Урвич е българска крепост, отбранително укрепление, което е последно убежище пред настъпващите османски завоеватели. Крепостта Урвич е всичко това за българските владетели през XIV в. В следващите столетия и днес за това място се пеят песни и се разказват предания.Това, което е запазено сега е върху основи от IX в. – времето, когато земите са присъединени към Първото българско царство. Разположена е на десния стръмен бряг на река Искър, в Лозенската планина, само на 20 км от центъра на София.

По времето на цар Самуил е известна с името Ескумане, което идва от Ескус – латинското име на реката. В историческите хроники крепостта най-често се споменава през XIV в. по време на Втората българска държава. Заради продължителните битки с османските нашественици Урвич е ключова твърдина за отбраната на Средец... И още 

.