Букви А - И

Търсене на теми и личности с букви:
.

„Златната книга“ на траките и нейните послания

Според археолозите това е най-старата съхранена книга

на света, създадена 600 години пр. Хр. В Националния

исторически музей книгата е един от ценните оригинали.

Web Analytics