НОВА ТЕОРИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА ЕВРОАРИЙСКИТЕ НАРОДИ

 ПРОИЗХОДЪТ ИМ Е ОТ БАЛКАНИТЕ

АРИИТЕ СА ПЪРВИТЕ ЖИТЕЛИ НА БЪДАЩЕТО

.

.

Ето и разсъжденията на проф. Анатолий Клисьов от Харвардския университет - САЩ:

"Нашето проучване показа, че арийците се раждат на Балканите и там живеят от преди 12 000 години - казва той. - След 5000-4500 години те достигат европейската равнина на изток, около ІV хил.пр.н.е. отиват в Индия, където се установяват и сега там живеят милиони техни потомци. Нова вълна на арийците, с едни и същи Хаплотиповете, пътува към Иран в ІІІ хил.е пр.н.е. Днешните индийци и иранците самите се зоват арийци, защото така е записано в древните индийски Веди и иранските легенди. От гледна точка на генеалогията, от огромния масив данни, натрупани в лингвистиката и от историческия сравнителен анализ следва изводът: новодошлите от Балканите арии в Индия и Иран, заедно с местното население те създават "евроазийските народи".

Неизбежно следва, че "евроазийски" езици също се появяват след пристигането на балканските арии. И за да бъдем по-точни - не е "след", а са резултат от появата на им в ІІІ - ІІ хил. пр.н.е., твърди проф. Анатолий Клисьов - участник в мащабното изследване Масив на европейската миграция.

ПЪТЯТ НА БЪЛГ-АРИТЕ СПОРЕД МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

.

От 2005 до 2009 г., под егидата на ЮНЕСКО и Международният съюз на геолозите бе разгърнато интердисциплинарно проучване на Черноморския ареал и неговата история. В следващите години Фонд „Научни изследвания“ финансира проект „Древни брегови линии на Черно море и условия за човешко присъствие“. През 2015 г. започна и археологически проект The Black Sea Maritime Archaeology Project (Black Sea M.A.P.), резултати от който са докладвани година по-късно[11].

От bg.wikipedia

На основание на тези и предишни научни изследвания Световният атлас показа къде е Родният дом-Homeland на евро-арийските народи: Мизия, Тракия, Дакия и част от Балканите. (И още)

.

Картата отразява зараждането и преселението на евро-азийските народи, 

както сега по-редно се наричат, след Черноморския потоп около 5650 г. пр.н.е. Учените установяват, че още преди 10 000 години техният Роден дом - Homeland е Балканският полуостров и част от Южна Европа. В Световния Атлас на народите е посочено и тяхното разселване според времето до земите населени с: 1. Анатолийци; 2. Гърци - чрез пеласгите; и далече в Азия Токхари; 3. Германи, 4. Болто-Славяни, Иран-арии и Ведически арии в Северна Индия.

Обърнете внимание, че с червената линия е оградена и част от шелфа на Черно море край българските земи. Авторите на статиите и на картата много добре са проучили, че там Черноморският потоп (през 5658 г. пр. Хр. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г.) е наводнил огромни територии и вероятно е потопил и високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена  преди 7800 г. 
Затова в тази статия и в "Книгата на древните Бълг-Арии" се използва названието "евроазийски народи", тъй както е в новата теория за произхода и преселенията на народите. Учените установяват, че още преди 10 000 години Бълг-Ариите, поради Седем съдбоносни причини са принудени на вълни на вълни да се преселват още от VІІ хил.пр.н.е. И в различни времена образуват общности с посочените на картата европейски народи и с народите на Шумер, Иран, Северна Индия и Балхара.

Основни информационни ресурси на новата теория: Игор М. Дяконов в "Оригиналният дом на говорещите индоевропейски езици" - Индоевропейските изследвания (1985 г., том 13, стр. 92 до 174) и J. P. Mallory's In Search for Indo-Europeans (1989); Карти, базирани на Атласа на пингвинистите на древната история); Харалд Харман в теорията му "Дунавска цивилизация", проф. Анатолий Кисьов от Хардварския университет на САЩ, професорите Уилям Райън и Уолтър Питман от Колумбийския университет на САЩ, публикацията на антрополога Динекес Понтикос; Изводи от Международно антропологично изследване; Мегаизследване на Американското дружество по генетика, българските учени проф. Георги Бакалов, заслужилият траколог Петър Детев, проф. Александър Фол, проф. Йордан Детев, проф. Михаил Лазаров, проф. Христо Смоленов и други. Всеки от споменатите учени е отразен със статия в Архива на "Паметта на българите". Повече в Новата теория "Евро-азийска история" Тук

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Карта от Световния Атлас, която отразява Родината на зараждане и еволюционното раселение на евроазийските езици, според The Evolution of the Indo-European Languages / Dr. C. George Boeree.

