НАЙ-ДРЕВНИЯТ ГРАД НА ЕВРОПА

ВАРНА - СТОЛИЦАТА НА ЛЕГЕНДАРНОТО ЦАРСТВО НА БЪЛГ-АРИТЕ, С ПЪРВО ЧОВЕШКО ПРИСЪСТВИЕ ОТ ПРЕДИ 30 000 ГОДИНИ 

Отдавна, много отдавна в местността "Побитите камъни" край съвременна Варна в пещерата Аладън са се настанили праисторически хора.  Автор на Е`лекгронната книга Николай Увалиев

.

Това, което знаем, е капката, това, което не знаем, е морето"

 Древна мъдрост.

.

Побитите камъни - Сакралният кръг, знак за човешко присъствие в дълбока древност. Снимка с първа награда на Фотофорум 2013, автор Васил Драгов - специално за ПнаБ

.

ай-ранните следи от човешко присъствие във Варненските земи са Сакралният кръг и 12 000 каменни и костни сечива на труда, намерени в местността “Побитите камъни”, известни и като Каменната гора. Те са доказателства за човешко обиталище там от праисторията на човечеството. Разположени са на 15 км западно от съвременна Варна на площ от 246.3 ха. и са уникален феномен за Европа и света. Според Генетичният и Геологичният модел на проф. Иван Начев и на изследвания от други утвърдени учени, определя се, че са образувани в епохата на ДоленЕоцен (48,6 – 53 млн. г.).  Чрез анализ на С14 се установи, че в Побитите камъни са намерени палеолитни и мезолитни камъчни сечива на труда, изработени преди 20 000–30 000 години и са едни от първите човешки изделия по нашите земи. Там е и единственото находище от среднокаменната епоха (ок. 10 000–7000 г. пр. Хр.) в България, което съдържа микролити от кремък, дърво и кост. Някои от тях са били използвани за улов на риба и за върхове на стрели. (Изт. mgu.bg Мин-геол.У-т Сф)

Споменатите сечива на труда са съхранени във Варненския археологичен музей. Там в експонирания гроб на царя-жрец от Варненския неолитен некропол (5800 - 5200 г.пр.Хр) има набор от подобни сечива на труда, изработени от бронз чрез леене. И в трите посочени случая сечивата не са използвани, явно са били сакрален израз, че чрез труд се постига благополучие и прогрес. От тези прилики изводът сам се утвърждава: Това са едни и същи хора, създали сечивата на труда, те са били отдалечени по време с хилядолятия, били са на растояние 15 км и сега са на разстояния само на няколко метра в музея. Те имат един произход и прилежно са се усъвършенствали чрез знание през древните исторически епохи. 

.

"През 1855 г. английският геолог Б. Сират изследва уникалните каменни образувания и прави първите гравюри. Десет години по-рано – през 1828-29 г., руският военен кореспондент Виктор Тепляков прави първото описание и опит да разгадае произхода им. Следва описанието на англичанина Уилям Хамилтън през 1854, както и изследванията в по-ново време на геолозите Георги Златарски, Франц Тоула и на историка проф. Петър Бакалов. (Пак mgu.bg Сф)

.

Както в реката не можеш да се изкъпеш в една и съща вода, така и историята,

понесена от потока на времето, непрекъснато се променя. 

.

ве събития в края на ХХ век оказаха най-голямо влияние при осъвременените оценки и тълкувания на световната история и конкретно историята на Бълг-Ариите, част от които е племето Варни.

1. Значението на човешката ДНК в произхода на народите от американските учени Уотсън, Крик и Уилкинс, носители на нобелова награда за 1962 г. Те доказаха, че пълната история на човека е записана в гените му. Чрез тях могат да се проследят корените на всеки народ хиляди години назад, да се изследват родствените му връзки с други народи и да си проследи миграцията на прадедите му.

.

2. Откриването на Варненския енеолитен некропол в 1972 година и възможностите да бъдат изследвани погребаните в него хора, притежаващи гени от преди 10 000 години и 22 000 археологически находки, доказващи че те са създатели на първата цивилизация на Европа.

.

Пещерата край село Аладън, сега Страшимирово. Вероятното първо обиталище на прадревните хора. Снимка от 1895 г на придворния фотограф  К. Албрехт. Разпространява се с герб на град Варна и на Царство България. (Изт. Вн. дигитална. библ.)

От това свое първо обиталище древните са се предвижили до Голямото сладководно езеро (сега Черно море) и в продължение на хилядолетия са изграждали цветущ град, но поради Черноморския потоп, настъпил около 5650 г.пр.Хр., той безвъзвратно е потънал в дълбините на морето. Много кратните усилия да бъдат открити останки от този град на дъното му са безуспешни, защото:

*  Вероятно се намира на голяма дълбочина.

*  Магмените скали при ниски температури се ронят на дребни пясъчинки, които пренесени от са застлали дъното на Черно море. Там смесени със земните наноси и други отпадъци под натиска на водния слой през хилядолетията се е образувала дебела утаична магмена твърда маса.

Като се съобразим с това научно становище на Института по океанологие към БАН, добре ще е, без колебание да тръгнем по нетленните следи на Бълг-Ариите, живели край Варненския енеолитен некропол, и в земите, където са се преселили през хилядолетията, там от изградените от тях градове да научаваме, как е изглеждал потъналият цветущ енеолитен град - Столицата на "Црьство блгарское", както е на стбг. и столица на първото царство в Европа. Да узнаваме какви са били по вид и подобие нашите деди; какво от най-древната цивилизация са съхранили и разпространили и съвместно с други народи са развили.

.

Карта на древната Ария,

където нашите далечни предци арии-траки-българи, свързани от наследствените си вечни гени, близкия си език, расов вид и традиции, са живели заедно от време на енеолитната епоха. "Страната Ария по-късно е наречена Тракия", твърди бащата на историята Херодот, най-старото име на траките е арии - Her.VII.62. И от Стефан Византийски знаем, че Ария е най-древното название на Тракия - “Етника”, St.Byz. стр. 316. Същото мнение имат и други автори. 
.
Надписът горе гласи: Ариа е по-древното име на Тракия, където е родена - Стефанос, Софокъл и Речник Древна География 1773 г. Лондон. (Изт. БГ Наука,)
.
Като имаме предвид, че терминът арии-аrуа आर्य от санскрит има значение „благо-роден“, произлязъл от земята на блажените, ще добием представа как е била зачитана изначалната родина на Бълг-Ариите.

Сведение за този род първи ни дават най-просветените египетски жреци в "Разказа на стария Критий"  и на Солон ( гръцки  политик, философ от Атина около 460 † 403 г. пр. Хр.) Този достоверен летопис, ще ви убеди, че се отнася за древните арийци, пелазги-българи, живели според египетските жреци преди 9000 години по днешните земи на България и Балканите...И още

.

Карта на Черно море преди и след потопа през 5650 г.пр.н.е.

Обозначени са дълбочините. Прави впечатление, че след първата брегова линия на древното Сладководно езеро следва стръмно спускащ се склон на шелфа. Там някъде наблизо под номер 39 е отбелязано предполагаемо потънало древно селище според картата на подводните обекти в Черно море. Повече за ценните резултати, показани тук, може да прочетете по-долу. 

.

.

Това идва в подкрепа на древните сведения на летописците, че вечното жилище на първородния цар-жрец на Европа се намира на извисено свещено място - сега Варненският неолитен некропол, съществена част от Така наречената Варна. Сакралният некропол е бил често посещаван от поклоници и по сведения от І хил.пр.Хр на Германската митология "... човеците, търсещи закрила от злото, я намираха при варните, където защитени от Боговете на светлината можеха да отседнат". Източник и повече сведения в раздела Varni.

