ИЗВЕСТНИ УЧЕНИ И СВЕТОВНИ МЕДИИ ТВЪРДЯТ: В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ СЕ Е ЗАРОДИЛА НАЙ-ДРЕВНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Варненското халколитно съкровище - гроб № 43 на предполагаемия вожд-жрец на хора с висока култура. В некропола са открити много златни предмети с тегло 6 кгр. Датировката е от преди 7800 години.

.
Американската, френската и японската науки отбелязаха, че най-древната цивилизация в Европа и света е процъфтяла на територията на България и част от Балканите от 6200 г. до 4500 г пр.н.е. Твърденията се основават на изложбата “Изгубеният свят на Стара Европа” в Ню Йорк, изследване на проф. Дейвид Антони,  антропологът Мишел Луи Сефериад, археологът принц Микаса, археологът Уйлиам Райън, проф. Йордан Йорданов и книгата на изследователя Харалд Хаарман  „Загадките на Дунавската цивилизация” 
.
В коментара си за изложбата в Ню Йорк „Изгубеният свят на Стара Европа", The New York Times пише, че дълго преди разцвета на Гърция и Рим, дори много по-рано от възникването на първите градове в Месопотaмия и Египет, в долното течение на Дунава и Предбалкана е живял народ, изпреварил своето време в търговията, изкуството и техниката.
Неочакван фурор предизвика в Ню Йорк изложбата “Изгубеният свят на Стара Европа”. В последните дни на 2009 г. много американски специализирани издания, а и ежедневници отбелязаха, че в периода на своя разцвет цивилизацията „Стара Европа“ е била едно от най-развитите места на света. Пишат още, че през 1972 г. край Варна е открит Варненският некропол и неговото халколитно съкровище, което налага промени в историята на древните народи.

Също така и комплексът в Дуранкулак, който е основно неолитно селище със своите 1 200 гроба, които съдържат ценни сведения праисторията на Югоизточна Европа. Обитателите на Северозападното Черноморие са били високо развита общност, чиито традиции са навлезли в културното наследство на тракийската етнокултурна общност и по-късните древногръцки цивилизации, най-старата от които около 2700–1120 пр. Хр. е Микенската цивилизация. Дъглас Бейли от Университета в Сан Франциско пише в каталога на изложбата "Изгубеният свят на Стара Европа“ следното: "Способността да създават, използват и разбират символичните предмети, определя хората с висока култура . Тази способност обединява нас съвременните хора с хората от неолита и художниците от палеолита".

Свидетелство за това са експонатите - златни, медни и керамични образци като гривни, статуетки и съдове, които по думите на Мишел Луи Сефериад, антрополог от Националния център за научни изследвания във Франция, са обгърнати с древни мистерии, култове и митове. Пак по българските земи са открити и НАЙ-СТАРИТЕ ПИСМЕНИ ЗНАЦИ В СВЕТА. От селищната могила край село Караново е изкопан глинен печат, чиято възраст се определя на 3000 – 3500 г. пр.н.е. Приблизително от този период са и находките от Трансилвания /Румъния/ и край Винча /Сърбия/. Още по-стари са знаците върху малко глинено съдче, намерено край село Градешница /Врачанско/ – от 3500 – 4000 г. пр.н.е.! За сравнение ученият посочва, че шумерската писменост, считана доскоро за най-стара в света, е възникнала към 3100 г. пр.н.е., а египетската – около 3000 г. пр.н.е. Сега и Европа започна да забелязва тези факти. Нови открития доказват нещо наистина сензационно:
.
Балканите са люлката на световната цивилизация
-
Тези земи са били обитавани от една високо развита култура, която е много по-стара от месопотамските цивилизации, твърди и Дойче веле. А известният историк Харалд Харман в своята книга „Загадките на Дунавската цивилизация” доказва, че Балканските земи са били обитавани от цивилизация, която развива първата писменост. Харман нарича тази култура, обитаваща земите на днешна България, Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, като и части от Украйна и Унгария, „староевропейска”.
Според археологическите открития нейната поява може да бъде отнесена към 7 хил. пр. Хр. Харман твърди, че думи, които досега са били считани за старогръцки, всъщност са „староевропейски“ и се използват и до днес – камина, маслина, керамика, метал, химн и др. Писмеността на Дунавската цивилизация се е появила 2000 години преди тази на шумерите.
.
Харалд Харман потвърждава това, което отдавна знаем,че най-старото обработено злато в света е намерено на територията на днешна Варна, а златните и метални предмети са добити и изработени чрез висока и за днес технология. Според съвременните методи за датиране те са правени преди 4 500 г. пр. Хр., което означава, че са с 2000 години по-стари от предметите от злато и метал, намерени в Египет.
.

