ДРЕВНИТЕ БЪЛГ `АРИИ И ВЕЛИКИТЕ ТАЙНИ НА ХЕРМЕТИЗМА В РЕАЛНИЯ ИМ ЖИВОТ

Бог Хермес Трижди Велики във физическия, духовния и божествения свят

.

сторията на енеолитните арийци - деди на племето Варни, които са живели по тези Черноморски брегове още от Х хил.пр.Хр., е застлана с дебела трудно проницаема за ума покривка от митове, предания и забрани, тъй като те са били заветно верни на Хермес Трижди Великия бог на Мъдростта и поради неговите свети канони не са оставили в писмен вид своите научни и технологични постижения. Защо и как? Отговор ни дава проф. Георги Бакалов.

В журналистическия ми бележник е записано, че е било късна есен на 2011 година, когато с него посетихме Побитите камъни и близкия до тях Варненски неолитен некропол. Използвах случая да го заговоря за арийския Херметизъм, тема която той проучваше. На тая свещена за всички нас земя, той, разчувстван, сподели:

"Херметизмът е сложна духовна система, достъпна за хора с дълбок ум и търсещ дух. Това е мистична философия на елита в обществото, науката и културата. За тях началото на всичко е в Божественият Ум, създал Вселената. Херметиците намират в познанието висшето щастие и ревностно го пазят в ума си и в кастата на посветените. Обвитият със змии вълшебен жезъл, наречен Кадуцей, бог Хермес прогонва невежеството и злосторието, а крилата му са олицетворение на разума, за който няма граници.

Бълг-Ариите са едни от първите, които са произвеждали бронз и мед. За желязото и стоманата не съм сигурен. Но умението им да обработват златото, това тяхното велико откритие. Този, който преди 7000-8000 години е достигнал до прозрението, как от природните метални рудни късове на мед, калай и арсен чрез топене да добиват бронз и да научи хората от бронза чрез леене да изработват оръжия и ризници, в големи количества сечива на труда, рала, плугове и метални оси на тежко товарните им каруци и бързите им колесници - всички тези изделия, променили каменната епоха към по-висшата - бронзовата епоха на човечеството,затова имаме аксиомата - истината, която не се нуждае от доказателства, Той да бъде почитан като Бого-надарен.

Твърди се, че той е реална историческа личност. Наричан е Хермес Трижди Велики в трите свята: физически, духовен и божествен. В древен Египет и древна Гърция е считан за Бог на Мъдростта и на Алхимията, която е в основата на обработката на металите, но там с далеч по-късна датировка - 3000 г.пр.н.е."

- Знанието е препредавано само устно, за да не се накърни святостта на  Божественото слово. Със сакрална строгост са спазвани седем доктрини, проповядвани от Хермес. Кои са те? - попитах аз.

.
найте,
казва им той:

"Вие сте вие, вие не сте другите";

"Затворете вратите на непросветените";

"Гледай, слушай, научи. В словото е тайната на знанието, пазете го в паметта си"; „Познанието не е за всеки, а само за обреклите се да служат"; "Умно-жете знанието устно от баща на син, от учител на ученик, от жрец на вярващи"; "Създавай, не се възползвай".

"Задълженията са от вас, за вас, не са за другите".

- Това е причината да не оставят писменост, нали? - казах аз и посочих гроб №43, където високо образованите арии намират най-вярното решение: с присъщото им митопоетично и метафорично мислене те влагат в артефакти, знаци и идоли знания, които разгадани, разкриват техният сложен и богат светоглед, начин на живот и постигнати научни постижения. Само в този гроб на царят-жрец и демиург пред моите очи дни наред бяха намерени 990 символа, всеки от тях бе оценен като носител на свръх научно и сакрално знание. Своеобразна библиотека на тогавашното човешко познание, заслужено обявено от учените като Цивилизация Варна - първа в Европа. Така дедите ни по най-интелегентен, интуитивен начин са изразили своите послания към своите наследници - древните и съвременните Бълг-арии.

- Да, да така е, а когато част от тях трайно се заселват в Древна Индия (ІІІ хил.пр.н.е.) техните жреци колобри - брахмани отменят забраните на Затворения арийски херметизъм. И всеки се е чувствал задължен да излее стаеното в паметта си знание. Най-талантливите от бога надарените записвали споделеното. Така ден след ден, година след година са създадени 60-те хиляди текста на най-старата литература Ведите".

