Мантра Састра като част от Варнамала

Мантра Састра е основата на духовните ведически практики от преди 3000 години и се изучава във всички училища на съвременна Индия.

Мантрата има два основни аспекта - dhvani и varna или звук и форма / азбука.

[[Brahman]] | | [[Sabda]] – Akasa | |____ [[Dhvani]] | |____ Dhvani (vibration) | | |____ Beeja ([[Mantra]] – Energy) | |____ Swara | |____ Swara (Siksha) | |____ Nada (Sangeeta) |____ Varna |____ Akshara (Alphabet/syllable) |____ [[Artha]] (Nirukta) |____ [[Vyakarana]] |____ Chandas

Действителният звук или вибрация и неговият ефект са групирани в dhavi . Това включва науката за произношението и енергията, свързана със звуците / бейесите. Основното изследване на понятието варна е формулиране на думи, тяхното секвениране и подреждане в изречения като Герляндии се нарича изкарана

или граматика с нейната системата от правила: словосъчетанията, фонологията, морфологията и синтаксиса [3] . Dhavi е акустичният аспект на Sabda .

Варна мала

Варна означава основно сянката на звука, който се произвежда. А Варна mala е набор от основни елементи на звука, от които произлизат всички видове звуци. Има седем основни varnas, " a ", "e", "u", "ae", "o", "am", "aH". Те са първичните вариации на нада, произхождащи от муладхара като пара. От тези "а" е началото, и се нарича "varnadi" или първа от varnas. Формата "Н" произхожда от над другите и се смесва с "а", произведен в муладхара, за да стане "aH". Другата гласна форма "ai", "ou" са комбинация от тях.

Тогава различни звукови корени са подредени в групи или "гана". Те се основават на начина, по който се произвеждат, когато езикът докосва различните части на палитрата или зъбите (дантика) или устните (оша) или чрез движението на бузите (талу). "Ka", "ca", "ta", "ta", "pa" са звуците, произведени с език докосва предната част на лобчето над езика. "Ga", "ja", "da", "da", "ba" съответно се произвеждат точно зад горната последователност. Например "га" се произвежда на място точно зад "ka" и така нататък. От всичко това "га" произхожда от най-дълбоката част на устата от задната част на лоб. Следователно се нарича "ganadi" или първото от всички ganas. Водачите на различни гана са като "ka", "kha", "ga", "gha", "ya".

Общото количество varnas-варни с всичките гони достига до 64. Те се наричат ​​64 каласа или 64 йогини, които са Пара Вак - Висшият аспект на речта, който винаги върви заедно, само когато произношението, мисълта и речта са съвършени.

Вариантът на Деви-Пранава е "Ума", който основно е реорганизация на същите корени, отбелязани от свещените Веди и  Брахмана. Те формират три матрикса, започва с nada с "a", поддържа го чрез "u" и го завършва с "m" - "aum ", Ето затова се казва, че е символ на сътворението, препитанието и развитието на вселената.

.

Продължение на статията:

Автор: Шанкара Бхарадвай Кхандавали

.

.

Web Analytics