.

Изглед на сетния дом на първия цар в Европа - Легендарната "Така наречената Варна". Снимка: Варненския археологически музей.

.

роб № 43. Имах щастието да присъствам при откриването му и отразих намирането на 900 дара-символи на познанието в моя телевизионен филм "Незалязващо златно слънце".

Проф. Михаил Лазаров (1935-2006 г.) и проф. Валентин Плетньов (2017+ г.) - директори на Варненския архелогически музей, с приклонена глава, почтително го наричаха "Црь на Црьство блгарское", както е на стбг. Освен цар, той е бил жрец и философ. Според Енциклопедия Британика царство е общество, което има символите на монархическата власт: корона - очертана тук със златни апликации, и спектър - каменна брадва, традиционно за дедите му сечиво на труда, което твори прогреса. Тя и предметите от първото в света обработена злато с общо тегло 1.5 кг. в гроба му, ни убеждават, че Той не е само първия цар, той е продължител на Великия създател -Демиург, защото неговият царствен жезъл е брадва, символ на създателя, изобретателя, твореца. А златният фалос на вожда-жрец отбелязва края на матерхата и началото на патерхата в човешкото общество. Как е изглеждал Той можете на видите в краткия анимационен филм, създаден от проф. Йордан Детев.

.

.
подкрепа на разглежданата тема Легендарното Црьство блгарское ще посоча още няколко исторически източника:

* Становището на проф. Йордан Детев, в което на основата на научни анализи той определя: "От Българите започва началото на древната култура, донесла нова епоха в живота на човечеството". Обединени научните скрижали - могилните археологични обекти у нас; древните ни традиции и поверия; и хилядите погребални дара, открити във Варненския енеолитен некропол, създават тезата, че потопът преди около 7560 години е превърнал Сладководното езеро в Черно море и на дъното му е първата древната цивилизация на Европа. (И още Тук и Тук

* Мащабният и уникален проект "Архео-логика на свещените символи" и "Ауролитната цивилизация", над който няколко години работи изследователски екип под ръководството на проф. Христо Смоленов. Резултатите доказват, че Варна е първата европейска столица на културата и науката и е най-древния град на Европа. Проектът бе представен през 2010 година във Франция в главната квартира на Ордена на тамплиерите и на 20 октомври 2011 година в Япония по лична покана на Негово имперско височество принц Микаса, който като археолог посети Варненския енеолитен некропол. Повече в статия № 2 Основополагащи знания на древното племе варни 

* Защищаваната от него теза "Варна - първата културна и научна столица в Европа", бе в основата на неговия доклад в XIV национална научна конференция „България в световната история и цивилизации” във Варна на 21 Ноември 2009. (Изт)

* През V в.пр.Хр. Тукидид - латински историк и военен стратег, пише: „От държавите в Европа Одриското тракийско царство е най-голямо по размера на земите си, по своите доходи и по другите богатства. Царят-жрец е обожествяван и обединява държавната, съдебната и религиозната власт". Така е и при келтите, кимерите и на други тракийски племена. (В Енциклопедия Древна Тракия).

* Според проф. Иван Т. Иванов званието „сäр” на персийски е идинтично с българската титла цар, позната и като црь. Той не е съгласен понятието да се извежда от латинското caesar, както се изразяват някои изследователи.

* На санскрит цар - भूपति е bhūpati, 3-то опред. от международния речник glosbe и се родее със стбг цaрь, в старинен диалект црь е със значение на баща. На персийски думата цар -تزار  е tzar, 3-то определение, означава и "господар на крепостта"سرور sarvar. С подобно значение е śаrvars शिरस् в Санскрит.

Посочените писмени източника за наличие на царства и царе в нашите древни земи, прибавени към разкритите във Варненския халколитен некропол първи за Европа царски символи ни убеждават, че още преди 10 000 години (според генетичните изследвания на скелетите в некропола), край Северо-западните брегове на Сладководното езеро, сега Черно море, е имало Царство на Бълг-Ариите, включващо и племето Варни. Нови свидетелства ще последват по-долу. 

.

.

В гроб № 43 бяха открити останките на 45-50 годишен мъж, с ръст 172 см. Вероятно е бил владетел – жрец, тържествено погребан с царски скиптър и с 1601 златни накити и сакрални дарове. Единият от положенитев гроба дарове е символът КУ, който означава "Най-почитаният, от Бога надареният". Учени отбелязват, че това е първото реално проявление на патриархата след дълго продължилият матеархат човешкото йерархично общество.

 Антропологическата възстановка, извършена от проф. Йордан Йорданов, внушава, че първият европейски цар е бил волеви, интилегентен мъж в разцвета на физическата си сила, загинал вероятно при битка.

.

ропа  - в смисъл "Ев - ху на санскрит - красива, ропа - местност, земя. Родее се с нашите красиви кътчета, наречени рупи. Жетелете в тях и сега за хубава жена казват"Ех, каква жена, какво рупа". Такава рупа е била и

.

акратко за името Варна

Има много тълкувания за името Варна. Като се върнем в далнините на времето, ще установим, че жителите край Западните брегове на Сладководното езеро, за да се защитят от врагове, са били принудени да изградят свое укрепено селище. На най-древния език на Бълг-Ариите - сенскрита, думата „Вар” (वर्ण) означава „крепост и ограждение”, от тук и етимологията й, съхранена в стбг "вар-дя”, тъй е обозначена и в съвремените речници. И пак казано: На Персийски цар سر sar означава и "господар на крепостта"سرور sarvar. С подобно значение е śаras शिरस् в Санскрит. Произходът на нейния корен се намира и в кимерийския език (едни от дедите на българите , както ясно пише Прокопий Касирийски). В древния уратски език на народа, който се самонаричеше „боян”, произхождат думите Вар - крепост и burgana със значение кула (От книгата на Igor M. Diakonoff, S. A. Starostin, стр. 99). И немският лингвист Вилхелм фон Хумболт също оприделя двата езика като близки. Според него морфемите-наставките в тях се „залепват заедно“ към корена на думата. [2] И в случая се получава Вар+на.Към корена на думата - крепостта Вар, морфемата на определя посоката: на-пред, на-зад, за случая Вар-на Езерото.

Думата Езеро ऐश्वर्या राय - aiśvar rāya на санскрит означава Воден рай. Има и друга дума за Езерo  सरोवर - sarōvara, второ по ред в речника glosbe, в смисъл селище на или край езеро. И двата примера включват карена на селището вар-на, което е на езерото. Морфемата na (न) отново определя посоката. 

Според шведският историк проф. Виктор Ридберг: "Варна вирар е земята на митичните Варни. Името означава "защита" край залива Варин, а тя е дадена от пътуващите божества на светлината, както пише в старинната немска митология". (От І хил.пр.Хр. Изт. Varni)

Титулът „балтвар” при волжките българи е засвидетелстван от Ибн Фадлан със значенеие балт - управител и вар - крепост (в оригинала на risala на Фадлан е **[alm.sh** b.n sh.lki b.ltuar; = Алмъш, син на Шилки балтавар) и в летописа „Историята на Бейхаки”. Проф. Иван Т. Ивановпосочва: "Името Варна е древен български топоним. В староиндийския санскрит думата varanaозначава укрепен град и има стбг корен, свързан с Вароша – често срещано название на квартали в много стари български градове. В древния авестийски езикvar ə nā също е крепост".

