ЧЕРНОМОРСКИЯТ ПОТОП - ВТОРА ЧАСТ


Схема № 1. Катастрофалното навлизане на солена вода в Черно море вследствие на дълбочинното разкъсване на Босфора.

Източник: kjnews.info

Статия Б-я в началото и Черноморския потоп (Питман, Балард и др). Изт pamettanabulgarite.com

  Цивилизация "Стара Европа" е VІ хил.пр.н.е. по североизточните брегове на Черно море. Балканите и принудително става свързващото звено между Европа и Азия, след катастрофалния потоп, разразил се в Черно море, като наложил имиграция на първата цивилизация в света.
Както стана известно в далечното минало Черно море е било безоточно сладководно езеро и край неговите североизточните брегове е процъфтяла от преди 10 000 години до около 4500 години първата цивилизация на Европа. Тогава в Анадолския разлом се разразява силно земетресение и разкъсва Босфора. Вижте по-горе схемата.

Името на протока идва от гръцкото Βόσπορος, Боспорос – Пътят на юницата, Говежди брод[1]. Според легендата, спасилата се от магията красавица Ио, любовница на Зевс, превърната в юница (крава) от Хера, възвърнала човешкия си образ веднага щом избягала от Азия и минала в Европа (в древността това е басейнът на р.Марица – Еврос), а самият проток, разделящ двата континента, бил наречен Пътят на юницата – Боспорос. [2][3]

.

Бреговата линия на Черно море се намирало на около 60 км. източно от Варна и нивото му е било 80-120 м. по-ниско от сегашното. Учените са изчислили,че след разрушаването преградата на Босфора, в началото водата като водопад нахлува с грохот в Черноморския сладководен басейн, след това започва да навлиза с около 10-12 см. на денонощие.
.
В края на ІХХ век Джордж Смит, уредник в Британския музей в Лондон, разчита плочките от Ниневия - Шумер, и още тогава тълкува катастрофалните събития, когато от Средиземно море през Дарданелите, Мраморно море и Босфора нахлува солена вода и унищожава сладководните растителни и животински видове и покрива плодородните до тогава равнини, които в настоящия момент са шелфа на Черно море.
.
По тази причина възниква сероводородното заразяване в тогавашния новообразуван солен черноморски басейн. Черно море се превръща в „море на смъртта” и е описано в шумерския епос за Гилгамеш. 

.
Дълго време сероводородът е бил на повърхността, отравял е атмосферата и цялата околоност е била необитаема. В морето дълги години не е имало никакъв живот. На схема № 2 са показани дълбочинните слоеве на съвремения живот в Черно море.
Водата е заляла и съществуващите селища. Хората започват да се изместват към вътрешността, голяма част от тях се преселват в далечни страни към Азия - Месопотамия и Египет Индия и Иран, други към Европа, сочат археологическите находища. Ествествен път за миграция е била река Дунав, сочат разкопките на редица селища, които се намират в района на днешна Сърбия. Дакия, Южна Унгария и Молдова.
.
Предполагаеми граници на сладководното езеро. С двете близки черни точки са посочени некрополите край Варна и Дуравкулашкото езеро
.

Карта на Черно море преди и след потопа през 5650 г.пр.н.е. Обозначени са дълбочините. Прави впечатление, че след първата брегова линия на Соленото езеро следва стръмно спускащ се склон на шелфа до код 1640 м. Там някъде наблизо под номер 39 е отбелязано предполагаемото потънало

древно селище Варна, според картата на подводните обекти в Черно море. Това идва в подкрепа на легендарните сведения на летописците, че сакралното вечно жилище на първородния  цар-жрец на Европа се намира на свещен връх - сега Варненският халколитен некропол.

.
Хората се отдалечават от Черно море,но техните потомци се връщат от различни посоки в различни векове.

Варненският халколитен некропол е открит през 1972 г. в района на Варненското езеро и е датиран в края на V — началото на IV хил. преди Христа или преди 6560-6450 години.
През 1972 година при изкопни работи за прокопаване на канал между две предприятия в Западна промишлена зона, в района на Варненското езеро, на повърхността излезли жълти парченца със странна форма и украса.По-късно изследванията показват, че е чисто 24-каратово злато. Специалистите били категорични, че това е част от гробен инвентар в халколитно гробище, датиращо от около 5000-4400 година пр.Хр.

Преди 7600 години.
 Находките от "Варненското злато" са най-старото технологично обработено злато в Европа и света, причислявано към т. нар. Култура Варна (4560  г. пр. Хр.) или преди 6400 години.
 Некрополът първо е разкопаван от археолозите Михаил Лазаров и Иван Иванов. Сред многото гробове се отличават няколко с изобилие от златни предмети. Този факт доказва, че в тази ранна епоха на усвояване на металообработването, на Балканите вече са съществували наченки на държавно образование и се е появила царската институция.


Част от златните украшения имат дупки в определен ред и пропорции на числото  Pi (3,14) и Fi (златното сечение),което е доказателство, че е имало система от мерни единици, много по-прецизна и стара от Египетската и Шумерската системи за измерване.
 Оказва се, че най-древната геометрия, т.е. числото Пи е възникнало по нашите земи, поне 40 века преди Питагор.


Закодираните математически закономерности, по-късно са използвани за египетските пирамиди, Стоунхендж, готическите катедрали, твърдят археолозите.
 Диаметърът на позлатена керамична купа (един от уникалните артефакти) отпреди 7000 години представлява в действителност златен еталон - мярка за дължина, равна на т.нар. царски лакът, въплътена в пирамидата на египетския фараон Хуфу и използвана при строежа на Хеопсовата пирамида.

Къснонеолитното селище от втората половина на VІ хилядолетие пр. Хр.

