КК

НЯКОГА, МНОГО ОТДАВНА В...

 .

Историята е най-голямата и вечна приказка

В началото ще предложим откъс от единственото (прото-) българско произведение „Зенд-Авеста”, в което Заратустра дава сведения за всички арийски владения, за които ще допълним, че са (прото-) тракийски, предците на българите.

“ВЕНДИДАТ”, (VIII в. пр. Хр.);”Мифы Древнего и раннесредневековного Ирана”; Москва 1998г.; с.111-115; Раздел I; Сказания о сотворении мира и представление о мироустройстве; Младоавестийская традиция; преводач от пехлеви И.В.Рак; превод от руски на български език Константин Каменов

Глава I

1.Казал Ахура Мазда на Спитама Заратустра (Спитама е родовото име на Заратустра; К. К.): „За теб аз направих място за обитаване, даряващо покой, за да има малко радост (там), която не е била. Целият телесен свят би се устремил в Арийския простор (в Авестийската митология първо създадената част на земята – Айрианам вайджа = библейският рай.

2.Първо, най-красивата от страните и местата за живеене аз, Ахурамазда, сътворих: Арийския простор с (река) Ванхви Даити.

Четиринайсет, най-красивата от страните и местата за живеене аз, Ахура

Мазда, сътворих: Варна четириъгълна (град югозападно от Каспийско море), където се родил Траетаон, убил змея Дахака.

korenyt.info

Констатин Каменов, писател-историк

.

***

Траетаон

Спорад Тадж Фаридун е герой на иранската митология. В " Shahname (" Книга на царете") той е известен като победителят на дракона. По сведение на "Аvesta" (Древните Писания на Зороастризма) е роден в "страната, наречена "четириъгълна Варна" [3](Videvdat-Санкт Петербург, 1997. P.72). Баща му, Атвия, беше вторият от хората, който изцеди сока от хаома , и така той имаше син [4] .

Траететон донесе във Варна жертва (100 жребци, 1000 крави, 10 000 овце) на богинята Ардвисура , като я помолил за помощ да победи тройната змия "Дахака". Същата жертва той донесе и на Дрваспа [6], когато се моли във Варна на богинята Аша . Според описанието на Рам-яща Траетаон се молили и на бог Вайе.

В Пантеона на индийските богове Ваю (Вай) е бог на вятъра, както е определен и в Българската митодология, близко е до нашия глагол "вея". Богът Ваю е невидим и месторождението му е неизвестно. Той е диханието на боговете,  има хиляда очи и препуска на колесница, в която са впрегнати сто хиляди жребци. Бърз е като мисълта и никога не си почива. 

Източник: Уикипедия translate.google.com

.

***

Ахура Мазда се почита като единственият вечно съществуващ и творящ Бог. Той е изначален, абсолютен и безкраен създател на всички блага.

Бог Ахура Мазда сам се явява пред Зороастър, за да му даде учението.
„Аз съм Ахура-Мазда, този, който те създаде, о Заратуштра, най-добрият сред хората. Ще беседвам с теб денем и нощем и ще ти открия живото слово.“

Според вярванията на арийците Духът на Злото, Ангро Майню, нападнал сътворения вече свят, носейки със себе си смърт. Именно тогава, с неговото нахлуване, завършила Ерата на Творението и започнала Ерата на Смесването на Доброто и Злото. Ахура-Мазда още от самото начало знаел, че Ангро-Майню /Ариман/ ще създаде цяла плеяда служители на злото и повелил, че праведността на всеки авестиец ще се определя от спазването на свещената Триада, която Заратурстра ще яви на света.
Авестийската Триада е преди всичко принцип на нравствеността и зове: Хумата – Хухта – Хваршта; Добри мисли – Добри думи – Добри дела.

Източник: zoroastrizma-religiya

=

Ясна: Свещена литургия и Гатас / Зарантустра ...

 

В "Avesta" [ редактиране ] редактирайте кода ]

Роден е в страна, наречена "четириъгълна Варна" [3] . Баща му, Атвия, беше вторият от хората, който изцеди сока от хаома , и така той имаше син [4] .

Траететон донесе във Варна жертва (100 жребци, 1000 крави, 10 000 овце) на богинятаАрдвисура , като я помолила да победи тройната змия " Дахака" , която Ангра Манунаправила, и да вземе Джакака, съпругите му Сакнауак и Арнавак . ] ; Същата жертва, която той донесе на Дрваспа [6] ; за това той попита, когато се моли във Варна на богинята Аша [7] . Според описанието на Рам-яща, когато Траеетон се молил на Вайе , той седеше на златен трон под златен балдахин [8] .

 

.

.

Web Analytics