Проф. Рама Каушик, преподавател по индология в СУ-София (1979-1984 г.) в своя Санскритски-Бъгарски Речник в 11-те хиляди сходни думи посочва думите: Варана/var ə nā - крепостна стена, защита и хвала`; варну - слънце (диалект в смисъл на слънчев град) и накрая за Варна пише - "име, род, слава, качество, каста и още 7 тълкувания". (Стр. 286 и 287 на Речника). В Българо-санскритския речник тълкуванията за Варна वर्ण: произнася се варана̀ и ва̀рна (Х.), със значение: Слава, злато, блясък, красота, цвят; а самият корен на думата var означава защита, вар-дя на стбг.

От en.wiktionary научаваме, че буквеният знак ə в думата "var ə nā" означава предихание, което се произнася, но може да не се изписва и така в старо Персийския език, в санскрит и древния авестийски език var ə nā също е крепост и съществителното име става*várnā"След свой фонетичен разбор и проф. Иван Т. Иванов изразява съгласие, че ə във вар(əх)на е предихание и така става варна.

Акад. Владимир Георгиев определя, че древното име на Варна има далечен предтракийски произход. „За съжаление ние знаем много малко за езика на траките - казва той, -  за да можем да определим какво влияние е оказал на протобългарския език. Известни са само около 40 думи (глоси), около 1800 собствени имена и няколко кратки надписа. Ето някои тракийски думи: бриа-град, болинт-див бик, брюнх-китара, зелас-вино, скалме-меч и други; както и някои географски названия:  Арда, Вит, Искър, Лом, Несебър, Пловдив, Струма, Тунджа, Янтра и други.” (Вл.Георгиев, Проблеми на бълг. език, Сф. 1985, стр. 269).

.

Хората, които в дълбоката древност са създали своята "Така наречена Варна" логично е да се нарекат на нейно име варни, което е по-правилно, отколкото да се наричат варненци. Защото и ние сме българи, а не сме българий-ци. Частицата ци  се употребява в разговорната реч. В своите древни преселения в Европа и Азия и летописците винаги са ги наричали варни, така са цитирани и в страниците на Паметта на българите.

.


САМО ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИЗТОЧНИЦИ МОГАТ ДА НИ ПОКАЖАТ, КАК Е ИЗГЛЕЖДАЛА СТОЛИЦАТА НА ПЪРВОТО ЦАРСТВО В ЕВРОПА И НАЙ-ДРЕВНИЯ ГРАД "ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА"
, ПОТЪНАЛИ БЕЗВЪЗВРАТНО В ДЪЛБИНИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ СЛЕД ПОТОПА ПРЕЗ 5650 Г. ПРИ СВОИТЕ ПРЕСЕЛЕНИЯ В ХИЛЯДОЛЕТИЯТА НЕЙНИТЕ ВРЪСТНИЦИ И НАСЛЕДНИЦИ СА СЪХРАНИЛИ СПОМЕНА ЗА НЕЯ И ПО ВИД И ПОДОБИЕ СА ИЗГРАЖДАЛИ СВОИТЕ ГРАДОВЕ.

.

Техническото ми образование и дълго годишната ми строителна дейност ми даде възможност да се съсредоточа в уникалните строителни умения на древните варни. Когато поради Седем съдбовни причини  няколко кратно са се преселвали, те са създавали цветущи градове и са ги наричали Варна, другъде Вар(а)на-аси, Варну, Кадис Варна, според летописците и езика на народите, където заедно дълго са живели.

Всички древни български градове у нас и по света са строени по една и съща сакрална схема. Те са били селища-крепости, изградени в три концентрично вписани елипсовидни орбити, издължени в пропорциите на златното сечение 1:1,65, с цитадела и култуво ядро в центъра. Това според древните българи е земна проекция на космическия планетарен модел: концентрични орбити около Слънцето като галактическия център.

.

Планировка на прадревната Селищна могила Дядово от VІІ хил.пр.н.е.

Установена по метода на японския геофизик проф. Ватанабе.

.

 НЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ ДЯДОВО 

.

ело Дядово се намира на 8 км южно от Нова Загора. Край него е прадревната Селищна могила Дядово - една от най-големите в България и Европа. Тук са застъпени историческите епохи

- каменна, меднокаменна, бронзова и ранната желязна епоха.

Съвместните 30-годишни проучвания на български, холандски и японски археолози я превръщат в един от най- важните обекти в Европа не само за учените от цял свят и за всички, интересуващи се от развитието на човешката цивилизация. Разкрита е късно антична крепост - добре запазена и сега, с каменни стени, порта, кули и сгради.

Тя е единственият праисторически паметник в България, който предоставя данни за урбанистичните процеси, развили се в древните български земи през VІ-ІІ хил. пр. Хр. Тук е открита уникална система от ровове от средната бронзова епоха, от които най-вътрешният, облицован с камъни, е уникален. Ограждал е вътрешния град-цитаделата, свързана с царско-жреческата власт в ранното наше общество. Там се намира ритуална яма, вероятно некропол на знатни жители.

Със своята планировка селището-крепост Дядово, с трите си защитни кръга е сходна с градоустройствения план на древната и легендарна Троя. И Херодот в "История" и Омир в "Илиада" споменават, че балканските траки са най-верни съюзници на траките в Троя. Сходството при плана на двете селища, дават основание селищната могила Дядово да бъде наричана и „Тракийската Троя” 
За пръв път е спомената в научната литература от братя Шкорпил през 1898 г. под името Дедекьойска могила. През 1977 г. започва археологическото проучване на Дядово в съвместен българо-холандски проект, през 1984 г. към тях се присъединяват и специалисти от Токайския университет. Разкопките продължават и сега. Много модерни методи са приложени там при разкриване тайните на древността – по метода на японския геофизик проф. Ватанабе. 

.

.

Показаните възстановени плaнирoвки на крепостта Дядово oт ІІІ хил.пр.н.e., установена по метода на японския геофизик проф. Ватанабе (снимка №1), кaктo и други древни трaкийcки селища у нас, нaпoдoбявaт грaдoуcтрoйcтвeния плaн нa Трoя 1700 - 1250 г.пр.н.е. (снимка №2 е оригинал на аmazon.com с отбелязна датировка горе в ляво)Текст и снимки: Исторически музей Нова Загора 

.

сторията на селището Дядово

е съхранила ценни данни, чрез които може да се проследи животът на древните хора от тяхния правремеви период. Първите два крепостни зидове с ровове помежду им, които открихме тук са от каменно-медната епоха от преди повече от 7000 години. Един е от началото на ранната бронзова епоха от преди 4500 години: каза ръководителят на японския екип проф. Хитоши Камуро.

А проф. Диана Гергова, ръководител на българския екип, продължи: "Дядово е ново доказателство за хилядолетното развитие на неолитната Култура Варна и синхронните културни обекти у нас и на Балканите преди 7-8 хил. години. Те са свързани с общото създаване на най-древната човешка цивилизация, основана на добре организирано общество. на развито  земеделие, на първата обработка на злато и мед, на дълбоки научни знания, на високи художествени и трудови умения, оставили са и следите на най-древната писменост в света".

Разсъжденията на двамата професори и описанията на енеолитното селище Дядово приемете като първия поглед в историческото огледало, в което може да видим, как е изглеждала "Така наречената Варна", която е съществувала край Варненския енеолитен некропол, но поради потопа през 5650 година сега се намира недостежима дълбоко на дъното на Черно море. Там наблизо до некропола на дъното на Варненнеското езоро бе открит, и с мое съдействие, подобен енеолитен образ на по-древен човек.

