КАДЕС ВАРНИ - СВЕЩЕННОТО СЕЛИЩЕ В ИСТОРИЯТА НА ИЗРАИЛТЯНИТЕ НА СИНАЙСКИЯ ПОЛУОСТРОВ

сторията за спасението на израилтяните от робството им в Египет е много известна. В Библията се нарича Изходът, на иврит е שְׁמוֹת Шемот и Пасха, което значи „избавление“.

Пред угнетените Бог разкрива името си (3:14 и сл.; 6:2), избира за свой служител Мойсей и го призовава да представи пред фараона волята му: „Пусни людете ми“ (5:1; 7:16; 10:3). С големи чудеса и бедствия Бог принуждава непреклонния фараон да разреши напускането на поробените. После прави чудо, за да преминат безпрепятствено през Червено море, повежда ги през пустинята, където цели 40 години ги храни и закриля по пътя им към Обетованата земя.

.

След това кратко въведение в историята на израилтяните ще насочим внимание към значението на оазиса със селище Кадес-Варни евр.   ;   - свещено място на Варните, Числа 22: 8. Съобщава се осем пъти в Библията като наименование на легендарно селище в историята при изселването на евреите от Египет и дългите им скитания до Обетованата земя. Има значение на "светилище, свято място". (HALOT. Lfg. 3. S. 1005). (От pravenc.ru)

В в bible.netbg и Бит. 14:7 се уточнява, че Кадис-варни, или Ен-мишпат е името на извор, на град в околната им пустиня - Пс. 29:8, при южния предел на Обетованата земя. В Чис. 20:16 четем, че градът се е намирал в "края на Едомските предели", на седем мили южно от Мъртво море, близо до земята Юда, където се простира Кадис-варни - И.Н. 12:22, 15:3.

.

Карта на "Изходът на израилтяните от Египет", предвождани от легендарния Мойсей, и местата на техните 40 години странствания, докато стигнат до Ханаан - Обетованата земя. Първо източник:  Църквата на Исус Христос, основана на 6 април 1830 г. от Джоузеф Смит (младши) в Ню Йорк.

.

1. Рамесий Израилтяните били изгонени от Египет (Изход 12; Числа 33:5).

2. Сокхот След като те напуснали мястото на първия си лагер, Господ ги придружавал денем в облачен стълб и нощем в огнен стълб (Изход 13:20–22).

3. Пиаирот Израилтяните преминават през Червено море (Изход 14; Числа 33:8).

4. Мера Господ изцелил водите на Мера (Изход 15:23–26).

5. Елим Израилтяните се разположили на стан при 12-те извора (Изход 15:27).

6. В Дофка в Пустинята Син Господ изпратил манна и пъдпъдъци, за да нахрани израилтяните (Изход 16).

7. Рафидим Израил воювал срещу Амалик (Изход 17:8–16).

8. Синайската планина (Планината Хорив или Джебел Муса) Господ разкрил Десетте заповеди (Изход 19–20).

9. Синайската пустиня Израилтяните построили скинията (Изход 25–30). (Погледнете по-долу сведението на проф. проф. Емануел Анати къде точно се намира планината Синай).

10. Лагери, там Призовали 70 старейшини да помагат на Моисей да управлява народа (Числа 11:16–17).

11. Есион-гавер Израилтяните преминали мирно през земите на Исав и Амон (Втор. 2).

12. Кадис-варни Моисей изпратил съгледвачи в обетованата земя; израилтяните се разбунтували и не могли да навлязат в земята. Кадис служил за главен лагер на израилтяните в продължение на 40 години (Числа 13:1–3, 17–33; 14; 32:8; Втор. 2:14).

13. Източна пустош Израил избягнал конфликт с Едом и Моав (Числа 20:14–21; 22–24).

14. Река Арнон Израилтяните унищожили аморейците, които се били срещу тях (Втор. 2:24–37).

15. Планината Нево Моисей видял обетованата земя (Втор. 34:1–4) и произнесъл последните си три проповеди (Втор. 1–32).

16. Моавски равнини Господ казал да раздели земята и да лиши от собственост жителите ї (Числа 33:50–56).

