Обичаи


ХОРОТО ЗА ДРЕВНИТЕ БЪЛГАРИ

Е ВРЪЗКАТА С КОСМОСА

.

Някои учени наричат хорото българската йога или начина на хората да бъдат в унисон с природата и космичното. Погледнато отстрани, традиционният ни ширини танц представлява група от хора, танцуваща в кръг в даден ритъм. В центъра е гайдарят, подаващ музиката. 

Според много хора идеята на хорото е пресъздаването на Слънчевата система със Слънцето и въртящите се около него планети. Това се подкрепя и с движението на играчите по посока, обратна на часовниковата стрелка – както се движат планетите около Слънцето и с епизодичната промяна на посоката – по подобие на епизодичното ретроградно планетно движение от гледна точка на Земята

Всичко това е обмисляно до най-малки подробности от древни мъдреци, за да се получи по закона на подобието мощен вибрационен резонанс, проникващ навсякъде – навън и навътре, във всички пространства и измерения на видимия и невидимия свят. Изследователите смятат, че хорото представлява най-вече култ към Слънцето. 

Всеки един детайл от хорото е обмислян много внимателно, за да се създаде мощна вибрация, с която хората да се съединят с Космоса. В българските народни танци няма нищо случайно – формата на хорото, видът на захвата, движенията на ръцете, краката, тялото... Специалният хват в някои хора – дясната длан сочи нагоре, а лявата надолу – е свързан с пътя на енергийните полета в природата. Благодарение на него по време на танц се допуска положителната енергия, която се препредава. 

Хорото в минали времена е имало и друга функция. То е било свещен ритуал, имащ за цел единение. В центъра на селото, на града, в танца са се хващали и млади, и стари. Всички поколения и цялата общност – в един общ ритъм.

След като знаем, че нашите прадядовци и прабаби са се ухажвали и харесвали най-вече на хорото, можем да разглеждаме танца и като един от главните ваятели на бъдещите поколения – нещо от всеобщото настроение и от ритъма тогава завинаги се е вграждало в темелите на нацията, в посоката на нейното развитие.

.
Народните хора,които се играят у нас са част от Дионисовия култ, понеже по правило се играят в кръг, за да възпроизвеждат формата на Дионисовите храмове, но най-вече формата на Слънцето. ,което значи "Колело - Слънчев кръг.


image
  image

image

image 
  Народните ни танци в този им вид са заимствани от всички околни народи но въпреки това са изконно Български,което личи от споменатите няколко факта.
.
Източници: novosianie, shtaparov.blog.bg и Leave a reply, брой 153-6

.

Web Analytics