"Култура Варна" е по-стара от Шумер, Месопотамия и Египет, категорично заявява принц Микаса 

"Тая цивилизация е известна най-вече с великолепните си златни артефакти и е не само по-стара от древните цивилизации на Шумер, Месопотамия и Египет, но и показва съществуването на управляваща класа, отличаваща се с богатство и авторитет, притежаваща модерни медни оръжия и предмети и аксесоари от метал. Социалните, икономическите и технологическите отношения там говорят за едно развито общество, което притежава висока култура. По-важно от това е, че тя, за разлика от всяка друга цивилизация, зародила се в Европа, показва ясна и директна връзка с местната култура от неолита. Варненската цивилизация е най-старата, позната на човечеството" - заключава приц Микаса, който е чичо на настоящия император на Япония и има изключително висок авторитет в световната археология.

.

.

Карта на предполагаеми културни обекти в Черно море

"Черно море има много научни тайни, които разгадани ще обогатят човешката цивилизация -

сподели проф. Уйлиам Райън - от Университета ..., - Много съм доволен от резултатите от съвместната научна експедиция с Института по океанология при БАН начело с проф. Петко Димитров. С него възнамеряваме да напишем заедно книга за Черноморския потоп. Убеден съм в нашата правота, че тук по бреговете на най-голямото Сладководното езеро са живели хора

Един от фактите, които силно ме впечатлили, че има рязка граница между солена и сладка биологична среда, открита при дълбоководните сондажи, а това говори, че промените са настъпили бързо и са били катастрофални. 

Като учени ние сме длъжни  не само да доказваме, а и да изграждаме хипотези чрез здравия логичен анализ. И той е пред очите ни - щом има такъв богат халколитен некропол, не може да няма селище. За жалост, явно останало на дъното на Черно море след Потопа.

Успех на експедицията беше, че открихме макар и бегли очертания на останало под водата селище, покрито от дебел слой тиня, натрупана от вливащите в езерото реки от Европа и Мала Азия. през близо осем хилядолетия, която е била толкова развита, че първа в света добива и обработва злато, открито във Варненския некропол, построява сложни мегалитни конструкции, създава солната индустрия и поставя началото на първата протописменост. След бедствието оцелялото население, живеещо около Черно море, се пръсва по света и дава началото на великата шумерската цивилизация, на тракийската и винча културата - заключи проф. Райън.

.

Вождът - жрец от гроб № 43 на Варненското халколитно съкровище
.
Този артифакт е от особено значение за европейската и световната история. Тук са открити останките на 45-50 годишен човек, с ръст 172 см.,вероятно е бил владетел – жрец, съдейки по намерените златни накити и скиптър – брадвичка. Вероятно той е съчетавал политическата, религиозна и военна власт. Изследователи отбелязват, че това е първото реално проявление на появата на партриархата след дълго продалжил матеархт в човешкото йерархично общество.
Антропологическата възстановка, извършена от проф. Йордан Йорданов, внушава, че вождът е бил волеви, интелегентен мъж в разцвета на физическата си сила, загинал при битка. (За Паметта на Българите от Ателието на проф. Йордан Йорданов).
В гроб № 43 бяха намерени 990 златни предмета с тегло над 1,5 килограма. На всяка от ръцете си носел по една масивна златна гривна, а така също и нанизи от раковини и златни мъниста. Пищен накит, наподобяващ широка яка, е украсявал шията и гръдта му. То е съставено от златни пластинки и скъпоценни камъни. С тях били нашити също дрехата и шапката му. В гроба са открити също и много сечива от мед, кремък и съдове от глина.
.
 Надписът горе в ляво гласи: Ариа е по-древното име на Тракия, Стефанос, Софокъл и Речник древна География 1773 г.  Лондон.

.

Източник: БГ Наука 

и Архив на Паметта на българите

.
НАЙ-СТАРАТА ПИСМЕНОСТ В СВЕТА
.
Първите писмени знаци
Глинена плочка с първите писмени знаци в човешката история бе открита преди половин век край врачанското село Градешница.
.

Проучванията установиха, че сензационната глинена плочка с букви от Градешница е от преди 7000 години. Американски изследователи оцениха нейното значение за науката и я сравниха с изчезналия кивот на завета между Бога и човека.
Находката обаче се оказа толкова смущаваща загадка за учените, че трябваше да се появи американският професор Стефан Гайд. Той я откри повторно през XXI век и заяви пред света, че кивотът на завета е намерен в България. Изследователят разчита знаците като първата молитва към триединния тракийски бог за опазване на плодородието и рода.

Редом с пиктограмата е открит и глинен макет на древен храм с врязани знаци и с размери, които точно съответстват на плочката. 

.

Източник: www.institutet-science.com

.
 
