БОГЪТ НА АРИЙЦИТЕ МАНУ - ПРАРОДИТЕЛ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Древно изображение на Ману - Бога на арийците. 

Източник:  workwithkarma.com/2017

.

Няколко кратно в Паметта на българите посочвах доказателства, че арийците са преселници от Балканите в Индия през ІІІ хил. пр.н.ера. Обърнете внимание на буйните мустаци и плитката на темето на Прародителя Ману, наречена кика. Мнозина от възрастните българи до към края на ІХХ век така са изглеждали. А изобразената на челото на бога Точка е открита за пръв път в света на череп ... от  ... в България. Погледнете снимката по-долу на брамин в съвременна Индия.

Ма́ну на санскрит मनु  от протоиндоевропейския корен означава *man -  „човек“ и от *men-, „мисля“). За арийците и в индуизма е първопредтеча, прародител на хората. Създадените от него "Закони на Ману" - मानवधर्मशास्त्र) са паметник на древно индийската литература, представляващ сборник с предписания за благочестие от времето на арийската Ведическата цивилизация.

.

еговите 10 Закона са създадени хилядолетия преди ерата на християнството и зоват : Хумата, Хухта, Хваршта - Добри мисли, Добри думи, Добри дела.

Смирение, отплата за злото с добро, умереност, честност, чистота, овладяване на чувствата, познаване на шастрите (свещените книги), познание на върховната душа, правдивост и въздържание от гнева.

.

Това са добродетелите, от които се състои дългът. Онези, които ги усвоят и ги прилагат в живота си, ще достигнат върховно състояние. Всичко, което е насочено към сближаване и към общото благо е полезно, а което е насочено към разидинение, е обречено на забрава. Като преодоляваме себи си, ние променяме към добро нашия и на всички хора свят. (Закони на Ману. Кн. VI, шл. 92).От workwithkarma.com/2017

.

.

Съвременен индийски жрец-брахман. Източник: workwithkarma.com/2017

И тук личат отличителните знаци на древните арийци - киката, точката и буйните мустаци. Със синовна почит и вярност членовете на кастата на брахманите цели пет хилядолетия спазват законите и са съхранели сакралните знаци на Прародителя Ману.

"Както растенията поникват от земята, дават плод и сеят семена, за да оживеят отново, така, драги, творенията се пораждат от Атман (Върховният дух вътре в човека), там зреят, отвеели ги вятърът на времето, където и да са, Атман отново ги връща в Него".
(Из Диханията на Бога Ману, записано в Упанишада на Ведите)

.

.

.

Карта на древната страна Ариа-на в северната част на Индия. Малко по-нагоре е изписано Бактра - името на столицата на първата древна българска държава.

.

.

Публикация: Николай Увалиев

.

Публикацията е в процес на подготовка

.

От шевиците: Праисторическата древност в помашките обичаи

Пак потърси

 

.

Богът Ману в древната индийска митология е син на бога Вивасвата. В Пураните и епосите са споменати 14 Manu: седем бивши и седем бъдещи. От всяко от тях човечеството започва своето начало в съответния световен период - manvantaru. Първият от 14-те Ману е "самосъществуващ" ( брахма )  и през епохата си е създал седемте Пражапати или великия риши и Десетте закони на индуизма - "Manavadharmashastra". За нас най-голям интерес представляват от седмият Ману до последният, където към името на Бога се прибавя понятието варни.

Саварни Ману, Дакша Саварни Ману, Брахма Саварни Ману, Дхарма Саварни Ману
Рудра Саварни Ману, Дева Саварни Ману или Раучя, Индра Саварни Ману или Бхаута

Съгласно Бха́гавата-пура́на (санскр. भागवतपुराण) сега ние живеем в 7-мия период на ману) Шрадхадева (Вайвасвата) Ману. (Поснява ikipedia).

.

Пак wikipedia: Законите на Ману, са писмен за благочестие от времето на Ведическата цивилизация.

Предписанията засягат изпълнението на обществения, религиозен и морален дълг, приписван по легендарна традиция на прародителя на човечеството — Ману. Ману-смритите са сред 12-те дхарма-шастри, които са известни в литературатурата катосмрити.[1]

Законите на Ману добиват своя окончателен вид през 3 век пр.н.е., когато Древна Индия е управлявана от Чандрагупта от династията Маурия. Те са важен извор за социално-икономическия и държавен живот в страната от времето на утвърждаване накастовата система.

.

В Древна Месопотамия се нарича Ману Велики - халдейски, Бог на съдбата. Първо е там, после го пренасят в Индия

.

.

Осмият и първият от бъдещите Ману е син на Вайвасват и се свързва с древната индийска легенда за наводнението, описана за първи път в "Шатапата Брахма": един ден, по време на ритуална баня, малка риба падна в ръката на Ману и рибата помолила Ману да я разрасне, обещавайки, че ще го спаси от бъдещето Когато тя се превърна в голяма риба, Ману я пусна в морето и прибра на кораба тези, които тя го посъветва.  След като скоро започна наводнение, Ману завърза кораба на рогата на рибата и тя го заведе над водите на на самотна северната планина. След известно време наводнението спря, но взе със себе си всички живи същества, а Ману остана сам на земята. Той донесе жертвоприношение на боговете и тази жертва се превърна в момиче - Ила (Ида). И тя става негова съпруга и от нея има потомство наречено "семейство Ману". В Махабхарата (III 185), рибата, която спаси Ману, е въплъщението на Брама. Според "Маця Пурана" (I 11-34, 2, 1-19), рибата е аватара на Вишну и спестява не само Ману, но и много живи същества и семена от различни растения. (От myfhology.indiy)

Ма е древна дума за “вода.” Най-древният човек според германските племена е бил наречен Манус. (От budha2.bg

.

Главните божества на ведическия пантеон

.

Богът на дъжда и гръмотевиците - Индра, богът на огъня - Агни, богът на слънцето - Сурия, богът на вятъра - Ваю, богинята на зората - Уша, майката на боговете - Адити, богинята на мъдростта и изкуствата - Сарасвати, богинята на земята - Притиви, богът на жертвения огън - Сома, соларният бог - Ариа-ман, богът на бурите - Рудра, богът създател - Дакша и ...

За Бога на човешката съдба и на справедливостта -  Варуна, запитах членовете на сейта за присъствието на буквата У в името на бога. Те ми обясниха, че в разговорния език при тях Р меко се произнася Ру и така името му е записано. По-точно названието е Бог Варна, който е почитано арийско божество и определя кой каква позиция би трябвало да заеме според своите възможности в четири степенната "Кастова структура Варна".

В научното изследване "Висшите богове" на selenabg се казва: "Верен спътник на бог Варуна е мъдрата птица Врана, която според древната митология известява нахлуването на мъртвата вода в Сладководното езеро, което след потопа се превръща в Черно (мъртво) море". А враната в Библията е гълъбът, който предупреждава Ной за потопа.

По тази тема Неделчо Неделчев, д-р на ИН [21] уточнява: " Във вярванията на ариите и на старите индийци боговете Аруна и Варуна са съзвучни с топонимите Варна и Каварна и със слънчевата столица на хетите Ариана. Тези богове са свързани с изгрева на Слънцето и космичните води. Това е началото на пътя на арийците, от там, от където е изгрявало слънцето, от източните брегове на Черно море".

Ще прибавя и ...

.

Обичаят "Писана булка" при помаците - Издание svet.bg

.Древните българи и древната култура на Индия

.

Келти в процес на подготовка! 

.

Web Analytics