ЛЕГЕНДАРНАТА "ТАКА НАРЕЧЕНАТА ВАРНА" И ПЛЕМЕТО ВАРНИ

.

 През 680 г. прабългарите начело с Княз Аспарух преминали Дунава

и достигнали до "Така наречената Варна".  Картина Васил Горанов. БХГ

"Българите са огромен, могъщ и войнствен народ. Когато тръгнат в преселение първи са въоръжените конници, стрелците с лъкове и мечове са след тях, следват ги старците, жените, децата, стадата крави и накрая е отрядът войни". Пише Ал-Масуди, арабски историк в книгата си „Златни ливади".

.

Повестование за древната

"Така наречената Варна" и племето варни

от преди 10 000 години до 680 година

 за носталгията, произхода, прародината и славното минало

.

В мило отечество да се върна
мислех си аз всегда непрестанно,
в българско място сладко д’ издъхна"

Стих от  Георги Раковски

.

Повестование

.

1. Варненският халколитен некропол - Епохално събитие за световната история и археология

2. Основополагащи научни знания на древното племе варни, създатели на "Културата Варна"

3. Пътят на Бълг-Ариите от "Така наречената Варна" в 5458 г.пр.Хр. и връщането им в "Така наречената Варна" в 680 г.сл.Хр.

4. Варнамала - венец на буквите, висше знание, начало на началата на древни култури

5. Племето Варни, създали един от най-древния град Варанаси в Индия преди 5560 г.пр.Хр)

6. "Варна - кастова система на арийците в древна Индия и на древните Бълг-Арии",

живели край Варненския халколитен некропол 

7. Варна Четириъгълна, създадена около ІІ хил.пр.Хр. от Ахура Мазда - Бог на доброто

8. Варните в Първата българска държава - древната Балх-ара (1301–1235 г.пр.Хр.)

9. Древното племе Варни в Германия (от 6200 г.пр.Хр. и от 1000 г.пр.Хр)

и участието му в създаването на англосансонската раса

10 . Древният Одесос през Античността

11. Сведения на древни летописци за легендарната "Така наречената Варна"

12. Заветната цел на Княз Аспарух и първо столично ядро в "Така наречената Варна".

13.Първа столица на Дунавска България е "Така наречената Варна"

14. Известни учени и медии твърдят: "В България се е зародила най-древната цивилизация" 

15. "Черно море е древния оазис на човечеството", според проф. Уилям Райън от САЩ

.

ІІ част: Българският генетичен фонд: 31 % арийци, 49 % траки, 17-18 % славяни и 1.5 % други. Национален проект за произхода на българите с участие на БАН и Университета във Флоренция

.

Ето как според авторите на визуалната реконструкция проф. Стефан Бояджиев и д-р арх. Надя Стаматова е изглеждал Акропола на "тип императорските" Варненски римски терми.

.

ори да изчезнат всички материални следи от миналото на някоя земя, винаги остават едни последни свидетели, чрез които може да се разгадаят нейните тайни. Тези последни и безсмъртни свидетели са наследствените гени, езиците, преданията и топонимите оставени от обитавалите я на­роди" - Христиан Френ.   

.

.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

..

Текстове за редактиране

Черноморският потоп е залял бреговете на тогавашното Сладководно езеро и е предизвикал преселение на населението в различни посоки. В дългия си житейски път през 7-те хилядолетия те са разпространявали своята високо развита култура, която сега учените наричат Неолитна културна революция.
.

Бежанци - хора, който са напуснали родното си място за препитание в чужбина, поради природни катаклизми, емидемии, войни, размирици и др.

.

Гурбет
И тъй различни поколения българи в различни отдавни времена немили-недраги са тръгвали на гурбет. А Гурбет е тежка дума, далеч запратила ги от дома, но стаена горчивата носталгия ги е водила хилядолетия напред и пак напред, докато накрая се завърнаха в прародните земи на дедите си.

.


Георги Раковски:
"... щем доказа необоримо, защо ние сме първите и най-старите жители в Европа и най-чистите потомци на ариите, дето се и до днес нахожда обитающ българский род, и че тии последни преселения са били се пак от наши единородци българи, кои са били зели онова направление еще от Хиндистанското си преселение и от Бабилонските страни, дето се задържаха много време, и после в познати от повестности времена дохождали в Европа не изеднаж, но на няколко си пъти и смесили са се със своите еднородни братя; а не че били татарски пълчища (орди), както са искали да ги представят странните историци, повлечени от византийските пристрастни и невежи описатели или же имеющи и своя си цел!"

Основни начала за българската най-стара повестност
Георги Раковски:

.

.Според историческия логичен анализ, когато има населено място със свое име, тогава и хората, които живеят там се наричат с неговото име. Това закономерно важи и за "Така наречената Варна", населена с племето варни.

Отправим ли взор към безкрайните хоризонти на човешката история, ще установим, че всички хора и животни, земите където са били и природните обекти в тяхното изначалие са били безименни. Всяко от тях по различно време и различен повод е получавало своето име. Така е и с древната "Така наречената Варна". Отдавна, много отдавна преди 10 00 години по западните брегове на голямото Сладководно езеро (сега Черно море) са жевяли хора, които са изградили защитено от враговете селище, нарекли са го Варна, защото доказано от учените на техния санскритски език Вар (वर्ण) означава крепост, а наставката (суфикса) на добавена след корена на думата сочи къде е тази крепост - на-близо до Голямото езеро. Закономерно е да твърдим, че щом има селище Варна, тогава и хората, което живеят там да бъдат наречени Варни и варненци. А реката, която протича край селището им, те да я нарекат Варна.

