Буква О

Петер Рокс


 "ОТЧЕ НАШ"

.

И когато Исус беше се усамотил и се молеше, след като свърши молитвата, един от Неговите ученици Му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Иоан научи учениците си. А Той им рече: "Когато се молите, казвайте: 

Отче наш, Който си на небесата! 
Да се свети Твоето име; 
да дойде Твоето царство;

да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята;

насъщния ни хляб давай ни всеки ден; и прости нам греховете ни,

защото и сами ние прощаваме на всеки наш длъжник;

и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия,

защото Твое е царство ти, силата и славата во веки веков.

Амин". И още

.

ОТБРАНАТА НА ПЕРУЩИЦА - ГНЕЗДО НА ГЕРОИ,

ВЕЧНА СЛАВА НА ЧЕДАТА ТВОИ!

O, движенье славно, о, мрачно движенье,

дни на борба горда, о, дни на паденье!

Епопея тъмна, непозната нам,

епопея, пълна с геройство и срам!

 

Храмът беше пълен с деца и невести,

с въстаници бодри и бащи злочести,

които борбата в тез зидове сбра.

Участта си всякой вече я разбра.

Врагът от три деня наоколо храма

гърмеше отчаян. Ни страх, ни измама,

ни бой, ни закани нямаха успех...И още 

.

.

"Отбраната на Перущица" (Храмът "Архангел Михаил"). Художник Добри Добрев. 

Исторически музей - Перущица

.

Одесос - древният град и неговия Велик Бог

Одесос (Οδησσος, Odessos, Odessus) е сред най-древните антични селища в България. Основан е във втората четвърт на VІ в пр. Хр. (около 585–550 г. пр. Хр.) от гръцки изселници от малоазийския град Милет, на мястото на населено от траки по-древно селище, чието име гърците запазили.
През целия период на съществуването на града, отношенията между двата етноса тук, както и с другите племена, населяващи вътрешността на страната били отлични. Административното му устройство, подобно на останалите древногръцки градове държави е демократично. Управлява се от Градски съвет (буле) и Народно събрание (демос). През първите два века от съществуването си, докъм средата на ІV в. пр. Хр. Одесос е важно пристанище на западния бряг на Черно море. Жителите му търгували с редица градове и острови на Гърция и Мала Азия... И още  

.

Обсадата на Варна през руско-турската война в спомените на руски офицери

.

 Щурм на Варненската крепост, 1828 г. (Erstürmung der Türkischen Festung Varna durch die Russen) 

.

Спомени на руски офицери. На 29 септември (11 октомври) 1828 г., след 3-месечна обсада по време на Руско-турската война от 1828-1829 г., Варна бе превзета от руските войски. Най-голямата турска крепост и пристанище по западния бряг на Черно море, прикриваща един от пътищата, водещи към столицата на Османската империя -  (Истанбул), бе в руски ръце.
Крепостта капитулира и командирът на гарнизона - капудан паша Иззет Мехмед (Topal Izzet Mehmed Pasa), предава ключовете на крепостните порти. Крепостта се отбранява до изчерпване на продоволствените запаси. Открихме в складовете само изгнило просо (Лукьянович 1844, 2: 120). Пленените турци бяха 6 087 души, военните трофеи 178 оръдия и мортири с различни калибри (13 чугунени, останалите медни) [2], запаси от гюлета и барут и до 40 хиляди пушки, пистолети, ятагани и кинжали (Пак Лукьянович сгр. 281 и 297) [3]. Осемстотин души (420 души лична охрана и 380 души редовна пехота), начело с коменданта на крепостта, запазват оръжията си и бяха освободени под клетва да не се бият във войната, 4 хиляди са разоръжени и освободени...И още

ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО, КАК ХУБАВО СИ ТИ

.

"Чудните скали". Поредица от прекрасни снимки на фотограв-художника Евгени Динев.

Според авторитетната агенция Bloombergtv.bg изданието за международни класации topteny.com е включило българския фотограф-художник Евгени Динев в Топ 10 на най-добрите фотографи пейзажисти в света... И още 

Отечество любезно, как хубаво си ти! 
Как чудно се синее небето ти безкрайно! 
Как твоите картини меняват се омайно! 
При всеки поглед нови, по-нови красоти: 
тук весели долини, там планини гиганти, 
земята пълна с цвете, небето със брилянти... 
Отечество любезно, как хубаво си ти! .

.

Из Вечните песни на българите
О майко моя, родино мила
.
.

