ВАЛИЕВИ И УВАЛИЕВИ В ДЪРЖАВИТЕ НА СТАРА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ

И през 20017 година се състоя Традиционният народен сбор на българи и чуваши на поляните пред паметната плоча с Ипселона - символът на древната българска династия Дуло

.

ЧУВАШИЯ

 по-голямата си част страната е разположена на десния бряг на река Волга. Столица е град Чебоксари. Чувашкият език е жив представител на огурския език и е много близък със старобългарския. Чувашите са православни християни, малка част са мюсюлмани.

"Чувашката интелигенция отново издигна идеята страната им да бъде наречена Волжска България, тъй като са нейни древни потомци. Подобна инициатива имаше и през 20-те години на XX век, но тогава инициаторите бяха репресирани". (От vesti.bg- 23 февруари 2013).

.

Ето накои известни личности с фамилия Валиев:

* Валиев Олег Худак - заслужил лесовъд на Чувашия

* Валиева Ивва Балговна - професор в Чувашкия университет - Чебоксари

* Увалиев Павлен Кутела - полковник, Герой на СССР (+1944 г)

* Валиев Никалай Вакулович - известен артист сега в Москва 

* Валиев Дима Бусала - етнограф, събирач на народни умотворения и песни

* Валиева Анастася Уговная - доктор по медицина, народен лечител

* Валиев Васел Харчик - селскостопански деятел

* Валиев Димитрий Канкин - Из Книга памети

.

.

 Домът във формата на казан в столицата Казан на Татарстан-Булгаристан.

Снимка: Градският музей

.

ТАТАРСТАН - ДО 1920 Г. БУЛГАРИСТАН

-

мето произлиза от етническите групи - татари и българи, към тях се прибавя старо-българския суфикс - стан, със значение "държава", страна и военен лагер", този суфикс е общ и за други страни от Евразия. В древността след като Иван Грозни прогонва татарите, се титулува за цар на руси и българи. Но едва през 2011 година българите там вписаха своята национална принадлежност: "Ние бяхме, ние сме и ще бъдем българи!" и обединиха две трети от населението на Татарстан. През 1917-18 г. болшевиките насилствено ги преименува на татари, защото техните най-смели войни бяха в гвардията на руските императори. (От frognews.bg)

.

Ето някои известни личности с фамилия Валиев

* Валиев от дедите, Разил Валеев

Председател на Държавния Комитет на Татарстан по образование, култура и наука. Академик на АХН на Русия и на Татарстан, на Академия "Европа-Азия", президент на ПЕН-центъра на Татарстан. Телефон: (843) 267-64-51)

* Валиев Фоат - член на Държавния Комитет на Татарстан по бюджета, данъците и финансиите. Заслужил строител на днешен Татарстан и почитен строител на Руската федерация.

* Валиева Албина Хайрулина, д-р по филология от СУ "Кл. Охридски",

Председател на Фондация "Идел", живее в България, dariknews.bg

* В Безсмъртния полк на република Татарстан от загиналите 40 625 по време на Великата Отечествена Война 1941-44 година има 927 с фамилия Валиев. Един от тях е с име

* Увалиев Димитрий Залихан, генерал-лейтенант. По данни на tatfrontu.ru)

.

Паметник на легендарния герой Сявуш, покровитл на Осетия.

Снимка: Музея във Владикавказ

.

ОСЕТИЯ

.

