Праисторически потопени селища във Варненските езера

.

Източник: Проф. Йордан Детев, част от книгата му "От къде започва Европа"

Прокопаването на канала между Варненското и Белославското езеро през далечната 1921 г. причинило археологически открития. Тогава братя Шкорпил открили първото потопено селище. Определили го като наколно?!
През втората половина на ХХ в. при строителство на въглещарския кей на ТЕЦ-Варна, на Трансстрой и други строителни дейности за промишлени обекти по южния и северния бряг на езерата, до тях или в самите тях са открити многобройни останки от ред подобни селища.
Засега са известни 13 селища под водите на Варненските езера. Няма другаде по земята подобен комплекс. Налични са още много данни за потънали селища от района на Корабостроителния завод, канала между Девненското и Варненското езеро, западния край на пясъчната коса на острова, под новия (Аспарухов) мост и т.н. Ето откритите досега ведно със спорната им датировка:
- южен бряг на канала до стария мост – енеолит и бронзова епоха
- пред сегашната фабрика “Христо Ботев” – бронзова епоха (?)
- в двора на Морфлот, южно, досами световно известния късноенеолитен некропол – енеолитна и бронзова епоха
- пред гара Тополите – бронзова епоха
- Езерово – енеолитна и бронзова епоха
- ТЕЦ “Варна” – енеолитна и бронзова епоха
- Арсенала-новият цех – енеолитна и бронзова епоха
- Лъджата-старият цех – бронзова епоха
- Страшимирово-старата гара – енеолитна и бронзова епоха
- Страшимирово – мостът на старата жп линия - бронзова епоха
- западен край на Белославското езеро - енеолитна и бронзова епоха
- при гара Повеляново - енеолитна и бронзова епоха
- блатата между гарите Повеляново и Разделна - под трасето на жп линията -
бронзова епоха.
Потопени селища има и в Южното черноморие – край Атия такова е открито при строеж на военна база, при Китен – на Урдовиза, две са открити в границите на Созополския залив. Намерените артефакти са синхронни с варненските. Откриваната шлака от медна руда, както и готови медни изделия сочат за интензивна производствена дейност.
Всичките селища са намирани на голяма дълбочина (до 15-18 м.) при драгиране на езерата и каналите за строителство или ремонтни дейности.
Външният вид на керамиката им е различен от този в некропола и селищата от вътрешността, заради дългия им престой в анаеробен пласт и органичния състав на глината. По същата причина и кремъчните сечива са почти черни.
Но формата на съдовете, съставът на глината и шарките по тях носят характерните белези на епохите, в които са правени, което позволява датирането им по метода „Детев“.
Насред най-болният проблем в българската праистория сме! – измамната „еднаквост” на керамиката от късния неолит и ранната бронзова епоха. Утежнява се от факта, че къснонеолитната керамика е родена и отглеждана само в Тракия и е по- слабо позната на север. Тя е „импортна“, идва по тези места едва в захода ù към енеолита. Малко археолози я познават в детайли. Грешното датиране опропастява научни усилия и ни лишава от историята на най-старата европейска култура.
Селищата са потопени на еднаква дълбочина. По протежение на едва 18 км. ивица досега са открити случайно цели 13 селища, какво ли е наоколо? Що за картина рисуваме дотук?!
Те са ключът към разгадаване на мащабни геологически събития и ще донесат произхода на уникална цивилизация. Случайните открития при строителни дейности нямат логика. Затова археолозите не ги долюбват и не ги допроучват.
Но защо се откриват потопени селища? И какво се е случило с тях навремето, та са пропаднали до подобни дълбини? Пропаднали или затрупани от вода, влачеща със себе си пясък, глина и чакъл. Що за бедствие ги е потопило така дълбоко?
Намират се на 15-на метра под съвременното ниво на терена. Къщите били строени на брега, сиреч около 2 м по-високо. Има доказателства, че през петото хилядолетие пр. Хр. нивото на водата в днешните езера било с 10 м по- ниско. Археологът Иван Иванов проучил малък участък от 25 кв. м. (колкото една стая) в потопено селище при „Арсенала”. Там с дендрохронологичен анализ датирали носещите дървени стълбове от потопени къщи. (Christian Orcel et Alain Orcel – Analyses dendrochronologiques de bois provenent du site lacustre d’Arsenala a Varna – Thracia Pontica, IV, p. 165-160).
„Възрастта им е в периода 3945 – 3520 г. пр. Хр. в енеолитен пласт с дебелина до 0.90 метра. Освен носещи стълбове от постройки има и сечива, фрагменти от керамични съдове и много животински кости. Заливането е разрушило стратиграфията. Бедствието било внезапно, с бързо покачване нивото на водата и с достатъчна сила, за да размие всичко в общ пласт с пълен стратиграфски безпорядък. Носещите стълбове са удържали и подвели специалистите, че са от платформа за наколни жилища. Нивото на водата се е задържало дълго на новата височина. Пластът от морски мекотели, покриващ енеолитните наслоения, е с дебелина до 0.90 м. В него няма артефакти, няма полен (цветен прашец) сиреч липсва живот в него.“ Безредността предизвикана от водната стихия е друга причина за археологически заблуди.
Варненският некропол според сравнителен метод съпоставящ радио- въглеродното датиране е съществувал през 4,600 – 4,200 г. пр. Хр. (в абсолютни дати); 3,600 – 3,200 г. пр. Хр. (в конвенционални дати).
Археологически данни свидетелстват за Потоп в Черно море