.

.

Два образа като два близнака на неолитен древен човек, единият роден в крепостта Дядово край Нова загора, ІІІ хил.пр.н.е., другият край Варненския некропол VІ-V хил.пр.н.е. Можем да предположим, че и двата града - край Нова загора и край некропола са си приличали като два близнака.

.

то и други древни доказателства за връзката на Троя и Бълг-Арите. Владетелят на антична Троя Приам е бил известен с благородния си характер. А името муПриам се родее със стбг дума прям, приатен, добър човек. На санскрит - езикът на древните траки и българи -  е priyatā प्रियता. И нашият възрожденски историк Георги Раковски в своя Ключ Болгарскаго язика отбелязва, че болг означава благ.Троянският принц Парис носи също тракийско име. Пαρις - Парис всъщност е гръцкия вариант на Барис, а то се родее с българското име Борис, идващо от боря се.  (Г. Батаклиев- Антична Митология, стр.122)

Наблизо до Троя имало град на мизите. За тях гръцкият летописец Д. Хоматиан казва:  “...мизи, които народът обикновено знае и като българи. Те били изселени в старо време от военната сила на Александър Велики. А след като минало много време, със страшна войска си взели Мизията и Тракия, голяма част от Македония и Тесалия...” (В началото на Житие на Св. Кл. Охридски от Д.Х.). И Лъв Дякон, Михаил Гавала, Йоан Кантакузин, Фотий и Йоан Зонара отъждествяват старите българи с мизите и Мизия с България -  Βουλγάρων καϑέστηκεν ὄνομα,  μυςῶν ἔθνος, Mesia hec et Vulgariа.  (В книгата "Образуване на българската народност", стр. 374-375).

Когато представителите на Ватикана дошли да сключат унията с цар Калоян (1199 1204г.) те споменали за Троя и водената война, следствие на която  бегълците от Троя по-късно съградили Рим. На тези думи Калоян отвърнал: "Та кой по-добре от нас ще знае за Троя, за войната и делата на  нашите предци”.

И накрая за името Троя ще посоча, че и днес в Балкана отколе има едно китно градче с имеТроянАрхеологически разкопки свидетелстват, че по течението на река Азамус (Осъм) още през палеолита (около 8000 г.пр.н.е.) и през бронзовата епоха (около 2800 пр.н.е.) там са живели древни хора. (От bg.wikipedia)

.

 НЕОЛИТНОТО СЕЛИЩЕ МУРСАЛЕВО

.

Руините на Неолитното селище през 2014 г.

Снимка: google.com и kmeta.bg 

.

еолитното селище Мурсалево е разкрито на левия бряг на река Струма, близо до Благоевград. Датировката на най-старите находки е от ранен до късен неолит (7 – 5 хил. пр.н.е.). Селището не е докрай разкрито, предполага се, че има кръгова форма с два дълбоки рова. Площта му е близо 20 дка, в които има останки на повече от 60 двуетажни къщи с размери 20-24 м и предполагаема височина до 7 м. - за първи път установена в Европа .

Когато се очертаха планировката, симетричните улици, останките от къщите ориентирани в кръговото движение на слънцето, намерените в тях високо художествена керамика, различни култови фигури и сечива, окончателно стана ясно, че тук в началото на шестото хилядолетие преди Христа е съществувал цивилизован град с добра социална организация на обществото. Неговите обитатели със сигурност може да се твърди, че са между създателите на първата европейска цивилизация край Варненския енеолитен некропол.

Източник: Николов В., Бъчваров К., и др. "Археологическо проучване на неолитното селище Мурсалево", Сф. 2015, 45 – 50.

.

Съдове от Мурсалево - едни  от първите европейски образци на художествената керамика.

.

Двете златни хилядолетия на българите

На форум old.segabg (9 август 2014, на който и аз направих научно съобщение по темата) проф. Васил Николов сподели: "Аз съм част от гилдията, която се занимава с класическа и късна праистория. След откриването на Варненския неолитен некропол през 1972 година и проучванията през последните 25 години, ние напълно се убедихме, че днешна България е центъра, в която се е развила европейската цивилизация. Аз наричам VІ и V хил.пр.н.е. от човешката история "Двете златни хилядолетия на българите". И изпитвам истинско  удовлетворение и същевременно свято задължение да се занимавам с тая цивилизация. Ние сме наследници на първите европейци и правилно е да се каже: "Европа просто узна, къде се намират нейните корени".

Проф. Васил Николов е председател на научния съвет на секция "Праистория" на НАИМ при БАН. Дълги години ръководи разкопките в неолитното селище Мурсалево и в неолитната крепост "Солницата" край Провадия. По негово мнение те са пряко свързана с неолитната "Така наречена Варна".

.

СЕВТОПОЛИС - СТОЛИЦАТА НА ОДРИСКОТО ЦАРСТВО

.

.

Възстановка на Севтополис и Цитаделата - в долния й край е Дворецът на Севт ІІІ.Снимки: Авторът на възстановката арх. Жеко Тилев.

.

Древният Севтополис - столица на Одрисите и на царя Севт ІІІ.

Градът е разкрит и проучен между 1948 г. и 1954 г. от екип под ръководството на проф. Димитър Димитров, преди да остане на дъното на язовир "Копринка", близо до Казанлък. Основан е през 323 г. пр.н.е. и загива през 270 г. пр.н. е. По сведение на  проф. Димитров е строен върху развалините на древна укрепена царска резиденция и предтракийско селище. Река Тунджа, наричана тогава Тонзус, обикаля от три страни града. Опасвала го е крепостна стена, дълга 890 м. От две градски порти са тръгвали две широки главни улици, които в центъра образуват голям градски площад със светилище на Дионис. В цитаделата са живеели около 50 семейства на одриската аристокрация. В нейните пет ъгли е имало охранителни кули. В долния й край е Дворецът на Севт III - красива двуетажна, богато украсена каменна сграда, фасадата й е дълга 40 м. В царския дом, най-силно впечатлява просторната зала с многоцветната мозайика, наподобяваща мрамор. (Текст: geomedia.bg)

.

Цитаделата на Севтополис - в долния й край е Дворецът на Севт ІІІ и храма Закурит.Снимки: Авторът на възстановката арх. Жеко Тилев.

.

А сега нека да продължим да се взираме в историческото огледало. Там откриваме създаденият от преселниците Бълг-арии

.

Древният шумерскид град Ур (ІІІ - ІІ хил.пр.н.е.)

.
остига най-голям разцвет около 2140 г.пр.н.е. и става най-могъщият град държава в Междуречието на Тигър и Ефрат. Според някои оценки е бил за времето си един от най-големите градове на земята с население от 65 000 души.[2] Защитен е от елипсовидна висока крепостна стена и от дълбок воден ров, приток на Ефрат. В долния край се откроява дворецът-храм Закурит, посветена на бога Нана. Снимка:Световен Атлас.

В края на ХХ век екип от учени под егидата на ЮНЕСКО представи хипотеза, според която през VІ хилядолетие пр.н.е. земите около днешното Черно море (по него време сладководно езеро) са били гъсто населени с племена, които развили своя уникална култура. След природния катаклизъм - потопът около 5600 г.пр.н.е., част от тях, предимно кимери, пелазги и фриги (известни и като протобългари), се заселили в земите между реките Тигър и Ефрат. Тук те създали градове-държави (Нипур, Ериду, Лагаш, Урук, Ур, Ума), постепенно развили своя цивилизация, наречена от летописците под името „шумерска”. През 2750 г.пр.н.е. владетелят Зиези, от управляващата династия на град Бан, обединил воюващите дотогава градове на Шумер и създал мощна държава. Зиези е описан в „Анонимен хронограф” на латински език от 354 г.сл.Хр.: "Ziezi ex quo Vulgares" -Зиези, от който са българите" като родоначалник на българския род. А проф. Дейвид Рол, ръководител на Институт по интердисциплинарни изследвания в Съсекс, доказа, че царете, описани като наследници на Авраам, са реално съществували личности.

