КАРТИ НА СВЕТОВНИЯ АТЛАС, СВЪРЗАНИ С ДРЕВНАТА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

.

Карта на Световния Атлас, отразяваща преселението на евро-азийските народи,

 както е по-редно да се наричат и обяснява миграцията на хората, живеещи край бреговете на сладководното езеро, превърнато в Черно море след потопа при разкъсването на Босфора през 5568 г.пр.н.е. - датиран от Jones & Gagnon през 1994 г. чрез радио-въглероден ускорител.

Показан, къде е техният древен Роден дом (Homeland) в днешните Бълг-арйски земи, Дакия и част от Балканите. Стрелките сочат тяхното разселване според времето до земите населени с: 1. Анатол-арии; и Гърци, 2. Илири, Италики, Келти и далече в Азия Токх-арии; 3. Германи, 4. Болто-Славяни и Индо-иранци; 5. Кимери. 

Картата е създадена според информационните ресурси на проф. Уйлям Райън и проф. Уолтър Питман от Колумбийския университет на САЩ, на акад. Игор М. Дяконов от РАН в "Оригиналният дом на индоевропейците" (1985 г., том 13, стр. 92 до 174);  на J. P. Mallory's In Search for Indo-Europeans (1989); от карти, основани на Атласа на лингвинистите на древната история на Колин Мак Дейвид (1967) и C. George Boeree - американски професор в университета в Шпингсбург. 
Обърнете внимание, че с червена линия е оградена и част от шелфа на Черно море край българските земи. Създателите на публикациите и на картата много добре са проучили, че там Черноморските дълбини има високо развити поселения на хора, създали първата в Европа цивилизация, установена преди 7800 г. пр.н.е.

.

От Варна тръгват пет начала  

Според професорите Петмън и Райън от Калифорнийския унивелситет на САЩ. Изт. д-р Славян Стоянов от Арх. музей - Варна

1.Индо-европейци, според новата теория Евроазийски народи и езици, създадена от изследователските ресурси на плеада изтъкнати учени.

2.Културата на линейно-лентова керамика (LBK) - най-разпространената неолитна култура в Европа 5500-4000 години, принадлежи към групата на ранните Дунавски култури, наследили традициите на Балканския неолит. В края на VІІ хил.пр.н.е. в българските земи е цъфтяла неолитната многоцветна керамика, която достигнала високо съвършенство. А във Варненеския халколитен некропол е открита първата в света керамика със златно покритие (VІІ хил.пр.н.е.).

3. Винчанска култура (около 5500 г. – 4500 г.пр.Хр.) е археологическа култура, кръстена на селото Винча, сега квартал на Белград - Сърбия. Свързва се с първите европейци и пелазгите (бълазгите-древните българи). (Изт)

4. Култура Хаманджия халколитна археологическа култура, наречена е на името на старото, чисто българско до 1940 г., село Хаманджия - сега в Румъния. Съществува от 5250 до 4500 г.пр.н.е. Проф. Ханриета Тодорав я определя като фаза на халколитната култура Варна. (И още

5. Култура Данило-хварци ( 4500-3999 г.пр.н.е.) е най-старата хърватска култура, развита първо в Далмация, свързана със селищата Вуко-вар и Старчево. (Изт.)

Има сведения, че племената Хварци и Варни са родствени и в древността при битки със силни врагове са се обединявали по пътя им до Индия. И там са се остановили по двата бряга на свещенната за арийците река Сарасвати. Името й означава, че протича в Сърт - земя на стбг, а от стхарв - в земята на хър -(сър) вати. (От www.pravda.rs)

.

Карта на Европа преди потопа, българските земи най-древни 6800 г.пр.н.е.

.

 Картата на древна Европа от 5600 г.пр.н.е., която показва къде e Диаспората от 8000 г.пр.н.е. и нейното преселение поради Големия потоп - Great Delube

Картата подтвърждава и становищата на споменатите по-горе учени и изследванията на друга плеада учени:  проф. Уйлиам Райън, проф. Уолтър Питман, подводният археоалог Боб Балард (откривателят на потаналия лайнер "Титаник") и проф. Дейвид Антони, - от САЩ, археологът сър Колин Ренфрю и геофизикът проф. Робърт Шох - от Англия, антропологът Мишел Луи Сефериад - Франция, археологът проф. принц Шигеоши Микаса - Япония; проф. Петър Детев, проф. Ханриета Тодорова, проф. д-р ТН Петко Димитров, доц. д-р Христо Смоленов - БАН, инж. д-р ТН Йордан Бояджиев, проф. Стефан Гайд и антропологът проф. Йордан Йорданов - България и книгата на изследователя от САЩ Харалд Харман  „Загадките на Дунавската цивилизация”.

Отразено е преселението, извървано и по море в посока древните земи на Франция, Галия и Испания, както и през Черно море към Анатолия. Защото: "Морето на Булгар е самото Бунтус (Пунтос - Черно море) - Ал-Масуди  в Х век (из "Златните ливади", І 140) и "Над брега на Черно море отечеството на българите се намира" - "Supra mare Ponticum Bulgarum sedes distandunt", Йорданес в VІІ век (Из Гетика" V, 37

.

Черно море преди и след потопа, съставена от океанолога проф. Петко Димитров.

1. Варненският халколитен некропол  2. Некропол Дуранкулак  3. Бреговите земи, залети от потопа

.

Карта на Черно море преди и след потопа през 5650 г.пр.н.е. Обозначени са дълбочините. Прави впечатление, че след първата брегова линия на Соленото езеро следва стръмно спускащ се склон на шелфа до код 1640 м. Там някъде наблизо под номер 39 е отбелязано предполагаемото потънало

древно селище Варна, според картата на подводните обекти в Черно море. Това идва в подкрепа на легендарните сведения на летописците, че сакралното вечно жилище на първородния  цар-жрец на Европа се намира на свещен връх - сега Варненският халколитен некропол.

.

Карта на подводните обекти в Черно море. Под номер 39 е отбелязано предполагаемото

древно селище Варна

.

Генетичен атлас на човешката история 

.

Карта на развитието на Металургията от епохата на халколита, съставена от проф. Руси Русев и д-р на ТН Йордан Бояджиев от Варненския Технически унирестит. Варна е показана като нейно начало. В Индия знанията за нейното приложение са пренесени от българо-арийските племена през  . В първата българска държава Балхара са пренесени през   . В другите райони са пренесени според цветовете , посочени в ляво на картата. 

.

Карта на Y - DNA KAPLOGROUPS.

Балканите и Прикавказието са посочени от групата 12а и разпространението й на юг към Шумер, Иран, Индия, Балхара и съвсем малко в Египет.

.

Карта на Тракия, Одриското царство и на първата земя, наречена Европа

.

Карта  Moesia Inferion Мизия римска провинция 2000-1500 г.пр.н.е. 

.

Karta_CHINA_BURGARI, царствените саки и тох-ари. Изт. д-р Иван Войников 

.

Карта на Онгъла 680 г. Разположение на бойните сили. Изт. д-р Иван Войников bulgari-istoria 

.

Керамичен съд от Варненския енеолитен некропол със златно покритие - първа изработка в света. (VІІ хил.пр.н.е.)

.

Ето как според авторите на визуалната реконструкция проф. Стефан Бояджиев и д-р арх. Надя Стаматова е изглеждал Акропола на "императорските" - като тип, Варненски римски терми.

.

********

.

.

.

.

.

Web Analytics