* Открити са твърде много цели керамични съдове, което говори за паническо напускане на жилищата.
* Намерени са много сечива от камък, еленови рога, вкл. и заготовки, които не биха били изоставени при планирано напускане.
* Липсата на стратиграфия подсказва нахлуването на голяма водна вълна, носеща наноси – безпорядък под песъчливо глинест пласт.
* При строежа им, основните стълбове от дървената конструкция, както и подпорните стълбове носещи покрива на жилищата, не са били забивани във вода, а в суша. По тях е запазена кората на дървото. Ако са били потапяни в бавно покачваща се вода, кората щеше да е обелена. Това е най-силното опровержение на заблудата, че откриваните селища били наколни.
Според н.с. Иван Иванов косвен аргумент за размерът на бедствието е, че „голяма част от късноенеолитните слоеве в много от селищните могили из страната са горели и над тях има хиатус дебел 30-40 см. Той сочи, че над енеолитния слой при “Арсенала”, стерилният пласт (хиатуса) бил с дебелина цели 90-100 см?! Твърди че над този хиатус открил културен пласт от ранната бронзова епоха. При това с дебелина на места до 3.5 метра(?!) и е бил също хомогенен. Заключава, че и тогава е имало рязко покачване нивото на водата. Новото заливане също се е задържало. Навярно последното от нееднократно рязко покачване на морското равнище, според находките по бреговата линия до днес. Само бързо натрупани наноси, носени от прииждащ висок воден стълб, дават тази картина на по-топено селище.“
“Частни” аргументи
През 1976 г. съдове и еленови рога, натрошени стълбове и дори лодка еднодръвка се появили ненадейно при дълбаене за пристан за въглища, досами ТЕЦ Варна, известен като Въглещарския кей. Дълбачките трябвало да стигнат дълбочина 15 м. Кофите им започнали да вадят пясък и чакъл. Според сведение на Николай Увалиев, работил на обекта като леководолаз, но журналист по професия, след издълбаването щели да „трамбоват” дъното с едър чакъл и да поставят гигантска бетонова тапа, която да затисне тинята и да пречи на ново затлачване.
Тогава се случило нещо неочаквано. В последните метри от дълбаенето, кофите започнали да вадят черна глинеста кал. След време се зачуло как зъбците на кофите трошат дървени стълбове и вадели на повърхността големи дървени късове. Живата и много добре запазена вътрешна дървесина впечатлила хората.
Но ето че кофите заизсипвали на конвейерната лента керамични съдове и еленови рога. Чудесата него ден не свършвали. Повечето съдове били цели, а някои от тях прясно счупени от зъбците на драгажните кофи.
Повиканият археолог стоял на обекта три дни, но заключението му било, че откритото не представлява интерес?! В музея било пълно с подобна керамика от другите потопени селища...
Тогава присъстващите си взели за спомен случаен набор артефакти. Скулпторка-любителка пък се снабдила и с глина от местото, за да вае от нея свои пластики. Нейната частна колекция стигна до нас. Съдържа 10-ина съда, цели, потрошени от кофите или отделни фрагменти, еленов рог и килограм глина. Абсолютната изненада е наличието на предмети от цели 3 епохи?! Начиная... КЪСЕН НЕОЛИТ, неспоменаван досега във Варненското крайбрежие, което променя сериозно неговата история.
Следва проучване и карта на потопените в крайбрежието селища.
Из „Откъде започва историята на Европа”

http://www.amazon.com/Where-Has-History-Europ…/…/ref=sr_1_1…

Web Analytics