.

Реконструкция на древния шумерскид град Ур (ІІІ - ІІ хил.пр.н.е.). Снимка: Световния атлас. Дворецът на Ур много напомня двореца на Севт ІІІ, но по-добре оформен и храм Загурит - в долния ляв края на изображението.

.

Урук

Легендарни град на Гилгемеш

Статуя на Гилгамеш в Университета на Сидни

Урук с право е в списъка като един от най-старите градове на Земята. Основан от е от царя на Еанна и е бил един от най-важните градове на древната шумерска държава. Разположен е до река Ефрат, между градовете Вавилон и Ур.

Тук археолозите са открили пет древни селища, изоставени по неизвестни причини, без насилие и битки и отново построени едно върху другото. Най-древното е от около 5000 г. пр.н.е., последното е от 3400-3100 г. пр.н.е. Всички на шумерски език са наречени унуг, със значение на наследници. Така както при нас наследниците ни се наричат унуци. Когато легендарният Гилгимеш ( около 2652 до 2602 г. пр.н.е.) става цар на града, построява три елипсовидни крепостни стени с дължина 9 км.

Изт. posledenvek


Скалният храм-зигурит на древната столицата на Урук (около 5000 г. пр.н.е.), който напомня българските скални манастири край село Иваново, Русенско и Аладжа манастир край Варна.

Град-държавата Мари (III-II хил. пр.н.е.)

.

Намира се на брега на река Ефрат, сега в землището на Сирия. Той е един от най-древните градове в света. Първите археологически проучвания са извършени от френски археолози през1933 г. и много артефакти са пренесени и експонирани в Лувъра. (От Mari.bg)

Най–забележителното откритие сред развалините на Мари са останките на огромен дворец, известен с името на последния цар, живял в него Зимри–Лим ( от около 1775 до 1761 г. пр.н.е.). Френският археолог Луи Вансан го описва на площ от над два и половина хектара, с триста стаи, множество градини и храмове. В древния свят този дворец бил смятан за възхитително творение. Изт. wol.jw.org

Там е открит архив от 20 хиляди клинописни документи, които служат за  изследване на икономическия живот, държавната структура и военните дела на хората в столицата Мари. (В histrf.ru и БРЭ.)

.

Възстановка на ранношумерското (булгарско) селище Мари. По сведение на проф. Христо Смоленов той е бил и град-държава и търговски център на Сувар - Шумер. Подобно градоустройство има град Балх, столица на първата самостоятелна българска държава - Балхара. Там вторият по големина град се нарича Варну. Снимка:Световния атлас.

.

ПЛЕМЕТО ВАРНИ В ИНДИЯ И СЪЗДАВАНЕТО НА ЕДИН ОТ НАЙ-ДРЕВНИТЕ ГРАДОВЕ ВАРАНА-АСИ (около 5600 г.)

Варанаси е един от десетте най-стари непрекъснато съществуващи градове в света. Неговата по-ранна история е свързана с по-древното Арийско селище в долината на река Ганг.

(Enz.Britannica).

.

.
окументални исторически извори, свързани с древните жители на Легендарната "Така наречената Варна" и създаването на град Варанаси в щата Утар Прадеш - Северна Индия. Огънят на племето Варни там гори вече 5560 години, ще гори вечно! Подържа се от кастата на брахманите - наследници на древните арии, преселили се от нашите черноморски брегове.

.

Като член на редакционния съвет на "Паметта на българите" директорът на Археологическия музей във Варна проф. Валентин Плетньов споделеше, че древните летописци в израза "Така наречената Варна" влагат дълбок рационален смисъл, който е еднозначен с "легендарен град и като агломерация - взаимно свързани селища", разположени край Голямото сладководно езеро, превърнато след потопа през 5560 г.пр.н.ера в Черно море. За достоверност на извода му ще ви насоча към резюметата, с които той е защитил званието си "професор" при Археологическия инстутут към БАН - повече в pamettanabulgarite.

Проф. Иван Т. Иванов определя името на Варна като древен български топоним със значение на "крепост, град и защитена местност". В talkoven rechnik.bg-7 думата "Вар" ( част от името Варна) също има значение на крепост и вода, а в пояснението предлогът "на" определя мястото и целта, където се извършва действието.

В езика на българите думата „Вар”  означава „крепост, препятствие, ограждение”, оттук идва нейната етимология „вар-дя”. Както пише през VІ в. Прокопий Кесарийски, в урартския език е заета от езика на народа, който се самонарича „боян”, от там е и думата „burgana” със значение „кула”, "кула - на крепостта" (стр. 99 в книгата на I. M. Diakonoff, S. A. Starostin. Hurro-Urartian as an Easterr.). 

Акад. Владимир Георгиев определя древното име на Варна да не е от тракийски произход, което означава, че има по-старинен произход. „За съжаление ние малко знаем за езика на траките - казва той, -  за да можем да определим какво влияние е оказал на протобългарския език. Известни са само около 40 думи (глоси), около 1800 собствени имена и няколко кратки надписа. Ето някои тракийски думи: бриа-град, болинт-див бик, брюнх-китара, зелас-вино, скалме-меч и други; както и някои географски названия:  Арда, Вит, Искър, Лом, Несебър, Пловдив, Струма, Тунджа, Янтра и други.” (Вл.Георгиев, Проблеми на бълг. език, Сф. 1985, стр. 269).

Проф. д-р Михаил Лазаров, проучвал 20 години историята на древните Бълг Арии, населявали днешните българските земи от преди 10 000 години, на корицата в книгата си "Българското Черноморие Одесос - Варна" той пише, че изразът "Тъй наречената Варна" е словесен ореол в родната ни история и съдържа кодирано знание за древно селище. И споделеше, че поради катастрофалния Черноморски потоп жителите му са били принудени да се преселят и са създали знаменито селище Варна-аси в щата Утар Прадеш - Северна Индия. Там жителите му и сега като ойкóним се наричат варнасии.

-

Varanasi на деванагари: वाराणसी, писменост на брахманите-арийци, използвана и от Lannoy, Richard.- University of Washington Press, който пише, че древната история на Варана-аси е свързана с по-древно арийско селище, основано от Бог Шива преди повече от 5000 години. До второто хилядолетие пр.н.е. е бил седалище на арийската религия и философия. Варана-аси е наричан „свещеният град на Индия“, "градът на светлините“ и „културната столица на Индия“. Американският писател Марк Твен казва: „Варана-аси е по-стар от историята, по-стар от традицията, по-стар дори от легендата и изглежда двойно по-стар от всички тях взети заедно“ (От bg.wikipedia)  

Тук в парка "Сарнат"(на стбг "Сърните") -  Буда (на санскрит: सिद्धार्थ गौतम; духовен учителел) е произнесъл първата си проповед за основните принципи на будизма за постигане вътрешен мир, просветление и нирвана. (От Енц.Британика). Думата Буда е титла на първото духовно пробудило се същество в древната ера, според текстове на Ведите почитан като Върховен Бог на арийците, дошли от далечна митична страна.

