Древното селище Юнаците

.

Първото селище с площ около 100 дка е възникнало в началото на халколита и

около 4750-4650 г пр. Хр. върху най-високата му част е издигната отбранителна стена, широка 5 м в основата си, запазена височина до 2,80 м., изградена от ивици трамбована пръст и чакълести камъни, обмазани с жълта глина. Пред стената е бил прокопан дълбок ров и пред него - още една стена. Укрепително съоръжение е ограждало и цитаделата с площ от 7 – 8 дка, където са жилищните сгради на аристократите и занаятчийски работилници. И няма подобна цитадела на нашия континент. Селища от този тип започват да се срещат чак през бронзовата епоха, тоест близо 2000 години по-късно.
С други думи, халколитните хора от Юнаците всъщност са създали първообраза на града в Европа, такъв какъвто изглежда и се развива в следващите епохи - през античността и средновековието. По данни на bulgariana.eu чрез Института за балканистика

.

Ще допълня: Развитието на древното селище е ставало по предварително изготвен градоустройствен план, който мен като геодезист и картограф действително ме удивлява. Древните съставители на плана са имали познанието за предимството на спирало образното изграждане на населеното място, пред кръговото. И Всевишният Бог така е отредил: планетите и слънцето да се движат в спирала. Умело са прилагали, също наречено божествено, златното сечение, изискващо правоъгълно, а не квадратно изграждане на кварталите, чертозите и цитаделите.

Това начало, поставено от тях, се е прилагало от всички бълг-арийски градостроители през хилядолетията, където поради Седем съдбоносни причини са били принудени да се преселват и трайно се настаняват да живеят. Сякаш са имали наследствен учебник, предаван от поколение на поколение.

- Селището "Юнаците"  безспорно е уникално, защото в него за първи път се срещат на едно място различни строежи, крепости и съоражния, които правят населеното място протоград. Бил е разположен на огромната за времето си площ от около 100 дка. 

.

Източник: bulgariana.eu Чрез Института за балканистика

.

***

Телевизия BBC и на Бритиш музеум заснеха документален филм за древното селище и находките в могилата край село Юнаците със съдействието на местни музейни експерти и дългогодишния ръководител на разкопките в обекта доц. д-р Явор Бояджиев от НАИМ при БАН.

.

.

Разкопките на Плоската могила до село Юнаците, Пазарджишко, са започнати през 1939 г., където се откриват останки от времето на траките, бронзовата и халколитната епоха. Със започването на Втората световна война проучването му е преустановено за дълго време. Едва през 1976 г. екип от археолози, с ръководител Румен Катинчаров, продължава разкопките край Юнаците и към тях се присъединяват и съветски археолози. От 2002 г. продължихме проучването на паметника по съвместен българо-гръцки проект и Регионален исторически музей – Пазарджик.с ръководители доц. д-р Явор Бояджиев и д-р Йоанис.
.


 А масивната отбранителна стена край Юнаците в продължение на около 500 години е защитавала селището, преди да бъде напълно унищожено. Според нас това е станало около 4200 – 4100 г. пр. Хр., когато мощна номадска армия е превзела халколитното селище. 


Селищна могила Юнаците край Пазарджик – аерофотоснимка от архива на експедицията


Още нещо впечатляващо - открихме хранилища, които приличат на хладилни камери, в които имаше кости от агнета, овце и теле. Може би населението е знаело или очаквало нашествие, затова предварително се е приготвило с необходимите хранителни запаси.


.
- Той безспорно е уникален, защото в него за първи път се срещат на едно място, всички елементи, които правят едно населено място град.

***

***
Разширихме представите си за древните хора, създали първообраза на европейския град. Той
може да опровергае скептицизма на изследователите, че в епохата на ранния халколит има високо развита цивилизация. Първото от доказателствата в тази посока беше Варненският Развитието на древното селище е ставало по предварително изготвен градоустройствен план, който мен като геодезист и картограф действително ме удивлява.