Омбудсманът Константин Пенчев до 2015 година

Роден е на  21.03.1952 г., гр. София. Образование: Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет - 1976 г. Специализация по защита на конкуренцията - Франция, 1991 г. Бил е специалист в  МВнР; 1986-89 Съдия в Софийския окръжен съд; 1989-94 Зам.-председател на Софийския окръжен съд; 
2001-2004 Народен представител в 39-отo Народно събрание - член на Комисите по икономическа политика и правни въпроси, председател на Временната комисия за Правилник за устройството и дейността на администрацията на НС; член на Временната парламентарна комисия за подготовка на предложения за промени в Конституцията.
Член на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).
 22.03.2004 - 19.10.2010 Председател на Върховния административен съд
 От 20.10.2010 г. - Омбудсман на Република България... И още
.

Орфей - Легендарен тракийски певец и музикант 

.

Орфей свири на лира пред тракийски войни - червенофигурен кратер от 450-440 г. пр. Хр., в Берлинския музей

.

.

Огнян Донев - ген. директор на компания "Софарма"

Роден на 22 декември 1957 година. Завършил е немската гимназия в София. Учи в Хамбург и Виена. Завършва “Международни икономически отношения” във Висшия икономически институт-София. През 1986 г. защитава докторска степен по икономика в Берлин.

Д.и.н. Огнян Донев е изпълнителен директор на “Софарма”АД от октомври 2000 г. и председател на Съвета на директорите на компанията, председател на Управителния съвет на КРИБ, вицепрезидент на Германо-българската индустриално-търговска камара, член на Националната комисия по корпоративно управление, председател на Националния комитет на Международната търговска камара, член на борда на Виенския икономически форум, член на Управителния съвет на Еврофарм, Брюксел, председател на УС на БГФармА – Българската генерична фармацевтична асоциация, председател на Настоятелството на Медицински университет София, носител на приза „Буров” за индустриално управление. Участвува в управителните или контролни органи на редица дружества...И още  

.

Акад.проф. Олег Гочев

Роден е в София през 1954 г. През 1982 г. се дипломира  в Националната художествена академия, специалност “Стенопис”. От 1983 г. е преподавател по живопис и композиция в НХА, катедра “Стенопис”. През 2002 г. е професор по стенопис в НХА, катедра “Стенопис”, Изящен факултет.
 Сътворил е 26 стенописта, по-значими от които са „Човекът и техниката“, „Участието на българския народ и армия във Втората световна война 1944-45“, „Мартеница за Мексико“ в Мексико сити.
Взел е участия в 139 национални и групови изложби в България, има 15 самостоятелни изложби, 8 в България и 7 в чужбина - Лондон, Виена, Дюселдорф, Женева, Амстердам и Париж. Има 32 участия в групови международни изложби и изложения, 13 участия в пленери и 34 реализации в областта на пощенските марки.
Защитил е 5 кураторски проекти със значима художествена стойност. Притежава 7 значими национални и международни награди. Автор е на книгата “Стенописта – проблеми и предизвикателства” (2004-2009). Специализирал е в световно известни творчески центрове във Франция, Мексико, Южна Корея, Япония, Света гора - Гърция, Англия, Унгария, Испания и Индия... И още

.

Духът на дедите, художник Олег Гочев

.

"Орфеево изворче" - Национален музикалоно-фолклорен съюз

Доброволна организация на учителите по музика от цялата страна с идеята за приобщаване на децата и младежта към ценностите на българския фолклор. Провежда ежегоден конкурс, за да даде поле за изява на талантливи деца, ученици и студенти в областта на българското народно песенно, инструментално и танцово изкуство, възпитание на българско самосъзнание у младежта, запазване и обогатяване на българската национална култура.Три дни децата от цяла България пеят, танцуват и свирят като истински потомци на великите си тракийски прадеди, носители на творческия Орфеев дух.
НМФС „Орфеево Изворче” е рожба на инициативата на Атанас Колев, секретар на съюза, а изследователят на орфизма Никола Гигов е кръстник и почетен председател на Съюза. От 2005 г. НМФС е под председателството на Дочка Къшева – народна певица, композитор, диригент и поетеса... И още

.

Свети Отец Паисий

Авторът на История славенобългарска. "Да се познават случилите се по-рано в тоя свят неща и делата на ония, които са живеели на земята, е не само полезно, но и твърде потребно е, любомъдри читателю. Ако навикнеш да прочиташ често тия неща, ще се обогатиш с разум, не ще бъдеш много неизкусен и ще отговаряш на малките деца и простите хора, когато при случай те запитат за станалите по-рано в света деяния от черковната и гражданска история. И не по-малко ще се срамуваш, когато не можеш да отговориш на тях.