.

.

.В Ригведа за Варанаси има стих и от бога на арийците Шива: "Три свята съставят в едно моя сияещ град и моя дворец в него". В статуята има арийските символи - тризъбецът, третото око на съзнанието - "биндито", прическата му "чумбас-кика", в скутите му е мандолина,

някой изследователи я наричат "българина".

Източник на снимката: gepositchotos

От историческите източници научаваме: "че названието на град Варана-аси произлиза от имената на два притока на река Ганг – северният Варуна и южният – Аси, в индийския щат Утар Прадеш. Името на река Варуна идва от Бога на водата Варуна и в Българския диалектен атлас, том 4 - БАН, 1980, част 1., чрез bg.wikipediа можем да прочетеме: "В българските "Преходни У-говорни диалекти" са запазени старите сонорни /л/ и /р/, коит служат само като съединител между съгласни. При среща някои нашенци не казват: Добър ден!, а казват: Добр ден! Вместо книжовното "варосвам", казват варсвам.

Като имаме предвид фонетичните правила, тогава в името на град Вар(а)на-аси звука а се изписва, но се произнася като придихание и става Варна-аси. В съвременния индийски език придуханието ɑː е отаднало и понятието "Варна" е свързано с значими раздели на науката, литературата и изкуството, включинелно и с Кастовата система Варна. (Справка статии № 9,10 и 11)

И стигаме до извода, че в далечна и древна Индия е имало "Крепост-град Варна" и в него са живели хора от племето Варни. Защото всеки човек, ако му се наложи да напусне родното си място, където и да иде се нарича с неговото име. По тази причина можем да предположим, че заселилите се между двата притока на река Ганг арийци-древни българи още през V хилядолетие така са нарекли и така са произнасяли новото си обиталище и реката Варна, на името на река Варна, която е протичала край техния първороден град Варна в далечното им отечество.

Името на другия проток на Ганг - река Аси, който затваря триъгълника, в чиято среда е построен град Варана-аси, е свързано с племето варни - заселници в древна Индия. Те не случайно са призовали и защитата на своята Богиня-войн Дурга. Там, според легендата във водите на река Аси, тя е съхранявала своя меч, наречен Аси.

.

Първата българска държава Балхара, създадена от 1300 до 1235 г.пр.н.е. в Средна Азия.

.

Затова по-дълго ще спрем внимание върху сведенията за нейната столица Балх, която заедно с градовете Варну, Мадр и Мари, са наречени "Люлка на царете" и ще търсим реални родствени връзки с прародината - древна България.

.

Аеролитен изглед  на град Балх (1300 - 1235 г.пр.н.е.) - столица на Балхара и един от центровете на палеолитната страна Мургаш. Снимка: Google Earth

.

"Древната държава Бактриа е съществувала в подножията на Памир и Хиндукуш и част от Таримската котловина. В дълбоката античност е създадена от преселници-арийци и е считана за едно от най-прочутите царства в Азия - мнение на Бернард Сержент- президент на Société de mythologie française - на снимката в ляво. Той пророчески нарече древните Арии "Първи жители на бъдещето". И още казва той: "Балхара (с променено име Бактриа през 255 г.пр.Хр. от гърците, бел. Н.У. ) се е намирала от двете страни на могъщата река Амударя, водите на която са благословени. В епохата на бронза възниква блестящата цивилизация на ариите в тази държава, едновременно с тази на Харапа и Мохенджо Даро около реката Инд. В началото ариите идват като завоеватели, но скоро взаимните отношения с местното население добиват стопански характер. Този миграционен поток от централна Азия към индийския субконтинент се е подновявал многократно. От тогава и днес културата, до голяма степен и физичния облик на населението от индийския свят, са променени основно от наследниците на ариите. Друго важно доказателство е огромната близост на древния предбактрийски (авестийски) език със староиндийския и санскритския език до степен на пълно взаимно разбиране" - от книгата му "Genese de l’India", Koпeнхaген , Leuven (Белгия) p. 180, 31.VІІ.1996 г.

.

"Държавата Балхара (Бахлика), столицата й град Балх и градовете Варну, Мадр и Бакат заедно се присъединяват към ядрото на Стара Велика България. От там са произлезли владетелите от рода Дуло - Кубрат, Еспор/Аспарух и ред други. Българското име е записано в един от преписите на известната поема „Шах-наме", а и Фирдоуси дава същата насока за местото и името на държавата Булг-хар", според ст.н.сътр.Петър Добрев от БАН в "Сагата за древните българи" - стр. 23-24

Книжовният паметник “Атхарта веда” посочва, че на север от Индия живеят народите булинги, балгхики. В “Махабхарата” (X-VII в. пр. Хр) те са сред най-споменаваните имена – над седемдесет пъти. В арменската география “Ашхарацуиц” (VII век) българите, заедно с родствените им масагети и саки, които са определени като най-развитите народи в Централна Азия. 

Трябва да се посочи, допълва П. Добрев, че различните източни народи са произнасяли пълното й име по четири начина - Балхара, Булхор, Булгхар и дори Болгар у днешните иранци. Това показва, че в началото на името е стояла особена гласна буква, която е липсвала у съседните им народи и се е предавала в силно променен вид. Такава гласна, която липсва в санскрит - индийски и персийски език, е гласната „Ъ". Характерно е също и това, че в средата на името стои в едни случаи звукът Х, в други ГХ, а трети Г, чието произношение е в зависимост от различните езици. Ето защо в своя оригинален вид името на древна Балхара е звучало като Бългхар или Бългхара, там където и до днес на географската карта до планината Имеон стои името на древния град Балх и където тече реката Амударя, В миналото известна и като Окс.".

своите далечни преселения Бълг-Ариите винаги трайно са се настанявали край големи реки - Тигър и Ефрат, Нил (според египетските жреци), Инд, Болга-Волга, Дрестър и Дунав. Така е и край най-пълноводната река на Азия - Амударя, в страната на ариите Балхара. Като филолог ще си разреша фонетичен разбор на думата Амударя: тя съдържа старо българската дума уда, която означава вода, Ря е богът Ра, който дарява благодат, а АМ е пряко местоимение за кого - нам. От тук произлиза вложеният смисъл: За нам водата е от бога Ра.

"От древните историци - продължава П. Добрев - най-информиран за Бактрия /Балхара/ е бил Ктесиас - гръцки лекар и писател, който е живял в Персия между 418 и 395 г. пр. Хр. В своята история от 23 тома, в извадките на Диодор Сицилийски и патриарх Фотий, той описва, че  през 327 г. пр. Хр. тази земя е завладяна от Александър Македонски. Според учените, които са го придружавали, преди да достигне Балх, Александър завладял първо древна Ариана /дн. Герат/, откъдето се насочил към планината Хиндукуш и през нея - в Балхара (по-късно наречена от гърците Бактрия). Там Александър превзел един древен град, наричан от гърците Аорнус, а от местните жители Варну. Това бил вторият по големина град и неговите руини до днес личат в Афганистан, недалеч от столицата Балх". (Изт. Димашки. Нокбат ед-дар (на араб. ез.), Копенхаген, 1874 г., стр. 16-25 и бел. 2 в Сагата на Петър Добрев).

.

Древни градове на Балхара в ІV в. пр.н.е. (Prof. N. Sims-Williams – New Light on Ancient Afganistan, Университетът SOAS в Лондон,1999, 

чрез soas.ac.uk)

.