който логично ползва картата от Световния Атлас, отразяваща Родината на зараждането и разселението на евро-азийските народи. 

След като проучва приликите и различията на индоевропейските езици неговият научен колектив стига до извода, че вДолината на река Дунав от над V хил.пр.Хр. се заражда и от там се осъществява еволюционното разселение на евроазийските народи и евроиндийските езици. Най-убедителна причини за този избор е присъствието там на древна култура, която се развива и разпространява в посоките, отбелязани в картата на PIE. Важна причина е добре развитото земеделие, въпреки че земята е по-малко от желаната за по-големите племена. Друга причина е флората, фауната, природните дадености, хълмове, реки и местности са представени от най-старите думи, които могат да бъдат да реконструирани в общо езиково семейство. Тази теза е представена за първи път от Игор М. Дяконов. И ниепредпочитаме неговата Балканска теория , която също е част от разширената теория на сър Ренфрю, заявява Dr. C. George Boeree.

.

Ще допълня, че изследванията на плеада учени: проф. Уилям Райън, проф. Уолтър Питман, подводният археолог Боб Балард (откривателят на потаналия лайнер "Титаник") и проф. Дейвид Антони, - от САЩ, археологът сър Колин Ренфрю и геофизика проф. Робърт Шох - от Англия, антропологът Мишел Луи Сефериад - Франция, археологът проф. принц Шигеоши Микаса - Япония; проф. Петър Детев, проф. Ханриета Тодорова, проф. д-р Петко Димитров, доц. д-р Христо Смоленов - БАН, инж. д-р ТН Йордан Бояджиев, проф. Стефан Гайд и антропологът проф. Йордан Йорданов - България и книгата на изследователя от САЩ Харалд Харман „Загадките на Дунавската цивилизация" стигат да извода, че това е земята на най-древната цивилизация.

.

Надписът гласи: Ариа е древното име на Тракия, според Стефанос. Това са войни в колесница. Еврипид и Софокъл също показват, къде е тяхната родина. Източник: Речник Древна География 1773 г., Лондон. (Изт. БГ Наука, при мое лично участие на форума - Н.У., статията "Сведения за ариите . древния заселници в Индия" е в края на тази електронна книга)

Картината ни показва как са изглеждали по вид нашите предци, какво е било облеклото и оръжията им. На предния ред е жената-воин. Те са били обучавани да воюван рамо до рамо с мъжете на бойното поле.

.
Жители на бъдещето" пръв ги нарече един от най-известните изследователи на древната история белгиецът "Бернард Серджент - президент на Société de mythologie française: "В древното Битие на Индия дебатът за теорията на арийската инвазия там и в близката Балхара се състоя и утвърди: Това са ония древни арийци, първи жители на бъдещето". Изт. "История на собствения народ от праисторията до наши дни", (град Льовен, изд. Критак, 1993 с.28). На нидерлански: "The genesis of India according to Bernard Sergent -- a review ... The debate concerning the theory of an Aryan invasion in India has taken off at ... eerste bewoners van het toekomstige : een etnische overrompeling", in Anne Morelli ed.: Geschiedenis van het eigen volk, Kritak, Leuven 1993, p.28) It is this gradual..

И много заинтригуван от това пророческо название, постарах се да потърся неговото основание, защото той не само предрича, а и сочи пример за ролята им в развитието на неговия народ и на човечеството. 

.

Думата инвазия означава влизане, нашествие в чужди земи. Така и достоверният източник magicalindia (препоръчен от посланика на Индия, когато ни гостува в клуб ЮНЕСКО - Варна) назовава арийците войнствените заселници на Индия. От тези два примера се разбира, че арийците са дошли в Индия. Там също от достоверни източници научаваме, че те създават Ведическата арийска цивилизация, която вероятно е пренесена от легендарните първи жители на бъдещето. От къде? Белгиецът Бернар Серджент ни описа от къде в "История на собствения народ..."  И все пак защо? 