17. Река Иордан Израилтяните прекосяват река Иордан по суха земя. Близо до Галгал те струпват камъни от дъното на река Иордан във възпоменание на разделянето на водите ї (Исус Н. 3:1–5:1).

18. Ерихон Чедата Израилеви превземат и разрушават града (Исус Н. 6). (По данни от Църквата на Исус Христос)

.

Карта от Библейския атлас

Тя отново показва пътя на израилтяните от Египет през пустините до Обетованата земя. Прави впечатление, че Кадес Варни е посочен като събирателен център на скитащите в пустините хора. И учудващо е, че отбелязаните в картата оазиси, селищата в тях имат имена близки в старо българския език:

Дофка, Мера, Митка, Ритма, Ливна, Мера, Маса, Сафер, Тавера, Тах-ат, Тара, Кеелата, Миг-дол, Арад

ълги 39 години от както израилтяните скитали в пустините, след като се освободили от робството си в Египет. И само Йехова се грижел за своя народ, хранел го с манна, водел го денем със стълб от облак, а нощем със стълб от огън. И през всичките тези години дрехите им не се износили, нито краката им се подбили.

Ето че настъпила четирийсетата година и те отново отишли в селището кКадис варни да се прислонят, да се нахранят. Но случили се неприятности и беди. Тук в Кадис умряла Мариам, сестрата на Моисей. Хората не можели да намерят никъде вода и храна. И започнали да роптаят и да се оплакват на Моисей: „Защо ни изведе от Египет? По–добре да бяхме умрели там!“

Йехова чул и когато Мойсея дошъл в святата скиния да се моли му казал: Иди пред онази скала там, удърия два пъти с тоягата си и под нея ще бликне обилен ручей с вода, за да пият всички хора и животни". Тъй направил Мойсей и всички били благодарни на Бога. (От Църквата Свидетели на Йехова)

.

.

И сега в оазиса Кадис варни в пустинята Син близо до огромна скала има извор и бързо течящ поток, който след 400 ярда водата изчезва в пясъка. 

.

Известния американски писател-теолог David Wilkerson в книгата си "Господ ще е с теб в битка" отдава голямо значение на Кадис Варни в живота на израилтяните. "Там Моисей преди смъртта си призова новото им поколение: Тук край Кадис Варни на границата с Ханаан, Обещаната земя, - бащите ви се спряха отново в 39-та година на своите странствания в пустините, защото Бог не им позволи да влязат в Обещаната земя. Господ ги обичаше толкова много, че ги създаде и ги носи на ръце, но те непрестанно се оплакваха против Него, като Го наскърбяваха. Поучете се, за да не падне някой от вас в непокорство и в битка“ (Евреи 4:11)". 

.

Къде Мойсей получава скрижалите с Десетте божи заповеди?

.

Мойсей и скрижалите, с изписаните на тях Десетте божи заповеди.

Гравюра на художника Густав Доре.

Десетте Божи заповеди или Десетословие, Декалог(asäret ha-dibrót са еднакво важни в юдаизма и християнството - в Изход 20, 2 – 17 и 7 – 21. „И когато Бог престана да говори с Моисея на планина Синай, даде му две плочи на откровението, каменни скрижали, написани с Божи пръст, за да научи на тях израилтяните, да ги знаят и спазват“ (Изход 31,18).

За планината Синай в pravoslavie.bg и в ziarullumina.ro (5.10. 2006) има ценни сведения за изследванията на проф. Емануел Анати в Синайския полуостров. "Там ръководеният от него екип открива повече от 1 300 находки. Тръгвайки от библейския текст, професорът след 24 години старателно проучване доказва, че планината Синай се намира между пустините Син и Паран и е близо до Кадес Варни, споменати в Светото Писание. В полите на планината е открита платформа с дванадесет стълба (Изх. 24:4). Там е открито и светилище от Бронзовата епоха с каменен жертвеник".

.

Древното племе Варни в Германия (от 4200 г.пр.Хр. и от 1000 г.пр.Хр)

.

Web Analytics