.

Ведь`ическата култура (така я произнесе Георги Бакалов) на санскрит арийските Веди са विद्य  доп. Н.У.) значи наука и литература, на стбг е вѢдь`ение - знание), много важни са седемте божествени послания на Отворения херметизъм, които са били пренесени от ариите от прародната им Балканска Ария, създадена преди повече от VІІІ хил.пр.н.е. и прилаган от ІІІ хил.пр.н.е. в древна Индия. И чуй, каза професорът, колко съвременно звучат:

"Божественият ум твори Вселената и всеки с ум твори своя свят

"Умът, това съм аз, твоят Бог"

"Умът, съпътства благочестивите, добрите, милостивите"

"С Ум и трудолюбие всичко се постига"

"Както постъпваш ти към другите и те така ще постъпват към теб"

„Над всеки човек бди един охранител“

„Кой каквото сам си направи и Бог не може да го оправи“.

.

ринципи на херметизма

1. Вселената се е развила в ума на Бога. Ние сме частица от Божествения му Дух

2. Това което е на небето, това е и на земята

3. Нищо не е в покой. Всичко се движи, всичко вибрира

4. Всяко единно нещо има два полюса

5. Всяко нещо има възход и падение

6. Всяка причина има следствие и всяко следствие има причина

7. Всичко съдържа в себе си женско и мъжко начало

Източници: webstage.fil и sebepoznanie 

.

За Хермес, почитан и като божество, Херодот пише: "Тракийските благородници имат култ към Хермес, кълнат се в неговото име и дори твърдят, че произхождат от него." ( В "История", Книга V) Защото и Орфей съветва: "„Ръката изгнива, буквите остават“.

.

На същия ден тези ценни сведения на проф. Георги Бакалов бяха уточнени и допълнени с него във Варненския археологически музей от записките му в интернет. Там голям интерес прояви и директорът на музея проф. Валентин Плетньов - и той член на Редакционния съвет на Паметта на българите. За жалост, поради неочакваната си кончина, проф. Бакалов не успя да публикува обновената си теза за Бълг-ариите и херметизма, но съм убеден, че горе изложеното е съществената й част.

Цитира ползвана от него литература: Kybalion Three Initiates, 2000 г., изд. Аратрон-Сф; Книгата Cоrpus Hermetikum - трактати събрани от Йоан Стобей, живял в V век, публикувани през 1866 г. в Париж и осъвременени на бълг. език; webstage.fi; справочници на Варненския музей, становища на утвърдените учени акад. Игор Дяконов от разговор по телефона; сър Колин Ренфрю от лична среща, когато той е бил в България; Бернард Серджант - президент на Société de mythologie françaisе в книгата му "Update debate arian invasion of India", Ню Делхи 1999, г.; от публикации в интернет и др.

.

Хермес Бог на Мъдростта. Снимка: Държавна дирекция архиви

.

Когато за пореден път се видяхме, макар вече да беше сериозно болен, както и преди ми отдели много внимание. Но важното в случая е, какво накрая каза:

- Истинската историческа истина е само последната доказана истина!

Най-новите резултати на колегите чуждестранни и наши археолози, антрополози, езиковеди, етнолози показват, че ние сме ранни еднородни арийци, траки и българи. Ние сме от четвъртия клон на прото евроазийските народи, подчертавам прото в смисъл на по-стари, на по-предишните. Тези народи първо са се зародили тук у нас и на Балканите, създават високо развита цивилизация и чак по-късно отиват в Египет, населяват Шумер, Иран, Индия, земите на Памир и след като създават известни в световната история няколко самостоятелни държави се завръщат в първородната си, днешната Дунавска България.

.

Затова призовавам колегите си: До кога ще робуваме на погрешното наименование "индоевропейски народи", тъй като исторически, езиково и генетично е вярното "евроазийски народи"! Защото, да ги питаме, младите шумерски и индоирански култури, съответно от по на 4000 и 3000 години, могат ли да родят своята майка - старата Българска неолитна цивилизация на възраст над 10 000 години. Все едно е, да сложим каруцата пред коня. В тая цивилизация продължи настойчиво да разкриваш значението на хората, живели тук от най-дълбока древност. Те, убеден съм, са създали "Царството на световния разум". Да, доказано е, ние сме наследници на това общо човешко царство! 