В средата на I хилядолетие пр. Хр. в земите на градовете около Балх се развива мощна цивилизация. Тук се е родил, живял и умрял големият реформатор Заратустра. Той създава монотеистичната религия с главен бог Слънцето - АхуРА Мазда, която оказва силно влияние върху езика и културата на Изтока - сведение на Ш. Камалиддинов в Историческа география, глава 3,3-4. Символичната връзка на Първия цар в Европа, живял и погребан във Варненския енеолитен некропол, Зараустра и принца Буда е отразена във ВѢдь`ение и сказание за трима мъдреци

.

Българската столица Балх е имала площ от около 4500 дка

Арабските географи Якуби и Мокадаси (ІХ и Х век) го описват като град с  200 000 жители. Бил еразделен на три части, всяка обградена с крепостна стена. Вътрешната част “кухандиз” представлявала замък на владетеля. Средната част “мадина" е била съставена от занаятчийски квартали. Отвън е имало предградие "рабад", чието многолюдно население е било заето със земеделие и животновъдство. В Града е имало много пазари. В съчинението «Худуд ал-'алам» Балх се нарича «убежище на търговци» и «търговски център на Индия». Улиците на Балх били широки и прави, от двете им страни растели дървета. Имали канали за чиста и отпадъчна вода.   

Като член на редакциония съвет проф. Георги Бакалов сподели, че всяко племе в състава на Балхара е запазвало своята идентичност, родовото си име, култура, религия, начин на живот и план на изграждане на своите обиталища. На картата по-горе са отбелязани съседните на столицата Balkh големи градове Warnu, Madr, Tarmid - съответно Варна, Мадара и Термид (селище  в южните Родопи до прохода Термопилите. Проф. Рама Каушик, преподавател в СУ-София, в 11-те хиляди сходни санскритски-български думи посочва варну като слънце - диалект в смисъл на слънчев град (стр. 286 и 287 на Речника). По данни на Ал-Йа'куби градовете имали управител, наречен "таркан" (производна от глагола tark - съдя). Същата титлата е употребявана в Стара Велика България и в Дунавска България до приемане на християнството. 

Край градовете били засадени лозя и овощни градини с прочути по вкус кайсии, праскови и орехи, ориз и захарна тръстика. Отглеждали голямо количество коне и камили, които се изнасяли в Индия и Китай и се считали за най-добри породи в Азия. От Балхара изнасяли сяра, калай, животинска мас, сапун, слънчогледово масло, спирт, захар. В съчинението «Худуд ал-'алам» градовете били наричали «убежище на търговци» и «търговски център на Индия». В по-ранна епоха арийците навлезли в Индия, където те култивирали ориза и отглеждане на камилата .Известни са и като  носители  на  големия меч, изработен от бронз [ Пак Ш. Камалиддинов, Историческая география].

Китайски източници съобщават, “през 424 г. от град Балх  в Китай отиват майстори и от тях китайците се научават на един рядък занаят - отливането на цветни стъкла” [Бичурин, 1950, с. 264-265; Добрев, 2002, с. 106].

.

Проф. Иван Т. Иванов казва, че в една от най-важните зороастрийски книги Видевдат е описан и пътят на Бълг-ариите от страната Ариана Ваеджа, когато под натиска на многобройните монголски племена, те продължили на запад и се обединили с ариите от древната провинция Ария в Афганистан. От там  достигнали до столицата Баку на Азърбайджан и създали селището Варна. Пътят на това придвижване е засвидетелствано с археологически находки, характерни бойни оръжия, колесници и керамика.

.

Преселението на племената, вкючени в ядрото на древния български етнос (2 в пр. н. е. – 4 в.) в Стара Велика България.

На картата са показани пътищата на древните балх-ари и варните, родствените им саки и тох-ари от Индия и Балхара към степите северно от Кавказ до Канство България в първите векове на новата ера. (По сведение на Ш. Камалиддинов, Историческа  география, глава 3,3-4).

.

Но някои от българите останали в старата Балхара, защото не искали да се разделят с родните земи. Твърде скоро обаче те горчиво съжалили, защото ги връхлетели нечувани мъки и беди, преразказва П. Добрев.

Над тях като ята лешояди се спуснали дивите чергарски племена и ги превърнали в свои роби, а след това много векове наред продавали по робските пазари най-красивите моми и най-личните техни момци. Какво станало с тези българи личи най-добре от стиховете на таджикския поет Насири Хусрау, който бил свидетел на техните страдания през X век:

.

„Робини карат от Булгар!
Ах, мой език! — Защо пресъхваш
Пред тази дивна красота!“
.
„Красиви сте, макар и роби,
о, вие, хора от Булгар!
Сърцето ми от мъка стене,
Душата ми изгаря в жар!“
.

Днес за тези нещастни българи напомня само малката планинска земя Балгар в планините над Самарканд, която някога е била тяхно последно обежище.

.

Александър Македонски завладял първо древна Ариана /дн. Герат/, откъдето се насочил към суровата планина Хиндукуш и през нея навлязъл в Бактрия. Там той превзел един древен град, наричан от гърците АОРН-УС, а от местните жители ВАРНУ. Това бил вторият по големина град и неговите руини до днес личат в областта Балх в
Афганистан.

Друг документ, написан за селището, наречено Варну, е споменато от древния  летописец Ариан (97 – 175 г.), като един от двата най-важни града на Бактрия. След като е част от архива на царете Роб, то присъствието му там наистина означава, че Варну е от важните селища в Бактрия. Изт. проф. Николас Симс-Уилиямс от Лондонския университет. Той посочва и карта за достоверност.

.

Карта на древни градове на Балхара в ІV в. пр.н.е. (По N. Sims-Williams – New Light on Afganistan, Университетът SOAS в Лондон,1999)

.

Като имаме предвид, че проф. Виктор Сарианиди по-горе твърдеше, че  "Всички селища изглеждат така сякаш са били изградени от наследен строителен порив, като че ли творец е един архитект. Подобна е стилистичната структура на градовете Балх, Варну и Мадр". Допустимо е да си послужим с логическия исторически анализ: това, което древните летописци пишат, с карти и образи показват за столицата Балх, да се отнася и за втория по-големина град Варну.

.

Според арабския книжовник Ибн-Надим /IX в./ древният Балх е бил един от седемте най-големи градове на света, разделен на три части, всяка обградена с кръгла крепостна стена с четири бойни кули на входовете.  В най-вътрешната част на града се е намирал замъкът на владетеля и храмът. Средната част е била разделена на занаятчийски и жилищни квартали. Улиците били широки, от двете им страни нагъсто растели дървета, били застлани с калдъръм, под него е имало канали за чиста и отпадна вода. Извън града е предградието, където многолюдното население се е занимавало с търговия в многобройните пазари, със земеделие и животновъдство.  Подобен градски план е имала древната ни столица Плиска от VІІІ век с размери 23 км. И китайските летописциописват старннния Балх като огромен, уникален град. Според китаистът И. Малявкин, обиколката на града била повече от 80 ли - 24 км.

.

ДРЕВНА БАШКИРИЯ - ЧАСТ ОТ ВОЛЖСКА БЪЛГАРИЯ

.

Изглед на столицата на Башкирия Уфа, снована като крепост върху селище от 17-10 г. пр.н.е. с характерен древен български строителен стил. 
.

Първите селища на територията на съвременна Башкирия са създадени в началото на бронзовата епоха с пристигането на хора от Аба-шевската култура [1 БРЭ] от древното българско селище, за което говори и името му Аба, традиционна връхна дреха на старинните и съвременните българи. Те притежават умения в производството на метални сечива на труда, оръжия и украси от злато и скъпоценни камъни. Според  Ибн Руст башкирите са „независими хора, заемащи територии от двете страни на планината Урал между Волг и Кама и бреговете на Каспийско море."