Заселването на древна Белгия и нейното име е свързано с Неолитната Култура и с културата Линейно-лентовата керамика, които от древните български земи достигат там около V хил. пр. Хр. чрез племето белгите, на нидерландски  België; на френски Belgique и на немски Belgien.

Като приложим на фонетичен разбор думата белгите, спомената в трите езика, буквата е=ъ поради липса в азбуките им на нашата удърна буква Ъ, тогава белгите става бълг-ите. При нас двете култури се развиват рано между 7-то и 4-то хил. пр. Хр.,[1], А в по-следващите времена вождове на белгите с имена Болгий (с вариант на Белгий), Умор и Гостун са исторически личности, живели там през 1 в. пр. Хр., чиито имена тук също са на старобългарски владетели. А Васил Златарски в "История на българската държава" съобщава за съществуването на "рихински князъ (£ϊ)ξ) на име Пребъда". 

Белгите, наречени още Болгите, са обитавали и днешна Южна Британия. Там столицата им е носила името Вента Белгарум - Тържище на Бе=ългарите. Този народ е известен и под името Фир Болг (фир е мн.ч. на фер–мъж). В древните им предания се казва, че болгите (Фир Болг) са дошли от земите на Тракия и Скития. 

емата вълнува и проф. Никола Владикин: През 1911 година в История на древните траки (от Новокаменната епоха до цар Борис) той пише: "Болгите, променили Ирландия, имат много общо с нас. Изследователите забелязват прилика между името белги/Belgae в Галия и Южна Британия и народа болги, наречен там Фир Болг/Fir Bholg, който е дошъл от земя наречена Тракия. Ирландските монаси, записали деянията на болгите, смятат, че последното им идване от Тракия е било по времето на Кир Велики - VI век преди Христа.

В Енциклопедия Британика” е отбелязано: “The Thracianparty become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences,and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299) - "Тракийската теория за преселението става предшественик на втората колонизираща раса, Фирболгс".

На първо място трябва да се отбележи името, с което са упоменати нашествениците - народът Болг. Без съмнение Болг е корена на етнонима Болгарин (в миналото, а сега Българин). Водител на този народ бил наследие на онова далечно Божество, което, възседнало двуколесна колесница, отведе траките в полите на Ливанските планини, в Персия, в долината на Индус, на Пенджаб и полите на Хималаите и даде цивилизациите на народите, както То (божеството) се хвалебства в трагедиите на Еврипида".

Очуващо точно ирландските монаси описват пътя на нашите деди в Евразия. А следващите им записи будят истинско възхищение.

.

О, Британио, царице на островите!

.

.

Чуй, какво дума Талиеспин, бард от VІ век след Христа:

"Един многочислен народ с високи дарби, изкусен и енергичен, от смели моряци бил първият твой обитател и владетел! Никой не дръзнал да се равни на силите му, защото чрез духа си той се прославил и напълнил Европа със страх и трепет“ - от The Myvyrian Archaiologi of Wales; Talies, of Ludd - стр. 131.

Има и  по-подробни сведения как ирландските барди в своите далечни предания възпяват идването на своите деди: "Пришълците, добри моряци, като минаха Мъгливото море и населиха острова Британия и страната Лидау ( стара Франция и Белгия) гдето и останаха. Били несметни върволици, добродетелни и строги, властолюбиви хора, сподирени от стадата си, от жените, децата и родителите си. Предвождали ги подобно на тях строги и добродетелни свещенослужители. Един от тях, ирландските поеми го именуват Ю - Всемогъщий. 

Болгите минали и в Италия, сподирен от етруските траки. Със сърпа и житни класове, сеело култура по страните и народите. Той е жрец, вожд, законодател, подобно на Мойсей, и посмъртен Бог. Сподирен от обожателите си нищо не е в състояние да му се възпротиви, всички пред него прекланят глава. Земите стават отечество на народа му. Преданието на ирландците говори, че Божеството наредило да се разчистят новите земи, да се разорат и засеят, за да родят храна. Научен бил народа на земеделие и скотовъдство, на къщни, семейни и на племенни наредби.
Източник: Книгата История на древните траки.Автор: проф. Никола Владикин - историк, журналист, преводач.

.

