Автобиография

АВТОБИОГРАФИЯ

на Николай Увалиев

.

Роден съм на 23 юни 1935 г. в град Горна Оряховица. Основното си образование завърших там.

1954 г. - завърших Строителния техникум във Велико Търново.

!955г. - Работих една година в мина Страшимир - край град Мадан, като технически ръководител.

1956 г. - Първото ми висше образование е Спорната академия - София, където бях приет без конкурс поради добри прояви в спорта. Преди това не бях допуснат да кандидатствам поради политически пречини. Завърших академията през 1959 г. със специалност "Лечебна физкултура".

1967 г. Второто си висше образование завърших в СУ "Кл. Охридски" - София със специалност Български език и литература.

1967 г. - След кратко, но активно сътрудничество бях приет като редактор във варненския областен вестник "Народно дело".

1969 г. - Една година работих в Строителния флот, където ръководих 6 водолазни катера, с които изградихме подводните основи на първия кей на пристанище Варна запад.

1970 г. - Бях назначен на като отговорен редактор във варненското Студио Море на БНТ.

1982 до 1989 г. - Бях назначен за главен редактор на "Булгар реклама" - клон Варна и Стопанска дирекция "Лазур" - Варна.

1990 г. - Съвместно със Съюза на българските журналисти създадохме първата на съюза Издателска къща "Варна", на която бях директор. Там създадох първия частен вестник "Варна и сие" и месечното списание "Лазур" - 64 стр. на луксозна хартия. Текстовете на двете издания за първи път се набираха не с оловни букви, а по електронен път и се печатаха чрез бистър офсетов печат.

1991 г - Бях един от двамата участници в Световния конгрес на издателите в Прага. Там направих предложение СБЖ да бъде приет за член на Международната организация на журналистите. Предложението бе обявено на следващия конгрес през 1992 г.

1992 г. - Създадох първата Социална мрежа на българите у нас и по света, наречена за по-кратко "Паметта на българите", където на доброволни начала и сега активно работя като единствен редактор. Имам 57 кореспонденти-сътрудници у нас и в българските общности в чужбина. Според глобалната електронна мрежа NING, чиято централа е в Сиатъл-САЩ и която обслужва "Паметта на българите", отчита, че в нея има 3800 статии за историята на България, събирани, редактирани и обработени от 1972 г. и сега в писмен и електронен вид.

.

Автор съм на книгите:

"Девня - долината на грандиозното строителство", "Пари не искам, сън ми дай на заем" - очерци на денскти строители и водолази, "Незалязващо златно слънце" - за Варненския енеолитен некропол" и "Вековете на Атанас Буров" - по време на Великия събор на българите по света, който се проведе във Варна през 2007 г., на хилядата участника в събора подарих тая книга.

Автор съм на десетки научно-документални филми, когато 12 години работих в БНТ. Единият от тях,

създаден от мен като сценарист, "Незалязващо златно слънце" бе обявен от ББС като новина № 1 за 1972 г. Същият филм бе включен в класацията "Стоте документални филми, отразили най-значими събития на света през ХХ век", заради това, че показа първата в Европа и света - Варненската енеолитна цивилизация

.

Публични обсъждания

Провеждани без платно, съвместно с градските Библиотека и Музеи: Варна - 2-ва пъти, Горна Оряховица, София- 2-пъти, Велико Търново, Добрич, Дуранкулак, Елена, Арбанаси, Лясковец и др. Основна тема: "Първото царство на Българите и на Европа, възникнало покрай Варненския енеолитен некропол преди 7800 години, неговата столица се намира на дъното на Черно море, заради Черноморския потоп.

.

Специализации:

1970 г. - в Германската демократична република - Берлин, изпратен  от вестник Народно дело" - Варна

1972 г - в СССР - Москва и Петербург, изпратен от БНТ.

1974 г. - в Българската редакция на ББС - Лондон, изпратен от БНТ.

.

Членство:

Съюза на Българските журналисти, Сдружението на варненските писатели, Българската академия на науките и изкуствата /БАНИ/, Почетен член на Чувашката академия на науката и изкуствата. Международната фондация за българското историческо наследство "Петър Детев", Фондация "Достойни българи" и Клуб ЮНЕСКО - Варна.

.

Получени награди:

Почетен плакет на Председателя на общенския съвет - Варна 2010 за Принос при отразяване значението на Варненския халколитен некропол в европейската цивилизация, Награда Варна 2016 за Принос към националната и варненската култура, Почетен знак и Благодарствена грамота на Синдиката на българските учители за ценен принос при издигане международния авторитет на българското образование и култура 2015, Медал и Почетно членство в Чувашката академия на науката и изкуствата 2014, Почетен медал за заслуги към Българската академия на науките и изкуствата 2016,  Медал "Д-р Петър Берон" за "Паметта на българите" 2017 - съвременен буквар в системата на IT, Медал "Иван Аксаков" за заслуги в международното културно и духовно сближаване на Русия и България 2017.

1969 г. - Златно перо на СБЖ за репортажа "Пари не искам, сън ми дай на заем", отразяващ денонощната работа при пуск на девненските строежи.

2010 г - Почетен плакет на Председателя на общинския съвет - Варна за Принос при отразяване значението на Варненския енеолитен некропол.

2014 г. - Почетен знак и членство в Чувашката академия на науката и изкуствата.

2015 т. - Почетен знак и Благодарствена грамота на Синдиката на българските учители за ценен принос в българското образование и култура.

2016 г. - Награда Варна за Принос към националната и варненската култура.

2016 г .- Почетен медал за заслуги към Българската академия на науките и изкуствата. 

2017 г. - Медал "Д-р Петър Берон" за "Паметта на българите" като съвременен буквар в системата на IT. 

2017 г. - Медал "Граф Игнатиев" за заслуги в международното културно и духовно сближаване на Русия и България.

.

Присъждани награди от "Паметта на българите"

1.Почетен знак и Благодарствена грамота - съвместно със Синдиката на българските учители от 2009 г. всеки път в Деня на будителите 12 изтъкнати културни и научни дейци получават това отличие.

2. Награда "Родолюбие" - след допитване във всички наши общности по света от 2000 г. досега "Паметта на българите" дава на най-заслужилия тая висока награда. Тя е автентично копие на Орела на княз Аспарух, намерен в гроба му и се осигурява от Ивелин Михайлов, ръководител на изграждането на Историческия парк "Пантеон на българските владетели", където се изработват сувенири и за потребностите на правителството.

.

Написал собствено ръчно:  

Николай Увалиев  

n_uvaliev@abv.bg  Тел: 0878 258 589

.

Web Analytics