ЧЕРНОМОРСКИЯТ ПОТОП - ВТОРА ЧАСТ

Схема № 1. Катастрофалното навлизане на солена вода в Черно море вследствие на дълбочинното разкъсване на Босфора. Статия "Б-я в началото и Черноморският потоп" на американските професори Питман, Райън и Балард в Pamettanabulgarite. Данните от РАН - Москва са предоставени от проф. Петко Димитров.
Както стана известно в далечното минало Черно море е било безоточно сладководно езеро и край неговите североизточните брегове е процъфтяла от преди 10 000 години до около 4500 години първата цивилизация на Европа. Тогава в Анадолския разлом се разразява силно земетресение и разкъсва Босфора, както е показано на схемата.

Името на протока идва от гръцкото Βόσπορος, Боспорос – Пътят на юницата, Говежди брод, който тя пресичала плитък поток[1]. Според легендата това е спасилата се от магията красавица Ио, любовница на Зевс, превърната в юница (крава) от Хера.

Учените са изчислили,че след разрушаването преградата на Босфора, водата нахлува в Сладководното езеро, най-голямо в Европа. В края на ІХХ век Джордж Смит, уредник в Британския музей в Лондон, разчита плочките от Ниневия - Шумер и още тогава тълкува катастрофалните събития. Според написаното в тях от Средиземно море през Босфора нахлува солена вода и унищожава сладководните растителни и животински видове и покрива плодородните до тогава равнини, които в настоящия момент са шелфа на Черно море. По тази причина възниква сероводородното заразяване в тогавашния новообразуван солен черноморски басейн. Черно море се превръща в „море на смъртта” и е описано в шумерския епос за Гилгамеш. 

Схема № 2
Дълго време сероводородът е бил на повърхността, отравял е атмосферата и цялата околоност е била необитаема. В морето дълги години не е имало никакъв живот. На схема № 2 са показани дълбочинните слоеве на съвремения живот в Черно море.
Водата е заляла и съществуващите селища. Хората започват да се изместват към вътрешността, голяма част от тях се преселват в далечни страни към Азия - Месопотамия и Египет Индия и Иран, други към Европа, сочат археологическите находища. Ествествен път за миграция е била река Дунав, сочат разкопките на редица селища, които се намират в района на днешна Сърбия. Дакия, Южна Унгария и Молдова.
.

.

Карта на Черно море преди и след потопа. Със син цвят е отбелязано Сладководното езеро, с червен е древната брегова ивица от 5650 г.пр.н.е., изследвана от подводния археолог Робър Балард от Колумбийския университет на САЩ, доказана след анализ на С14. Двете близки черни точки са посочени некрополите край Варна и Дуравкулашкото езеро, а в жълто са залятите от потопа български земи, на част от Румъния, Украйна, Молдова и Турция
.

Карта на Черно море преди и след потопа през 5650 г.пр.н.е.

Обозначени са дълбочините. Прави впечатление, че след първата брегова линия на Соленото езеро след 20-25 км следва стръмно спускащ се склон на шелфа до код 1640 м. В тях са изследвани

подводни обекти в Черно море. Това идва в подкрепа на легендарните сведения на летописците, че сакралното вечно жилище на първородния  цар-жрец на Европа се намира на свещен връх - сега Варненският енолитен некропол. 

Корени на 11 400 г. доказаха Черноморския потоп

 

Датирани чрез С14

 Проф. Бил Райън след експедиция „Ной-2011“ твърди: "В Колумбийския университет датираха корени от дърво на 11 400 години, извадени от 85 метра дълбочина. Най-новите доказателства потвърждават тезата за потопа в Черно море, отдавна изказана от проф. Петко Димитров и разработвана с години от него и проф. Бил Райън. След експедицията „Ной 2011" с българския научноизследователски кораб „Академик",  най-важните проби заминаха към САЩ с проф. Райън. Възрастта на тая най-ценна находка е датирана там чрез С14 и е с точност при отклонение 45 години. Пробата доказва, че преди близо 12 000 години на това място е имало суша покрита с растителност". А проф. Петко Димитров допълни: "Датировката на мидите от същата проба показват възраст от 8740 години. Те са характерни за Средиземно море и придошлата вода ги е донесла в сладководното езеро. Засега няма как да установим колко бързо е станало неговото повдигане с около 90-92 метра".

 Световно известният учен-океанолог проф. Бил Райън от Университета в Колумбия - САЩ, получи отличията за неговото изключително съдействие и съвместна научно-изследователска дейност с учени от Българската академия на науките. “Вашите изследвания в областта на океана и морското дъно, чрез създаване и използване на съвременни световната наука. Ние ценим Вашия принос в научните изследвания, чрез включването на информация от наземни и спътникови наблюдения на дъното на океана в проекта Google, което дава възможност на много хора да се запознаят с тази непозната земя - дъното на океана . Вашите съвместни българо - американските научни изследвания в Черно море, са ценен принос в развитието на океанографията.” – се казва в 

Поздравителния адрес до проф. Райън.

Той е участник в морската експедиция с научно-изследователския кораб “Академик” на Варненския Институт по океанология към БАН. В рамките съвместните научни дейности бяха открити  данни за древното минало Черно море. 

А следващата цел е да бъде развита съвместната идея за използване на неговите енергийни ресурси, които при сполучливо решение ще направят енергийно независими България и всички страни от Черноморския регион.

.

Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров връчи Поздравнитеелен адрес

и Почетен знак на проф. Бил Райън. Снимка: БАН  bas.bg 17 Септември 2013.

Web Analytics