В подкрепа на тази теза са и прототипите на оръжия, инструменти и керамика от двете далечни земи и картата по-долу. И в разгорелия се научен спор, за който ни съобщи Бернар Серджент - от къде и какви са арийците, ще добавим, че тези "първи жители на бъдещето", са родени на Балканите и част от тях преди 8000 години са тръгнали от варненските брегове към древна Германия, Белгия и Южна Британия, както е видно на картата по-долу. 

.

.Карта на Световния Атлас, отразяваща преселението на народите на Древна Евразия -

на запад и на изток. 

Западната посока се осъществява след Черноморския потоп през 5560 пр.н.е., на която е паказан пътят на племето Белгите от древните български земи до бреговете на Атлантическия океан и река Рейн, където около 5500 пр.н.е. се настаняват да живеят и създават държавата Белгия.

Римският император и военен стратег Юлий Цезар в своите „Записки за Галската война“ споменава, че се сблъскал с петнадесет племена белги, гали акватини, които живеят между реките Рейн и Лоара.[1] И още казва: horum omnium fortissimi sunt Belgae („от всички гали белгите са най-храбри“). 

.

Източната посока на преселението на хората от Варненския залив е описана от поредица учени и древни автори и в страниците на "Паметта на българите". Сега ще дам думата на

проф. Анатолий Клисьов от Хардварския университет - САЩ. Той е руско-американски биохимик, автор на книги, посветени на «ДНК-генеалогията». Най-известна е "Арийските народи в просторите на Евразия".

.

то и неговите разсъждения за арийците и тяхното преселение. 

"Нашето проучване показа, че арийците се раждат на Балканите и там живеят от преди 12 000 години. Около V хил.пр.н.е. отиват в Индия, където се установяват и сега там живеят милиони техни потомци. Нова вълна на ариите, със същите Хаплотипове, пътува към Иран в ІІІ хил.пр.н.е. И в двете страни те и сега се зоват арийци, защото това е записано в древните индийски Веди и в иранските легенди. Доскоро науката не знаеше как да ги обозначи в "научни термини". 

От гледна точка на генеалогията, от огромния масив данни, натрупани в лингвистиката и от историческия сравнителен анализ, след като преселниците от Балканите арии в Индия и Иран създават народ, наречен в по-ново време "евроазийски".

Неизбежно следва, че "евроиндийските" езици също се появяват след пристигането на балканските арии и са резултат от появата им там в ІІІ - ІІ хил.пр.н.е." - твърди проф. Анатолий Клисьов, участник в мащабното изследване Масив на европейската миграция, отразено в научното списание NATURE, 11 юни 2015 и в картата на световния Атлас по-горе.

.

.

ългаринът с дълбоко уважение казва: "От хляба по-голям няма!". Тази поука важи и за "От вида на хляба по-голяма истина няма!" И в далечните хилядолетия и сега българските жени спазват традицията, като украсяват със свастики обредните погачи. Снимка: Кърджалийския музей. 

.

Резултатите от нашите и на други учени генетичните проучвания доказаха теорията - продължава проф. Кисьов, според която българите са потомци на първия цивилизован народ на Eвропа – арийците и на техните наследници траките: “(i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period; (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea.” Превод:  "(i) R-L23 * присъства в Източна България след ледниковия период; (Ii) haplogroup E-V13 има мезолитна епоха в България, откъдето се е разширила след пристигането на древните фермери със своето селско стопанство; и генът (Iii) haplogroup J-M241 вероятно отразява времето на неолита и неговото разширяване на изток от най-ранните места по Черноморието".)

Към този текст на проф. Анатолий Клисьов трябва да се прибави мнението на летописците Стефан Византийски, Херодот и редица други, според които най-древното име на Тракия е Ария, което обозначава, че арийците са предци на тракийците и на единния народ, наречен българи - заключава проф. Анатолий Клисьов.

.

.

Стара планина

.

Ах, споменът за нейната хубавина

влече и мами ми сърцето!

Замокриха ми сълзи по страни.

душата ми кипи, примира,

от мъки и тегла, приятност и отрада.

Повей, повей, вечерная прохлада,

белей са ти пред мене, Стара планина.

.

Стихове Петко Рачов Славейков

.

Балкан е другото име на Стара планина, означава „висок, извисен“. На персийски کوهستان  (kuhestân) на старобългарски висок стан, на санскрит не случайно е обозначена като планина पर्वत и се произнася parnata със значение на първата и най-старата планина. И проф. Иван Дуриданов тълкува санскритската дума parvata на стрбг като планина. Така идва името на Балканския полуостров. 