Данни от Преброяването през 2002 г. за етническия състав: руснаци - 36.3%; общо българи - 59% в това число - башкири 29.3%, волжки и дунавски българи 27,1% и марии 2.6% (преселници от древния български град Мари в Балхара, бел. Н.У.) През 2013 г. Форбс отбеляза, че Уфа се нарежда като пръвия град в Русия по бизнес възможности със 100-те си големи предприятия.

.

Карта на част от съвременните селища на Башкирия. Забележете, колко от тях са запазили старинните си български имена и за разлика от руските селища, при тях не е отбелязана годината от създаването им, което значи, че с по-древен произход.

.

В книгата си проф. Амир Ашняки "Българите башкири - през вековете и днес", разказва действителната истокрия на този народ, част от Волжка България до монголската инвазия. Разликата между наречията на българите-башкири и българите-казанци е в това, че са деалекти в един и същ език и общите български думи са 95-98%.

На всекиго е известно, че различните нации имат различни обичаи, възникнали в пътя им през Времето. Ние празнуваме едни и същи празници - сабантуй - празник, отбелязващ край на сеитбата и сакрално пожелание за добра жътва; жъенитба; загомесе; Сурвен - аналогичен празник на мъжките дружини с коледарите, сурвакарите и кукерите в Дунавска България. За тези прозници поетът Микаил Бащу пише, че са български, потвърждават ги ученият Ахмед ибн Фадлан и башкирският философ и историк Таджудин Ялчъгул. Изт. atil.history. 

“Въпреки, че някои ни наричат татари, всъщност ние сме най-близки родственици с българите от Дунав. Просто едните са тук на Волга, а другите са отишли до Дунав при останалите там древни българи и са се смесили със славяните” - Шейх Талгат Таджмудин, председател на мюсюлманите в Русия и Европейските страни. Антична Башкирия е била част от Волжска България, както твърди и древният летописец Абу Зайд ал Балкхи в bg.wikipedia.

Кирия на стбг стойност на извършената услуга. Баш-кирия ще рече: първа по плодородие земя, поена от реките Волга и Кама. В съвремието ще оправдае името си, след като Форбс

.

  • Баш प्रथम, чете се
    prathama и според големия речник се чете, със значение на пръв, също и на стбг първият.

.

Възстановка на древния Аркаим (1900-1600 г.пр.н.е.) - друг побратим по вид и род древен град на арийците. Намира ce нa юг oт Уpaл и е cвъpзaн c техните плeмeнa, ĸoитo отсядат тук след преселението си от Шумер, Северна Индия, Иpaн и Балх-ара. С такова име и днес се открива като древна столица на обширна територия, наречена "Страна на градовете". Снимка:

pĸaим ce нaмиpa нa юг oт Уpaл и хopaтa, ĸoитo ca гo пocтpoили, ca били cвъpзaни c paннитe apийски  плeмeнa, дошли тук след преселението си от Шумер, Северна Индия, Иpaн и Балх-ара. На обширна територия на 20 юни 1987 година бе открито първото от 20-те подобни по архитектура селища, наречени "Страна на градовете". (1900-1600 г.пр.н.е.)

Теорията за арийската принадлежност на жителите на Аркаим се потвърждава от генетичния анализ, който разкри сред тях на хаплогрупата R1a1, характерна за  праевропейците, които те пренесоха със себе си в Индия и други страни на Азия. (Отru.wikipedia в раздела Обща характеристика)

Археолозите дават следното описание: „В древния Аркаим са съхранени два пръстена укрепления, два жилищни кръга и кръгъл площад.“ Източникът k-istine.ru допълва: "Аркаим се състои от 60 обширни къщи, симетрично разположени. Всяка от тях има ковашка работилница, мазе-хранилище и жилищни помещения с кладенец и канализация. Четирите улици също имат канализация. Входовете на града имат сложно строителство, включително фалшиви проходи и лабиринти тунели, за да са преграда срещу враговете. Стените на крепостта са служили и като горни улици за пешеходци и за колесници"И още

.

Варна-аси

Един от градовете е най-старинният, съществуващ и днес със свое име и подобие Вар(ə х)на-аси. И през 680 година да се завърне с аспаруховите Бълг `Арии в своята прародина. Още за племето Варни прочетете и по-долу в другите статии на тази страница.

********

Географът Птоломей от ІІ в. от н.е. посочва на своята карта селище Варна на юг от Кавказ, на север от р. Кура (Cyrus).

 

"В книгата Авеста, едно от най-значимите достижения на древната иранска култура (глава І, 1-8) е посветена на подвизите на митичните герои и царе за постигането на състоянието хварна - така Димитър Чанев цитира преподавателя в СУ „Св. Климент Охридски” доц. д-р Джемшид Сайяр. - Тази хварна е сила, притежателят на която придобива всемогъща власт, неповторимо щастие и неограничено величие - глави VІІ и VІІІ на пемата.[3]

И къде е била "Така наречената Варна”, до която са достигнали аспаруховите българи през 680 година? - риторично пита Чанев. Отговорът е възможно да бъде даден въз основа на понятието „(х)варна”.  Предгласът (х) е отпаднал за древните автори и за съвременните българи и (х)варна е цел към „лъчезарната небесна сила  и към неоспоримото войнско величие". 

А тези, вече легендарни „варни”, е възможно да бъдат интерпретирани и като топографско понятие на град ХВарна, вероятно възникнал в по-ранно време, налаган и утвърждаван в значително дълъг период. Той е бил желана цел на нашите предци през 680 година, след това – заветна и накрая – постигната цел, с утвърденото си име: Варна. (Повече в su-varna.

Този анализ от различни гледни точки бе необходим, за да се докаже, че племетоВарни, поради Седемте съдбовни причини части от него са били принудени да напускат прародината си край бреговете на Черно море. Те се преселват през различно време на хилядолетията в Близкия Изток, Древна Индия и Поволжието и там да създават градове и държави. Още за племето Варни прочетете и по-долу в другите статии на тази страница.

Датировките на снимките и кратките текстове ясно ни показват кой е дядо, син и внук.Сочат ни пътя на преселението на единния народ на Бълг-ариите, доказват ни техните наследени строителни умения и вероятността в шелфа край Варненският енеолитен некропол да има подобен потънал град след Черноморския потоп.

.

********************************************************

.

Следва

.

ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА - ЛЕГЕНДАРНОТО ЦАРСТВО НА БЪЛГ-АРИИТЕ, НАЙ-ДРЕВНО В ЕВРОПА

Електронна книга за произхода, преселенията на поколенията им в Европа и Азия от преди 10 000 години и връщането им в Първородната енеолитна Бълг-Ария през 680 година, начело с княз Аспарух.  Автор: Николай Увалиев  от преди 10 000 г.

.

.        

"680-ва Българите начело с Княз Аспарух преминали Дунава и достигнали до "Така наречената Варна". Картина Васил Горанов. БХГ. "Българите са огромен, могъщ и войнствен народ. Когато тръгнат в преселение първи са въоръжените конници, стрелците с лъкове и мечове са след тях, следват ги старците, жените, децата, стадата крави и накрая отряд войни ги охранява". Пише Ал-Масуди, арабски историк в книгата си „Златни ливади". (Изт.)

Това, което знаем, е капката, това, което не знаем, е морето"

 Древна мъдрост.

.

.

.

Web Analytics