АРИИТЕ

 ПЪРВИ ЖИТЕЛИ НА БЪДЕЩЕТО

ПРОИЗХОДЪТ ИМ Е ОТ БАЛКАНИТЕ

.

Надписът гласи: Ариа е древното име на Тракия, според Стефанос. Това са войни в колесница. Еврипид и Софокъл също показват, къде е тяхната родина. Източник: Речник Древна География 1773 г., Лондон. (Изт. БГ Наука, при мое лично участие, Н.У.)

Картината ни показва как са изглеждали по вид нашите предци, какво е било облеклото и оръжията им. На преден план е жена-воин. Те са били обучавани да воюван рамо до рамо с мъжете на бойното поле.

.
ръв ги нарече "жители на бъдещето" един от най-известните изследователи на древната история белгиецът Бернар Серджент: "В древното Битие на Индия дебатът за теорията на арийската инвазия там и в близката Балхара се състоя и утвърди: Това са ония древни арийци, първи жители на бъдещето". Изт. "История на собствения народ от праисторията до наши дни", (град Льовен, изд. Критак, 1993 с.28). На нидерлански: "The genesis of India according to Bernard Sergent -- a review ... The debate concerning the theory of an Aryan invasion in India has taken off at ... eerste bewoners van het toekomstige : een etnische overrompeling", in Anne Morelli ed.: Geschiedenis van het eigen volk, Kritak, Leuven 1993, p.28) It is this gradual..

И много заинтригуван от това пророческо название, постарах се да потърся неговото основание, защото той не само предрича, а и сочи пример за ролята им в развитието на неговия народ и на човечеството. 

.

Думата инвазия означава влизане, нашествие в чужди земи. Така и достоверният източник magicalindia (препоръчен от посланика на Индия, когато ни гостува в клуб ЮНЕСКО - Варна) назовава арийците войнствените заселници на Индия. От тези два примера се разбира, че арийците са дошли в Индия. Там също от достоверни източници научаваме, че те създават Ведическата арийска цивилизация, която вероятно е пренесена от легендарните първи жители на бъдещето. От къде? Белгиецът Бернар Серджент ни описа от къде в "История на собствения народ..."  И все пак защо? 

Заселването на древна Белгия и нейното име е свързано с Неолитната Култура и с културата Линейно-лентовата керамика, които от древните български земи достигат там около V хил. пр. Хр. чрез племето белгите, на нидерландски  België; на френски Belgique и на немски Belgien.

Като приложим на фонетичен разбор думата белгите, спомената в трите езика, буквата е=ъ поради липса в азбуките им на нашата удърна буква Ъ, тогава белгите става бълг-ите. При нас двете култури се развиват рано между 7-то и 4-то хил. пр. Хр.,[1], А в по-следващите времена вождове на белгите с имена Болгий (с вариант на Белгий), Умор и Гостун са исторически личности, живели там през 1 в. пр. Хр., чиито имена тук също са на старобългарски владетели. А Васил Златарски в "История на българската държава" съобщава за съществуването на "рихински князъ (£ϊ)ξ) на име Пребъда". 

Белгите, наречени още Болгите, са обитавали и днешна Южна Британия. Там столицата им е носила името Вента Белгарум - Тържище на Бе=ългарите. Този народ е известен и под името Фир Болг (фир е мн.ч. на фер–мъж). В древните им предания се казва, че болгите (Фир Болг) са дошли от земите на Тракия и Скития. 

.

емата вълнува и проф. Никола Владикин през 1911 година в История на древните траки (от Новокаменната епоха до цар Борис) той пише: "Болгите, променили Ирландия, имат много общо с нас. Изследователите забелязват прилика между името белги/Belgae в Галия и Южна Британия и народа болги, наречен там Фир Болг/Fir Bholg, който е дошъл от земя наречена Тракия. Ирландските монаси, записали деянията на болгите, смятат, че последното им идване от Тракия е било по времето на Кир Велики - VI век преди Христа.

В Енциклопедия Британика” е отбелязано: “The Thracianparty become the ancestors of the second colonizing race, Firbolgs” (Encyclopaedia Britannica, Dictionary of Arts, Sciences,and General Literature, 9th ed. Vol.V, Henry G. Allen and Co, 1833, p.299) - "Тракийската теория за преселението става предшественик на втората колонизираща раса, Фирболгс".