Древните арии са наричали Стара планина Имеон. Когато през халядолетията в походите си са достигнали Памир около 3000 пр. Хр., вероятно там те са нарекли планинската верига Имеон-Емона-а. И днес има българско село, което носи от далечната древност името Емон-а, а Стара планина в Черно море завършва с нос Емине, там където дедите ни са жевеяли, както се оказва, преди много хилядолетия.

"Морето на Булгар е самото Бунтус" (Пунтос - Черно море) - казва арабският историк и пътешественик Ал Масуди в книгата си "Златните ливади", І 140. А  Йорданес в VІІ век допълва: "Над брега на Черно море отечеството на българите се намира" - в Гетика" V, 37 стр.

.

Карта на древната Ария,
където нашите далечни предци арии-траки-българи, свързани от наследствените си вечни гени, близкия си език, расов вид и традиции, са живели заедно от време на халколитната епоха. "Страната Ария по-късно е наречена Тракия", твърди бащата на историята Херодот, най-старото име на мидийците-траки е арии - Her.VII.62. И от Стефан Византийски знаем, че Ария е най-древното название на Тракия - “Етника”, St.Byz. стр. 316. Същото мнение имат Йорданес, Страбон, Стафонос, Софокъл и други автори. 
.
АРИИТЕ - ДРЕВНИТЕ ЗАСЕЛНИЦИ В ИНДИЯ
.
 Ценните сведения за ариите ни дава magicalindia, като превежда данни от писмените паметници „Авеста”, Ведите, „Махабхарата”, „Рамаяна”, персийския епос „Шах Наме - Книга на царете” и посочва археологически находки, когато ариите през 3300 година пр. Хр. се преселват от Шумер в Северна Индия и поставят основите на Индийската цивилизация в нейния начален Ведически период.

ежду България и Индия от тогава съществуват близки отношения в традициите, древната история, общото езиково семейство, темперамента, богата митологична и литературна съкровищница, музиката и танца. Това се дължи на нашите общи исторически корени, запечатани в химните на свещените Ведически книги и в пречистващата сила на ритуалните огньове във Варанаси, които без прекъсване горят от пет хилядолетия. 

 

Благородните - така са наречени ариите

Името им идва от санскритската дума Aryas /Благороден/. Терминът āri̯a обозначава група от племена, които индо-иранците считат за родствени и близки. В санскритската литература, под названието ариец се разбира човек, който извършва благородни дела. В индийския епос ариите са онези хора, които следват пътя на Дхарма или висшия Вселенски закон. В "Махабхарата" героите се обозначават с наименованието арийци според делата си.В религиозен аспект думата арии се употребява за човек, спазващ четирите благородни истини на будизма и вървящ по пътя на духовното съвършенство.
Във Ведическата литература под арии се разбира онези племена, които спазват ведическите обичаи и изповядват ведическата религия. С това понятие се наричали и представителите на трите висши касти - Брахманите, Кшатриите и Вайшиите. През епохата на създаването на смритите - свещени текстове, допълващи Ведите, за територия, населявана от ариите, били посочени земите между Хималите и планината Виндия или териториите, обхващащи Северна Индия до Бенгалия и поречието на реките Ганг, Ямуна и Сарасвати.