На Големия остров в Дуранкулашкото езеро, има забележителен комплекс от праисторически обекти. Къснонеолитното селище от втората половина на VІ хилядолетие пр. Хр. е свързано с най-древното, практикувало произвеждаща икономика население в тази част от Европейския континент, познато като култура Хаманджия.
Пластовете на възникналата по-късно селищна могила, единствената обитавана през цялото V хилядолетие пр. Хр. (каменно-медната епоха) в Южна Добруджа, илюстрират селищния и стопанския живот по времето на една от най-високо развитите култури в праисторическия свят, която достигнала своя апогей с културата Варна.
Най-старата каменна архитектура на Европейския континент е открита именно тук. Проучените къщи имали внушителна и за днешните представи за дом площ от 150 до 170 кв. м. и оформяли и най-древните улици в Европа.

Накити от злато и мед, от малахит и халцедон.
Тук е изследван и най-големият праисторически некропол в света, функционирал непрекъснато от късния неолит (5 300-5 250 г. пр. Хр.) до края на енеолита (4 150-4 100 г. пр. Хр.). В проучените 1 204 гроба са открити скелетни погребения, както и множество символични погребения (кенотафи).
Богатият гробен инвентар включва глинени съдове, каменни, кремъчни, костени и медни сечива, идолна пластика, накити от злато и мед, от малахит и халцедон, от средиземноморски мекотели - спондилус и денталиум. Те са свидетелство за напреднало разделение на труда, за появата на занаятите, за кристализирали религиозни вярвания и практики, богат духовен и артистичен живот, задълбочаваща се социално-икономическа диференциация, за съществуваща жреческа и царска власт.

На Големия остров в Дуранкулашкото езеро.
  За сакралната връзка между ареала на Варна и пирамидите в Гиза, както и за Варна като първа столица на духа още през 30-те години на миналия век, говори и Учителят Петър Дънов.
 Откритията в него предхождат тези от Египет и Близкия изток и е очевидна приемствеността  на по-късните Арийски от Месопотамия и Египетските по поречието на Нил, със златарите и ковачите от Култура Варна.
  Безспорно е и влиянието на цивилизацията от Варненския залив и Черно море, което е оказала върху зараждането на европейската култура и доста източни култури като индйската и др.
  Дуранкулашкия некропол и селище, както и Варненския некропол  дават основание за  заключението, че тези хора преди "Потопа" са живели на сегашното дъно/шелф на Черно море.

  Вече две независими изследвания на немски и датски институти и учени доказаха,че първите цивилизовани хора-арийците са родени по нашите български земи на брега на Черно море,а не са родени в Иран или Анатолия,Научните открития са на университета в Копенхаген, Дания и от Йоахим Бургер (Joachim Burger) от авторитетния университет в Майнц, Германия.
.

Източник:

kjnews.info
.Корени на 11 400 г. доказаха Черноморския потоп

Датиране чрез С14 

Проф. Бил Райън след експедиция „Ной-2011“ твърди:

"Черно море е било сладководно езеро. В Колумбийския университет датираха късове от дърво, най-вероятно корени на 11 400 години, извадени от 85 метра дълбочина.. Най-новите доказателства потвърждават хипотезата за потопа в Черно море, отдавна изказана от проф. Петко Димитров и разработвана с години от него и проф. Бил Райън. След експедицията „Ной 2011" с българския научноизследователски кораб „Академик",  най-важните проби заминаха към САЩ с проф. Райън. Възрастта на тая най-ценна находка е датирана там чрез С14 и е с точност при отклонение 45 години. Пробата доказва, че преди близо 12 000 години на това място е имало суша, покрита с растителност. 

Същевременно датировката на мидите от същата проба показват възраст от 8740 години".
А проф. Петко Димитров допълва: „Това категорично сочи, че сушата е била залята от солена вода. Мидите са характерни за Средиземноморския воден ареал и придошлата вода е навлязла именно през Босфора, наводнявайки бреговете на дотогава сладководното езеро. Засега няма как да установим колко бързо е станало неговото повдигане с около 90-92 метра. Заедно с асистентката си Анастасия Янчулина и проф.Петко Димитров работим усърдно и с максимална прецизност, за да разгадаем докрай историята около Черноморския потоп и населението, което е живяло край бреговете на сладководното езеро" - увери ни проф. Бил Райън по време на пресконференцията след експедиция "Ной 2011". 
.
.
.
.

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров връчи Поздравнитеелен адрес

и Почетен знак на проф. Бил Райън

.
.

Световноизвестният учен-океанолог проф. Бил Райън от Университета в Колумбия - САЩ, получи отличията за неговото изключително съдействие и съвместна научно-изследователска дейност с учени от Българската академия на науките.

“Вашите изследвания в областта на океана и морското дъно, чрез създаване и използване на съвременни технологии за измерване, базиране на кораби и подводни превозни средства, са от решаващо значение за световната наука. Ние ценим Вашия принос в научните изследвания, чрез включването на информация от наземни и спътникови наблюдения на дъното на океана в проекта Google, което дава възможност на много хора да се запознаят с тази непозната земя - дъното на океана . Вашите съвместни българо - американските научни изследвания в Черно море, са ценен принос в развитието на океанографията.” – се казва в   Поздравителния адрес до проф. Райън.

Проф. Бил Райън е участник в морската експедиция с научно-изследователския кораб “Академик” на Варненския Институт по океанология към БАН. В рамките съвместните научни дейности бяха открити  данни за древното минало Черно море. 

А следващата цел е да бъде развита съвместната идея за използване на неговите енергийни ресурси, които при сполучливо решение ще направят енергийно независими България и всички страни от Черноморския регион.

.

Източник: БАН  bas.bg

17 Септември 2013

.

Web Analytics