ВННнекропол, чийто находки доказаха не само познаване и добиване на металите, а и най-важното, тяхната обработка за полезни цели. наличието на специализирани занаяти, социално разслоение (т.н. касти). Плочката от Градешница с гпрафичнитеъси символи,и знаците по много съдове от тази епоха пък са указание за съществуването на ранна графична система – протописменост. Фрагментите са вече стотина, подобни артефакти са открити и в Юнаците. Липсваха само свидетелства за монументално строителство. Е, сега тук излезе и масивна крепостна стена, която, заедно с мащабите на селището дават основание за наличие на един протоград. Просъществувал над 500 години зад тази масивна укрепителна стена, която е отблъсквала многобройните набези на нашествениците.ВНН е върхът  на айсберга. Защото вече напълно реално можем да говорим за цивилизация в Европа. Става дума все пак за ранен град в Европа, който кореспондира със съществуването на една много добре развита цивилизация. 

Източник: frognews.bg

.
Доц. д-р Явор Димитров Бояджиев е ръководител на секция „Праистория” в Националния алхеологически институт и музей - БАН. Занимава се с проучване на новокаменната (неолит) и каменно-медната (халколит, енеолит) епоха. Специалните му интереси са в областта на използването на физикохимични методи за датиране в археологията и прецизиране на хронологията на археологическите култури от късната праистория; погребалните обреди през неолита и халколита. Археологът е участвал в проучването на селищната могила и некропол при с. Дуранкулак, Добричко и др.

.  

Данни от Историческия музей - Пазарджик  

Източник: Исторически музей Нова Загора 

.

.

А масивната отбранителна стена край Юнаците в продължение на около 500 години е защитавала селището. Но около 4200 – 4100 г. пр.н.е. след продължителна отбрана Хр. мощна номадска армия  е превзела халколитния град.

.

.Миниатюрното златно манисто-цилиндърче има външен диаметър почти 4 mm., ширина на отвора – 1 mm.  Открито е през 2016 г. в селищна могила Юнаците. Датирано е в средния халколит (4600-4500 г.пр.н.е.), и е. сред най-старите златни находки в света, наред с наниза от 28 мъниста-цилиндърчета от Варненски енеолитен некропол  и със златни находки от некропола до Дуранкулак. 

.
Наниз от 28 златни маниста от
 символичния гроб №"41 във Варненския некропол, в който личи приликата им по форма, размери и деформация с манистито от селищната могила Юнаците. В гроба бяха намерени костен идол, златни украшения, мъниста от карнеол.А мраморният рог-ритон, притежание на вождовете, ни говори, че той е участвал в отбраната на Юнаците и там е загинал. И не е трудно от тези данни да стигнем още веднаж до извода за близостта на хората от двата древни града равни по години (4600-4500 г.пр.н.е.), еднакви по накити, начин на живот и градоустройство. 

.

ВНН ІІ и най-древното добито злато  Наниз от 31 маниста  28 или 31

През 1976 г. близо до северния бряг на Варненското езеро бяха открити три гроба на мъж, жена и един разрушен, определени като „Варненски енеолитен некропол II“, които са с няколко столетия по-древни от погребенията във Варненския енеолитен некропол I. Датировката им ги поставя в епохата на ранния халколит (Караново V) или средния халколит (4600-4400 г.пр.н.е).

Тук е е открито украшение от 28 броя златни мъниста , датирани приблизително от периода 4600-4000 г.пр.н.е. (според последни данни от Варненския археологически музей). Предполага се, че към момента това са най-старите златни предмети в света. Към този период част от учените отнасят няколко златни находки от некропола до Дуранкулак и откритото през август 2016 г. миниатюрно златно цилиндърче в древния град Юнаците край Пазарджик. 

.

 Карта на древния град Юнаците.

Лубликации на БНР в Интернет на 19.09.2019 г., в cross.bgfakti.bg и museum-septemvri 

.

Карта на въстановката на древния град Юнаците.Оригиналът е съставен от Goоgle.com Earth - най-подробният Атлас на света. 

Ако имате подходящ за него браузъра оригиналът е под № А49

Разрешете ми лиричното отклонение: като геодезист и картограф гледам двете карти и се възхищавам на умението на древните наши деди да създават такива превъзходни градове-крепости. 

Карта на древния град а Юнаците и снимката Човекът птица от Крос,  Инф.  От Стандарт - 212

. 

.