 Материалната и духовната култура на ариите

За материалната и духовна култура на арийците се съди по писмените паметници „Авеста”, Ведите, „Махабхарата”, „Рамаяна”, персийския епос „Шах Наме - Книга на царете” и археологическите находки.
Социалната структура на арийските племена включвала като основна единица патриархалното семейство. Начело на тези семейства стояли старейшините, които притежавали земя, добитък и роби, по количеството, на които се съдело за тяхното богатство. Семействата се обединявали в родове, а те от своя страна се обединявали в племена, които често враждували помежду си. Важните решения се взимали от старейшините, но само след изслушване на мнението на общността.
В по-късен етап от няколко способни военачалници бил избиран един от тях, който да управлява племето. Във връзка със сигурността на арийците, между отделните племена били сключвани племенни съюзи. Съществували два вида събрания - Събха и Самити. Първото се ръководело от възрастните мъже, които седели начело на семействата и то се свиквало при извънредни случаи и служело за взимането на важни решения, докато във второто взимало участие цялото племе и то се използвало за разрешаването на всекидневни решения.
Структурата на племенната общност (rashtra) била следната: начело стоял племенния вожд, който управлявал племето (jana), съставено от отделни племенни единици (vish) и селяните (grama).
Ядрото на племенната общност се изграждало от семействата (kula), управлявани от старейшините (kulapa).
Племения вожд бил подпомаган от съвета на старейшините, двама военни ръководители, стоящи близо до него и главният свещеник, който изпълнявал длъжностите на астролог, свещеник и съветник. Освен тях в управлението влизали ковчежникът и началникът на военните колесници.
Арийската социална система се деляла на три основни групи. Най-висшата от тях включвала жреците и гадателите. Втората група съдържала управниците и воините, а третата - земевладелците и скотовъдците. Преминаването от една социална група в друга било труден, а често пъти и невъзможен процес.
С времето Арийците обособили така наречената кастова система - Варна, която включвала четири основни групи: свещениците - Брамините, войните - Кшатрите, търговците и занаятчиите - Вайшия, слугите - Шудра. На най-ниското стъпало на кастовата система стояли недокосваемите - Далитите.
Легендата за създаването на кастите разказва, че когато боговете разчленили Пуруша, от устата му произлезли Брахманите, от ръцете му - Кшатрите, от бедрата му - Вайшиите, а от стъпалата му - Шудрите

.

Браковете на ариите

следвали определени традиции. Мъжът имал право сам да избира своята съпруга. Въпреки всичко, както даването на зестра, така и откупуването на съпругата били практикувани в сватбените ритуали на арийците. Те можели да имат само по една жена, но имало случаи, когато мъжът притежавал повече от една съпруга. Браковете между роднини били отхвърляни от обществото като неприемливи. Раждането на син било важно събитие в арийското семейство и било съпътствано от важни богослужебни церемонии.
Отношението към жените е сравнително демократично, те се ползвали с определена свобода. Прави впечатление, че арийският народ възприемал богините като красиви и нежни създания, пред които се прекланял, но силата да лекуват и помагат на хората е приоритет на мъжките божества.
При смъртта на съпруга си, вдовицата изпълнявала ритуал на символична смърт заедно със своя съпруг, но били известни и случаи на изгаряне на съпругата върху кладата на починалия й мъж, известни като Сати. Не е ясно дали този обичай, е присъщ само на аристокрацията, или се практикувал от всички хора в дадена племенна общност.

.

Основният поминък на първите арии

бил селското стопанство и отглеждането на домашни животни като кози, крави, овце, камили и кучета. Те обработвали земята с дървени и костни плугове, като я засявали с ориз и ечемик. За да могат земите да се напояват по-добре, прокарвали специални канали и изграждали в близост до тях кладенци. Правели различни напитки, в основата, на които стояло млякото.
Арийците търгували помежду си и със съседите си, като използвали за пренасянето на стоките камили, волове и коне. Реките били използвани за транспортиране на продукцията, предназначена за пазара като покрай техните брегове често възниквали големи търговски селища.
Наред с развитието на селското стопанство и търговията, арийците развивали и занаятите. Те владеели обработката на мед и злато, от които създавали прекрасни накити и съдове. Били добри тъкачи, грънчари и лечители, а дърводелците им били ненадминати майстори в изработката на леките военни колесници.
В своето всекидневно меню арийските племена включвали повече плодове и зеленчуци, а месото от вол, коза или овца, покрито със сос от медовина се използвало само при приеми, давани при посрещането на гости, по време на празници и религиозни фестивали.

.

Облекло,храна и нрави

Дрехите на арийския народ се състояли от туника и наметало. /Доп.: По вид приличало на нашенския ямурлук/. За сметка на скромния им начин на обличане, арийците обожавали бижутата, които за тях са израз на богатството на техния собственик и в начина на доставяне на удоволствие.
През свободното си време, хората от арийските племена се забавлявали с песни, танци, хазарт със зарове и състезания с колесници за по-енергичните.
По нрави били горди, непреклонни, смели и дълбоко религиозни. Обичали войната и се хвърляли смело в битките, помитайки с колесниците си враговете. Във военните си действия използвали конете, които довели със себе си на Индийския субконтинент, където тези животни не били познати до това време. Арийците си служели умело с копията, стрелите и лъковете.

.