еверна Осетиярепублика в състава на Руската Федерация, разположена в Северен Кавказ, столицата е Владикавказ. Фамилия Валиеви (Уалиа по древно родословие) имат много лекари, учители, юристи, инженери, учени. Ето някои от тях:

* Валиев Лавренти - известен писателят, главен редактор на издателство «Ир» 
* Валиев Валерий - генерал-лейтенант, министър на вътрешните работи.
* Валиев Владимир - виден кинорежисьор, за­служен деятел на изкуството на СССР. (От оsseti.kirimiti.ru)

* Валиев Леонид - Герой на СССР в Отечествената война 1944 г. (От ru.wikipedia)
Изследователят Йордан Халачев съобщи: "След референдума през 2017 година 81% от осетинците изразиха вот страната им да се нарича с древното си име Алания и се определят като българи-осетинци-алани, предимно православни християни".
Като тяхно свято достойнство ще спомена, че Осетински дивизион от доброволци участва в Руско-турската освободителна война (1877 – 1878). От тях 166 са загинали и на паметника на Шипка стоят имената им. 

.

Столицата на Башкирия Уфа - построена на местото на древна крепост

.

БАШКИРИЯ

.

азположена е в Южен Урал между реките Волга и Кама, столица Уфа̀ (на  башкирски: Өфө, Йофьо). Създадена е през бронзовата епоха( ІІІ - І хил. пр.н.ера) с пристигането на арийците, които развиват Абашевската култура, оказала огромно влияние по време на бронзовата култура в Северна Азия.

Името на тази култура идва от селото Аба-шево[1]. (според civilizacium/home) То е древно българско селище, за което говори и името му Аба, традиционна връхна дреха на старинните и съвременните българи. Антична Башкирия е била част от Волжска България, както твърди и древният летописец Абу Зайд ал Балкхи в bg.wikipedia.

Ето няколко известни фамилии Валиеви:

* Валиев Динис Динилович, професор в Техническия универсист - Уфа

* Валиев Барий Валиевич - Из Книга памяти

* Валиев Вадим Фирда - член на РАН

* Валиев Булат Абашевич - от село Абашево

* Валиев Рауф Князерович  - старши арбитър

* Валиев, Файзи (1892—1941) — башкирски писател.

* Валиев, Загит Кадраевич (1930—2013) — башкирски Герой на Соц. Труд.

* Валиев, Адаш Кокозович (род. 1935) — лауреат Държ. премия на СССР.

* Валиев, Акрам Искандарович (1924—1975) — Герой на Съветския Съюз.

.

.Образ на жител от Абашевската култура.

Реконструкция Г. В. Лебедински. Херодот ги описва като „високи руси хора". А летописецът Марцелин уточнява - повечето от тях са със сини очи.

.

Валиеви и другаде

* Уали Хан - споменат в Казахия като последен владетел в Среднего жуза (1741-1821)

* Залим-хан Кахулай Валиев - кмет на Махачкала в Кабардино-Балкария

* Валиева Юлия Мелисовна - лауреат-съставител на историческа антология (2011). Живее в Украйна

* Валиев Анатолий Васильевич (род. 1957) — украински скулптор

* Валиеви в Русия има много личности с тази фамилия

* В Данило-Хварци - древен народ, наречен по-късно бели хървати, родствен на ранните българи, е има фамилии Увалия. И сега в Далмация има залив Увалия (виж раздела Маршрути) близо до остров Раб и до Опатия.  

.

Публикация: Архив на Паметта на българите,

последна редакция 31 юли 2019 г. - 7527 г. според Древният български календар 

.

Към Завръщане на Увалиите в Дунавска България

.

.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Работен сектор

.

Република Татарстан също е част от тази бивша империя. Тамошните Българи, които са били подложени на изтребление и разселване са били насилствено преименувани на “татари”. 

Подобна съдба има и друга руска република – Кабардино-Балкария (Стара Велика България), къдетоБалкарците се водят отделно от Българите и нямат право да се самоопределят като такива.

Въпреки, че Кабардино-Балкария е наследница на Българо-Онгурската империя (Онгурия), откъдето идва и името на Унгария, както се твърди в официалната унгарска история и както е написано в официалните унгарски учебници, в медиите рядко се говори за нея.

Дори без да се броят татари, чуваши и кабардинци, при последното преброяване на гражданите в Руската федерация, се оказва, че Българите там са повече отколкото в днешната Република България.

.

Web Analytics