 

.

Снимката на Варна Четириъгълна е реплика на упоменатия по-късно град от историка Ханзиций в неговия труд „Свещенна Германия”, проучвайки много древното име на столицата на Карнунт, превзета от хуно-българите в днешна Австрия. Тълкуванието на Ветвар от стбл Вет - вехт, стар и вар - крепост.

Още в краят на ІV в. от н.е. хуно-българите превземат старото келтско селище Карнунт, намиращо се на отсрещният бряг на Виена. Именно този римски град тогава те устройват за своя столица, давайки му името `Ветвар`, буквално „вехта, стара крепост”. За това, че името „Ветвар” е хунско, пише през ХVІІІ в. Ханзиций в своя труд „Свещенна Германия”. Ханзиций,  проучвайки хунското име на Карнунт, а именно Ветвар, твърди, че немската дума `бург` е заета от хуните.

.

В старинния език на българите думата „Вар” означава „крепост, препятствие, ограждение”, оттук и етимологията на думата ни „варда, вардя”. Произходът на нейния корен е в кимерийския език (деди на българите , както ясно пише през VІ в. Прокопий Касирийски) и от урартския език. Очевидно е много стара, понеже е свързана със много древно селище.

Като имаме предвид тълкуванията на древните и съвременни летописци и приложим реалният исторически анализ името Варна отразява три важни съставки: има хора, които са живели по западните брегове на Голямото сладководно езеро (сега Черно море), изградили са защитено от враговете селище, нарекли са го  Варна, защото доказано от учените на техния санскритски език Вар означава крепост, наставката на сочи къде е тази крепост - на-близо до Голямото езеро.  племе, което нарича себе си Варни, живее в селище-крепост Варна и реката, която протича край него, нарича Варна.

.

Като съдим по по безценните за световната наука археологически находки от Варненския халколитен некропол в дълбините на Черно море се е отзовал чутовен, цветущ цивилизован град...

Оказа се, че

Единственият начин да  научим каква е била "Така наречената Варна" е да се спуснем в дълбините на хилядолетията. Там древните Бълг-Арии и част от тях племето Варни е оставило нетленни следи. Затова време е да тръгнем по

Пътят на Бълг-Арите от ...

.

Изразът "Тъй наречената Варна" съвсем логично добива иносказателен, легендарен смисъл,

1. Защото се утвърждава преди 7800 г. от изследваните гени на хората, живели край Варненския халколитен некропол, които са създали най-древната цивилизация на Европа, наречена от учените "Култура Варна" (изт.Паметта на българите). 

2. Поради Черноморският потоп през 5560-5450 г.пр.Хр, те-факлоносци на Знанието, са били принудени да се преселят и я разнасят в древна Индия във Варана-аси, един от десете вечни градове, съществуващи от създаването си през ... и сега. 

3. Създадената от Зороастра Четириъгълна Варна в Индия. (от ). Може би

4. Географът Птоломей в ІІ в. от н.е. посочва на своята карта селище Варна по местата, където е била кимерийско-българската държава - на юг от Кавказ, на север от р. Кура (Cyrus). в древен Авганистан (от bukvite.bg). 

.

Петко  Димитров Потопа (ЮНЕСКО)

- По време на научна конференция UNESCO - IGCP - IUGP, през 2005 г. академик Панин от Букурещ направи презентация на хронологията на изследванията в Черно море. В ретроспекцията си той казва, че през 1982 г. по моя идея е създадена тезата за потопа. След това през 1997 г. в своята книга Питмън и Райън потвърдиха, разшириха и доказаха моята теза. Тя бе потвърдена и от съвместните ми с тях експедициите и категоричните находки за цивилизация под водите на днешното Черно море. Участвах в мащабно изследване на руски океанолози за търсене следи на атланти в дълбините на Атлантическия океан, Тиренско и Средиземно море. След като не бе открито нещо съществено по темата в научно отношение, съм убеден, че реалната Атлантида се намира в северозападния шелф на Черно море. Но в продължение на 7600 години след потопа големите реки, вливащи се в Черно море, са натрупали сидементи с дебелина около 50 метра и са покрили за вечни времена вероятно голямо цивилизационно селище, което с основание може да се предполага, че е съществувало близо до Варненския халколитен некропол - сподели с мен при личен разговор проф. Петко Димитров - член на редакционния съвет на Паметта на българите. Издание blitz.bg също отбеляза становището на акад. Панин.

.

Името

В старинния език на българите думата „Вар” означава „крепост, препятствие, ограждение”, оттук и етимологията на думата ни „варда, вардя”. Произходът на нейния корен е в кимерийския език (деди на българите , както ясно пише през VІ в. Прокопий Кесарийски) и от урартския език. Очевидно е много стара, понеже е свързана със много древно селище.

Като имаме предвид тълкуванията на древните и съвременни летописци и приложим реалният исторически анализ името Варна отразва три съставки:

.

8. част: Българският генетичен фонд: 31 % арийци, 49 % траки, 17-18 % славяни и 1.5 % други. Национален проект за произхода на българите с участие на БАН и Университета във Флоренция

Варните в Индия, Иран и Бактрия  

.

Web Analytics