На първо място трябва да се отбележи името, с което са упоменати нашествениците - народът Болг. Без съмнение Болг е корена на етнонима Болгарин (в миналото, а сега Българин). Водител на този народ бил наследие на онова далечно Божество, което, възседнало двуколесна колесница, отведе траките в полите на Ливанските планини, в Персия, в долината на Индус, на Пенджаб и полите на Хималаите и даде цивилизациите на народите, както То (божеството) се хвалебства в трагедиите на Еврипида".

Очуващо точно ирландските монаси описват пътя на нашите деди в Евразия. А следващите им записи будят истинско възхищение.

.

О, Британио, царице на островите!

.

.

Чуй, какво дума Талиеспин, бард от VІ век след Христа:

"Един многочислен народ с високи дарби, изкусен и енергичен, от смели моряци бил първият твой обитател и владетел! Никой не дръзнал да се равни на силите му, защото чрез духа си той се прославил и напълнил Европа със страх и трепет“ - от The Myvyrian Archaiologi of Wales; Talies, of Ludd - стр. 131.

Има и  по-подробни сведения как ирландските барди в своите далечни предания възпяват идването на своите деди: "Пришълците, добри моряци, като минаха Мъгливото море и населиха острова Британия и страната Лидау ( стара Франция и Белгия) гдето и останаха. Били несметни върволици, добродетелни и строги, властолюбиви хора, сподирени от стадата си, от жените, децата и родителите си. Предвождали ги подобно на тях строги и добродетелни свещенослужители. Един от тях, ирландските поеми го именуват Ю - Всемогъщий. 

Болгите минали и в Италия, сподирен от етруските траки. Със сърпа и житни класове, сеело култура по страните и народите. Той е жрец, вожд, законодател, подобно на Мойсей, и посмъртен Бог. Сподирен от обожателите си нищо не е в състояние да му се възпротиви, всички пред него прекланят глава. Земите стават отечество на народа му. Преданието на ирландците говори, че Божеството наредило да се разчистят новите земи, да се разорат и засеят, за да родят храна. Научен бил народа на земеделие и скотовъдство, на къщни, семейни и на племенни наредби.
Източник: Книгата История на древните траки.Автор: проф. Никола Владикин - историк, журналист, преводач.

.

В подкрепа на тази теза са и прототипите на оръжия, инструменти и керамика от двете далечни земи и картата по-долу. И в разгорелия се научен спор, за който ни съобщи Бернар Серджент - от къде и какви са арийците, ще добавим, че тези "първи жители на бъдещето", са родени на Балканите и част от тях преди 8000 години са тръгнали от варненските брегове към древна Германия, Белгия и Южна Британия, както е видно на картата по-долу. 

.

.

Карта на Световния Атлас, отразяваща преселението на народите на Древна Евразия

 след Черноморския потоп през около 5600 пр.н.е., на която е паказан пътят на племето Белгите от древните български земи до бреговете на Атлантическия океан и река Рейн, където около 5500 пр.н.е. се настаняват да живеят и създават държавата Белгия.

Римският император и военен стратег Юлий Цезар в своите „Записки за Галската война“ споменава, че се сблъскал с петнадесет племена белги, гали акватини, които живеят между реките Рейн и Лоара.[1] И още казва: horum omnium fortissimi sunt Belgae („от всички гали белгите са най-храбри“). 

.

то и разсъжденията за арийците на проф. Анатолий Клисьов

от Хардварския университет - САЩ. Той е руско-американски биохимик, автор на книги, посветени на «ДНК-генеалогията». Най-известна е "Арийските народи в просторите на Евразия".

"Нашето проучване показа, че арийците се раждат на Балканите и там живеят от преди 12 000 години. Около V хил.пр.н.е. отиват в Индия, където се установяват и сега там живеят милиони техни потомци. Нова вълна на арийците, със същите Хаплотипове, пътува към Иран в ІІІ хил.пр.н.е. И в двете страни те и сега се зоват арийци, защото това е записано в древните индийски Веди и в иранските легенди. Доскоро науката не знаеше как да ги обозначи в "научни термини". 

От гледна точка на генеалогията, от огромния масив данни, натрупани в лингвистиката и от историческия сравнителен анализ, след като преселниците от Балканите арии в Индия и Иран създават народ, наречен в по-ново време "евроазийски".

Неизбежно следва, че "евроиндийските" езици също се появяват след пристигането на балканските арии и са резултат от появата им там в ІІІ - ІІ хил.пр.н.е." - твърди проф. Анатолий Клисьов, участник в мащабното изследване Масив на европейската миграция, отразено в научното списание NATURE, 11 юни 2015 и в картата на световния Атлас по-горе.

.

.