  Печатът от Караново (Новозагорско)
.
"Надписът върху кръглия печат от Караново, който датира според българските археолози В.Миков и Г.Георгиев от края на IV-то или  началото на III-то хилядолетие пр.н.е., представлява уникален паметник на човешката култура от оная отдалечена епоха.
Глиненият печат (пинтадер/а) е с кръгла основа - диаметър 6 см и конусовидна дръжка, Върху долната му част са гравирани пиктограми и знаци, които не са разчетени. 
Той е израз на първите фази на писмеността изобщо. При посочената датиривка, знаците върху печата от Караново се явяват една от най-старите писмености в Европа. Тя е по-стара и от първата критска писменост, която датира от средата и втората половина на III-то хилядолетие пр.н.е. Така кръглият печат с надпис от Караново е една истинска научна находка с голямо значение за световната култура."
.
Източник: Списание Археология 1969/1
.
БУКВИ НА 7000 ГОДИНИ, ОТКРИТИ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ
.

Знаци от нашите земи предшестват клинописа и йероглифите и са прототип на руните и глаголицата
 .

Буквите са навсякъде около нас и присъствието им е толкова естествено, че дори не забелязваме как си служим с тях ежедневно. Но откъде произхожда първата писменост, онези знаци, стоящи в основата на съвременните начертания за предаване на знание през поколенията? Този въпрос все още няма единодушен отговор според науката. В месеца на славянската писменост и култура ви представяме една прелюбопитна теория. Според авторите на темата на броя първите графични знаци, подобни на писменост, произлизат от времето на Орфей. Блогърът Павел Серафимов, по-известен с псевдонима Спароток, и историкът Александър Мошев, изследвайки множеството запазени артефакти по нашите земи, смятат, че нашите предци - траките, са създали писменост, която стои в основата на клинописа, египетските йероглифи, използваните на остров Крит Линеар А и Линеар Б и глаголицата.

Вижте използваната литература тук.

.

Във водещата тема от брой 5/2018 ви представяме гледната точка на блогъра Павел Серафимов-Спароток и историка Александър Мошев, които ни разказват за най-ранната графична система, възникнала по нашите земи. Вижте използваните източници, отбелязани от авторите на темата, в същия ред и вид, както са представени от тях и записани в квадратните скоби към статията.

Използвана литература:

1. Откриха керамична плочка със символи от 6-ото хилядолетие пр. Хр. (вид.27-02-2018)

2. Откриха най-старата писменост край Рибен (вид. 27-02-2018)

3. Край с. Рибен е открита писменост на 5000 години (вид. 27-02-2018)

4. Глинени плочки с непозната писменост откриха в Хотница (вид. 27-02-2018)

5. Глинена плочка отпреди 7000 години (вид. 27-02-2018)

6. Злато и/или писменост? (вид. 27-02-2018)

7. A Linear A Text on a Clay Reel from Drama, South-East Bulgaria? by Alexander Fol, Sofia, and Rudiger Schmitt, Saarbrucken

8. H.Haarman, Das Rätsel der Donauzivilization, Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas, Verlag C.H.Beck, München, 2011;

9. M.Merlini, Introdution to the Danube script from the book Neo-Eneolothic Literacy in Southeatern Europe

10. Х.Хаарман, Загадката на Дунавската Цивилизация. Откриването на най-древната високо развита цивилизация в Европа, Борина, София, 2015; стр.140

11. M.Merlini, An Inquery into the Danube script, Sibiu, 2009; стр. 441-442

12. B.Hrozny, Ancient History of Western Asia, India and Crete, trans. J. Prohazka, Artia, Pragues, 1952;

13. J.E.Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion, Princeton University Press, Princeton, 1991; cтр .467

14. Проф. Валерия Фол, Това, което отличава траките от другите политеистични общества, е вярата им в безсмъртието (вид. 27-02-2018)

15. Тракийска писменост няма, траките са безписмен народ, (вид. 27-02-2018)

6. И.Маразов, Древна Тракия. Изкуство и Мит (вид. 27-02-2018)

17. България да стане Тракия, сочи Панагюрското съкровище (вид. 27-02-2018)

18. Д.Попов, Гръцките интелектуалци и тракийският свят, Лик, София, 2010; стр. 465

19. Historical Library of Diodorus the Sicilian, publ. in Vol. II of the Loeb Classical Library Edition, 1935(вид. 27-02-2018). Diod.Sic.III.67].

20. Г.Сотиров, Чие писмо е Линеар Б? (вид. 27-02-2018), cтр.144

21. К.Порожанов, Общество и държавност у траките, средата на ІІ - началото на І хил.пр.Хр. (в контекста на палеобалканозападномалоазийската общност, STUDIA THRACICA 6, БАН, Институт по Тракология, София, 1998; cтр. 28-29

22. Pliny, Natural History, Books 3-7, transl. H.Rackham, THE LOEB CLASSICAL LIBRARY, Harward University Press, London, 1999; ] Plin.VII. 193.