Богове на ариите

Подобно на тях боговете им били силни, познати под името deva - свещен и непорочен, ahura - аура блестящ и озарен бог. /Доп. Н.У.: Думи сходни от съвременния български език/.
Основните богове в арийския пантеон били Митра - богът на слънцето, Индра - богът на гръмотевиците и дъжда, Рудра - богът на бурите, Ашвини - божествата на изгрева и залеза, покровителите на аюрведическата медицина и Иама - предводителят на боговете, който поддържал живота на Земята, Сома - богът пазител на свещения нектар, Ваю - богът на вятъра, Яма - богът на смъртта, Притхви - богинята на Земята, Уша - богинята на зората и Агни - бог на огъня.
Религиозните ритуали включвали различни по вид жертвоприношения, които имали за цел да поддържат Вселенското равновесие и добруването на общността. Извършването на ритуалите било съпроводено с изпълнението на религиозни химни от жреците, измолващи от боговете просперитет, здраве и сила. Важно място в церемониите заемал огънят като посредник в предаването на даровете от хората на небесните сили.
По време на свещенодействието се изготвяла и използвала свещената напитка Хома /Доп: Сома при прабългарите/. Свещениците пеели специални химни, които имали свойството да пробуждат скритата сила във всяка вещ и да оказват магическо въздействие на Вселената и присъстващите на ритуала хора. Арийците вярвали, че направените от тях жертвоприношения ще им позволят да измолят от боговете онова, което им е най-необходимо. В свещените ритуали изключително важно значение имало познанието на жреците за извършването на отделните етапи от обредите. Смятало се, че всяка една грешка в ритуалните действия може да доведе до гнева на боговете, който да донесе нещастие на цялото племе. Боговете винаги са били невидими за хората, но тяхното присъствие ставало осезаемо по време на религиозните церемонии, а волята им се проявявала в благополучието или нещастието на хората от племето.
Войнолюбивата, завоевателна натура на ариите има своето отражение в древните митове, свързани с боговете им. В „Риг Веда”, бог Индра - богът на гръмотевиците и мълниите, се откроява като завоевател, който изгарял крепости и избивал враговете си. Той победил бога - дракон Вритра като по този начин освободил реките. Легендата разказва, че преди много години демонът Вритра откраднал водите на света. Бог Индра се подготвил за битка с него като изпил голямо количество Сома - напитката на боговете, която дарявала безсмъртие.
Когато почувствал силите в себе си, Индра преминал 99-те крепости на Вритра, убил го и върнал водата на Земята.

.

Образование

Арийците почитали учените личности. Те изпращали децата си да се обучават в дома на видни учители, където те живеели като част от семейството на своя преподавател. Наред с обучението, децата помагали на семейството на своя гуру в домакинската работа, носенето на дърва и отглеждането на животните. Учениците получавали познания не само в областта на религията, но и в областта на философията, астрологията, медицината, политиката и изкуството. Курсът на обучение продължавал до пълната подготовка на младите хора за бъдещия им живот. След завършване на училището, родителите на учениците донасяли на учителя различни дарове като израз на благодарност за получените от младежите знания и почит към самия учител.
Арийците разделяли човешкия живот на няколко стадия: първият се свързвал с ученическите години, вторият със създаването на семейство и следване на семейните традиции, третият бил подчинен на служене на обществото, четвъртият се състоял в оттегляне от обществения живот и търсене на духовното пречистване на личността.

.

