Религия

"Сътворението на човека" от Единния за всички хора Бог.

Художник: Микеланжело Боунароти, 1512 г.

.

.

СВОБОДАТА, РЕЛИГИЯТА, МОРАЛА, СЪВЕСТА

.

.

Четири ключови думи, преплетени в един символичен знак,

които човечеството хилядолетия наред се стреми с жертви, проповеди и смирениеда ги свържи неотменно една с друга.

Само тогава те ще означават свещеното право на всеки човек да изповядва каквато иска религия, включително и да не ги изповядва. Тогава никой не ще бъде насилван да действа по начин нежелан на убежденията му.

Във всички демократични държави днес тази свобода се смята за нещо безспорно, за естествено следствие от основната максима: "Всички хора се раждат равни по достойнство и права"

В тази рубрика в дух на религиозна толерантност ще публикуваме материали, свързани с основните религии, изповядвани от българите у нас и по света.

.

"Колелото на живота", художник Захари Зограф, изт. Православието

.

Към Православието

.

"Тайната вечеря", художник Леонардо да Винчи, изт. decorwood.net/bg  

.

.

Към Католицизъм

.

"Аз съм Моисей и дойдох да ви покажа вашия Изход", изт. ierarxia.alle.bg 

.

Към Юдаизъм

.

Мохамед,  епизода със Свещения камък (ок.1315 г.). изт. wikipedia.org

.

.

Към Ислямизъм

.

.

Web Analytics