ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТ "ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА"

.

 През 680 г. прабългарите начело с Княз Аспарух преминали Дунава

и достигнали до "Така наречената Варна". 

.

  Повестование

 за носталгията, произхода, прародината и славното минало

.

В мило отечество да се върна
мислех си аз всегда непрестанно,
в българско място сладко д’ издъхна"

Стих от  Георги Раковски

.

1. Племето Варни и създаването на един от най-древните градове на света - Варанаси

2. "Варна - кастова система на арийците в древна Индия и на древните българи"

3. Варните в Първата българска държава - древната Балхара (1301–1235 г.пр.Хр.)

4. Древното племе Варни в Германия (от 6500 г.пр.Хр. и от 1000-500 г.пр.Хр) и в създаването на англосанксонската раса

.

5. "Заветната цел на Княз Аспарух и първо столично ядро на Дунавска България".

6. "Първа столица на Аспарухова България е "Така наречената Варна"

7.  "Сведения на древни летописци за "Така наречената Варна"


8. част: Българският генетичен фонд: 31 % арийци, 49 % траки, 17-18 % славяни и 1.5 % други. Национален проект за произхода на българите с участие на БАН и Университета във Флоренция

Варните в Индия, Иран и Бактрия  

(в подготовка)

.

Ето как според авторите на визуалната реконструкция проф. Стефан Бояджиев и д-р арх. Надя Стаматова е изглеждал Акропола на "тип императорските" Варненски римски терми.

.

ори да изчезнат всички материални следи от миналото на някоя земя, винаги остават едни последни свидетели, чрез които може да се разгадаят нейните тайни. Тези последни и безсмъртни свидетели са наследствените гени, езиците, преданията и топонимите оставени от обитавалите я на­роди" - Христиан Френ.   

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Текстове за редактиране

Черноморският потоп е залял западните брегове на тогавашното Сладководно езеро и е предизвикал разселение на населението в различни посоки. В дългия си житейски път през 7-те хилядолетия те са разпространявали своята високо развита култура, която сега учените наричат Неолитна културна революция.
.

Бежанци - хора, който са напуснали родното си място за препитание в чужбина, поради природни катаклизми, емидемии, войни, размирици и др.

.

Гурбет
И тъй различни поколения българи в различни отдавни времена немили-недраги са тръгвали на гурбет. А Гурбет е тежка дума, далеч запратила ги от дома, но стаена горчивата носталгия ги е водила хилядолетия напред и пак напред, докато накрая се завърнаха в прародните земи на дедите си.

.


Георги Раковски:
"... щем доказа необоримо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа и най-чистите потомци на ариите, дето се и до днес нахожда обитающ българский род, и че тии последни преселения са били се пак от наши единородци българи, кои са били зели онова направление еще от Хиндистанското си преселение и от Бабилонските страни, дето се задържаха много време, и после в познати от повестности времена дохождали в Европа не изеднаж, но на няколко си пъти и смесили са се със своите еднородни братя; а не че били татарски пълчища (орди), както са искали да ги представят странните историци, повлечени от византийските пристрастни и невежи описатели или же имеющи и своя си цел!"

Основни начала за българската най-стара повестност
Георги Раковски:
"... щем доказа необоримо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа и най-чистите потомци на ариите, дето се и до днес нахожда обитающ българский род, и че тии последни преселения са били се пак от наши единородци българи, кои са били зели онова направление еще от Хиндистанското си преселение и от Бабилонските страни, дето се задържаха много време, и после в познати от повестности времена дохождали в Европа не изеднаж, но на няколко си пъти и смесили са се със своите еднородни братя; а не че били татарски пълчища (орди), както са искали да ги представят странните историци, повлечени от византийските пристрастни и невежи описатели или же имеющи и своя си цел!"

.

В старинния език на българите думата „Вар” означава „крепост, препятствие, ограждение”, оттук и етимологията на думата ни „варда, вардя”. Произходът на нейния корен е в кимерийския език (деди на българите , както ясно пише през VІ в. Прокопий Кесарийски) и от урартския език. Очевидно е много стара, понеже е свързана със много древно селище.

Като имаме предвид тълкуванията на древните и съвременни летописци и приложим реалният исторически анализ името Варна отразва три съставки: племе, което нарича себи си Варни, живее в селище-крепост Варна, а езерото и реката - която протича край него, нарича Варна.

Изразът "Тъй наречената Варна" съвсем логично добива иносказателен, легендарен смисъл,

1. Защото се утвърждава преди 7800 г. от изследваните гени на хората, живели край Варненския халколитен некропол, които са създали най-древната цивилизация на Европа, наречена от учените "Култура Варна" (изт.Паметта на българите). 

2. Поради Черноморският потоп през 5560-5450 г.пр.Хр, те-факлоносци на Знанието, са били принудени да се преселят и я разнасят в древна Индия във Варана-аси, един от десете вечни градове, съществуващи от създаването си през ... и сега. 

3. Създадената от Зороастра Четириъгълна Варна в Индия. (от ). Може би

4. Географът Птоломей в ІІ в. от н.е. посочва на своята карта селище Варна по местата, където е била кимерийско-българската държава - на юг от Кавказ, на север от р. Кура (Cyrus). в древен Авганистан (от bukvite.bg). 

.

Петко  Димитров Потопа (ЮНЕСКО)

- По време на научна конференция UNESCO - IGCP - IUGP, през 2005 г. академик Панин от Букурещ направи презентация на хронологията на изследванията в Черно море. В ретроспекцията си той казва, че през 1982 г. по моя идея е създадена тезата за потопа. След това през 1997 г. в своята книга Питмън и Райън потвърдиха, разшириха и доказаха моята теза. Тя бе потвърдена и от съвместните ми с тях експедициите и категоричните находки за цивилизация под водите на днешното Черно море. Участвах в мащабно изследване на руски океанолози за търсене следи на атланти в дълбините на Атлантическия океан, Тиренско и Средиземно море. След като не бе открито нещо съществено по темата в научно отношение, съм убеден, че реалната Атлантида се намира в северозападния шелф на Черно море. Но в продължение на 7600 години след потопа големите реки, вливащи се в Черно море, са натрупали сидементи с дебелина около 50 метра и са покрили за вечни времена вероятно голямо цивилизационно селище, което с основание може да се предполага, че е съществувало близо до Варненския халколитен некропол - сподели с мен при личен разговор проф. Петко Димитров - член на редакционния съвет на Паметта на българите. Издание blitz.bg също отбеляза становището на акад. Панин.

.

Името

В старинния език на българите думата „Вар” означава „крепост, препятствие, ограждение”, оттук и етимологията на думата ни „варда, вардя”. Произходът на нейния корен е в кимерийския език (деди на българите , както ясно пише през VІ в. Прокопий Кесарийски) и от урартския език. Очевидно е много стара, понеже е свързана със много древно селище.

Като имаме предвид тълкуванията на древните и съвременни летописци и приложим реалният исторически анализ името Варна отразва три съставки:

.

Web Analytics