КОРОНИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЦАРЕ

Първата царска корона на Бълг-ариите е намерена през есента на 1972 година.

.
подкрепа на разглежданата тема Легендарното Црьство блгарское ще посоча още няколко исторически източника:

*Становището на проф. Йордан Детев, в което на основата на научни анализи той определя: "От 

българите започва началото на древната култура, донесла нова епоха в живота на човечеството". Обединени научните скрижали - могилните археологични обекти у нас; древните ни традиции и поверия; и хилядите погребални дара, открити във Варненския халколитен некропол, създават тезата, че потопът преди около 7560 години е превърнал Сладководното езеро в Черно море и на дъното му е древна цивилизация. (И ощеТук и Тук

* Мащабният и уникален проект "Архео-логика на свещените символи" и "Ауролитната цивилизация", над който няколко години работи изследователски екип под ръководството на проф. Христо Смоленов. Резултатите доказват, че Варна е първата европейска столица на културата и науката и е най-древния град на Европа. Проектът бе представен през 2010 година във Франция в главната квартира на Ордена на тамплиерите и на 20 октомври 2011 година в Япония по лична покана на Негово имперско височество принц Микаса, който като археолог посети Варненския енеолитен некропол. Повече в статия № 2 Основополагащи знания на древното племе варни 

* Защищаваната от него теза "Варна - първата културна и научна столица на Европа", бе в основата на неговия доклад в XIV национална научна конференция „България в световната история и цивилизации” във Варна на 21 Ноември 2009. (Изт)

* През V в.пр.Хр. Тукидид - латински историк и военен стратег, пише: „От държавите в Европа Одриското тракийско царство е най-голямо по размера на земите си, по своите доходи и по другите богатства. Царят-жрец е обожествяван и обединява държавната, съдебната и религиозната власт". Така е и при келтите, кимерите и на други тракийски племена. (В Енциклопедия Древна Тракия).

* Според проф. Иван Т. Иванов званието „сäр” на персийски е идинтично с българската титла цар, позната и като црь. Той изразява несъгласие понятието да се извежда от латинското caesar, както се изразяват някои изследователи.

* На санскрит цар - भूपति е bhūpati, 3-то опред. от международния речник glosbe и се родее със стбг цaрь, в старинен диалект црь, със значение на баща. На персийски думата цар -تزار  е tzar, 3-то определение, означава и "господар на крепостта"سرور sarvar. С подобно значение е śаrvars शिरस्в Санскрит.

Посочените писмени източника за наличие на царства и царе в нашите древни земи, прибавени към разкритите във Варненския енеолитен некропол първи за Европа царски символи ни убеждават, че още преди 10 000 години (според генетичните изследвания на скелетите в некропола), край Северо-западните брегове на Сладководното езеро, сега Черно море, е имало Царство на Бълг-Ариите, включващо и племето Варни. Нови свидетелства ще следват по-долу. 

.

.

В гроб № 43 бяха открити останките на 45-50 годишен мъж, с ръст 172 см. Вероятно е бил владетел – жрец, тържествено погребан с аплекации на корона, царски жезъл и с 1601 златни накити и сакрални дарове. Единият от положенитев гроба дарове е символът КУ, който означава "Най-почитаният, от Бога надареният". Учени отбелязват, че това е първото реално проявление на патриархата след дълго продължилият матеархат човешкото йерархично общество. Антропологическата възстановка, извършена от проф. Йордан Йорданов, внушава, че първият европейски цар е бил волеви, интилегентен мъж в разцвета на физическата си сила, загинал вероятно при битка.

.

Царските корони на средновековните български владетели се отличават с изящество, майсторска изработка и вложения замисъл. 

.

По волята на съдбата и историята короните на българските средновековни царе са в чужди ръце.

.

Националният исторически музей (НИМ) изработи точни копия на короните на българските средновековни царе и царици - от злато и скъпоценни камъни - рубини и изумруди. Короната на Крумовата династия, носена до 971 г., е отнесена във Византия и там следите и се губят.
Същата съдба има и короната на цар Самуил в 1018 година, съобщи News.bg. Не знаем какво се е случило с короната на цар Петър, с която е бил обявен за цар на България в 1185 г., но в 1204 г. цар Калоян е получил като дар корона от папа Инокентий ІІІ, изработена във Ватикана, която носели всички български царе до падането на България под османска власт в края на ХІV век. Тя вероятно е взета от турците при пленяването на цар Иван Шишман в Никопол през 1395 г. Следите и също се губят. Царете на Третата българска държава нямат корони. През 1908 г. Фердинанд е бил обявен за български цар, като е увенчан с короната на Търновския митрополит в църквата на старопрестолния град „Св.40 мъченици.

.

Короната на цар Калоян, дар от папа Инокентий ІІІ, изработена във Ватикана.

.
Копията на царските корони и царици), които са направени в НИМ, имат за образец подробните изображения на стенописите в Боянската църква, миниатюрата в Лондонското Четвероевангелие, Костницата в Бачковския манастир, Хрониката на Скилица и други. Всички материали и работата по короните са дарения.

.

. Картина на Димитър Гюдженов от 1927 г.
Повечето корони в европейските дворове имат същата съдба и това, което се показва в музеите, са съвременни копия.

Източник: НИМ, 2017 г.

.

Web Analytics