Отгде ще можеш да добиеш тия знания, ако не от ония, които писаха историята на този свят и които при все че не са живели дълго време, защото никому не се дарява дълъг живот, за дълго време оставиха писания за тия неща. Сами от себе си да се научим не можем, защото кратки са дните на нашия живот на земята. Затова с четене на старите летописи и с чуждото умение трябва да попълним недостатъчността на нашите години за обогатяване на разума"... И още 

.

 Паметник на Свети Отец Паисий

.

"Битката при Онгъла" - между аспаруховите българи и византийците. Художник: В. Горанов. НХГ

.

-

Лидия Ошавкова

е дългогодишна първа флейта на Софийската филхармония (1966-1994) , солист е на основания от нея "Нов камерен ансамбъл", на "Ladies chamber ocrchestra", на академия "Chiggiana" Sien, Италия и др. Изнася концерти в Италия, Испания, Люксембург, Германия, Япония. 
Възпитаничка на френската флейтова школа и като професор по флейта в Музикалната академия в София, тя е поканена да преподава в Гърция, Турция, Корея, Япония, Германия, Франция.
През 1999г. записва дуо диск с китаристката Кали Кастори (Гърция) и участват в редица фестивали. Самостоятелно записва три CD за "Гега ню", София, два CD за "Дивертименто", Виена  с Клаудия Антонелли, както и за "Конкорд", САЩ. Член е на Италианската флейтова академия "Flutissimo". Носителка е на "Кристална лира" за 2003.г на Съюза на музикалните дейци  и "Златна муза" за 1992 на Руския културно-информационен център... И още

.

.

Песента "Я кажи ми, Облаче ле бяло" на Веселина Кацарова, е по идея на Лучия Остерлунд

.

Лучия Остерлунд

Тя е представител на Хелсинския комитет за защита на човешките права в България и към Европейския съюз, член е на авторитетната международна организация „Amnesty International"

-Ние сме всички онези българи, които искат и вярват, че България може да бъде истинска европейска държава -смята тя.- Едно от предложенията на нашия комитет, на което много държим,е да се въведе електронно гласуване, за да не бъдат лишени от вот хиляди наши сънародници, които живеят извън родината.

С особенно внимание следим нарушенията правата на българите в Западните покрайнини, Македония и Гърция и сме готови за всяка конкретна помощ.

Липсата на дисциплина в обществото, на почтеност, както и наличието на корупция рано или късно ще доведе до отприщване на наказателни санкции на Европейския съюз към България - според г-жа Остерлунд. -  Европейският съюз все още е твърде толерантен към България и Румъния. Ако бъдат наложени санкции, това няма да е изненада...И още

.

Освобождението на България в цифри, факти и картини

4 април 1877 г. – 3 март 1878 г. Време останало в историята като Руско –турската война. Поле на действие – Балканите. Боен състав на армиите: Главнокомандаващ на Руската армия е Император Александър ІІ. Руските сили в началото на юни имат 276 000 войника. България участва с 12 400 опълченци и хиляди помощници доброволци. Главнокомандващ Османската армия е Султан Мурад V. Сборните турски военни сили имат в началото на месец юни 281 000 войника на Балканите. Те имат голямото предимство от изградените преди войната крепости.

Военни загуби на Балканския боен театър: За Русия  - (според руският професор Кошурко) общо 72 308 убити, починали от измръзване, рани и болести. За България – по данни на Уикипедия 3 456 убити опълченци, неизвестен е броят на загиналите помагачи и хора от мирното население в хода на войната.Според книгата "Освободителната война 1877-1878", стр. 55, след като османската армия отново овладява Стара и Нова Загораи извършва масови зверства към българско население по долината на река Тунджа... И още 

.

.            "Основоположникът на България - Аспарух", худ. Алексей Алексиев-Хофарт.

Снимка "България в образи" 

.

.

Лъчезар Ошавков

Той живее във Франция от 1968 г. до днес. Получил художествено образование в Художествената академия в София, той продължава да учи и в чужбина, както самият художник казва „цели 18 години”.

Ошавков е едно от най-интересните явления в българското изкуство: художник, хуманитарист, певец на цигански и руски романси, потомствен интелектуалец.

Една от най-емблематичните му композиции е със заглавие „Явната вечеря”, на която са изобразени личности, оказали влияние върху неговата съдба. Носител е на високи награди и на отличие за принос към френската култура. Специализирал е в Италия. Неговата тенхнология и естетика се сравняват от изкуствоведите с най-високите образци на холандската класика и особено с тези на Вермер. А Грегори Тюбан отбелязва, че :”Лъчезар Ошавков, възпитаник на българската живописна школа има упорит стремеж към пластично съвършенство...”. .. И още 

.

"Край Сена", художник Лъчезар Ошавков

.

Към Втора страница на буква О 

.

Web Analytics