Език и култура

С идването си в Индия през ведическия период, ариите донесли със себе си не само своята религия, нов социален ред, но и нов език - Санскрита.
Те синтезирали в едно своите традиции, ритуали, ритуални химни, митове и поеми и така създали Ведите, най-старите текстове в света. Векове наред текстовете на Ведите били предавани устно и едва в по-късно време били записани. Според хиндуистката традиция и религия, в основата, на които стоят Ведите, се смята, че Ведите не са сътворени от хората, а са дадени от боговете на светите мъдреци. Съществуват четири вида Веди:
„Риг-Веда” (книга на химните), в която са събрани различни религиозни химни, свързани с богослужебните ритуали
„Аюр-Веда” (книга за мантрите, които се изпълняват при определени жертвоприношения на боговете). Знанията на „Аюр-Веда” се използват и в областта на природолечението
„Самаведа” (книга на песните). Тази книга включва в състава си ритуални песнопения „sāman”
„Атхарваведа” (книга на заклинанията) - тя съдържа знанията в различни области на древните мъдреци.
През Ведическия период се създават и двата големи епоса - „Рамаяна” и „Махабхарата”.
„Махабхарата” е епическа поема, включваща в себе си множество повествования, басни, притчи, богословски разсъждения, химни и космогонни митове. Поемата е съставена от 19 книги и 100 000 двустишия, като с това се превръща в най-голямата епопея в света.
Според митовете и легендите неин автор е мъдрецът Вяса, син на царицата на Куру - Сатиавати и нейния съпруг - мъдреца Парашара. При създаването на „Махабхарата”, Вяса помолил богът на щастието - Ганеша да бъде негов писар. Богът-слон се съгласил, но поставил едно условие - мъдрецът да рецитира стиховете от епическата поема, без да спира. Вяса приел условието като преди това поискал от Ганеша да се опита да разбере всеки един стих, преди да го напише. Когато мъдрият човек диктувал епоса, богът правел малки паузи, за да осмисли по-добре съдържанието на стиховете. Тези паузи били използвани от Вяса като възможност да измисли новите истории.
Според друг разказ по време на писането на Махабхарата перото на Ганеша се счупило. Той толкова бързал да запише чутото, че счупил един от бивните си и продължил да пише с него.
Тази постъпка на бога била символ на това, че колкото и жертви да се правят, те са недостатъчни, когато хората се стремят към познанието.
Една от интересните истории в тази голяма книга е свързана с войната между династията на Кауравите и тази на Пандавите. Освен нея в състава на епоса влизат: „Бхагаватгита”, разказите за Дамаянти, Ришиясринга и множество философски съчинения.
Друга голяма епическа поема, създадена по това време, е „Рамаяна”.
Тя съдържа 24 000 стиха и 500 песни, разположени в 7 книги, които разказват за живота на Рама и Сита и борбата на принца на Айодия с демона Равана. Предполага се, че Рамаяна е написана от поета Валмики, който се счита за баща на санскритската поезия.
С течение на времето, арийската култура на преселниците се смесва с местната култура и заедно придобиват по-философски и медитативен вид. Независимо от превратностите на съдбата и историята, от противоречията в съвременните схващания по темата за арийската миграция и различните теории на учените - историци, онова, което остава неизменно през всички епохи, е дълбоката мъдрост на древните арийци, изразена в тяхното виждане за живота и света:

„Това, което сме ние, е плод на нашите мисли. За да разберем всичко, трябва да простим всичко. Покоят е вътре в нас. Ние сме промяната, която искаме да видим в света.”

.

Към Ариите - първи жители на бъдащето- продължение

 Последна редакция 13 юли 2022 г.

.

Следва

Към Антрогенитичен произход на българския народ - международно научно изследване на БАН и Университета във Флоренция установи: Българският генетичен фонд се състои:  20 % европеидни гени, 20 % са от средиземноморски халогрупи и 20 % са директен уникален ген – ЕМ78, с корени от Балканите на възраст 7800 години; 25 % енеолитни местни арийски гени; 15 % славянски гени и 1 % други. Най-близки сме с гърците (чрез пелазгите), италианците, унгарците и даките.

Към Ариите - първите жители на бъдещето, произходът им е от Балканите

Към Арии, траки, Бълг-Арии - един народ, живял в Царството на разума, където е "създаден най-прекрасният и благороден род между хората", спопред древните египетски жреци.

Към Бълг-Арите живеят в родните си земи сега и от преди над 10 хилядолетияпотвърдиха го и други авторитетни генетиччни изследвания, публикувани в реномирани издания след научна редакция.

Към Характерната за Бълг-Арите ДНК е съществувала 30 000 години преди новата ера. Според най-новите резултати, направени от група учени от Лабораторията по Молекулярна Патология към Медицинска Академия в София, с участието на проф. Иво Кременски, като изследванията бяха извършени в Центъра по генетика в град Льовен-Белгия. 

Към Седем съдбоносни причини за преселението на Бълг-Ариите

В следващите страници на тази Е`книга има 30 статии, част от тях са

за предпотопната цивилизация на Бълг-Ариите. Ето линка Тук и По-долу

.

ЛЕГЕНДАРНАТА "ТАКА НАРЕЧЕНА ВАРНА",

..

Web Analytics