Букви А - И

Търсене на на теми и личности с букви:

„Златната книга“ на траките и нейните послания      

Според археолозите това е най-старата съхранена книга

на света, създадена 600 години пр. Хр. В Националния

исторически музей книгата е един от ценните оригинали. 

.

Web Analytics