Огънят

.

-

.

Огънят на племето Варни там гори вече 5560 години, ще гори вечно!

Подържа се от кастата на брахманите - жреците на преселите се арийци от нашите черноморски брегове

.


Web Analytics