преселението на евро-азийските народи        според времето до земите с население: 1. Анатолийци; 2. Гърци, Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токхари; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери.

.

****

ДНК

Направеното проучване от молекулярните биолози посочва, че съвременната ДНК на българи и шумери е близка по състав - от chr.bg. 

´

Ако не знаеха да четат и пишат,

ако не бяха получавали наследствени познания от деди, от училище и университети, щяха ли хората от този град да бъдат това, което са! Щеше ли да го има този цивилизован свят, в който живеят? Който не друг, а хората на тази легендарна "Така наречена Варна, не година на година, не от век на век, а хилядолетия на хилядолетия, от епоха на епоха са създали и усъвършенствали?! Аз като филолог основателно и закономерно, би трябвало, те да бъдат наречени "варни" Защото ние сме "Бълг-ари", а не бълг-арци, както италианците са италики, румънците са даки, французите са франки.

И тези варни са изградили най-древния, подчертавам, цивилизован град в Европа, нейно първо царство и столица, за които искам да ви разкажа.

.

Варните 

.

Шумерски речник - превод на проф. Борис П. Атанасов от английски

a-ri-a, `à-ri-a е wasteland, земя, странаНа шумерски māš е мъж, на английски е stag - елен, на хинди. санскрит ओट е козел, на персийски е вilra - козел.

Билга-меш или Вulga-màš, ударената буква à в шумерската азбука се произнася с потъмнение, там няма и българският буквен знака Ъ и тогава мàš на стбг става мъж. И като имаме предвид, че началото на името Гилга идва от упомената първична форма Билга, тогава царят на Урук се нарича Билгамеш, което основателно на нашата азбука означа Бълга-мъш, в много азбуки буквите ш  и ж са еднозначни по произношение.  Изт. Шумерски речник.

За нас е особено важно, че хората, от които е създадена дунавско-българската народност и шумерите са се разбирали един-друг. И сега в Северозападен Шумер има планина Болгара и селища с имена Загоре, Гордиено, Чохра, Мадан и други селища.

.

(Бел.1 е на рrof. Trevor Brаyce в книгата му "Народите в Западна Азия през бронзовата епоха", Francis Group, стр. 754 - 756. Там хипотезата е, че шумерите са дошли от земя, в миналото съседна на Месопотамия и са дадени няколко дати за пристигането им.[10]

.История на Шумер - wikituscany.com

https://bg.wikituscany.com › 383702-history-of-sumer-...
Първото селище в Южна Месопотамия е Ериду. Шумерите твърдят, че тяхната цивилизация е била доведена, напълно оформена, до град Ериду от техния бог Енки ... (търси друг източник)

.

****************************************

Хомосапиенс

И проф. Н.Спасов от БАН съобщава, че край Черпан е бил открит зъб на прачовек от преди над 1.5 мил. години - доказателство, че хомосапиенс са живели на Балканите, но поради настъпване на временен ледников период са се преселили в Африка. Техни наследници тук от преди 300-350 години са създали първите кремъчни късове с дръжки, приспособени за ножове, чукове и тесли. А известният шведски учен Улаф Исаксон и редица български учени твърдят, че преди V-ІV хил. пр.н.е. на Балканите е съществувал рудодобив на злато и други метали. Времето съвпада с разразилия се Черноморски потоп през 5650 г. пр.н.е. по нашите земи. Тава е становището и на официалната историческа наука.

 

.

Урук с право е в списъка като един от най-старите градове на Земята с население около 80 000 души. Разположен е между реките Тигър и Ефрат и е бил един от най-важните градове на древната шумерска държава. Тук археолозите след прочит на древна фолклорна песен откриват пет древни селища, изоставени по неизвестни причини, без насилие и битки и отново построени едно върху другото. Най-древното е от около 5000 г. пр.н.е., последното е от 3400-3100 г. пр.н.е. Всички жители на шумерски език са наречени унуг както е прието от историческата наука и посочено в източника Уикипедия.  