И накрай ще кажа: Твърде много научихме за чужди хора и народи, но за славното ни минало, за самите нас твърде малко. Ако не познаваме себе си, не може да оценим другите и ще страдаме от малоценност.

С тези негови заветни думи завърши последната ми среща с историка, благородника и приятеля Георги Бакалов. С някакво предчувствие само успях да издумам: - Приеми моята голяма благодарност. Тя няма давност! (Този разговор се състоя на 13.06.2012 г., той почина на 22.06.2012 г.). По негова препоръка създавам поместените тук електронни книги, посветени на Легендарната "Така наречена Варна".

.

.

дребното понякога се крие великото

След като заснех научно-документалния филм "Незалязващо златно слънце",

продължих често да посещавам варненския некропол, за да събирам като пчела впечатления от случващото се там. През 1974 един ден заварих моя съученик Мишо Лазаров край гроб №36. Там нямаше скелет, но въпреки това имаше 850 златни предмета - диадема, обеци, огърлица, пекторал, гривни и боен колан, подредени според човешкото тяло и са били покрити от мантия със златни апликации и златни рога в краищата й. Тези гробове се тълкуват като символични погребения на вождове, загинали далече при битка. Там бяха и 30-те отломки от корнеол, които очертаваха огърлица, обвиваща шията и спускаща се до пояса. 

Мишо ги събра и ме прикани да идем в Варненския технически университет. Когато ги показа на проф. Руси Русев, той за миг ги погледна, от изненада закри с ръка очите си и каза: "Та това е корнеол, който има твърдост 6.5-7 по  скала на Мос и отстъпва само на благородните камъни. И как древните са успели да пробият дупка в тях преди кажи-речи 8000 години! Днес корнеолът се пробива само чрез високо скоростен апарат с игла от закалена шведска стомана. После сподели друго свое удивление: "Тези мъниста са с 32 прецизно обработени стени - ново постижение на древните ювелири. А ето погледнете - прикани ни той към прецизния кантар. - Всяко манисто тежи точно по 40 грама, значи и те са имали прецизна теглилка". Сега тази мерна единица се нарича „ван“ - съкратено от Варненски Некропол, за което заслуга има проф. Руси Русев.

.

Огърлица от корнеол, чиито зърна, макар и разбъркани, символично обвиваха шията и се спускаха до пояса на загиналия далече при битка знатен вожд.  Снимка: РИМ - Варна.

.

Колегата на проф. Русев - инж. д-р Йордан Бояджиев в годините на ХХІ век разказва за други удивителни открития на древните хора, живели до Варненския енеолитен некропол: "Във Варненския музей могат да се видят медни брадви, които чрез леене са изработвани едновременно със стотици. И странно е, че поради непроницаема тайна, наложена от каноните на Херметизма, дълги векове наред европейският майстор е заставал край огнището, за да изработи необходимите сечива на труда, оръжия и битови предмети чрез изчукване на всеки един уред. 

Какви са били инструментите на предците ни. Длето, чук и наковалня!? Нека не забравяме, че желязото ще бъде открито няколко хилядолетия по-късно. Следователно древният варненски майстор е разполагал с неизвестен за нас твърд материал за своите инструменти.Те са извършвали и сложни и за днес заварки, но никъде не са оставили и не споменават за своя заваръчен апарат.

Древните са имали сложна технология за добиване на златото над 1000 градуса. Умеели са

да източат тънка златна тел с кръгло напречно сечение, с правоъгълно и с квадратно сечение.

А майстор-златар го нарязвал на частици от един грам, пробивал ги и нанизани с тънък златен конец, създавал украшение на знатен представител на развито древно общество. Ще подчертая, че хората от древната "Култура Варна", са притежавали висок интелект, имали са мислене подобно на нашето и са ни оставили тайни, които трябва да разгадаваме. Повече във "Варна - център на металургията през халколита".

. 

.

Ето и мнението по темата на доц. Христо Смоленов, математик от БАН: "Дедите ни от Културата Варна, датирана от средата на VІ-V хил.пр.н.е., са открили прочутото златно сечение, изразено с числото фи и легендарно число пи =3.14Тези константи на хармонията и математиката намираме две хилядолетия по-късно в Хеопсовата пирамида. Оказва се, че диаметърът на един от най-красивите артефакти на Варненския некропол - керамична купа със златни инкрустации - с точност до десета от мм е равен на царския лакът! Диаметърът й е 52,36 см и е  прототип на египетската основна мярка.