ългаринът с дълбоко уважение казва: "От хляба по-голям няма!". Тази поука важи и за "От вида на хляба по-голяма истина няма!" И в далечните хилядолетия и сега българските жени спазват традицията, като украсяват със свастики обредните погачи. Снимка: Кърджалийския музей. 

.

Резултатите от нашите и на други учени генетичните проучвания доказаха теорията - продължава проф. Кисьов, според която българите са потомци на първия цивилизован народ на Eвропа – арийците и на техните наследници траките: “(i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period; (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea.” Превод:  "(i) R-L23 * присъства в Източна България след ледниковия период; (Ii) haplogroup E-V13 има мезолитна епоха в България, откъдето се е разширила след пристигането на древните фермери със своето селско стопанство; и генът (Iii) haplogroup J-M241 вероятно отразява времето на неолита и неговото разширяване на изток от най-ранните места по Черноморието".)

Към този текст на проф. Анатолий Клисьов трябва да се прибави мнението на летописците Стефан Византийски, Херодот и редица други, според които най-древното име на Тракия е Ария, което обозначава, че арийците са предци на тракийците и на единния народ, наречен българи - заключава проф. Анатолий Клисьов.

.

.

Стара планина

.

Ах, споменът за нейната хубавина

влече и мами ми сърцето!

Замокриха ми сълзи по страни.

душата ми кипи, примира,

от мъки и тегла, приятност и отрада.

Повей, повей, вечерная прохлада,

белей са ти пред мене, Стара планина.

.

Стихове Петко Рачов Славейков

.

Балкан е другото име на Стара планина, означава „висок, извисен“. На персийски کوهستان  (kuhestân) на старобългарски висок стан, на санскрит не случайно е обозначена като планина पर्वत и се произнася parnata със значение на първата и най-старата планина. И проф. Иван Дуриданов тълкува санскритската дума parvata на стрбг като планина. Така идва името на Балканския полуостров. 

Древните арийци-траки са наричали Стара планина Имеон. Когато през халядолетията в походите си са достигнали Памир около 3000 пр. Хр., вероятно там те са нарекли планинската верига Имеон-Емона-а. И днес има българско село, което носи от далечната древност името Емон-а, а Стара планина в Черно море завършва с нос Емине, там където дедите ни са жевеели, както се оказва, преди много хилядолетия.

"Морето на Булгар е самото Бунтус" (Пунтос - Черно море) - казва арабският историк и пътешественик Ал Масуди в книгата си "Златните ливади", І 140. А  Йорданес в VІІ век допълва: "Над брега на Черно море отечеството на българите се намира" - в Гетика" V, 37 стр.

.

Карта на древната Ария,
където нашите далечни предци арии-траки-българи, свързани от наследствените си вечни гени, близкия си език, расов вид и традиции, са живели заедно от време на халколитната епоха. "Страната Ария по-късно е наречена Тракия", твърди бащата на историята Херодот, най-старото име на мидийците-траки е арии - Her.VII.62. И от Стефан Византийски знаем, че Ария е най-древното название на Тракия - “Етника”, St.Byz. стр. 316. Същото мнение имат Йорданес, Страбон, Стафонос, Софокъл и други автори. 

. 

Сборна публикация: Николай Увалиев, 7 март 2019

.

- международно научно изследване на БАН и Университета във Флоренция установи: Българският генетичен фонд се състои:  20 % европеидни гени, 20 % са от средиземноморски халогрупи и 20 % са директен уникален ген – ЕМ78, с корени от Балканите на възраст 7800 години; 25 % енеолитни местни арийски гени; 15 % славянски гени и 1 % други. Най-близки сме с гърците (чрез пелазгите), италианците, унгарците и даките.
Към Арии, траки, Бълг-Арии - един народ, живял в Царството на разума, където е "създаден най-прекрасният и благороден род между хората", спопред древните египетски жреци.

Към Бълг-Арите живеят в родните си земи сега и от преди над 10 хилядолетияпотвърдиха го и други авторитетни генетиччни изследвания, публикувани в реномирани издания след научна редакция.

Към Характерната за Бълг-Арите ДНК е съществувала 30 000 години преди новата ера. Според най-новите резултати, направени от група учени от Лабораторията по Молекулярна Патология към Медицинска Академия в София, с участието на проф. Иво Кременски, като изследванията бяха извършени в Центъра по генетика в град Льовен-Белгия. 

Към Седем съдбоносни причини за преселението на Бълг-Ариите

В следващите страници на тази Е`книга има 20 статии, част от тях са

за предпотопната цивилизация на Бълг-Ариите. Ето линка Тук и По-долу

ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА

Web Analytics