  , в смисъл наследник. самите те недвосмислено казват, че са унуци със значение на наследници на по-древен народ-прародител . Така както при нас наследниците ни се наричат унуки. Развитието на тези селища се свързва с легендарния Билгамеш (ог 2652 до 2602 г. пр.н.е.), когато става цар на града. Източник на текста framar.bg

.

В 1853-та година английски експерти намират антична сага, изписана на глинени плочи с Клинописно писмо, които потвърждават, че митичният владетел е реална историческа личност.

От framar.bg

.

.

Град Урук е имал над 80 000 жители по време на своя разцвет около 3100 г. пр.н.е., които са се занимавали със земеделие, занаяти и търговия. Възползвали са от близостта на реките Тигър и Ефрат те изградили система от канали в целия град, напоили плодородните земи, улеснили търговията си в цяла Месопотамия. Така създали общност значима по богатство и мощ.

Мнозина учени установяват, че практиката на писане произхожда от Урук, а откриването на някои от най-ранните известни клинописни плочи в руините на древния Урук подкрепя тезата. Изт.

В хилядолетията Урук е разрушаван и възстновяван, но винаги е запазвал славата си на ...

.

****

.
Легендарният крал Гилгамеш построил стените на града, който покрива площ от 2.32 квадратни километра и има население от почти 80 000 души. Според хронологията на списъка на шумерските царе Гилгамеш управлявал града през 27 век пр. Хр.

.

Инана е богиня-покровителка на градовете Урук, Забилим и Кулаба. Според един мит в желанието си да помогне на своя любим град Урук Инана откраднала божествена сила Ме от бог Енки и след много премеждия успяла да я занесе в Урук. Изт.

.

Писменост и образование

Шумерската писменост възниква през 4-тото хил. пр.н.е. и е най-ранната известна форма на писменост след датираната към 5600 – 5300 г. пр. Хр. Дунавска протописменост. Шумерскиятклинопис е система на писане, при която всеки знак се издълбава с тъпа тръстикова пръчица върху глинена плочка или друга глинена повърхност. Първоначално писмеността е пиктографска (картинна, каквато е в Древен Египет), а впоследствие е опростена в клинописна. Писмото е наречено клинописно, защото знаците му представляват чертички, всяка от които с формата на клин. Клинописът се разпространява по цялата Месопотамия и става основната форма на писменост на древните народи от Близкия изток.[1]

В резултат на появата на клинописната писменост възникват и първите училища. В средата на 3-тото хил. пр.н.е. на територията на Шумер е развита мрежа от училища за обучение по четене и писане. Първоначално целите на обучението са свързани с необходимостта от писари за стопански и административни цели, а по-късно училищата се превръщат в литературни центрове, в които се преписват и създават нови литературни произведения.[17]

В шумерските училища се обучават само момчета, произхождащи от заможни семейства. Начело на училището стои „уммия“ (знаещ човек, учител), който се нарича и „баща на училището“. Учениците се наричат „синове на училището“. Сред преподавателите има учител по рисуване, по шумерски език, наставник, следящ за дисциплината. Курсът на обучение се провежда по две основни програми – едната се фокусира върху науката и техниката, а другата – върху литературата и развива творческите способности.[18].Изт.

.

.

Храмът на Ищар.
Този храм бил един от четирите в Урук, а структурата на всеки от тях била доста забележителна. Те са построени от тухли и са украсени с най-красивите мозайки. По време на Урукския период (около 4000 г. до 3100 г. пр. Хр.) Градът е център на урбанизацията и държавното формирование. Разрастването се развивало от селскостопански селища до градски център със стратифицирано общество, бюрокрация и силна армия.

Освен че е родно място на писането, Урук е и мястото, където са били построени първите архитектурни произведения, които трябва да бъдат построени в камък, включително масивната структура на Anu ziggurat.

От numizma

****

Бюстът 

или „Урука“, и се смята за едно от първите представи на човешкото лице. Мраморната скулптура датира от 3100 г. пр.н.е. и вероятно е изображение на богинята Инана. От numizma

.