Библиографски препратки:

* Миков В. Селищната могила при с. Юнаците (Пазарджишко) – в: ГПНБМ за 1937-1939, 55-58 – виж и като Приложение ІІ в Селишна могила при село Юнаците, т. І, 1995 г., София, 1939. Катинчаров, Р., В. Мацанова. Разкопки на селищната могила при с. Юнаците, Пазарджишко – в: Праисторически находки и изследвания. Сборник в памет на проф. Георги И. Георгиев, София, 1993.155-173.
* Катинчаров Р., Н. Я. Мерперт, В. С. Титов, В. Мацанова, Л.И. Авилова 1995. Селищна могила при село Юнаците (Пазарджишко), т. І, София Тодорова Х. 1986. Каменно-медната епоха в България (пето хилядолетие преди новата ера), София.
* Телль Юнаците. Эпохы бронзы 2007. Том 2, часть 1, Москва Бояджиев Я. 2008. Селищна могила Юнаците – в: Българска археология 2008. Каталог към изложба, София, 16-17. БояджиевЯ., Й. Асланис, С. Терзийска-* * * Игнатова, В. Мацанова 2009. Селищна могила Юнаците – проучвания през 2008 г. – в: Археологически открития и разкопки през 2008 г., София, 103-106.
* Бояджиев Я., Й. Асланис, С. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова 2010. Селищна могила Юнаците – в: Археологически открития и разкопки през 2009 г., София, 95-97. Вижте също: Карановска култураКултура Коджадермен-Гумелница-Караново VI‎, Могила Дядово (От ПнаБ)

.

НАЙ-ДРЕВНИТЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ЧОВЕКА В ЕВРОПА

Датировки

Пещера "Козарника" 1.5 мил. години край Белоградчик

Пещера "Бачо Киров" 4700 години край  Дряново

Пещера "Аладин" в местността "Побитите камъни" край село Страшимирово, Варненско 42 000-43 000 години

Пещера "Магурата" край Белоградчик 42 680 години

Легендарната "Така наречена Варна" преди повече от 10 000 години, унищожен от Черноморския потоп през 5650 година

Варненският енеолитен некропол І, ІІ и ІІІ - 6600-6200 години, чиито древни хора преживе са създали първата цивилизация на Европа, подробно описание

Изт. varna-necropolis

Варненският енеолитен некропол, синхронни древни култури, ареал, изводи 

Изт. Д-р Славян Стоянов от Варненския археологически музей 

Юнаците  6900 години, унищожен от номадски племена около 6400 година

Дядово преди повече от 7000 години - според ръководителят на японския екип проф. Хитоши Камуро. А според проф. Диана Гергова, ръководител на българския екип: "Дядово е ново доказателство за хилядолетното развитие на неолитната Култура Варна от преди 7-8 хил. години".

Морсалево на левия бряг на река Струма, близо до Благоевград на 7000-5000 години.

Изт. "Археологическо проучване на неолитното селище Мурсалево", Сф. 2015, 45 – 50.

Солницата - древно селище край Провадия 6700-4200 години. Съжителство с хората от Варненския енеолитен некропол.

Потъналите 13 селища във Варненско езеро и Белославското езеро, в които са живели предимно занаятчии, моряци и рибари и други, обслужващи хората, живели до от Варненския неолитен некропол.

Дуранкулак

Караново

Хотница

Пловдив

Скалният град "Яйлата" със 101 жилища близо до нос Калиакра , дооформени от човешка ръка около 5000 години. Създадени са били за укритие на семействата на аристократите на легендарния град "Тъй наречената Варна" при военни действия.

Изт. Научно-документалния филм "Яйлата" на БНТ 1975 г., автор Н. Увалиев, консултант проф. М. Лазаров.

.

АЗБУЧЕН СПРАВОЧНИК - Варненски енеолитен некропол 

Изт. varna-necropolis 

.

Това означава, че са възникнали 1500 г. преди Микенската цивилизация, считана досега за най-древна в Европа.според проф. Васил Николов от БАН и историка доц. д-р Йордан Василев.
.

Брадва - жезъл от бял варовик, символ на власт и брадва от мед - символ на труда, еднакви по размери, но различни по значение и вероятно изразяват неговите мъдри промисли. Каменната брадва показва от кога е произходът на дедите му, а медната брадва показва колко далеч във времето са отишли, защото с познанията на хората от варненския некропол в металургията си служим и днес. 

Повече за металургията на древните варни Тук.

.

Web Analytics