Богинята Майка с кика

.

Теорията за арийската (индо-иранската) принадлежност на жителите на Аркаим и като цяло хората от културата на Синтаща (и в по-общ план - андроновската културно-историческа общност [10]), която съществува отдавна и в момента се счита за най-широко разпространена и правдоподобна [11], косвено се потвърждава от генетичната анализ, който разкри разпространението сред тях на хаплогрупата R1a1, която, както знаете, беше характерна за индоиранците (и като цяло големи индоевропейци) и която индоиранците пренесоха със себе си, по-специално в Индия и други страни, д те постоянната [12] [13]. Понастоящем няма достатъчно данни, за да се каже недвусмислено дали „синташтинците“ са били индоиранци или вече иранци [2].
На 17 май 2005 г. президентът на Русия Владимир Путин посети Аркаим, по време на посещението на което арийските версии за произхода на сайта бяха активно преувеличени от служители и пресата [14].

=

Web Analytics