Има достоверни сведения, които отразяват близостта му с древните българи. Единият от тях е "Епосът за Билгамеш". "Според известния руския асиролог акад. Игор М. Дяконов "Епосът за Билгамеш" съществува от около 2530г. пр.н.е. В желанието си да получи вечен живот царят на град Урук Билгамеш тръгва на далечно пътешествие, за да търси своя прародител Ут-напищим, който е получил от боговете безсмъртие, заради делата си по време на потопа. Дълго се лута из степите и планините, най-сетне преплава на кораб през „дълбоките води на морето на смъртта” и стига до обителта, в която живее Ут-напищим, за да узнае тайната на вечния живот. Той му разказва за Потопа и Билгамеш "Видя в дълбините“ живота на хората по тези брегове. По съвета на своя прародител предприема ново пътешествие. Но пак не постига съдбовното си желание. Накрая той осъзнава, че безсмъртието е в добрите дала на човека, които го надживяват. Изт. adiworld.eu и "История на древния Изток", Сф. 1977.

.
"Тогава Билгамеш се връща в Урук и основно доизгражда и разкрасява родното си селище с площ от 2.32 кв.км. Строи три високи елипсовидни крепостни стени, опасани с дълбоки водни ровове, задължава всички жители да спазват златното сечение при оформянето на землищата, кварталите и къщите си, за да са в хармония. Прокарва по улиците канализации, застила ги с дялани камъни и насажда овощни дървета от двете им страни, споменати от летописеца Хари Сагс. В цитаделата издига разкошен дворец и храм, чиито външни стени били облицовани с цветни тухлички и най-красивите мозайки за времето си. Създава държавна структура със силна армия. (Доп. изт. framar.bg) Затова с основание е наречен „Надминаващ всички други градове“. Изчисленията са, че градът е имал около 80 000 жители по време на своя възход.

.

!!!

Без свян, а убеден ще го наричам Билгамеш, който предприема далечно пътешествие да търси безсмъртието не само на един човек, а на цял народ.

 

А от срещата и разговора с Ут Напищим, свидетел на потопа и оцелял по воля Божия, научава за Легендарната "Така наречена Варна", потънала в „дълбоките води на Морето на смъртта”. След далечни скитания намира съхранените в различни страни безсмъртните дела на нейните жители. И получил просветление, осъзнал се като Бълга-мъж. се връща в родния си град Урук и всеотдайно започва да гради, да гради като своите деди.

.

!!! 

В Епос за Гилгамеш се разказва за легендарния цар на Урук Билгамеш (шумерското име на Гилгамеш). Той ...

.  

Урук

.

.

Училището в езерото 129-80

.

Храма на Инана япон. изт  за общия Оригинал  7

Храма в скалите  преди ретуш (виж и Изтегления)

 Свастика, изобразяваща човекът - кон. Световен шедьовър като изпълнение и вложен замисъл,  VІІІ хил. год.пр.н.е. от Култура Караново, сродна на Култура Варна. Съхранява се в Музея в Кърджали. Вдигната дясна ръка сякаш е готова да погали шията на коня за похвала или да го потупа, за да  ускори хода си от ходом до галоп.

.Обреден хляб с 4-ри свастики

.

.

.

Шумерите - един от най-загадъчните народи 

.  

 ******************************************************************

Работен сектор  

.

Справки

Крепост на английски  Fortress

Дворец на хинди  महल  mаhal

Крепост на хинди क्रिस्टोस्ट  Кइस्ट kraist със значение на защита

Изт. (Пак Тук инф. за прилагане технология за обработка на металите и за развити 100 занаяти, описани в клинописно писмо.)

=

Крепост Град: Урук

Въстановка на Двореца на древния град Урук. Японски

източник: imdb.com от Миюки Куроки 

.

Търси в Данлоуд  Букви и цифри с цветя  -  там рамка с листа

.

Enroasian peoples  Eurasian languages   langua - език

edit - редактирай   read - прочети   translation  преводи   

.

БОГ Е ЛЮБОВ 

.

.

За нанасяне в работния плот

За съхранение

.

Web Analytics