КАДИС ВАРНИ - СВЕЩЕННОТО СЕЛИЩЕ НА СИНАЙСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

.

сторията за спасението на израилтяните от робството им в Египет в Библията се нарича Изходът, на иврит е שְׁמוֹת - Пасха, което значи „избавление“. 

Според съвременните учени, това се е случило през Х-VІІІ век пр.Хр,[5], но вероятно е в по-древни времена. Бог избира за свой служител Мойсей и го призовава да представи пред фараонад волята му: „Пусни людете ми“ (5:1; 7:16; 10:3). После прави чудо, за да преминат безпрепятствено през Червено море, повежда ги през пустинята, където дълго време ги храни и закриля по пътя им към Обетованата земя.

.

.

След това кратко въведение в историята на израилтяните ще насочим внимание към значението на оазиса Кадис-Варни на еврейски   gades varnea`, което означава Свещеното място на Варните, Числа 22: 8. Съобщава се осем пъти в Библията като име на легендарно селище със значение на "светилище, свято място". (HALOT. Lfg. 3. S. 1005). (От pravenc.ru) В  bible.netbg и Бит. 14:7 се уточнява, че Кадис-варни е име на град, където има извор в околната пустиня - Пс. 29:8, на седем мили от Мъртво море".

Дълго време странствали израилтяните в пустинята и търсили Свещеното място на Варните, за да се прислонят, да се нахранят. Изнурени, огладнели и най вече ожаднели, най-сетне го открили. Но случили се беди. Тук от немощ умряла Мариам, сестрата на Моисей. Хората не можели да намерят никъде вода и храна. И започнали да роптаят срещу Мойсей: „Защо ни изведе от Египет? По–добре да бяхме умрели там!“

Йехова чул и когато Мойсей отишъл в святата скиния да се моли му казал: Иди пред онази скала там, удария три пъти с тоягата си, под нея ще бликне обилен ручей, за да пият хора и животни". Тъй направил Мойсей и всички били благодарни на Бога. (От Църквата Свидетели на Йехова)

.

И сега в оазиса Кадис варни в пустинята Син под огромна скала има извор и бързо течящ поток, чиято вода след 400 ярда изчезва в пясъка. 

. 

Известният американски писател-теолог David Wilkerson в книгата си "Господ ще е с теб в беда и битка" отдава голямо значение на Кадис Варни. "Там Моисей преди смъртта си призова новото им поколение: Тук край Кадис Варни бащите ви се спряха след дълги странствания в пустините, защото бяха грешни и Бог не им позволи да влязат в Обетованата земя. Поучете се, за да не падне някой от вас в непокорство при битка“ (Евреи 4:11)". 

.

Мойсей и скрижалите, с изписаните на тях Десетте божи заповеди.

Гравюра на френския художник Густав Доре. Изт. alamyimages.fr 

.

Кадис Варни Мойсей получава скрижалите на Десетте Божи заповеди

Декалог(asäret ha-dibrót са еднакво важни в юдаизма и християнството. В Изход (20, 2 – 17 и 7 – 2) е писано: „И след като Бог говори с Мойсея на планината Синай, даде му две плочи на откровението, каменни скрижали, написани с Божи пръст, за да научи на тях всички да ги знаят и спазват“.

За Синайския полуостров в pravoslavie.bg и във вестник ziarullumina.ro (от 5.10. 2006) има ценни сведения за изследванията на италианския проф. Емануел Анати. "Там ръководеният от него екип открива повече от 1300 находки и светилище с каменен жертвеник. Тръгвайки от библейския текст, професорът след старателно проучване доказва, че планината Синай се намира между пустините Син и Паран и е близо до Кадис Варни, споменати в Светото Писание. (Изх. 24:4)". Странстванията на израилтяните е описана и на персийски:

    فاصلهٔ قادِشبَرنیع تا حوریب ( منظور...: Израилтяните скитали в пустинята около 38 години, въпреки че Кадис-варни се намирал само на „единадесет дена разстояние от Хорив в Синайската планина, където били дадени на Мойсея Десетте Божи заповеди...

.

Отново погледнете Карта от Библейския атлас.

Не би трябвало да ни учудва, че много от селищата в картата имат имена близки до старо българските: Дофка, Мера, Митка, Риса, Ритма, Ливна, Тара, Йота, Маса, Сафер, Рафил, Тах-ат, Евро и Миг-дол. Но само едно е посочено, че е Кадис-Варни" - със значение  "светилище, свято място на Варните". (Halit. lfg. 3. S. 1005 - От pravenc.ru). Може да се предположи, че далечните преселници, когато вовеки остават в оазисите на Синайската пустиня, всяка група е нарекла селището си както е назовавано в прародната Бълг-ария. Те не са дошли тук на гурбет за препитание и година през година да се завръщат в Отечеството си. Тяхната съдба е била по много по-тежка. Те са го напускали, за да търсят свободни или да отвоюват за себе си нови земи или да заживеят при чужди хора, често недружелюбни, които трябва да надвият. И през хилядолетията това се е налагало да ставало не веднъж, поради Седем съдбовни причини.

Публикация: Николай Увалиев

20.09.2020

 

Следва:

Древното племе Варни в Германия (от 4200 г.пр.Хр. и от 1000 г.пр.Хр)

.

.

Web Analytics