ВАРНАМАЛА - ВИСШЕ ЗНАНИЕ, НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА НА ДРЕВНИ КУЛТУРИ

Моля ви активирайте заглавието

ВАРНАМАЛА - ВИСШЕ ЗНАНИЕ, НАЧАЛО НА НАЧАЛАТА НА ДРЕВНИ КУЛТУРИ

за да прочете последната редакция от 24 май 2020 г.  

Варнамала - varṇamālā (санскрит र्णमाला) означава Венец от букви - Азбуката.

Състои се от 64 varnas-варни, който винаги вървят заедно и тогава произношението, мисълта и речта  са съвършени. Затова се казва: Умът и Словото са символ на сътворението, на живота и началото на началата. Тълкувания: Варнамала е поука-карма अ स्तॊर्य्от буквите; Нетленна Броеница е с наниз от букви, които индийските брахмани там и старите българи тук прехвърляха между пръстите си. Моят 103-годишен дядо имаше от далечно време скъп родов спомен броеница с български букви и я отнесе със себе си в отвъдното.

.

Agnivarna(वर्ण) Агниварна в Jyotisha речници се отнася до „природата на огъня“ и богът Агни, отразени в 33 глава на Гариджайша. Там се обсъждат астрални, астрономни и ведически знаменования агни-варни с цел изучаването движенията на небесните тела, за да се осветли благоприятното време за ритуали, церемонии и селскостопански дейности. (От wisdomlib.agnivarna).

.

Varṇa (वर्ण) е санскритски термин, в Аюрведа (आयुर्वेद  Āyurveda) тези варни са част от познанието и системната грижа за здравето на тялото, психиката и духа, като наука за живота. Използва се в цялата аюрведична литература, като например Suśruta-saṃhitā и Caraka-saṃhitā. Текстовете обикновено се пишат на санскрит с помощта на различни поетични метри. В древна Индия се датира най-малко от първото хилядолетие преди Христа. 

 

.
Varṇa (वर्ण) в Дхармашастра
(धर्मशास्त्र, dharmaśāstra - религиозен закон на Manu smṛti). Тая Тези варни се отнасят до видими черти на човешкото същество и съдържа инструкциите (шастри) относно религиозното поведение - дхарма. Това са smriti предписания за благочестие и морален дълг от прародителя Ману, вложени в арийските Веди от ученика му Бъргиу, за да знаят мъдреците дхарма-доброделтта и да поучават другите от трите варни (касти). (От philosophy.redzambala).

.

Varṇa (वर्ण) в Пурана (पुराण, purāṇas) отнася се до санскритската литература, запазваща огромната културна история на древна Индия, включително исторически легенди, религиозни церемонии, различни изкуства и науки. Осемнадесетте махапурани са над 400 000 шлока (метрични куплети) и датира над едно хилядолетие .пр.н.е. (От wisdomlib - Речник Кьолн), The Purana Index

.

Varṇāsrama (र्णाश्रम). - Социална политика: Истината, милосърдието, равноправието и трудолюбието са задължения - натирта варни за всички членове на общността. Само по този начин навсякъде може да има мир, всичко да даде плод 9 и да се постигне небесна радост. (От wisdomlib - Речник Кьолн, The Purana Index) За да разберете повече за тях потърсете Caturvarṇas (Четурварни на стблг) . 

.
Varṇa (वर्ण) в
Natyashastra (नाट्यशास्त्र, nāṭyaśāstra) отнася се както за древната индийска традиция (шастра) на сценичните изкуства: театър, танц, музика, така и за името на санскритското изучаване по тези теми.
Така също учи на правилата за композиране на драматични пиеси ( натака ) и поетични творби (кавия काव्य). Древната индийска литература включва махакавия - „епична поезия“ и  "натя“ - „драматична поезия“.

.

"Varṇa (वर्ण) в Nāṭyaśāstra глава 29, се използва при съставянето на alaṃkāras - украшения в песните и се състои от  четири varnas: арохин (възходящ), аварохин (низходящ), sthāyin (монотонен), saṃcārin (много гласен). Отнася се до трите гласови регистри - sthāna. Когато към песента ( пада ) се добави поне две varṇas към нея, тогава тя пораждат чувства ( rasa )”.

.

Музиката на Индия води своето начало още от арийските ведически времена, когато химните на „Ригведа” и „Самаведа” били пети като Samagana - вид фолклорна, предимно монофонна музика и тясно е свързана с религиозния живот, с танците, песните и при ритуала Сома.Тя се преподава устно от учител на ученик още от древни времена чрез Śhruti - пеене и произнасяне.
Танцът и музиката Варнам е израз на преданост към боговете Стути и възхвала на любовта на майката към детето, на мъжа към жената, на двойката влюбени. Отличава със своята нежност и лиричност на изпълнение и музика, стигаща до своето съвършенство.(От magicalindia)

.