23. W.Ridgeway, The Early Age of Greece, Cambridge Uniersity Press, C.J.Clay & Sons, London, 1901; cтр. 211.

24. Euripides, with an English translation by David Kovacs, Harvard University Press, Cambridge, 1994; Eur. Alc. 966-959

25. A. Evans, SCRIPTA MINOA II, The written documents of Minoan Cretan with special reference to the archive of Knossos, Vol. II, Oxford, Clarendon Press, 1952; Scripta Minoa II, tabl. 902Dr01nlxii, 1054Ex322 liii, 1055Cb08xcii, 1495Xa93lxxxvi, 1201Ek233lxxxi, 1520Ac02lxxxix (четене П.Серафимов).

26. P.Ceccarelli Ancient Greek Letter Writing: A Cultural History (600 BC- 150 BC), Oxford University Press, Oxford, 2013; стр.77

27. Plato, Plato in Twelve Volumes, Vols. 5 & 6 translated by Paul Shorey. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1969; Plat. Rep. 2.364 e

28. Pausanias, Pausanias Description of Greece with an English Translation by W.H.S. Jones, Litt.D., and H.A. Ormerod, M.A., in 4 Volumes. Cambridge, MA, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1918; [28] Paus. I.22.7

9. Tacitus, publ. in Vol. IV of the Loeb Classical Library edition of Tacitus, 1937(вид. 27-02-2018), Tac. XI.14.

30. Sarah Burges Watson, Muses of Lesbos or (Aeschylean) Muses of Pieria? Orpheus’ Head on a Fifth-century Hydria (вид. 27-02-2018), cтр.459 (бел.57).

31. G.Shape, The Origin and the Structure of the Greek Tongue in a series of Letters, pr.William Richardson, London, MDCCXXVII; стр. 223

32.The Natural History. Pliny the Elder. John Bostock, M.D., F.R.S. H.T. Riley, Esq., B.A. London. Taylor and Francis, Red Lion Court, Fleet Street. 1855; Plin.XXX.2

33. Karen Ní Mheallaigh, University of Exeter, UK , THE ‘PHOENICIAN LETTERS’ OF DICTYS OF CRETE AND DIONYSIUS SCYTOBRACHION, Published by Cambridge University Press, The Cambridge Classical Journal (2012) 58; cтр. 190.

34. Д.Ангелов, Образуване на българската народност, Наука и Изкуство, Векове, София, 1971; cтр. 374.

35. Бесите са рисували по съдовете си (вид. 27-02-2018)

36. И.Пенева-Русева, За критско-микенските писмени знаци върху предмети от Халщатската култура Цепина, Министерство на Културата –Дирекция „Музеи, Галерии и Изобразителни Изкуства“ Община Велинград, Исторически Музей –Велинград, Първа Национална Научна Конференция, Цепина, Чепинско, Велинград – Хилядолетната история на Северозападните Родопи, София, 2010; [36] стр. 50

37. G. Sotiroff, Glagolitic Script and Linear B, CANADIAN SLAVONIC PAPERS, Vol. XII, No. 3, Fall 1970, 303-331;

38. П.Серафимов, Произход на глаголицата - най-древната азбука (вид. 27-02-2018)

39. М. Поповъ, Българският народъ между европейските раси и народи, Придворна Печатница, София, 1938;

40. М.Попов, Антропология на българския народ, том -I, Физически облик на българите, БАН, София, 1959;

41. P.Boev, S.Tscholakov, Die Abstammung der Thraker nach Anthropologischen Angaben, Dritter Internationaler Thrakologischer Kongress, zu ehren W.Tomascheks, 2-6 Juni 1980, Wien, Bd.1, Swjat, Sofia, 1984; z.316

42. И.Дуйчев, Изъ старата българска книжнина - I, Книжовни и исторически паметници отъ Първото българско царство, Второ поправено и допълнено издание, Хемусъ А. Д. за книгопечатане и издателство, Печатница Р. Младеновъ,София, 1943; cтр.12.

43. И.Т.Иванов, М.Минкова. Ортографична аналогия между глаголическите букви и сарматските руни по материали от могилата Рошава Драгана, местността Чаталка, Старозагорско, Известия на музеите от Югоизточна България“, Бургас, (гл. ред. проф. дин Иван Карайотов), 2006; стр. 48-59;

44. Е.Теодоров, Древнотракийско Наследство в Българския Фолклор, Наука и Изкуство, София, 1972.

.

Източник: spisanie8.bg Автори: Павел Серафимов – Спароток, Александър Мошев, Женя Милчева

.
.
.
.
Web Analytics