Височината на известния по-голям златен бик от Варненското съкровище е 58,176 мм. се нанася 9 пъти в позлатената купа -1/9 от царския лакът. (на снимката). Кратки математически изчисления с размери от биковете дават височината на Великата пирамида. Кодираните в малките по размер златни еталони пропорции лесно се нанасят в по-големи мащаби, гарантирайки на строежа естетическата изящност и архитектурна здравина на златното сечение. 
Ето друг пример, дребен наглед, но с голямо научна значение. Върху златна фигурка на бик с размери 5,8 на 6,5 см е закодиран прочутият триъгълник, наречен много векове по-късно Питагоров. Върху същата фигурка през специално отбелязани точки могат да се прокарат ъгли, равни на 360-те градуса на окръжността. Върху други артефакти се установява, че тази висока култура е познавала дори числото на Фибоначи – 1,618, еталонът за пространство, време и хармония.

Всичко това са образни кодове на велико тайно познание и Първата европейска цивилизация трябва тепър­ва да се преоткрива".

.
Публикация: Николай Увалиев,

последна редакция 7 май 2020 г.

.

.

**********************************************************************************************************************************************************************************

Работен сектор

.

Лична стр на Елица Димова за Хермес http://elitsa-dimova-rozeta.com/post/b-lgarskite-kolobri-prenasyat-misteriite-na-v-zkresenieto-v-bosna-i-h-rvatska ;

И както казва добре запознатият с българската история акад. Христиан Френ"Дори да изчезнат всички материални следи от миналото на някоя земя, винаги остават последни свидетели, чрез които може да се разгадаят нейните тайни. Тези последни и безсмъртни свидетели са езиците, имената на селищата и природните обекти, археологическите находки, наследствените спомени и преданията, оставени от обитавалите я на­роди". (Бел. за него в края на стр.)

.

.

Рама остарява. Брадата му побелява, но силата не напуска тялото му и величието на първосвещеник на истината блести на челото му.

.

Варуна

Във "Великите просветени" (Рама, Кришна, Хермес) автор Едуард Шуре  Френски писател-историк, есеист, поет.    http://kzref.org/velikite-posveteni--rama-krishna-hermes.html?page=6

Варуна5 е неговото съзерцателно величие. С нищо не може да бъде сравнен той по великолепието, с което го описват химните на ведийските поети. Слънцето е неговото око, небето - неговото облекло, бурята - дъхът му. Той е поставил небето и земята върху неразрушима основа ,и той е, който ги държи отделени. Той е направил всичко и всичко крепи и съдържа. Нищо не би могло да посегне върху сътвореното от Варуна. Никой не прониква в не го, но той знае всичко и вижда всичко, което е и което ще бъде. От върховете на небето, където пребивава в дворен, с хиляди врати, той различава следите на птиците във въздуха и дирите на корабите сред вълните. Оттам, от висотата на златния си престол със зелено покривало, той гледа и съди деянията на хората. Той поддържа реда във вселената и в обществото, той наказва виновния, той е милостив към покаялия се човек. И затова към него се издига безпокойният и мъчителен вик на съвестта, която страда от угризения, пред неговото лице грешникът сваля тежестта на греха си. Другаде ведийската религия строго спазва обредите, а понякога е и пределно умозрителна. С Варуна тя слиза в дълбините на съвестта и осъществява понятието за святост. Нека добавим, че тя се издига до чистото понятие за един-единствен Бог, който прониква и владее великото Всичко.

.

Копнееш да чуеш: “Словото е изображение и ум на Бога”, пише в “Corpus Hermeticum”. То е най-висшата реалност, дадено на човек свободно да борави.

Словото, създадено от ума, може да се въплати в изображение, пише в “Corpus Hermeticum

.

Разумът е първичната енергия, от където се заражда и където се връща всичко.

Разумът е най-мощната сила, която човекът притежава.

.

Тайната сама се пази, защото е достъпна само за този, които е готов и достоен за нея.

.

Противоречието е част от съвършения ред.  (прибави към случайността)

.

Рано или късно, всички ние преминаваме през тясната порта, която води вътре в нас. Рано или късно, пазителя на прага ни позволява да влезем в това място, озарено от мир и светлина. След това е само въпрос да останем там.

.

Ценна инф, снимки и Ара Маргос

Православие  и сн. на Дева Мария   

.

Web Analytics