Източник: wisdomlib.varna Index -

Библиотеката на мъдростта най-големият източник на древни и съвременни знания.Там в Index varṇā са посочени 53 книги и истории, съдържащи Варна-upadiṣṭā ime varṇā много извадки на английски език и 15 научни статии, изброени по-долу.

Последна актуализация: 1 май 2019

Agnivarna
Агнивара (्निवर्ण). A. [agneriva varṇo yasya] на цвета на огъня; горещ; огнена; Върнете се в началото ...
Varnashrama
(4) касти и етапи от живота; र्णाश्रमाणां गुरवे सवर्णी िचक ...
Varnadharma
Вардахарма (ṇर्णधर्म). - особените задължения на кастата. Формулируеми форми: varṇadharmaḥ (र्णधर्म ...
Meghavarna
1) Meghavarṇa (मेघवर्ण) - Герой в историята на Панкантатра. (Виж под пантакантра) .2) Мегх ...
Krishnavarna
Ṛṣṇ. Ṇ (कृष्णवर्ण). - 1) черен цвят. 2) Име на Раху. 3) a raūdra; विडूरुङ्घ्रिश्रितकृष्णवर् ...
Varnamala
Varṇamālā (र्णमाला). - азбуката. Varṇamālā е санскритско съединение, състоящо се от термините va ...
Varnasamhara
Varṇasaṃhāra (वर्णसंहार) - сбор от различни касти. Формулируеми форми: varṇasaṃhāraḥ (र ...
Ekavarna
Ekavarṇa (कवर्ण). A. 1) с един цвят. 2) идентични, еднакви. 3) от едно племе или каста. 4) включва ...
Raktavarna
Raktavarṇa (रक्तवर्ण). червен цвят. (-rṇaḥ) 1 червено. 2) насекомо от кохиниал. (-rṇam) злато ....
Suvarnavarna
Suvarṇavarṇa (सुवर्णवर्ण) .— Име на Viṣṇu. Формулируеми форми: суваравашаḥ (ुवुवणवणः).
Caturvarna
Caturvarṇa (र्वर्ण). - 1. четирите класа или касти на индусите; т.е. ब्राह्मण, क्षत्रिय, ...
Varnakrama
Varṇakrama (र्णक्रम). - 1) реда на касти или цветове. 2) азбучен ред или подредба.
Varnavritta
- измервателен уред, регулиран от броя на сричките, които съдържа (opp. Mātrāvṛt ...
Varnadhvan
Varṇādhvan (र्णाध्वन्) или Varṇādhvā или просто Varṇa се отнася до един от шестте adhvans се ...
Varnaviparyaya
- заместването или пр


една част от това легендарно племе варни са били по братски приети от другите тракийски племена във вътрешноста на прародната Тракия. Но вероятно по-голямата част са потърсили животоубежища в по-малко населените южни азиатски земи.

Пътят на животоубиталищата и създадените държави

Религия - богове

Пътят на добиването и употребата на златото

Пътят на техните научни постижения

Пътят на техните културни постижения

Пътят на техните традиции - символи, , митове, обичаи, облекла, шевици

***

 Линк  на бъл  https://translate.google.com/translate?hl=bg&sl=en&u=https://www.wisdomlib.org/definition/varnamala&prev=search    ?

Чрез верните се определят степените на божествената частица в човека, която той прилага в

Varṇā (वर्णा) е наименование, което се споменава в Кавямимашида от Х век пр.Хр. като река в Южна Индия. (Изт. Shodhganga)

(Източник): Shodhganga: Kavyamimamsa на RajasekharaShodhganga

:Библиотека на мъдростта-wisdomlib.varnamala

https://translate.google.com/translate?hl=bg&sl=en&u=https://www.wisdomlib.org/definition/varnamala&prev=search

6 на бълг  https://www.wisdomlib.org/definition/agnivarna

Бългау  http://philosophy.redzambala.com/religious-philosophy/manu-smriti-and-kautilya.html

 

.

********

Тя е в триадата на върховните богове. Някои от имената на Сарасвати звучат като „даване на съществуване”, „суверен на речта и живота”, „висше знание”. Счита се за въплъщение на всички знания: изкуства, науки, занаяти и занаятчийство. Често изобразява се на бял лебед - символ на Силите на Светлината. Тази богиня е покровителка на 64 изкуства, от които най-важното е изкуството на любовта.

Варна/Варша Изт. translate.google

(Източник): Библиотека на мъдростта: Надя-шастра

(Източник): Academia.edu: Nāśyaśāstra: произходът на древната индийска поетик

Varṇa (र्ण). - Каста. Четирите касти на Брахмана, Кхатрия, Вайся и Шудра са взети под внимание само когато говорим за Varṇa. За да разберете повече за тях потърсете Caturvarṇas (Четурварни на стблг) . 

 

***

Web Analytics