Дневник

ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИТЕ

Началото е в миналото, краят е в бъдещето

.

.

 МЕЖДУНАРОДНИЯТ ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТ "ПАМЕТТА НА БЪЛГАРИТЕ"

Съхранява очерци на български творци и личности, държавни символи и институции, обекти на историческото и културното ни наследство, фестивали, конкурси и събития на българските общности по света, обекти на културното ни наследство, природни и архитектурни резервати, населени места с техния бит, нрави и обичаи и всичко, което е част от вечната памет на българската нация, пръсната навред по света.Библиотеката е подредена в азбучен ред по първо име или по фамилии, ако конкретна личност е по-известна по този начин, по първа буква на институции, градове и обекти. Всеки сайт на личност или обект може да съдържа над 100 блога, с по 100 хиляди печатни знака всеки, десетки видео филми, аудио записи и стотици снимки.

Всеки сайт е собствена интелектуална виртуална територия на участниците в DG Библиотека "Паметта на българите" или на участник в Българската социална мрежа.Той се подрежда, обновява и поддържа от притежателя му и от неговите наследници. Така ще бъде документиран произходът, изграждането, делата, бита и пристрастията на български фамилии и родове - гръбнакът на древната и вечна българска нация.

Според последни статистически изследвания, близо 30 милиона души по света наброява общността, свързана от древността с българския произход, език и култура. Най-големи български общности са на Балканите, в страни от бившия Съветски съюз, САЩ, Аржентина и други страни по света.

Всяка страница на Библиотека "Паметта на българите" започва с плакат на една буква от кирилицата, взета от международното бианале с участие на художници от цял свят.

ПРИТЧА ЗА МАСЛИНЕНОТО ДЪРВО

.

В Близкия изток маслиненото дърво се ползва с голяма почит. То може да расте и в скалисти и в не плодородни почви. Дава плод над сто години. Когато там прекарах две години от живота си, научих тая притча за благодайното дърво. 

Един ден владетелят на държавата решил да се разходи и срещнал възрастен мъж да сади маслинено дърво в скалистта местност.

- Вече си много стар, а садиш дърво, от което други ще вкусят плодовете му? - учудил се той. - А за твоето старание и благородство приеми от мен една златна пара.

- Господарю, аз вече набрах една златна пара от моето дърво.

- О, за тоя достоен отговор ето ти още една златна пара.

- Слава тебе, Боже, доживях да набера още една златна пара - отвърнал на прощаване възрастният мъж.


Според келтския дървесен хороскоп моята същност отговоря на маслиненото дърво и тази притча бе моя интуитивен повод и аз през 2006 година да засадя моето маслинено дърво -  Библиотека "Пеметта на българите", от която, дай Боже, векове наред да берат плодове всички наши сънародници, независимо кой къде живее по света. 

.

 

Древнобългарска символика 

.

.

.

Надникни и ти в дълбокия кладенец на знанието за българите, като в азбучния каталог от А до Я потърси желания обект, личност и институция. И от тук можете да разлистите

Страниците, Блоговете, Снимките и  Видео клиповете

на Паметта на българите

.

ЗЛАТНАТА ОРФИЧЕСКА КНИГА НА ТРАКИТЕ

Според археолозите това е най-старата съхранена книга на света,

създадена 600 години пр. Хр. (От НИМ)

 Прочете повече 

 

Твой доброжелател

Николай Увалиев

.

.

Web Analytics